Nyhetsbrev 23 JUNI 2004

Porscheindex, dollarn och konsumtionen
Ohio bestämmer presidentvalet – och tillväxten i världen
Folkomröstning om EU-grundlag
Yttrandefriheten, EU och PUL
Åldersfixering
Tabloid, ofta en seriös tidning
Svensk bok om judisk arkitektur nu i USA
Skulptur: Nyöppnat i Queens
Svensk huvudperson i katastroffilm
Strindberg på Manhattan
Utanför Manhattan
Midsommar i New York
Punkt i New York
Nästa nyhetsbrev

Porscheindex, dollarn och konsumtionen


Jag har en vän som jobbade i samma hus som en fondkommissionärsfirma. Hanbrukade räkna antalet Porsche i garaget. När mer än varannan anställd påbörsfirman hade en lyxbil gick han ur aktiemarknaden. Strax därefter sprackit-bubblan.

Om Porscheindex är en bra mätare på hettan i ekonomin börjar det ta sig.Säljarna i USA av Rolls Royce och Porsche rapporterar nya rekordsiffror. Ochalla tecken tyder på att uppgången i amerikansk ekonomi är på räls. Europasläpar efter, men Sverige tycks ha goda framtidsutsikter.

Men ekonomisk uppgång bygger på en sak: Människor av kött och blod måste islutändan konsumera de varor och tjänster som produceras. Det går bra sålänge fler får jobb. Hittills har det dock funnits en annan viktig komponenti uppgången: Billiga pengar. Monetär expansion har alltid varit allinflations grund.

Nu visas små inflationstendenser i de viktigaste ekonomierna. De ledigaresurserna minskar. Beslutfattarna, som var med i slutet av 70-talet, tänkerinte låta inflationen ta fart igen. Därför kan vi vänta oss en våg avräntehöjningar i höst.

USA har gått från att vara långivare och finansiär av världsekonomin framtill slutet av 80-talet till att nu vara en jättelik låntagare. Mellan 10-20procent av alla investeringar i USA har under det senaste årtiondet kommitfrån utländskt sparande, medan amerikanerna har en låg sparkvot. Slutarandra länder, främst de i Asien, att finansiera den amerikanska statsskuldenkommer räntorna att stiga drastiskt.

På mikroplanet innebär det att huslånen blir dyrare; 32 procent avamerikanerna har rörliga räntor. Detta leder i sin tur till att mer går tillskuldtjänst och mindre till konsumtion.

En av USA:s främsta ekonomer, Larry Summers, numera rektor förHarvarduniversitetet, har skrivit en viktig artikel om hur det lågasparandet och de stora underskotten i USA hotar världsekonomin.
http://www.foreignpolicy.com (läggs upp om några dagar).

Ohio bestämmer presidentvalet – och tillväxten i världen


George W Bush besökte för några dagar sedan för femte gången i år denamerikanska delstaten Ohio. Jättestater som Kalifornien och New York har hannästan inte alls besökt. Skälet är att nästa val, enligt de flestaanalytiker, avgörs av tre nyckelstater: Pennsylvania, Michigan och Ohio.Väljarna där kommer att bli intensivt uppvaktade.

Just dessa stater får oproportionerligt mycket statligt stöd. I Ohio var detnoll procent av väljarna som i vintras satte terroristhotet överst blandsina bekymmer. Ändå får Ohioper capita högre federalt stöd förterroristbekämpning än New York.

Samtliga dessa stater tillhör det s k rostbältet. De har stor arbetslöshetoch en traditionell industri som läggs ner när den nya teknologin trängersig fram och, om än marginellt, därför att amerikanska företag utlokaliseratsin verksamhet till andra länder. Nu ökar antalet jobb igen, mennyanställningarna kommer i servicejobb med betydligt lägre lön än iindustrin.

Risken för att en valkampanj leder till att kandidaterna överbjuder varandrai protektionism är uppenbar. Både Bush och Kerry är i grunden frihandlare,men Bush införde stålkvoter, just efter tryck från Pennsylvania, och Kerryvar långt ute åt det protektionistiska hållet i primärvalskampanjen.

Protektionism, alltså kvoter, tullar och andra handelshinder, drabbarmänniskor över hela världen och de fattiga länderna värst. Det vore enolycka om USA tog det minsta steg mot protektionism.

Folkomröstning om EU-grundlag?


Valet till EU-parlamentet blev en ny markering av svenska folkets motståndmot EU, eller i varje fall mot att EU går vidare mot en fastare federation.Nästa steg för EU-skeptikerna är att kräva en folkomröstning om den nyaEU-författningen. Sannolikheten för att EU-konstitutionen fälls i någotannat EU-land är stor och Sverige behöver egentligen inte besvära sig.Visserligen sa en majoritet av väljarna i samband med EU-parlamentsvalet attde ville ha folkomröstning, men min tro är att i realiteten är EU-trötthetenbetydande.

EU-författningen reser dock en principiell fråga: Vi har indirekt demokratioch röstar på företrädare som ska avgöra viktiga frågor åt oss medborgare.Men politikerna borde inte besluta om sina egna spelregler.

I Sverige är grundlagen lätt att ändra och det sker åtskilliga gånger varjevalperiod. Det kan jämföras med USA där konstitutionen ändrats 27 gånger på223 år.

Vi bör finna former som gör den grundlagen med rättighetsförklaringen tillnågot fast och nästan heligt. Ett sätt kan vara att ha folkomröstning omgrundlagsändringar ­ men inte om andra saker.

Yttrandefriheten, EU och PUL


Det här nyhetsbrevet startade 1998, mitt i debatten kring PUL,personuppgiftslagen. PUL är en lagstiftning som syftar till att skydda denenskildes integritet på internet, men i praktiken kastar en skugga övermöjligheterna att vidga den fria debatten och den svenskaoffentlighetslagstiftningen på nätet.

Offentlighetslagstiftningen är till för att medborgarna ska kunnakontrollera den offentliga maktutövningen och är en unik och central del iden svenska demokratin. PUL innebär, i den tillämpning den fått av Högstadomstolen, att offentliga handlingar som innehåller personuppgifter bara fårlämnas ut digitalt till den som ägnar sig åt att sprida information ”ifrågor av betydelse för allmänheten”. Det är en vid lagtolkningen, men ändåen inskränkning och ett privilegium för journalister och debattörer.

Nu har Göta Hovrätt friat ett nyhetsbrev i Åseda församling (där man skrevom en kyrkvaktmästare som vrickat foten) och sagt att alla uppgifter omnamngivna personer som finns i datorer och medier som inte är skyddade avgrundlagen måste anmälas till Datainspektionen. Dock var uppgifter iförsamlingsbrevet av ”så alldaglig karaktär” att man inte borde behandla demi perspektiv av yttrandefrihetslagstiftningen.

Det är av flera skäl en märklig skrivning. Dels behöver uppgifter avalldaglig karaktär (det mesta som skrivs i tidningar är alldagligt) skydd avyttrandefrihetslagstiftningen. Dels vore det konstigt att det skulle varabättre skydd för kränkande uppgifter än för alldagliga. Rimligen måste allauppgifter som skrivs för offentligheten ha samma skydd.

Problemet är att lagen inte är skriven för internet-åldern. Varenda blog,och det finns många tusen bara i Sverige, bryter varje dag mot PUL. Dentillämpning som sker av lagen är i huvudsak försiktig. Men PUL gör attyttrandefriheten på intet sätt är garanterad, utan är beroende avstatsmaktens och domstolarnas tillämpning.

Det var en olycka att PUL infördes. Den borde avskaffas. Till råga på detta finns nu ett nytt lagförslag som behandlas i EU som innebär att vem som helst inom EU ska kunna väcka åtal mot den som har en webb-sida, oavsett i vilket land denna person finns. Enklast uttryckt: Den som på en svensk hem-sida anklagar en sydeuropeisk politiker för maktövergrepp kan dömas i det landet och efter det landets lagar, inte efter de svenska.

En utmärkt engelsk organisation följer förslag till minskad öppenhet ochyttrandefrihet som väcks inom EU:
http://www.article19.org

Åldersfixering


I förra nyhetsbrevet skrev jag om hur man i USA är minde åldersfixerade änman ofta är i Sverige. Detta med anledning av att Alan Greenspan, 78,omnominerats som chef för amerikanska riksbanken. Samma vecka fick PehrGyllenhammar lämna ett ordförandeskap i Sverige för att han fyllt 70. Mer omdetta i en krönika jag skrivit i tidningen Dagen
http://www.dagen.se/nyheter/artikel.asp?ID=65355

Tabloid, ofta en seriös tidning


Sedan Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Östgöta-Correspondenten beslutatsig för att halvera formatet i hela tidningen till tabloidformat finns detnu bara sju svenska dagstidningar som ligger kvar i fullformat, medHelsingborgs Dagblad som den största.

Många svenska lokaltidningar har länge varit tabloid. I USA har ChicagoTribune lanserat en tabloidupplaga. Engelska Independent har nyligenhalverat formatet och ökat upplagan med 15 procent. I Sverige var detSvenska Dagbladet som för fyra år sedan började den senaste tabloidtrenden.

Tabloid står i många länder för konstiga rykten om att Elvis lever, förlättklädda kvinnor och sensationalism. I Sverige har alltid tabloidpressenhållit en internationellt sett hög kvalitet, med satsning också på politisktreportage och kultur.

Skälet till tabloidiseringen är enkelt: Läsarna gillar den. Tidningen blirlättare att läsa. Men ingen ska inbilla mig att inte innehållet påverkas avdet mindre formatet.

En del saker kräver helt enkelt plats. New York Times, världens bästatidning enligt min mening, skulle inte kunna trycka sina långa analysereller sina dokument (hela tal av ledande politiker, långa utdrag urrapporter) om den hade mindre format. För den som parallelläser svensk ochamerikansk press är det slående hur lite man får plats med i den svenska.

Svensk bok om judisk arkitektur nu i USA


För några dagar sedan kunde vi bidra till att ge amerikansk uppmärksamhet åtden svenske arkitekturhistoriker Fredric Bedoires bok The JewishContribution to Modern Architectur. Den kom för sex år sedan i Sverige undertiteln Ett judiskt Europa. Det är en unik bok som handlar om hur judiskabyggare spelat en viktig roll för den arkitektoniska utvecklingen i främstEuropa. Att den kunnat komma ut i USA är fantastiskt.Boken finns bl a på:
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-form/102-1627012-1727325

På samma event kunde vi också visa den svenska New York-baserade skulptörenCecilia Rodhes genombrottsverk, In Oneness, som kommer att stå på The JewishCommunity Center i Atlantic City.
http://www.ceciliarodhe.com

Skulptur: Nyöppnat i Queens


Den som besöker New York och sett de vanligaste museerna bör ta sig ut tillThe Noguchi Museum i Long Island City, Queens, några tunnelbanestationerfrån Manhattan. Det har just öppnat efter flera års ombyggnad; ettfantastiskt museum, med stor skulpturträdgård, enbart ägnat denamerikansk-japanske konstnären, arkitekten och designern Isamu Noguchi.Regissören och konstnären Robert Wilson (som bl a regisserade StrindbergsDrömspel som var den första svenska pjäs vi tog till New York) har gjort entrolsk installation med verk av Noguchi.
http://www.noguchi.org/

Svensk huvudperson i katastroffilm


”The Day After Tomorrow”, filmen som visar hur en klimatkatastrof drabbarjorden och en ny istid sveper över norra halvklotet, fick inte den politiskaeffekt som var avsedd. Bl a förre vice president Gore försökte ta politiskapoäng. Men filmen var lite för vrickad för att tas på allvar.

Huvudrollen i filmen spelas av en jättelik isvåg som dränker New York. Desom skapat dataprogrammet för vågorna i filmen är två unga svenskar i LosAngeles: Magnus Wrenninge och Henrik Fält. Deras företag har en roligweb-sida, som dock kräver de senaste uppdateringarna för att kunna ses.http://www.digitaldomain.com/

Strindberg på Manhattan


Senaste året har hela tre svenska pjäser satts upp på engelska på småteatrari New York. Tidigare Lars Noréns Last Supper och Jan Guillos Evil. Nu börjarMiss Julie på Cherry Lane Theatre. (Alldeles granne med en trevlig lokalrestaurang, The Grange Hall.)
http://www.cherrylanetheatre.com

Utanför Manhattan


Bland det trevliga med att ha bott så länge i New York är att vi kunnat sökaoss bort från Manhattan till andra, ofta livliga och roliga stadsdelar.

Här två tips:
N 6th St, som ligger mellan Berry Street och Wythe Street i Brooklyn, näraGreenpoint. På den lilla gatstumpen finns några nya modebutiker, enintressant designbutik, några restauranger varav den bästa är thailändskaSea som har rolig dekor och dessutom är billig

Smith Street i Carroll Gardens i Brooklyn är ett område som snabbt håller påatt bli intressant. Där ligger den enda restaurang utanför Manhattan somkommit in bland de tio bästa i New York i restaurangguiden Zagat. Den heterThe Grocery och ligger på 288. På gatan finns ett tiotal hyggligarestauranger som Sonny’s Bar and Grill. (En av de som satsar på Tots&Tonic,Happy hour för småbarnsföräldrar.) Eller den vimsigt inredda Robin des Bois,med trevlig trädgård.

Midsommar i New York


För sjätte gången arrangerar det svenska generalkonsulatet i New Yorksvenskt midsommarfirande i Battery Park på Manhattans sydspets. Det är en avde största svenska midsommarfesterna med, om vädret blir bra, säkert 5 000deltagare. Små grodorna, raketen, spelmanslag och picknick i det gröna.

Det som gör midsommar i New York så speciell och symbolisk är attmidsommarstången står med frihetsgudinnan i bakgrunden, den syn som möte desvenska emigranterna när de en gång kom till USA.
http://www.swedennewyork.com/midsummer

Punkt i New York


Om några dagar är det dags för Inger Claesson Wästberg och mig att lämna NewYork.

Vi gör det efter mer än fem år och efter att tillsammans med godamedarbetare bl a…

ha tagit över sju teaterföreställningar från Sverige
genomfört 15 investeringsseminarier
ordnat och stöttat massor av konstutställningar
varit med och genomfört stora utställningar på kulturinstitutioner omvikingar, svenskt glas och modern design
fullföljt monumentet över Alfred Nobel
genomfört flera filmfestivaler haft 25 svenska rockband här
samt fått detta omnämnt närmare 500 gånger i amerikansk press.

Det har både varit kul och givande. Samtidigt är det lagom att sätta punkt.

Nästa nyhetsbrev


Nyhetsbrevet gör uppehåll i juli. Nästa kommer i augusti.