Nyhetsbrev 27 OKTOBER 2004

New York, New York
Den amerikanska valkampanjen
Hur man följer valet
Så lika och så olika
Vad betyder valet i USA för svensk ekonomi?
Jurister, jurister
Minoriteter i valet – och i marknadsföringen
Politiker talar sanning
Resurskoncentration
Vad kommer till Sverige i nästa val?
Årets valprylar i USA
Visumtrasslet skadar USA-företag
Bästa köksaffärerna
Svenskt i New York
Freeman1s är New Yorks innekrog – just nu

New York, New York


Autumn in New York
Why does it seem so inviting?

Så sägs i Vernon Dukes sång, förevigad genom, Frank Sinatras inspelning.

Jag är just nu några veckor på nytt i New York, under stadens bästa årstidoch under en av stadens historiskt bästa tider. Brottsligheten faller pånytt. New York befäster sin ställning som USA:s säkraste storstad och en avvärldens säkraste städer. De första sex månaderna 2004 föll antalet mord medfyra procent och är lägst på på 40 år trots att invånarantalet ökat. Totalthar antalet anmälda brott minskat med 3,8 %. Om man jämför 2002 med 2004blev 4.000 människor färre utsatta för våldsbrott, 5.000 förre för stöld.Det är naturligtvis en fantastisk social reform.

New York har sedan 1980 ökat med 1,1 miljoner. Åren 2000-2003 flyttade merän 100.000 människor till New York – trots terrorattackerna. Det visar pådenna stads dragningskraft.

Den amerikanska valkampanjen


Presidentvalskampanjen går nu in i sitt mest populistiska och grovaslutskede. Jag har följt ett antal valkampanjer i USA, men aldrig varit medom en sådan hetta. 37 procent av Kerry-väljarna och 27 procent avBush-väljarna anser att detta är det viktigaste valet under deras livstid.

Den sista valveckan kommer att handla om att få de egna på fötter, ochmöjligen att få motståndarnas potentiella väljare att tappa lusten att gåtill valurnorna . De obestämda lär nog ha bestämt sig, men ett högtvaldeltagande gynnar demokraterna. En grov valspurt med mycket negativainslag har, enligt all forskning, till effekt att färre röstar. Därför dykerdet upp republikanska flygblad om att Kerry vill förbjuda bibeln.Vicepresident Cheney påstår att en Kerryseger kan leda till kärnvapenhot motUSA och vicepresident Edwards säger att en Kerryseger får förlamade (somChristopher Reeves) att resa sig och gå.

Det hela är inte helt nytt: ”Det alldeles speciella inslaget i amerikanskavalkampanjer har ju alltid varit det hänsynslöst demagogiska friandet tillfolkgunsten i scener, som förefalla oss svenskar farligt larviga”. Så skrevmin pappa, Erik Wästberg i ett reportage från valrörelsen 1936.

Hur man följer valet


Det amerikanska valet avgörs ju inte av hur väljarmajoriteten röstar, utanav hur delstaterna röstar. Delstaterna sänder en delegation till TheElectoral College och även om det bara är en röst majoritet i delstaten fören kandidat går alla röster dit.

Den enligt min mening bästa siten för att följa det amerikanska valet är
http://www.electoral-vote.com
Den använder sig av de senaste delstatliga undersökningarna och summerar dem till elektorsröster.

Den som vill gå på djupet i valprognoser kan titta på
http://www.realclearpolitics.com/

Så lika och så olika


Sedan presidentvalet för fyra år sedan har 9/11 och kriget i Irak inträffat,budgetöverskottet bytts till rekordunderskott, IT-bubblan spruckit. Ändå servalbeteendet ut precis som förra gången. Ungefär samma delstater växlarmellan kandidaterna; USA är hårt uppdelat, just som förra gången.

Förklaringen är att över amerikansk politik, till skillnad från europeisk,ligger ett raster av kultur- och moralfrågor, starkt influerade av religion.Motsättningarna mellan de moderna och befolkningstäta områdena på öst- ochvästkusten och det stora USA däremellan fortsätter att vara stora.

Vad betyder valet i USA för svensk ekonomi?


Egentligen betyder utgången av det amerikanska valet inte så mycket försvensk ekonomi. USA har en liten offentlig sektor och det mesta av denoffentliga ekonomin avgörs på delstatsnivån.

USA har tre stora underskottsproblem som allvarligt påverkar världsekonomin:Bytesbalansunderskottet (som nu ligger på näst högsta nivån i historien),budgetunderskottet (som aldrig varit så stort) och sparandeunderskottet.

Det är frågor som nästan inte alls berörs i valkampanjen. Ingen avkandidaterna har någon plan för att göra något åt något av problemen.Möjligen kan Bushs förslag om privatiserat socialförsäkringssparande ledatill högre sparkvot.

Sannolikt leder bristen på åtgärder till högre räntor, fallande dollar ochlägre privat konsumtion i USA. Det är negativt för världsekonomin, menpåverkas nog inte av valutgången.

För Sverige är det negativt att den demokratiska kampanjen i de avgörandestaterna lovar att minska frihandeln.

Jurister, jurister


Förra presidentvalet avgjordes av högsta domstolen. Nu är partierna beredda att ifrågasätta röstlängder och rösträkning. Mer än 20.000 jurister finns i ”the battleground states” på valdagen. USA har ingen folkbokföring, och därför alltid osäkra röstlängder, och en lång tradition av valfusk på det lokala planet. Möjligheten att gå till domstol med valresultat är enorma.

Det finns en särskild blog om valet och lagen:
http://electionlawblog.org

Minoriteter i valet – och i marknadsföringen


Svarta väljare har normalt röstat nästan enhälligt på demokraterna. Däremothar african-americans haft lågt valdeltagande. Nu visar flera undersökningaratt närmare 20 procent av svarta väljare lutar åt Bush. Förklaringen är ihuvudsak frågan om gay marriage, där motståndet är stort hos de mesttroende.

Den största minoriteten i USA är dock numera de s k latinos, spansktalandeinvandrare från Latinamerika och Västindien. Om dem står ett viktigtpolitiskt slag, eftersom stora grupper är på väg mot det republikanskalägret. Dels är flyktingarna från Kuba oftast republikaner, dels finns igruppen värderingar kring religion och familj, som kan ta över detsocioekonomiska intresset att rösta demokratiskt.

Gentemot de spansktalande väljarna har republikanerna ett särskilt vapen:George P Bush. Han är son till presidentbrodern Jeb Bush och hans mexikanskafru och talar alltså spanska utan brytning. George P används selektivt iannonser i spanskspråkig press och TV-kanaler.

Överhuvudtaget har amerikansk marknadsföring blivit mer etniskt medveten.Förut handlade det mest om att ha människor med olika bakgrund i annonser.Nu söker man upp medier som är hårt profilerade mot olika etniska grupperoch gör reklam riktad just till de grupperna.

Politiker talar sanning


Det brukar sägas att man inte ska bry sig så mycket om vad politiker säger ivalkampanjer, eftersom de ändå alltid sviker sina vallöften. Det är knappastsant.

Visst kan verkligheten ändras och en och annan politiker slirar, men få ärså övervakade som politiker. Knappast några kommersiella budskap nagelfarsså av medierna som politiska utsagor. Och allt vad politiker säger spelasin, särskilt i USA. Sedan kommer lobbygrupper att se till att påminna om vadden valde kandidaten sa i valkampanjen.

Numera finns stora digitala arkiv där man lätt hittar allt vad en politikersagt i ett ämne.

Resurskoncentration


I det klassiska presidentvalet 1960, Kennedy mot Nixon, följde Nixontraditionen och besökte alla delstater, medan Kennedy koncentrerade sig påde delstater som var avgörande för valet.

Den tekniken har förfinats för varje val. Nu flyttar man arméer avvalarbetare och dollarmiljoner i reklamkostnader blixtsnabbt mellan staternär opinionsundersökningarna ger indikation på var det är mest jämnt.

Det är skälet till att båda kampanjerna lägger ner mer pengar i La Crosse,Wisconsin (155.000 invånare) än i New York City.

Vad kommer till Sverige i nästa val?


Något hundratal svenska politiker och informationskonsuler är just nu i USAoch följer valet.

Det som används i amerikanska valkampanjer brukar – de skilda politiskakulturerna till trots – återkomma i svenska valrörelser.

Här några tips: Partierna kommer att försöka härma de stora amerikanskadataregistren. Bada partierna i USA har ca 65 miljoner medborgare var i sinaegna register och har ett hundratal uppgifter om varje individ. Den svenskadatalagstiftningen förbjuder så omfattande register, men man kommer heltsäkert att försöka komma så nära som möjligt.

Det skulle också förvåna mig om vi inte i nästa val får direkta attackannonser riktade Mot individuella politiker, förmodligen mest mot statsministern. Det hnar visat sig ”fungera” i USA.

Och jag är rätt säker på att moderaterna eller folkpartiet kommer att ha enpresskonferens och rakt av stjäla demokraternas trick att dela utrosafärgade solglasögon till journalisterna så att de ska kunna se denekonomiska verkligheten som regeringen ser denS.

Årets valprylar i USA


Båda de intressantaste nya valarbetarprylarna i USA handlar om Palm Pilots,handdatorer. Demokratiska aktivister går omkring med små handdatorer medolika korta valfilmer med Kerry. Sedan kan de spela upp lämplig film förlämplig person de knackar dörr hos.

Viktigare är knytningen till de stora registren. Demokratiska aktivister somknackar dörr får upp uppgifterna om väljaren på sin Palm Pilot, knackarsnabbt in kompletteringar som sänds in till det centrala registret.

Visumtrasslet skadar USA-företag


Ett antal amerikanska näringslivsorganisationer hävdar att förseningar ochkrångel kring visum påverkat amerikansk handel negativt. De hotar attuppmana företagen att lägga verksamhet utomlands om det inte blir lättareatt få visum.

Mer om detta:
http://www.nftc.org/newsflash/newsflash.asp?Mode=View&articleid=1686&Catego ry=All

Bästa köksaffärerna


De roligaste affärerna med köksprylar i New York är enligt min mening delsden eleganta Williams Sonoma i de nya tvillingtornen vid Columbia Circle.Dels den fantastiskt välförsedda Broadway Panhandler på Broome Street. Ochså den röriga och helt underbara Bridge Kitchenware på East 52nd Street.

Svenskt i New York


Det pågår alltid lite svenskt i New York. Den 3-4 november spelar EST(Esbjörn Svenssons Trio, en av Sveriges ledande jazzgrupper) på Joe’s PUB.

De två svenska konstnärerna Petra Lindholm (video) och Aleksandra Mir (foto)ställer ut på Museum of Modern Arts experimentmuseum PS1 i Queens. Vi vardär på invigningen och rekommenderar ett besök.

Freeman’s är New Yorks innekrog – just nu


Matbibeln Zagat har just utkommit i New York. Där listas 1.946 av New Yorksca 35.000 matställen. Zagat har identifierat 93 självständigakök/matkulturer i New Yorks restaurangvärld. Intressant är att av deasiatiska restaurangerna nu rycker fram bland New Yorks allra bästa ochdyraste: Per Se, Asiate, Masa, Sushi Yasuda.

I Zagat har dock inte stadens innerestaurang nr 1 just nu, Freeman1s, hunnitkomma med. Den öppnade för tre månader sedan, och har omedelbart kommit itopp bland dem som vet vart man ska gå. Och man måste veta. Den ligger påFreeman Alley, som inte ens finns med på kartorna, från Rivington Streetmellan Bowery och Christys.

Freeman’s ligger längst in i en liten gränd och har naturligtvis ingen skylt. I gränden har man t o m ny graffiti, vilket är ovanligt på Manhattan. Kanske för att skapa en gammaldags New York-stämning.

Det är en lite bisarr krog med uppstoppade djur på väggarna. God amerikanskmat, smaka förrätten Devils on Horseback!