Nyhetsbrev 22 AUGUSTI 2004

USA håller i taktpinnen
Vem vinner det amerikanska presidentvalet?
Hur påverkar presidentvalet den svenska ekonomin?
Det är tufft i amerikanskt arbetsliv
Vad innebär en Kerryseger?
Minskad brottslighet stor social reform
USA behöver en global PR-strategi
Baltikum och Norden – en ekonomisk region
Svenskar i utlandet – en tillgång
Other Peoples Money
Svensk-fransk fotograf med New York-foto i Stockholm
Svensk videokonst på prestigegalleri
Svenska rocksuccér i USA
Rock Art
Sensommarmeny och recept för många

USA håller i taktpinnen


Det är USA:s konsumenter som är den viktigaste gruppen för världsekonomin.Om ingen köper det som produceras blir det ingen uppgång. USA:s ekonomi ärvärldens största och konsumtionen dominerar ekonomin.

Konsumtionen i USA har fortsatt att vara stark, trots att många ekonomiskaindikatorer, främst sysselsättningen, ser dystra ut. Förklaringen är lågaräntor. Höga huspriser och låga räntor har gjort att konsumenterna kunnatsätta om och öka sina lån. Det finns mindre motstånd mot belåning i USA än imånga andra kulturer. I ett land där man ständigt intalas optimism och attmorgondagen blir bättre än idag upplevs riskerna med att låna mindre.

USA som nation har stora obalanser. Dels ett kraftigt bytesbalansunderskott,dels det största budgetunderskottet i USA:s historia.Bytesbalansunderskottet kompenseras av att utlandet investerar i USA. Sålänge USA:s tillväxt är högre än i det egna landet vinner investerarensannolikt på att sätta pengarna i USA. Om lusten att investera i USAminskar, och det finns det tendenser till, sjunker dollarn i värde. Jag harju i det här nyhetsbrevet spått en dollar under sju kr. Så har det inteblivit, främst genom att den amerikanska ekonomin vände mer kraftfullt uppåtän tidigare och valutamarknaden började räkna med högre amerikansk ränta.

Både behovet att finansiera budgetunderskottet och effekterna av en lågdollar talar för att räntorna i USA (och hela OECD) är på väg uppåt.

Det kan i sin tur slå på de amerikanska låntagarna och i varje fall dämpalusten till nybelåning, vilket i sin tur dämpar den amerikanskakonjunkturen. Vill det sig illa kan uppgången på den amerikanskafastighetsmarknaden visa sig vara en bubbla.

Jag tillhör därför fortfarande de pessimistiska om uthålligheten och styrkani den amerikanska uppgången.

Vem vinner det amerikanska presidentvalet?


Vem vinner? Den frågan får jag hela tiden. Och den är omöjlig att svara på.Tre månader i en politisk kampanj är en oändlighet. Den amerikanska ekonominbalanserar, det som händer i Irak och med terrorhoten går inte att förutspå.Så här svarade jag i alla fall i en krönika hos informationsbyrånSpringtime:

”Kan John Kerrry vinna det amerikanska presidentvalet i november? Nej, det verkar helt osannolikt. Möjligen kan George W Bush förlora det.”

Valet blir mer ett ställningstagande till George W Bushs presidentskap änett avgörande mellan två kandidater.

Hela krönikan finns på
http://www.springtime.nu/kampanj2004/nyhetsbrev/1.html

Hur påverkar presidentvalet den svenska ekonomin?


Man ska inte överdriva politikens betydelse för den ekonomiska utvecklingen.Men de stora budgetunderskott som utvecklats under Bush-åren måsteadministrationen ta itu med under nästa period. Och de starkaprotektionistiska löften demokraterna ställer ut kan komma att skada svenskexport. Om detta har jag skrivit i ett kundmagasin från Hagströmer & QvibergFondkommission.

Artikeln finns på
http://www.wastberg.nu

Det är tufft i amerikanskt arbetsliv


Diskussionen om utbrändhet är nästan lika het i USA som i Sverige. Menlösningarna är kanske lite annorlunda. För någon vecka sedan gav CNN råd omvad man ska göra när man känner att man är på väg in i väggen.

Det är sommar, så försök ta semester. Helst två veckor, men en hjälper.Och sedan när du kommer tillbaka till jobbet: Ta alltid lunchrast,åtminstone 20 minuter.

Vad innebär en Kerryseger?


Få har givit sig tid att läsa hela det valprogram som John Kerry och JohnEdwards lagt fram, Our Plan for America.

Det är i långa stycken ett traditionellt demokratiskt valprogram medtyngdpunkt på sjukvård och utbildning. En viktig del är att bygga upp ettnytt förtroende för amerikansk utrikespolitik. För Sverige är det någotoroande att man tänker sig att se över alla USA:s handelsavtal inom 120dagar och att ge skatterabatter till företag som inte investerar utomlands.(Edwards gick mycket långt i protektionism i sin primärvalskampanj.)

Om Kerry och Edwards skulle vinna kommer programmet att bli utgångspunkt fören ny politik.
http://www.johnkerry.com/plan/

Minskad brottslighet stor social reform


På tio år har brottsligheten i New York minskat med ca 60 procent. Jämförtmed för tio år sedan blir varje år 1329 människor färre mördade. 1350kvinnor blir inte våldtagna. 71729 familjer slipper inbrott i sina hem.

Om man jämför New York (8,1 miljoner invånare) med Sverige (9 miljoner) ärantalet anmälda brott i absoluta tal lägre i New York för alla kategorierutom mord.

Det som har skett i New York på tio år har inte bara förvandlat staden tillen av världens säkraste storstäder, utan är en betydande social reform.

Om detta har jag skrivit en artikel i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=300479&previousRende rType=2

USA behöver en global PR-strategi


Den amerikanska 9/11-kommissionen granskade främst bakgrund och felsteg. Menden kom också med positiva förslag för framtiden. Bl a att USA behöver englobal pr-strategi för att vinna över islamisterna.

Det är lätt att instämma i. När de allierade hade vunnit över nazismen ochville förankra demokratin i Europa spelade USA:s agerande genom öppnaambassader med fina bibliotek, omfattande skolungdomsutbyte och stipendierför universitetsstudier i USA en stora roll.

Baltikum och Norden – en ekonomisk region


Under några år i början av 1990-talet var jag styrelseordförande i NordiskaInvesteringsbanken (NIB), en regional bank med säte i Helsingfors och detkanske främsta exemplet på fungerande nordiskt samarbete.

Nu blir de baltiska staterna medlemmar i banken och den byter namn tillNordiska och Baltiska Investeringsbanken. Vi började redan 1991 samarbetetmed de baltiska staterna och i praktiken betyder inte skiftet så mycket, mendet är en mycket tydlig markering av möjligheterna att skapa en gemensamekonomisk region av Norden och Baltikum.
http://www.nib.fi/

Svenskar i utlandet – en tillgång


Svenskar som bor i utlandet har i allt högre grad accepterats. Full rösträttoch dubbelt medborgarskap är goda exempel. I och med attsocialförsäkringssystemen blir mer och mer avgiftsfinansierade faller ocksåett klassiskt argument mot att svenskar i utlandet inte ska ha fullamedborgerliga rättigheter.

Den svenska integrationen i EU skapar dessutom ett större behov att betonadet som är svenskhet. Vi bör i Sverige mer systematiskt kunna ta tillvaraerfarenheter och kunskaper hos dem som bor utomlands.

Om detta handlade ett seminarium som Föreningen Svenskar i Världen ordnade iaugusti och som jag hade tillfälle att medverka i:
http://www.sviv.se/

Other Peoples Money


En statlig kommitté föreslog nyligen att en ny myndighet ska inrättas: ”ettorgan för permanent bidragsgivning till ideella organisationer”. Femmiljoner varje år ska myndigheten kosta. Tanken är att organisationer ska fåbidrag till EU-upplysning eftersom befolkningen anses dåligt informerad omEU.

Hur mycket är fem miljoner? Vad en metallarbetare eller sjuksköterska lågträknat betalat i skatt under hela sin livstid. Alltså, genom att gå tilljobbet varje dag och betala sin skatt under ett helt liv blir resultatet ettårs budget för den föreslagna myndigheten.

I USA finns ett bra begrepp: OPM, Other Peoples Money.

Svensk-fransk fotograf med New York-foto i Stockholm


Blaise Reuterswärd är en svensk fotograf som bor i Paris. Han startade somfotograf för de kändaste punkbanden och är numera såväl modefotograf somkonstnärlig fotograf med utställningar över hela världen.

Från den 28 augusti ställer han ut sin fotokonst, bl a fantastiska NewYork-foton på Knäpper + Baumgarten, Tegnergatan 4 i Stockholm.
http://www.knapperbaumgarten.com/

Svensk videokonst på prestigegalleri


Den 7 september öppnas en soloshow på prestigegalleriet Andrea Rosen Galleryi Chelsea, New York. Det är brooklynboende svenskan Annika Larsson som visarvideo och foton.
http://www.annikalarsson.com/
http://www.andrearosengallery.com/

Svenska rocksuccér i USA


Sommaren har inneburit succéartade turnéer för de svenska banden SaharaHotnights och The Soundtrack of Our Lives. Båda två kom till USA för detsvenska generalkonsulatets showcase för några år sedan. Därefter har detbara rullat på.

Den stora sommarsuccén har varit Hives med framträdande hos Letterman ochstor konsert i New York. Inte illa för killarna från Fagersta.

Rock Art


Svenskamerikanska konstnären Ulrika Andersson ställer till augustis slut utsin realistiska rock-konst på galleriet bredvid den klassiska rockklubbenCBGB på 315 Bowery .
http://www.cbgb.com/gallery.html

Sensommarmeny och recept för många


På min hemsida, http://www.wastberg.nu/, finns också recept. Jag har lagtut en sensommarmiddag jag nyligen bjöd på.

Dessutom kommer det svenska residensets i New York kock, David Johanssontillsammans med Inger Claesson Wästberg och mig själv ut med en kokbok ioktober. Foton av Catarina Lundgren Åström. Den kommer att rikta sig tilldem som vill förstärka sin marknadsföring och sitt budskap med att serveramodern mat.

Mer om boken i kommande nyhetsbrev.