Nyhetsbrev 2 MAJ 2005

Skakig börs framöver

30 år sedan Vietnamkrigets slut


Tack EU för ren luft


Åldersdiskriminering gäller inte påvar


There are no secrets, only information you don’t yethave…


I USA blir bibliotekslånen fler


Det lönar sig att satsa på turism


Radions P2, Per Tengstrand och St Petersburg


Svenskan i världen


Svensk design och afrikansk – i Paris och Stockholm


Ny chokladbutik på Söder


Från Moderna Museet till MassMocha


Unik, svensk abstrakt konst på Wooster Street.


En ångermanlänning i New York


”Svensk” på varuhustoppen


Kriminell krog


Guerilla Stores

Skakig börs framöver


Onsdagen den 27 april föll Stockholmsbörsen kraftigt i sluthandeln.Rubrikerna använde ordet ”svart” med dess associationer till de storabörskatastroferna. Investerarna är uppenbart oroliga. Det kommer de attfortsätta med.

Konjunkturerna i världen går i otakt. Sverige befinner sig påkonjunkturtoppen. Europa går dåligt. Japan kommer inte upp ur sin svacka.Kina går som tåget. Och USA är fortfarande inne i en god konjunktur, trotsatt räntorna hackar uppåt. Riskerna för att USA:s stora underskott kommeratt fortsätta att sänka dollarn och höja räntorna är uppenbara. Det gör attmånga står beredda att hoppa av börsen när de tror att toppen är nådd.

Det här är en osäkerhet som investerare inte gillar. Riskerna är just nubetydligt större än möjligheterna och det talar för en skakig börs.

30 år sedan Vietnamkrigets slut


Det är 30 år sedan Vietnam-kriget upphörde. Den tidens FNL-vänster jublarfortfarande. Och visst var det bra att kriget tog slut. Det var eninbördeskrig som USA inte skulle låtit sig lura in i. Kriget betydde mycketlite för den demokratiska utveckling världen nu ser – eller för den frodigakapitalismen i dagens (fortfarande odemokratiska) Vietnam.

Det är intressant att jämföra den stora uppmärksamhet årsdagen avkrigsslutet fick i Sverige, men den mycket måttliga i USA. Kanske naturligtdärför att USA förlorade, men också för att debattklimatet i USA svängt såatt krigsmotstånd från den tiden inte längre är en fördel i politiken. Detfick John Kerry erfara.

För den som på den tiden var mot kriget, men med liberal grunduppfattning,var upplevelsen av den svenska vietnamrörelsen kluven. Det var lätt attglädja sig över ett uppflammande internationellt engagemang, men trist attiaktta att det var ett engagemang som snabbt glömde bort att skilja pådemokrati och diktatur.

Tack EU för ren luft


Till Sveriges fördelar hör en hög livskvalitet. När man frågar svenskar omdet fina i vårt land handlar svaren ofta om natur och miljö.

Därför är det dystert när det visar sig att Stockholm tillhör de städer i EUsom har den smutsigaste luften (när det gäller partiklar i luften).

Lyckligtvis är vi med i EU och eftersom luftföroreningarna är otillåtet högaenligt EU-standard tvingas Stockholm göra något åt saken.

Åldersdiskriminering gäller inte påvar


Så har det blivit en ny påve, Benedictus XVI som är 78 år gammal. Dock ärhan yngre än den internationelle penningmarknadens mäktigaste, denamerikanske riksbankschefen Alan Greenspan, 79.

I USA är det förbjudet att vid en anställningsintervju fråga någon hurgammal han eller hon är. Sverige tillhör de länder som är meståldersfixerade. Det är rimligen ett slöseri med kunskap, men främst att sealltför lite till individ och alltför mycket till kategori.

There are no secrets, only information you don’t yet have…


Citatet ovan är från Adam Currys intressanta blog, http://www.curry.com/.Curry har tagit bloggandet ett steg till genom att göra den som ljudfiler.Man kan lyssna på honom på sin dator eller ladda ner på en iPod.

Bloggar är ju en löpande dialog på nätet. Bloggosfären är fylld medpersonliga dagböcker och udda synpunkter, liksom med viktig samhällsdebatt.

För den som vill ha en överblick om vad som händer inom de mersamhällsinrtiktade bloggarna på nätet i USA är den bästa källan Blog Reportunder Columbia Journalism Review dagliga nätutgåva.
http://www.cjrdaily.org

I Sverige ges en översikt över samtliga bloggar på
http://www.nyligen.se

I USA blir bibliotekslånen fler


USA skildrades i ett TV-inslag nyligen som ett bibliotekens u-land. Detstämmer väl med en svensk slentrianbild – med rötter från konservativ klaganända från 1800-talet – om USA som ett ytligt och okultiverat land.

I själva verket ökar antalet bibliotek i USA, bibliotekstätheten är störreän i Sverige och boklånen ökar. På samma sätt som antalet utgivna nya böckerökar år från år. Däremot är finansieringen ofta privat. Om detta harUSA-kännaren Roland Poirier Martinsson skrivit i Expressen. (Jag delar intehans uppfattning att USA:s nuvarande president kan beskrivas som en”bokmal”. Bush läser dock böcker.)
http://expressen.se/index.jsp?d=1180&a=270411

Det lönar sig att satsa på turism


Jag har nyligen kommit in på en av statens platser i styrelsen för SverigesRese- och Turistråd. Turistrådet ägs av staten och turistnäringentillsammans och ska marknadsföra Sverige som turistland.

Turismen är viktig – och svår att mäta. De vanligaste siffrorna säger attmer än 125.000 svenskar arbetar med turism och att den utländska turismen ärvärd närmare 50 miljarder för Sverige.

Trots det viktiga ekonomiska bidraget tillhör Sverige de länder som satsarallra minst på turism. De statliga insatserna för marknadsföring av Sverigesom turistland är ca 10 kr per svensk. I de andra nordiska länderna är det30-50 kr och for Irlands del 200 kr.
http://www.visit-sweden.com

Radions P2, Per Tengstrand och St Petersburg


I början av april sände P2:s ”Mitt i musiken från en musikweekend i New Yorkmed Scandinavian Chamber Orchestra startad av den lysande unge pianisten PerTengstrand och dirigenten och tonsättaren Magnus Mårtensson. Det faktum attmusikkanalen P2 existerar kunde ge dem en samtidig svensk publik, större änpubliken i alla konsertlokaler i Sverige den dagen. P2 är en del av kärnan ipublic service – att sprida en kultur som inte är omedelbart tillgänglig.Att lägga ner FM-kanalen P2 finns just nu på förslag. Den kloke radiochefenkommer förhoppningsvis att avslå det.

Per Tengstrand spelar för övrigt i St Petersburg den 16 maj påöppningskonserten på festivalen ”Nordic Music”. St Petersburg FestivalOrchestra har en svensk chefsdirigent och artistisk chef, KristoferWåhlander.
http://www.norden.spb.ru/nordicmusic/programme_en.shtml

Svenskan i världen


Närmare 40.000 studenter, de allra flesta utan svensk släktanknytning, i 42länder läser svenska på universitet. Ca 200 universitet har undervisning isvenska. Det finns närmare 1000 svensklärare ute i världen, de flesta äricke-svenskar. Det här är en verksamhet som är okänd för de flesta svenskar,men betyder mycket för att skapa svenska stödjepunkter på universitet överhela världen.

Av dessa är 65 lektorer som understöds genom Svenska institutet. Institutetförser samtliga lärare med material och kunskap. Det här skapar nätverk avsvenskintresserade över hela världen.
http://www.si.se/templates/CommonPage.aspx?id=69

Svensk design och afrikansk – i Paris och Stockholm


Svenskt och afrikanskt konsthantverk kan ibland gå hand i hand. På denutställning som just öppnats på det svenska kulturhuset i Paris (som är endel av Svenska institutet) visas nordisk och afrikansk design – ochbetraktaren kan inte alltid vara säker på vad som är vad. Det finns enafrikansk djup färgskala som sällan återkommer i det svenska, men LiEdelkoort, holländska som gjort utställningen – och som enligt amerikanskaTime tillhör de mest inflytelserika personerna i världen när det gällerdesigntrender – finner likheter och säger att både skandinaviskt ochafrikanskt håller fast vid former som ligger nära naturen.
http://www.si.se/templates/CCS_StartPage.aspx?id=474

I Stockholm har butiken Afroart, på Hornsgatan 58, sedan något år nya ägare.Sex klasskamrater från konstfack, däribland Bodil Karlsson och GunillaLundberg som båda var med och gjorde om det svenska residenset i New York,har tagit över och förnyat konceptet.

Ny chokladbutik på Söder


Jag har tidigare skrivit om chokladbutiker i Stockholm, med Chokladfabriken på Renstiernas gata, (http://www.chokladfabriken.com) som trevligast.

Nu har det kommit en ny liten butik till våra trakter på Söder: Chocolatde’s Artiste på Tavastgatan 16. Den har choklad men också fint te och andravaror. Rekommenderas!

Det är Perim Varyemez-Schacht som efter åtskilliga år i New York kommittillbaka till Sverige. Hon tillhör de många, unga, duktiga svenskaentreprenörerna i New York. (Vi startade under vår tid i New York ettnätverk, Young Swedish Entrepreneurs in New York, för att vidga kontakternamellan Sverige och de unga svenskarna.)

Från Moderna Museet till MassMocha


Den svenska konstnären Ann-Sofi Sidén, som främst arbetar med foto, videooch installationer har just avslutat en uppmärksammad utställning påModerna Museet i Stockholm. Den 28 maj invigs en utställning där hennesverk är en viktig del. Den heter Becoming Animal och är på MassMocha somligger i den lilla orten North Adams i Massachusetts, i hörnet mot New Yorkoch Vermont.

MassMocha är en intressant byggnad med aktuella utställningar av de senastekonstyttringarna.
http://www.massmoca.org

Unik, svensk abstrakt konst på Wooster Street.


Hilma af Klint, svensk konstnär (1862-1944) är en unik person i den svenskakonsthistorien. Som så många kvinnliga konstnärer blev hon inte upptäcktförrän långt efter sin död. Hon började 1906 måla nonfigurativa bilder,parallellt men utan kontakt med den abstrakta konstens pionjärer.

Nu uppmärksammas hon på The Drawing Center (http://www.drawingcenter.org – 35 Wooster Street) i New York och 49 av hennes tavlor och skisser visas fram till den 21 maj. Också New York Times har uppmärksammat henne i en stor artikel.

http://hem.bredband.net/hilafk/index.html
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E02E3D6153EF931A25757C0A963 9C8B63

En ångermanlänning i New York


Kenth Andersson är en svensk modedesigner från Ångermanland. Han har slagitigenom med märket KENTH tack vare eleganta klänningar med bl a Sharon Stoneoch Vanessa Williams som kunder.

Som så ofta har han inte varit en lika stor profet i hembygden. Men nu blirKenth Andersson ordentligt uppmärksammad. En utställning om hans designöppnar på Textilarkivet i Sollefteå den 21 maj och kommer att pågå ett år.
http://www.textilarkivet.se
http://www.kenthny.com

”Svensk” på varuhustoppen


För något år sedan träffade en av våra New York-vänner, den framståendefotografen Catarina Lundgren Åström av slump en affärsman i New York. Hanhette Terry Lundgren och hade aldrig någonsin träffat någon annan som hetteLundgren än den närmaste släkten. Catarina tog med honom till oss. TerryLundgren var chef för det tredje största detaljhandelsföretaget i USA,Federated Department Stores med bl a Bloomingsdale’s, Bergdorf Goodman ochMacy’s. Nu har Lundgren just köpt May Departement Stores för 72 miljoner kr.Nu har Federated, där också Lord & Taylor och Filene’s ingår blivit USA:snäst största detaljhandelsföretag.

Och Terry Lundgren lovade att landa i Sverige nästa gång han flög förbi.

Kriminell krog


En dag i New York hade jag stämt möte med Aftonbladets legendariskekorrespondent Fredrik Virtanen. Men det blev inte Manhattan, eftersomVirtanen hade fått uppdrag att skriva om maffialedaren Big Joey Massino(huvudman för Bonanno-klanen). Så vi åkte ut till familjen Massionosfavoritkrog, Casa Blanca i ett garageområde i Queens. ”Where you are treatedlike family” stod det något dubbeltydigt på menyn på detta tillhåll förmaffiafamiljen.

Maffian i New York är numera i det närmaste krossad. Den som slog tillhårdast var dåvarande statsåklagaren Rudy Guilliani som för mer än tjugo årsedan stoppade maffians heroinhandel.

Vi åt en hygglig pasta och drack dry martinis. När vi skulle gå frågadeVirtanen om Big Joey varit där på sistone – väl vetande att maffialedarensatt i fängelse, anklagad för sju mord och en rad andra brott. Vi möttes medtystnad och notan.

Nu har myndigheterna konfiskerat krogen som en ringa del av Massions ådömdaskadestånd på ca 100 miljoner kr. Det finns några tusen hyggliga italienskarestauranger, utan kriminellt förflutet, kvar i New York.

Guerilla Stores


Modebutikerna Comme Des Garcons finns över hela världen. De är utvalda,moderna, tuffa. Deras showroom i New York i konstgalleriernas Chelsea (52022nd Street) är en installation i sig.

Comme Des Garcons öppnar Guerilla Stores på olika ställen. Man man skaparingen butik, gör inte om, utan flyttar in klädställningarna i en lokal, oftai en gammal fabrik eller liknande. Efter ett år stängs butiken. De finns iKöpenhamn, Berlin, Warsawa, Helsingfors, Ljubljana och Singapore.

I Stockholm ligger en Guerilla Store på Östgötagatan 48.
http://www.guerilla-store.com/flash.php