Nyhetsbrev 3 NOVEMBER 2004

Bush vann folkomröstningen om Bush
Ekonomiska effekter för Sverige
Två val, olika frågor, samma resultat
Valdeltagandet
Prästerna betydde mer än America Coming Together
Bloomberg går på spanskkurs
God, gays and guns
Val i New York
Valfilm
Valfester

Bush vann folkomröstningen om Bush


George W Bush blev omvald. Det kanske tar några dagar innan alla röster ärräknade, men förra valets kaos upprepas knappast.

Bush vann tack vare större tydlighet i sitt budskap och tack vare att hanspersonlighet tycks ha tilltalat amerikanerna bättre än John Kerrys merintellektuella framtoning.

Bush är en splittrande president. Basen för Bush-moståndet har varit att hanblev vald 2000 utan att ha väljarmajoriteten bakom sig. Nu har han en heltannan legitimitet genom att ha majoritet – och dessutom stärkt majoritet ibåde representanthuset och senaten.

En klar majoritet av Kerryröstande sa innan valet att de röstade på Kerryför att de ogillade Bush. Medan Bushanhängarna gillade sin kandidat. Valethandlade inte om partiprogram, utan blev en folkomröstning om Bush. Den vannhan med ca 4 miljoner röster.

Ekonomiska effekter för Sverige


Man ska inte överdriva de ekonomiska effekterna för Sverige. Ingenting tyderpå att en ny Bushperiod innebär att USA kommer att ta itu med USA:s trestora underskott: Budgetunderskottet, sparandeunderskottet ochbytesbalansunderskottet. Men det skulle sannolikt heller inte enKerry-administration gjort.

Den räntehöjning som uppenbart fått vänta till efter valet lär komma snart.Särskilt som det mest tyder på att dollarn kommer att fortsätta sjunka.

Bushs kommande delprivatisering av socialförsäkringssystemet innebär att merpengar strömmar in på börsen med positiv kursutveckling till följd.

Två val, olika frågor, samma resultat


Valet 2000 utspelade sig i ett politiskt klimat där arbetslösheten var låg,budgetöverskottet högt och säkerhetsfrågorna avlägsna. Sedan dess harIT-bubblan spruckit, arbetslösheten ökat och USA skaffat sig det störstabudgetunderskottet i sin historia. Samt 9/11, krigen i Afghanistan och Irak.

Ändå ser valkartan nästan exakt lika ut som för fyra år sedan. Skälet är attsplittringen i USA inte går efter ekonomi, hur mycket man tjänar eller ensinställningen till USA:s roll i världen, utan moralfrågorna ochinställningen till religionen ligger som ett raster över politiken. 90procent av de republikanska väljarna ansåg att 2moral values2 var viktigastefrågan i valet.

Valdeltagandet


Det spåddes allmänt att valdeltagandet skulle öka. Det gjorde det, men jaghar inte sett några siffror. Det tycks dock fortfarande ha blivit iinternationell jämförelse mycket lågt. Trots att miljoner förstagångsväljareregistrerat sig, röstade inte mer än 17 procent av ungdomsväljarna.

Skälet kunde ses också på svenska TV-skärmar: Långa köer. Människor fick påmånga ställen stå i kö i tre-fyra timmar innan de kom in för att rösta. Oftaute i regnet. Valdagen är en vardag och bara 23 procent av amerikanernaarbetar på arbetsplatser där man lovar att inte dra lön för att de är bortaoch röstar. (Fast fler arbetsgivare avstår i praktiken från löneavdrag.)Många har aldrig röstat. De skriver under när någon partiaktivist kommer meden färdig valsedel, men de är rädda att göra bort sig i vallokalen ochstannar hemma.

Prästerna betydde mer än America Coming Together


America Coming Together, ACT, var en mycket välfinansierad demokratiskaktionsgrupp som hade närmare en miljon frivilliga och avlönade aktivistersom knackade dörr och ringde till väljare för att få dem att rösta.Kampanjen var tekniskt innovativ och mycket aktiv. I hög grad var dockaktivisterna från andra stater influgna ungdomar som arbetade för Kerry iFlorida och Ohio.

Republikanerna lyckades dock bygga upp informella nätverk där personerringde dem de kände. Söndagen innan valet uppmanade präster ihundratusentals kyrkor sina församlingsmedlemmar att rösta på Bush.

Bloomberg går på spanskkurs


Valet har inte särskilt präglats av minoritetsfrågor. Det kan bli skillnad.I nästa val räknar man med att majoriteten av väljarna tillhör någon etniskmajoritet. Det kommer inte att gå spårlöst förbi i det politiska agerandet.Och det är säkert skälet till att New Yorks borgmästare Michael Bloombergbörjat ta lektioner i spanska.

God, gays and guns


God, gays and guns brukar vara signalorden för den amerikanska kulturkampen.Och det är frågor med en viktig dimension i politiken. Det är också därförsom den republikanska valapparaten gjorde mesta möjliga av att John Kerrykommer från Massachusetts, en erkänt kulturradikal delstat. I elva delstaterfolkomröstade man om förbud mot 2gay marriage2. I samtliga fall vannförbudslinjen. USA har långt kvar.

Samtidigt tror jag det är viktigt att tolka detta på rätt sätt. Det finnsnaturligtvis en fundamentalistisk och intolerant opinion.

Det finns en opinion mot att ändra äktenskapslagarna. Men amerikaner harstarka, ofta moralistiska, värderingar vad gäller den egna familjen. Men vadgrannen gör ser man på med stor tolerans.

Val i New York


Jag var ute och tittade i några vallokaler i New York. Det var lugnt ochköerna var korta. Utanför satt demokratiska partiarbetare som då och då gickin och kollade vilka som hade röstat och sedan ringde valarbetare som kundeknacka dörr och erbjuda valskjuts. Ungefär som i Sverige.

Man röstar främst i skolor. Men i en del valdistrikt i en församlingslokaleller synagoga. Och i ett valdistrikt på Lesbian & Gay Community Center.Only in New York!

I New York kunde man rösta på elektorer för åtta olika partier:
Republikaner, demokrater, oberoende, konservativa, partiet för arbetandefamiljer, partiet för fred och rättvisa, socialistiska arbetarpartiet ochlibertarianer.

Valfilm


Valet utspelade sig i hög grad på köpt tid i TV. Filmen Wolfs, Vargarna,kommer att gå till historien som en av de skickligaste valfilmerna någonsin.Medan en flock vargar samlas och börjar springa mot kameran rullar text medalla de förslag till förstärkning av förvaret som Kerry röstar emot undersina år i senaten.

Filmen hamnar i samma klass som Daisy, prästkragen, som gjordes i 1964 årsval och som avslutades med ett atomvapensmoln och indirekt ville säga attdet var vad som skulle hända om republikanen Goldwater vann.

Valfester


Jag undrar när svenska krogar och barer kommer att ta efter de amnerikanskavalvakefesterna. Här bjöd trevliga Galapagos i Brooklyn på valvaka med friadrinkar om Kerry vann.

Otto1s Shrunken Head i East Village erbjöd en fri drink för varje stat Kerryvann.