Nyhetsbrev 6 DECEMBER 2004

Dollarn kommer att falla ännu mer
Dyker USA:s fastighetsmarknad?
Avgjordes amerikanska valet av ²moralen²?
Majoritetsval leder till polariserat klimat
Årets lobbyist och borgmästare Bloomberg
P1 P1 P1 !
Konstförnyelse i New York
Två bra pjäser i Stockholm ­ hämtade från New York
Krogar utan skylt
Tråkigt fel
Kokbok från New York

Ny kokbok


En smak av Sverige heter den kokbok med mat för många som kocken DavidJohansson, fotografen Catarina Lundgren Åström, Inger Claesson Wästberg ochjag själv just kommit med. Läs mer om boken i slutet av nyhetsbrevet, ellerpå
http://www.smakavsverige.se/

Dollarn kommer att falla ännu mer


I mitt nyhetsbrev för januari förutspådde jag att dollarn under året skullegå ner under 7 kr. Det har nu skett. Förutsägelsen är inte så märkvärdig:USA har världshistoriens största underskott i bytesbalansen. Marknadenbrukar reagera på mycket stora obalanser genom att justera valutakursen, d vs i det här fallet göra amerikansk export billigare och import dyrare.

Var den dollarkurs ligger som skulle vända flödena går inte säkert att säga.Flera ekonomer har räknat ut att den skulle ligga på 4,50 mot svenskakronan. Det är dock bara teori. Jag skulle tro att dollarn fortsätter neråt,men troligen stabiliserar sig strax över sex kronor. Dollarn är den endareservvaluta som finns och stocken i dollar är mycket stor.

Att valutor fluktuerar speglare marknadens värdering av länders ekonomiskastyrka. Det är dock bara en liten andel av världens valutor som flyter. Kinaoch de flesta sydostasiatiska länder har knutit sin egen valuta tilldollarn. Deras valutor är undervärderade (som den svenska på 1950-talet)vilket leder till exportframgångar. Därmed blir det euroområdet som får tasmällen av den fallande dollarn.

I Sverige drabbas exportindustrin ­ USA står för drygt tio procent avexporten och de dollarknutna länderna i Asien blir allt viktigare. De storaexportföretagen har terminssäkrat sina kontrakt. Men många småföretag harinte gjort det och i början av nästa år är det dags för nya kontrakt på ensämre nivå.

Ett obehagligt scenario är vad som händer om omvärlden tror på att dollarnkommer att fortsätta sjunka och disponerar sig därefter. Mer än hälften avvärldens valutareserver ligger i dollar, bara 15 procent i euro. Omförvaltarna av världens centralbanker och pensionsfonder finner att de villskydda sig mot fortsatta dollarfall och flyttar över några procent fråndollar till euro är det tillräckligt för att snabba på dollarns fall ochminska de amerikanska konsumenternas köpkraft. Vilket i sin tur drabbar helavärldsekonomin.

Marknadsuppgången 2003 var i hög grad baserad på lånade dollar och billigadollar. Nu höjer amerikanerna räntan och dollarn. Jag kanske är en urbotapessimist, men jag tror inte lånebaserade ekonomier håller. Det måste finnasen konsumtion som baseras på riktiga inkomster.

Dyker USA:s fastighetsmarknad?


USA:s privata fastighetsmarknad har haft goda år. I några städer, som NewYork, har priserna stigit till nästan vansinniga höjder. (Samma sak i bl aLondon.) Detta har varit möjligt främst genom att räntorna varit rekordlåga.Människor har kunnat låna mot ständigt högre värden och lägre räntor.

Nu börjar det finnas oroande tecken. Fannie Mae, som är USA:s störstabostadsfinansieringsinstitutet, flaggar för svåra förluster. Räntorna är påväg uppåt och det kan leda till stagnerande priser för privata fastigheter.

USA har inte det nationalekonomerna kallar automatiskt verkandestabilisatorer i form av socialt skyddsnät för vanliga löntagare. Försämrasprivatekonomin måste människor anpassa sig snabbt. Man flyttar, säljer,tvärbromsar privatekonomin. Och det är de amerikanska konsumenternas viljaatt konsumera på lån som drivit världsekonomin framåt de senaste åren.

Avgjordes amerikanska valet av ”moralen”?


Svar: knappast. De tydliga moralfrågorna i valet var abortfrågan ochäktenskap för homosexuella, gay marriage. I den första frågan förespråkar enöverväldigande majoritet av amerikanerna fortsatt fri abort. I den andra är27 procent för gay marriage och ytterligare 35 procent (inkluderandepresident Bush själv) för partnerskap enligt svensk modell. Den frågan kandock ha fört väljare som normalt inte skulle gått och röstat till valurnornai några nyckelstater.

George Bush klarade sig bättre 2004 än 2000 i 45 av de 50 delstaterna,alltså inte bara i bibelbältet.

Det går ingen moralkonservativ våg genom USA. Däremot menade väljarna attBush skulle agera mer resolut mot terrorriskerna än Kerry.

Majoritetsval leder till polariserat klimat


Till Ingvar Carlssons 70-årsdag kom en bok om ”²politikens ramar och aktörer” och ett seminarium, om bl a författningsfrågor. Och nog är det på tiden att vi diskuterar författningsfrågor i Sverige. Varenda amerikanskt barn vet inledningsorden i den amerikanska författningen; i Sverige är det få som kan den första meningen i den svenska grundlagen (”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”.)

Lite märkligt är det dock att så många i boken och på seminariet tycktesmena att majoritetsval var bästa sättet att komma åt Sveriges problem medoklar maktstruktur och oklart ansvarsutkrävande. Majoritetsval innebär juatt i varje valkrets väljs den som får flest röster, i stället för attmandaten fördelas proportionellt. USA har ju majoritetsval, vilket år 2000(och tre gånger tidigare i USA:s historia) resulterat i att den kandidat somfick flest röster inte blev president. Sådant händer då och då i system medmajoritetsval.

Dessutom visar det amerikanska exemplet att tvåpartisystem och majoritetsvalleder till polarisering och dåligt politiskt samarbetsklimat. Även om deflesta väljarna befinner sig i mitten utkristalliseras det sig ett givetmajoritetsparti i de flesta valkretsar. Att bli nominerad av sitt eget partiblir då det viktigaste. Och partifolk gillar alltid de renläriga.

Om detta skrev jag en artikel i tidskriften Liberal debatt för en tid sedan
http://www.liberaldebatt.se

Årets lobbyist och borgmästare Bloomberg


Utmärkelsen Årets lobbyist gick i år till Ann-Therese Enarsson från A Nonsmoking generation. Hon kan ta åt sig en del av äran för att ha gjort lagenom rökförbud på alla svenska restauranger möjlig.

Folkhälsoministern Morgan Johansson var över i USA, träffade fack ochrestaurangägare och studerade grundligt rökförbudet i New York innan hanlade propositionen till riksdagen.

I New York är det borgmästare Michael Bloomberg som trots hårt motstånddrivit igenom rökförbud på krogen. När jag senast träffade Bloomberg sa jagatt han kunde en del av förtjänsten för att Sverige får stopp påkrogrökningen. Ja, sa Bloomberg, ingenting jag gjort har räddat så mångamänniskoliv.

– Fast det har väl inte alltid gjort dig så populär, genmälde jag.

– Åja, sa han. Jag stod framför en stor demonstration. Det var hundratalsmänniskor med cigarett i mungipan och plakat där det stod ²I smoke/I vote²,men jag tänkte: Darwin will take care of you.

P1 P1 P1 !


Att komma tillbaka till Sverige innebör en speciell glädje: Radions P1. Detär en unik radiokanal med sin höga kvalitet. Nästan när som helst kan manknäppa på P1 och höra något som är lärorikt, givande eller tänkvärt.

I USA finns NPR, National Public Radio, som otvivelaktigt är enkvalitetskanal. Men till P1:s standard når den inte.
http://www.npr.org

P1:s senaste tillskott är det grävande samhällsprogrammet Kaliber. Det sändsfrån Göteborg på söndagar kl 13.05 (repris måndagar 15.30). Ettsamhällsprogram befriat från 68-traditionen och med fräsch blick.
http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?programID=1300

Konstförnyelse i New York


I New York genomförs för närvarande en fantastisk konstsatsning.

MoMA (Museum of Modern Art), kanske världens förnämsta moderna konstmuseumslog för någon vecka sedan upp portarna för allmänheten efter en ombyggnadsom kostat 858 miljoner USD. Det har resulterat i ett museum som erbjudernya perspektiv och ett njutningsfullt sätt att exponera konst och design.

Whitneymuseet, med sin inriktning på amerikansk konst, planerar nu enanslutande ny nio våningars byggnad på Madison Avenue.

Museum of Art and Design har köpt ett hus vid Columbus Circle. Ettjätteprojekt för att museet från 2007 bättre och mer permanent ska kunnavisa sina samlingar.

Allt är naturligtvis privat finansierat.

Intressantast i New York är ändå konstscenen i Chelsea. Inom några kvarter,mellan 13:e och 29:e gatan på västsidan av Manhattan, väster om TiondeAvenyn, finns mer än 230 gallerier ­ och nya öppnas varje vecka. New YorkTimes främsta konstkritiker Roberta Smith skrev för någon vecka sedan enartikel om Chelsea: ²A contemporary art scene on this scale has neverhappened before, and it¹s hard to imagine it ever happening again.²
http://www.nytimes.com/2004/11/28/arts/design/28smit.html?oref=login

Åtskilliga svenska konstnärer har gallerister i Chelsea. Just nu finns densvenska konstnären Lars Arrhenius på Feigen Contemporary, 535 West 20thStreet. 23
http;//www.feigencontemporary.com

Två bra pjäser i Stockholm ­ hämtade från New York
Två pjäser som vi sett i New York har nu gått upp på Stockholms Stadsteater.Topdog/Underdog och Jag är min egen fru. Båda är väl i klass medBroadway-föreställningarna. I Jag är min egen fru spelar Björn Kjellman de33 rollerna. En lysande skådespelarprestation.
http://www.stadsteatern.stockholm.se/

Krogar utan skylt


Det har länge varit så att en del New York-krogar avstått från skylt.Gästerna ska veta ändå. Det gäller t ex trevliga Le Bilboquet på E63rd ochnya innekrogen Freeman¹s som jag skrev om i nyhetsbrevet i oktober.
http://www.wastberg.nu

Trenden har också kommit till Stockholm. Allmänna Galleriet 925 påKronobergsgatan 37 kör med lite ruffig New York-stil i en gammalsilverfabrik. Och naturligtvis ingen skylt mot gatan.
http://www.ag925.se

Tråkigt fel


I mitt oktober-brev berättade jag om nya krogar i New York. Där råkade jagkalla nya lyxrestaurangen Per Se vid Columbus Circle för asiatisk. Den ärfransk.

Felet var också tråkigt för nyhetsbyrån PM som snodde notisen rakt av,inklusive felet, och publicerade den utan angivande av källa. Jag ber omursäkt på deras vägnar.

Kokbok från New York


Inger Claesson Wästberg, David Johansson (kock på det svenska residenset iNew York), New York-baserade fotografen Catarina Lundgren Åström och jagsjälv har just kommit med en kokbok: En smak av Sverige.

Den har 69 recept och fantastiska matbilder. Tanken med kokboken är att visapå hur modern svensk mat kan användas för att stryka under ett budskap, attbidra till at sälja Sverige eller svenska produkter.

När svensk industri har tagit steget från malm och timmer till it ochbiotech har maten följt med.

Boken lanserades på nya restaurang Akvavit på Skeppsbron (Tullhus 2) iStockholm i förra veckan. Det är en restaurang som med sitt läge och sinTackling av en traditionell svensk svenska meny kommer att bli en avsommarens hits.

Den som vill titta närmare på boken eller köpa den kan gå in på
http://www.smakavsverige.se

Den finns också i bokhandeln, i Stockholm på t ex NK och Hedengrens.

Och med detta ber jag att få önska EN GOD JUL!