Nyhetsbrev 28 MAJ 2004

Räntehöjning och den amerikanska ekonomin
Greenspan, 78 börjar om
I USA är partisekreteraren konsult
Svenskägda Metro också i New York
Utsatta araber i USA
Stort USA-pris till Ahlmark
Svenska newyork-konstnärer i Sommar-Sverige
Ondskan i amerikansk uppsättning
Stor Bergmanserie i New York
Kasthall, glas och konsthantverk
New York Timesartikeln om 600 Park Avenue
Kiss&Tell från Robertsfors
Seats in the sun
Kultur i sommarnatten

Räntehöjning och den amerikanska ekonomin


Dollarfallet tycks ha stoppat upp, tidigare än i varje fall jag trodde. Denamerikanska ekonomin har hämtat sig med viss kraft och det leder,tillsammans med stigande oljepriser, till att inflationen uppstått från dedöda. Visserligen på en mycket låg nivå; dock är det ingen som längre talarom deflation.

Sysselsättningen ökar i USA, snabbare än i Sverige, trots Sveriges relativthyggliga ekonomi. Skillnaden ligger i tryggheten på arbetsmarknaden, somverkar som en automatisk stabilisator i Sverige. När tiderna är dåliga tardet lång tid för svenska företag att göra sig av med folk. Det dämparkraften i konjunkturnedgången. I USA går det blixtsnabbt. Å andra sidan drarsig svenska företag lite längre i högkonjunktur från att anställa, medanamerikanska är snabba att nyanställa. Det borde göra den svenska riksbankenförsiktig med att vända räntan uppåt.

Det finns en förväntan om amerikansk räntehöjning. Jag skulle tro att dendröjer. Bara genom att försiktigt läcka planer på ränteökningar har denamerikanska riksbanken, Federal Reserve fått marknadsräntorna att gå upp ochbörserna att falla. Därför kanske man slipper höja räntan förränpresidentvalet är över.

När USA-räntan höjs finns det risker för ekonomin: Om bostadskostnaderna gårupp kommer de hårt belånade amerikanerna att tvingas minska sin konsumtion.Och utan konsumtion finns det ju ingen avsättning för produktionen. Redanhar USA fler personliga konkurser och kontokortsförluster än någonsin. Men ioch med att huspriserna gått upp så kraftigt ser hushållens balansräkningarfortfarande bra ut.

Jag kanske är en urbota pessimist, men jag tror inte lånebaserade ekonomierhåller i längden. Det måste finnas en efterfrågan som baseras på riktigainkomster. Så är det inte idag i USA.

Greenspan och ålderschocken


Jag träffade nyligen en av styrelseledamöterna i det företag jag en gång varVD för, Dagspressen Marknadsinformation AB. Som man gör, frågade jag om vadfolk i branschen numera gjorde. Det visade sig att knappast någon som varöver 60 jobbade. Nästan alla hade tagit förmånliga avtalspensioner. Välunnt, men som helhetsbild skrämmande.

Samtidigt utser president Bush den amerikanske riksbankschefen AlanGreenspan för ytterligare en fyra-årsperiod. Greenspan är nu 78 år ochkommer alltså att sitta tills han är 82.

I USA får man inte vid anställningsintervjuer ens fråga hur gammal någon är.En del vi känner som är äldre har trappat ner; få är helt borta frånarbetsmarknaden. Och detta trots att Sverige har långt större problem än USAmed för liten andel av befolkningen som är i arbetslivet.

I USA är partisekreteraren konsult


Det finns flera intressanta skillnader vad gäller politiska konsulter iSverige och USA.

Den viktigaste är att det knappt finns permanenta partiorganisationer i USA.Det amerikaner kallar konsulter kallar vi partisekreterare,informationschefer, ombudsmän. Amerikanska partier hyr helt enkelt in delarav partiorganisationen. Därmed inte sagt att konsulterna skulle vara mindrehängivna partigängare. En av våra bekanta, Hank Scheinkopf, är demokratiskkonsult och har hållit på med det i 30 år. Han började som frivilligpartiarbetare och arbetar nu dels åt ett antal fackföreningar, dels åtdemokratiska kandidater. I Sverige skulle han haft en fast tjänst påSveavägen 68.

Den andra viktiga skillnaden är att de kunskapsmässiga klasskillnadernabland väljarna är så mycket större. En minoritet av befolkningen följernyhetsprogrammen. Än färre de politiska programmen. Det gör att de politiskakonsulterna kan sitta i TV och diskutera tämligen intrikata ting omväljarkåren. Två politiska konsulter kan sitta i TV och prata om ”the Jewishvote” eller ”the Latino vote” utan att det slår tillbaka på dem eller deraspartier som manipulerande och cyniskt. De som skulle bli förolämpade vetöver huvudtaget inte om att sådana TV-program finns.

Svenskägda Metro också i New York


Nu har den Stenbecksägda tidningen Metro startat också i New York. Eftersom80 procent av världens annonseringsbeslut (enligt Metros koncernchef PelleTörnberg) tas i New York är det rätt plats att vara på.

Metro finns sedan tidigare i Boston och Philiadelphia. (Vi var med ochinvigde Metro i Philiadelphia för några år sedan). De tre Metro-utgåvornagör Metro till USA:s sjunde största dagstidning. Kanske finns det enintressant nisch i att vara en tidning som täcker en stor del av östkusten.Få vet dock att Metro är svensk. Amerikanska Metro ser likadan ut som Metroi övriga världen: Metro är världens största gratistidning med utgivning i 38städer, 16 länder och på 14 språk. Men innehållet är helt lokalt. Meningenär att Metro ska kunna läsas på allmänna transportmedel – men det är fåamerikanska städer som har bra sådana.

Utsatta araber i USA


Att vara muslim eller av arabisk bakgrund i USA har säkert varit mycketutsatt efter den 11 september 2001. 532 attentat riktade mot muslimer ocharaber har utretts sedan terrorattackerna och närmare 200 personer haråtalats för hatbrott. Om det är många brott eller inte kan diskuteras, mendet tyder trots allt inte på en omfattande förföljelse. I USA tar man mycketallvarligt på s k hatbrott.

De arabiska grupperna i USA har fått allt mer kompetenta företrädare. Denfrämste är James Zogby som ofta förekommer i amerikansk TV. Hansorganisation finns på
http://www.aaiusa.org/

Araber i USA är ibland drabbade av stereotypisering. Därför är det positivtmed allt som bryter, som te x den nya pjäsen Roar av Betty Shamieh ­ om enarabisk emigrantfamilj i Detroits arabkvarter – eller Layla Dowlatshahisfeministiska Waiting Room.

Stort USA-pris till Ahlmark


Per Ahlmark fick för några veckor sedan i Washington det viktigaKarski-priset av American

Jewish Committee. David Harris, en av vår tids stora personligheter, höllett hyllningstal till Ahlmark (första länken) och Ahlmark svarstalade.

http://www.ajc.org/annualmeeting/speechesShow.asp?did=1168
http://www.ajc.org/annualmeeting/speechesShow.asp?did=1164

Per Ahlmark är en av Sveriges fria, passionerade och och mestkontroversiella debattörer. I ett USA-perspektiv ligger hans åsikter mer imitten. Den som vill bekanta sig närmare med Ahlmark bör läsa hans nyutkomnabok Det är demokartin, dumbom!
http://www.timbro.se/ahlmark

Svenska newyork-konstnärer i Sommar-Sverige


New York har etablerat sig som världens konsthuvudstad med ett sjudandegalleriliv i Chelsea. Allt fler gallerier har öppnat i Williamsburg,Greenpoint och Dumbo i Brooklyn.

Ofta ställer svenska konstnärer ut i New York och en del har egnagallerister. Själva har vi nyligen haft glädjen att visa konst av Mia Enelloch av Année Olofsson på det svenska residenset.

I sommar kan man se flera svenska New York-konstnärer i Sverige.

Till ko-paraden i Stockholm , med start den 29 maj, gör Peter Åström en koåt Mässrestauranger. Den kommer att stå på Drottninggatan.

Den 3 juni öppnar Mats Pehrsons utställning Women in New York på hotellRival på Mariatorget. Det är bilder (mixed media) med fantastisk NewYork-känsla.

Hans Frode arbetar i glas och neon och har ställt ut nästan varje sommar iSverige. I år ställer han från den 10 juli ut på Konsthallen i Hishult, somär ett av Sveriges intressantaste gallerier, Därefter från den 11 septemberpå VIDA Museum på Öland.
http://www.hansfrode.com/

Siri Berg hade förra året en solo-uställning på Konstnärshuset. Nu är honoch Helena Hernmarck med på Swea:s utställning på Millesgården.

Ondskan i amerikansk uppsättning


Jan Guillous bok Ondskan har ju blivit både Oscarsnominerad film och teater.Nu sätts Ondskan upp i en amerikansk version. Med start den 9 juni spelas 10föreställningar av The Evil på 78th Street Theatre Lab.
http://www.smarttix.com

Stor Bergmanserie i New York


Ingmar Bergman fortsätter att vara ett av de största och mest kända svenskanamnen i New York. Just nu hedrar Film Forum på Manhattan Ingmar Bergman meden sex veckor lång filmserie, omfattande 34 filmer.
http://www.filmforum.com

Kasthall, glas och konsthantverk


Sverige var dåligt representerat på den stora möbel- och designmässan ICFF iNew York för någon vecka sedan. Undantaget var mattföretaget Kasthall somhade en fin monter. Kasthall öppnar också snart ett eget showroom på ThirdAvenue i New York.

Under mässan syntes dock Sverige genom att delar av Millesgårdens IngegerdRåmanutställning visades på Clearly First på Madison Avenue och genom att vipå 600 Park Avenue visade nytt konstglas av Mårten Claesson, Monica Förster,Anki Gneib. Eero Koivisto och Ola Rune.

Roligt är att tre svenska konstnärer finns med på Sofa-mässan (skulptur,smycken och konsthantverk) på Seventh Regiment Armory i början av juni: EvaHild, Karin Johansson, Tore Svensson.
http://www.sofaexpo.com

New York Timesartikeln om 600 Park Avenue


I förra nyhetsbrevet berättade jag om den artikel som just varit i New YorkTimes från det svenska residenset på 600 Park Avenue och med en kortintervju med Inger Claesson Wästberg och mig. En del läsare hade svårt attöppna länken till New York Times. Nu finns artikeln under In English på
http://www.wastberg.nu

Kiss&Tell från Robertsfors


Sahara Hotnights, tjejbandet från Robertsfors, kommer nu med sin tredjeplatta och lanseras stort internationellt. Det är kul.

Vi hade möjlighet att vara en del av Sahara Hotnights första kliv ut på deninternationella arenan när de debuterade i USA på Swedish Showcase 2002.Amerikanska skivbolag blev omedelbart intresserade och nu har SaharaHotnights kontrakt med den internationella jätten BMG. Det skramliga ochhesa har på den nya skivan ersatts med en mer polerad powerton, skriver POTidholm i Dagens Nyheter. ”Robertsfors försvinner bakom horisonten”. Den nyaskivan heter Kiss&Tell.

Seats in the sun


Nu är det rätt tid att äta ute. Det är ännu inte så varmt att man flyr intill luftkonditioneringen. Jag har förra året i nyhetsbrev skrivit omtrevliga uteställen. De råden gäller fortfarande. Se www.wastberg.nu,tidigare nyhetsbrev, 28 april 2003.

För sommaren kan listan kompletteras med några mer traditionellarestauranger med fina utomhusserveringar:

Moda Outdoors, 135 W 52nd Street
August, 359 Bleeker Street
Pampano, 209 E 49th Street

Själva rekommenderar vi gärna

The Park på 118 Tenth Avenue som har en underbar trädgård. Samt den svenskarestaurangen Good World Bar, 3 Orchard Street, som har en liten men trevliggård.

Kultur i sommarnatten


New York är varmt och fuktigt på sommaren. Från midsommar fram till 1september är största fördelen med staden att det är nära till stränderna påLong Island.

New York bjuder dock på massor av utomhuskultur under sommaren.

I Central Park blir det mer än 30 gratiskonserter under sommaren.
http://www.summerstage.org

Hela sommaren pågår Downtown NYC River to River Festival, alla festivalersfestival.
http://www.rivertorivernyc.org

PS1, Museum of Modern Arts experimentgalleri ordnar sina sommarfester medmusik och konst.
http://www.ps1.org

Några gånger i juni kommer Metropolitan Opera till The Great Lawn i CentralPark. Människor kommer med picknickorgar och köar i timmar för en gräsplättatt sitta på.
http://www.metopera.org

Shakespeare in the Park är alltid en höjdpunkt i New Yorksommaren. Gratis,men kräver biljetter.