Nyhetsbrev 29 SEPTEMBER 2004

Vart är dollarn på väg?
Vem gynnas av en smutsig valkampanj?
Amerikansk politisk mediekritik
Republikanerna i New York
Bloggarnas inmarsch
Vicepresidenter, numera med inflytande
Stigande socialförsäkringskostnader – på båda sidor Atlanten
Det amerikanska valsystemet skapar motsättningar
Varför behålla graderad rösträtt på aktier?
Angrepp att vara stolt över
Politiska nätbutiker
Bli New York-guru!
Nytänkande ung svensk New York-designer
Demokraternas kaféer i Stockholm
Svenska på PS1 i Queens
Sopran i Malmö och New York
Sensommarporträtt
Nästa nyhetsbrev

Vart är dollarn på väg?


Internationella analytiker är oeniga om vart dollarn är på väg. De flestatycks dock tro att dollarfallet har bromsats. Jag är själv inte så säker pådet.

Det som talar för att dollarn stärks är den grundläggande styrkan i denamerikanska ekonomin, att tillväxten är hygglig och att räntetrenden äruppåt.

Mot detta står att både bytesbalans och budgetunderskott visar pårekordminus. Budgetunderskottet beror både på kriget och stora ofinansieradeskattesänkningar. En lång period av ekonomisk tillväxt rätar kanske upp densituationen. I valkampanjen finns dock inga tecken på att någon avkandidaterna tänker ta några omedelbara krafttag för att vända situationen.

Historiskt sett har omvärldens vilja att investera på den amerikanskakapitalmarknaden hjälpt upp handelsunderskottet. Men finanskraschen ligger ifärskt minne och skapar försiktighet. Ännu viktigare är att världensplacerare har euron som alternativ och inte kommer att vilja lägga alla äggi samma korg.

I så fall kommer den internationella kapitalmarknaden att automatisktförsvaga dollarn.

För närvarande är dollarn världens viktigaste valuta. För hundra år sedanvar det pundet. Sedan 30 år av osäkerhet innan dollarna etablerade sig.Sådana förändringar kan ske igen.

Vem gynnas av en smutsig valkampanj?


Den som tror att årets valkampanj i USA är osedvanligt smutsig rekommenderasatt läsa Mark Twain från förra sekelskiftet. Men visst finns det speciellainslag. Inte minst TV-annonserna som menade att John Kerry lurat sig tillsina medaljer i Vietnam och de förfalskade pappren om att George Bush smitetfrån militärtjänst.

Även om bluffar avslöjas smetar de fast. Det finns omfattande forskning somvisar att effekten av negativa kampanjer inte är att väljarna byter sida,men att de stannar hemma.

De flesta av Bushs väljare säger i undersökningar att de med övertygelse skagå och rösta på presidenten. De flesta av Kerrys väljare visar måttligentusiasm för Kerry, men ska gå och rösta mot Bush. Detta gör attKerry-väljarna kommer att vara mer benägna att stanna hemma om de känner sigdet minsta osäkra.

Amerikansk politisk mediekritik


I USA bedrivs en skarp och löpande mediekritik. Flera siter följervalkampanjen och ger löpande analyser. Själv gillar jag Columbia JournalismReviews
http://www.campaigndesk.org/

Liberal och Kerryanhängare är
http://mediamatters.org/

Mer Bushpositiva är American Enterprise Institute, som bland mycket annatgranskar medierna:
http://www.aei.org/

USA har också fördelen av att ha dagliga TV-kanaler som utan kommentarvidarebefordrar politiska tal och liknande:
http://www.c-span.org/

Republikanerna i New York


Republikanerna höll sitt konvent i New York. Varför, frågade många. I NewYork går det ju en republikan på fem demokrater. Skälet var naturligtvis attman ville låta president Bush uppträda i den stad som utsatts för den värstaterrorattacken i USA:s historia och därmed focusera på kampen motterrorismen.

New York är så politiskt stabilt så man förväntar sig att bådapresidentkandidaterna kommer att anse det slöseri med tid att resa dit undervalkampanjen.

Ändå har New York valt två republikanska borgmästare på raken. Hur kommerdet sig? Det viktigaste skälet är att personvalet tar över partivalet. Ävenom 85 procent av de förtroendevalda i New York är demokrater, har väljarnaföredragit Guiliani och Bloomberg framför de mediokra demokratiskamotkandidaterna.

Fast en New York-republikan måste vara politiker på New Yorks villkor:Såväl Guiliani, Bloomberg som guvernör Pataki är abortanhängare, för gayrights och anhängare av vapenkontroll.

Bloggarnas inmarsch


De två amerikanska partikongresserna innebar något nytt. Vid sidan om destora medierna ackrediterade man också ett antal bloggare till konventen. Enblogg är en interaktiv hemsida. Den som håller i bloggen inbjuder tilldiskussioner och kommentarer och gör egna artiklar eller undersökningar.Bloggarna inom politiken spelar en allt större roll för dem som verkligenhänger med.

Också i Sverige finns mängder av bloggar. Svenska Dagbladets chefredaktör PJAnders Nilsson startade nyligen en:
http://www.svd.se/pj

Andra som man kan surfa in på i Sverige är
http://www.erixon.com
http://www.johannorberg.net/ (engelskspråkig)

Den som startade den politiska blogtrenden var journalisten Andrew Sulliwan.Han ligger inte sällan till höger, men tillhör de mest intressanta:
http://www.AndrewSullivan.com/

Slate-journalisten Mickey Kaus är mer liberal
http://www.kausfiles.com/

Vicepresidenter, numera med inflytande


Valet av John Edwards som vicepresidentkandidat kan bli avgörande för JohnKerry. Edwards har en förmåga till kontakt med väljarna som Kerry saknar.(Från svensk synpunkt står dock John Edwards för det mest besvärande i dendemokratiska profilen: protektionismen.)

Edwards och inte minst Dick Cheney markerar något relativt nytt i amerikansk politik: Vicepresidentposten är inte längre meningslös. Det började med Nelson Rockefeller som var vicepresident (1974-77) under Gerald Ford. Rockefeller lät konstruera en speciell vapensköld för vicepresidentämbetet och skaffade ett speciellt ”Air Force Two” för vicepresidenten. Ford hade ingen lust att ställa upp med statsbudgeten, men Rockefeller hade råd att göra det för egna pengar. Därmed markerade han ämbetets status.

Vicepresidenter som Nixon, Johnson och Ford blev senare betydande politiker,men spelade liten roll som vicepresidenter.

Stigande socialförsäkringskostnader – på båda sidor Atlanten


Det är inte bara i Sverige de sociala avgifterna anses göra företagen räddaatt nyanställa. I USA kom nyligen en undersökning som sa att de stigandekostnaderna för sjukförsäkring gjorde att företagen inte ville nyanställa,trots att konjunkturen går uppåt.

Vad som hänt i USA är att sjukhusen är tvingade ta emot akutpatienter varesig de är försäkrade, kan betala, eller inte. De stigande kostnaderna förgratis-patienter gör att sjukhusen tvingas ta ut allt högre kostnader av deförsäkringsanslutna patienterna. Vilket i sin tur leder till att mångasmåföretag inte har råd att försäkra de anställda, vilket gör att flerkommer in akut, utan försäkring. En ond cirkel, således.

Det amerikanska valsystemet skapar motsättningar


Det amerikanska valet tycks bli mer av ett mobiliseringsval (att få de egnaatt gå att rösta) än ett marginalväljarval (där det gäller att övertyga enliten grupp tveksamma).

Mobiliseringsval leder alltid till större motsättningar, att partierna draråt ytterkanterna och får svårare att kompromissa efter valen. Detamerikanska valsystemet, med majoritetsval i enmansvalkretsar, leder justtill sådana skärpta motsättningar. Något att fundera på för dem som nu skautreda ett nytt svenskt valsystem.

Dessutom är det bara i system med majoritetsval som en kandidat (eller ettparti) kan få majoritet bland väljarna men ändå förlora.

Mer om detta i en artikel i Liberal debatt:
http://www.liberaldebatt.se/

Varför behålla graderad rösträtt på aktier?


Jag har flera gånger i nyhetsbrevet skrivit om en av grundstenarna försvensk privat maktkoncentration: Den graderade rösträtten på aktier som göratt historiskt kapital i vissa företag har mer att säga till om än nyttkapital.

Det är ett system som vid åtskilliga tillfällen har förhindrat förnyelse ochomvandling inom näringslivet. Det är ingen demokratifråga i vanlig mening,utan handlar om att en investerad hundralapp ska ge lika stort inflytandesom om någon annan investerat lika mycket.

Ericsson har nu beslutat att stämpla om sina röstsvaga aktier så att aktiermed 1/1000 röst får 1/10. Man har gjort det frivilligt, genom samtal mellanolika aktieägargrupper. Det är bra; det går inte att lagstifta retroaktivt.

Däremot kan man fråga sig: Om det är fel med 1000-dels aktier, varför är detOK med aktier som bara ger 1/10 röst, när andra aktier har en hel röst? Ochhur kommer det sig att vår aktiebolagslag fortfarande tillåter nyemissionmed aktier med låg rösträtt? Logiskt är det inte.

Angrepp att vara stolt över


USA har ett omfattande församlingsliv. Mitt emot oss på Park Avenue låg enepiskopal kyrka som välkomnade homosexuella och bedrev ett bretttoleransarbete på många områden.

I andra delen av spektrat finns t ex evangelistiska Westboro Baptist Churchmed sin website godhatesfags. De uppmanade för en tid sedan tilldemonstration mot den svenska politiken. Det kan vi vara stolta över.
http://www.godhatesamerica.com/ghfmir/main/index.html
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,527328,00.html

Politiska nätbutiker


Båda presidentvalskampanjerna har var sin mer officiell butik förkampanjgrejer. De är värda att titta på för det säger i annan form rättmycket om kandidaterna.

Kerry har ingen Farm-Ranch Mug och inga golfbollar
http://www.georgewbushstore.com/
http://www.kerrygear.com/

Bli New York-guru!


Ett bra sätt att lära sig något om New York kan vara att spela New YorkMonopoly. Men vill man genom sällskapsspel bli riktigt New York-kunnig ärdet TP som gäller:

NY Trivia GamevvFinns på Game Show, 1240 Lexington Avenue (underbar liten affär medsällskapsspel av alla sorter) eller på Barnes & Noble.

Nytänkande ung svensk New York-designer


Victor Jondal heter en ung och nytänkande svensk designer. Han har fått sin utbildning i New York och bor kvar där. Karim Rashid (http://www.karimrashid.com/), den mest trendige internationelle designern just nu, har sagt till oss att han aldrig haft en så lovande praktikant som Victor Jondal. Vi är glada att vi fick tillfälle att ställa ut Jondal på det svenska residenset under våra New York-år.

Nu senast visar tidskriften Surface Victor Jondals Loop Chair.
http://www.surfacemag.com/

Demokraternas kaféer i Stockholm


Howard Dean bedrev en entusiastisk och framgångsrik primärvalskampanj -tills han gjorde bort sig. Bland det förnyande i hans kampanj var sättet attaktivera gräsrötterna via internet. Kampanjen har levt vidare i
http://www.democracyforamerica.com/.

Genom Meet up kan man skapa träffpunkter för aktivister. En sådan finnsockså i Stockholm, med amerikaner och en och annan svensk.
http://johnkerry.meetup.com/556/

De som är med i gruppen får rösta om var någonstans de ska träffas nästagång. Man får välja mellan följande kaféer.

Cafe Java , Hornsgatan 29, Stockholm
Wayne’s Coffee, Kungsholmsstrand 175
Junibacken, Galärparken, Djurgården

Svenska på PS1 i Queens


Svenskan Aleksandra Mir kommer, med start den 24 oktober, att visa sininstallation The Big Umbrella på Museum of Modern Arts experimentmuseum, PS!i Queens. Det är ovanligt och fantastiskt.
http://www.ps1.org/
http://www.aleksandramir.info/

Sopran i Malmö och New York


Erika Sunnegårdh är en sopran som har studerat musik på Manhattan School ofMusic och generöst ställt upp i olika svensk-sammanhang. Nu har hon slagitigenom på riktigt. Hon fick nyligen lysande recensioner som Turandot iPuccinis opera på Malmöoperan. Och hon har fått kontrakt med Metropolitan iNew York!

Sensommarporträtt


Svenska Dagbladet gjorde en trevligt sensommarintervju med mig när jag komtillbaka från USA. För den som eventuellt är intresserad:
http://www.svd.se/statiskt/familj/default.asp?weekday=36

Nästa nyhetsbrev


Nästa nyhetsbrev kommer om tre veckor. Och då från USA i valrörelsensslutspurt.