Nyhetsbrev 29 APRIL 2004

The End of Cheap Money
Överdrivet om skattekonkurrens
Valdeltagandet skapar politiken
Mediala lögner
Taiwans demokrati klarade provet
Capitol Hill-webb
Politiskt kitch
Religionsfrihet i Sverige och USA
Trevlig Sverige-publicitet
Sätta ner svenska flaggan
Svenskt i New York
New Yorks bästa restauranger
Nytt elektroniskt nyhetsbrev från generalkonsulatet i New York

The End of Cheap Money


Brittiska The Economist skriver i sitt senaste nummer under rubriken The End of Cheap Money om kommande ränteökningar i de dominerande ekonomierna. Utgångspunkten är att den amerikanske centralbankschefen Alan Greenspan i flera vittnesmål inför den amerikanska kongressen gjort klart att deflationsrisken är över.

Nästan alla jag talat med på finansmarknaden här i USA säger som ensjälvklarhet att räntan kommer att gå upp. Den verklighetsbilden gör att delånga räntorna (de svenska bolåneinstituten är ett exempel) är på väg upp.

Frågan är när den amerikanska räntan justeras uppåt. Finansmarknaderna tyckstro att det blir i sommar. Jag är inte säker på det. Amerikanska Fed harinte samma politiskt självständiga ställning som t ex den europeiskacentralbanken eller den svenska riksbanken. Greenspan vill sannolikt undvikaatt anklagas för att påverka valet. Ränteökningen kan därför mycket väldröja till mitten av november ­ och då blir den högre än den annars skulleblivit.

De amerikanska underskotten och de låga räntorna har lett till storlikviditet i en rad ekonomier. Den har hittills inte lett till inflation,fortfarande är resursutnyttjandet både i USA och Europa alldeles för lågt.Däremot har den privata fastighetsmarknaden försetts med billiga pengar.Just The Economist har flera gånger varnat för en ”Housing Bubble”.

I USA har bostadspriserna ökat med ungefär åtta procent om året sedanlågräntepolitiken infördes år 2000. Om räntorna ökar och konsumenterna fårsvårt att finansiera lån och amorteringar tvärbromsar konsumtionen ochekonomin kan vända neråt.

Överdrivet om skattekonkurrens


En inte ovanlig tanke i den svenska europadiskussionen ­ uttalad med hoppeller farhågor beroende på ideologi ­ är att EU-medlemskapet kommer atttvinga Sverige till lägre skatter. Vi skulle få en skattekonkurrens därföretag och individer hela tiden väljer att flytta eller göra affärer i detland som har lägst skatt.

Helt bortsett från att svenska företagsskatter är låga, lägre än i t ex USAoch att arbetskraftskostnaderna betyder mer än skatter, finns det enamerikansk erfarenhet:

USA har varit en union i 215 år. Ändå varierar skatterna kraftigt överlandet. T ex har New York och dess två grannstater Connecticut och NewJersey olika skatter och skattebaser. Connecticut har t ex ingenförmögenhetsskatt, New Jersey ingen moms. Det leder ibland till speciellaåtgärder, som att New York tar bort momsen inför stora helger för att intenew yorkare ska ta bilen till New Jersey och storhandla. Men i det storahela finns ingen tendens till skattekonvergens.

Valdeltagandet skapar politik


En av de faktorer som gör det svårt för en svensk att riktigt tänka sig in iamerikansk politik är valdeltagandet. Ca 50 procent i ett amerikansktpresidentval, 85 procent i ett svenskt riksdagsval.

Amerikaner känner det knappast som en medborgerlig skyldighet att rösta ochvalkampanjerna handlar till stor del om att få de egna att överhuvudtaget gåoch rösta.

En viktig orsak till att George Bush senior 1992 förlorade valet mot BillClinton var att de evangeliskt kristna väljarna stannade hemma. De är ganskafå, ca fem procent av amerikanerna. Antingen röstar de republikanskt ellerockså röstar de inte alls. 1992 röstade de inte alls. Den läxan har George WBush lärt sig och han försöker hålla dem på så gott humör det går, utan attstöta bort andra stora väljargrupper.

På samma sätt innebär det låga valdeltagandet att kampen om mitten, detveksamma väljarna, blir mindre viktig än i länder med högt valdeltagande.

Det kan också löna sig att skrämma motpartens potentiella väljare. Det kanvara svårt för republikanerna att vinna över t ex katolska arbetarväljare iOhio, men de kan få dem att stanna hemma om Kerry framstår somförsvarsfientlig och för långt åt vänster.

All forskning visar att negativ reklam leder till lägre röstande. Just dennegativa reklamen dominerar i det nuvarande skedet av valkampanjen. ISverige är kampanjer som syftar till att få väljare att stanna hemma mycketovanliga. Den enda jag kan minnas var i löntagarfondsvalet 1973 dånäringslivsfinansierade affischer försökte få TCO-väljare att låta bli attrösta.

Mediala lögner


Nyligen lämnade de två högsta redaktionella cheferna på USA:s störstatidning, USA Today, sina jobb. En av tidningens stjärnreportrar Jack Kelleyhade avslöjats med att ha ljugit ihop en rad av sina mest välkändareportage.

Det som hänt på USA Today är den senaste i raden av medieskandaler. Det godaär att de avslöjats och lett till stort uppslagna ursäkter. Och att chefernafått ta sitt ansvar.

Den utmärkte journalisten Peter Olsson menar i en läsvärd artikel iExpressen att liknande falsarier sannolikt inte skulle avslöjats i Sverige. http://www.expressen.se/index.jsp?a=123440Taiwans demokrati klarade provet
Taiwan är inte bara världens tjugonde största ekonomi, utan en av de nyastedemokratierna. 1989 infördes folkstyre efter en lång period av fascistiskeller auktoritär diktatur under Chiang Kai-shek. Taiwan är den enda del avKina där alla demokratiska rättigheter finns.

Den nuvarande presidenten Chen Shuibian, som är liberal, blev nyligen omvaldsedan hans parti DPP ökat från 39 procent till 50,1. Chen tillhördefrihetskämparna under diktaturen och för drygt tio år sedan blev Chenshustru Wu Shuchen förlamad efter ett attentat mot ett protestmöte. När Chenblev utsedd till president bar han in sin fru på podiet i en rörande gest.

Valresultatet blev omstritt och avgjordes med minsta möjliga marginal. Menefter någon vecka av protester och demonstrationer uppnåddes enighet om attvalet på författningsenligt sätt skulle prövas av domstol.

Taiwans unga demokrati bestod sitt första svåra prov.

Chens politik är också kontroversiell därför att han vill ta formella stegmot det som redan är en realitet: Att Taiwan fungerar som självständig stat.Detta har länge varit det liberala partiets linje. Men när jag träffade Chennär han ännu var borgmästare i huvudstaten Taipe och frågade om Taiwanssjälvständighet svarade han: – Här sysslar vi med transporter ochrenhållning, inte med andliga frågor.

Capitol Hill-webb


Den som vill veta vad som händer i den amerikanska kongressen har treutmärkta web-siter att välja mellan

http://thomas.loc.gov
Döpt efter Thomas Jefferson. Ges ut av Library of Congress och har hurmycket material som helst ­ från historiska dokument till dagens protokoll.Alla lagar och lagförslag.

http://www.senate.gov
Senatens hemsida. Lätt att hitta på. Massor av länkar, bl a tillsenatorernas egna hemsidor.

http://www.house.gov
Representanthusets hemsida med länkar till alla utskott och utskrifter avhearings.

För den som vill följa vad som händer från Washingtonperspektiv på ett litebredare och lättillgängligare sätt tycker jag att de bästa siterna är

http://www.rollcall.com/

http://nationaljournal.com/

Politiskt kitch


I USA spelar pengar och egen försörjning långt större roll än politik ochatt ta ställning.

Men det går att göra pengar också på politik. En kommersiell flora harvuxirt fram i politikens utkanter. På den här siten finns massor avpolitiska prylar. Dockor av Bush, demokratiska kampanjknappar etc. LillaBush-paketet med skylt för trädgården, basketmössa, märken mm kostar 34,95USD. Lika mycket kostar Lilla Kerry-paketet, som dock innehåller två mössormot en för Bush. Bush-paketet har dock tio remsor att sätta på bilen, motfem för Kerry.
http://www.victorystore.com/index.htm

Religionsfrihet i Sverige och USA


Det har slagit mig i hur liten grad det finns polisbevakning och betongblockframför synagogor i New York. Respekten för människor religionsutövning ärstor. När det har varit särskilda hot finns naturligtvis polis närvarande,men oftast inte.

I Sverige finns numera alltid polis och betongblock utanför de fåsynagogorna. Den som går på gudstjänst kollas och får gå igenom detektorer.Som TV-mannen Siewert Öholm skriver i tidningen Dagen är det en skam förSverige när synagogor måste ha polisskydd. Det gäller naturligtvis också omkyrkor eller moskéer måste ha särskilt skydd.

Självfallet är det rätt att sätta in skydd när hot finns och när svåratrakasserier inträffat. Skammen drabbar inte polisen, utan de respektlösa.
http://www.dagen.com/kronikor/kronikor_visa.asp?kronikorid=5&textensid= 58719

Trevlig Sverige-publicitet


För några veckor sedan hade New York Times ett drygt halvsidesreportage från det svenska residenset, 600 Park Avenue: ”A 1911 Mansion Owned by Sweden”. Med tre färgbilder och en del ord om modern svensk design.

Läs gärna reportaget:
http://www.nytimes.com/2004/03/28/realestate/28SCAP.html?ex=1080968400& en=65499bf76beaad1d&ei=5062

(Jag lägger också med den som pdf för dem som vill öppna den på det sättet.)

Sverige köpte 600 Park Avenue 1946 och huset har sedan dess varit bostad försammanlagt elva generalkonsulsfamiljer.

Huset har möjligen sina sidor som bostad, men är en stor tillgång förSverige. Det har en prestigefylld adress och amerikaner är nyfikna på attkomma hit. I en stad som New York, där man sällan träffas hemma hos folk, ärdet en fördel för Sverige att ha en officiell bostad mitt i staden.

Vi har systematiskt gjort om huset dels för att det ska representera senastesvensk design, dels så att det ska bli en träffpunkt där vi ordnatkonstutställningar, modevisningar, investerarseminarier och mycket annat.

Det är faktiskt sjätte gången vi lyckats få in olika interiörer från 600Park i New York Times.

Journalisten Christopher Gray, som är New York Times stadshistoriskejournalist och fylld av kunskap, berättar i artikeln att 1920 bodde på 600Park familjen Bulkley, två vuxna och tre barn, samt åtta tjänare. Av dessaåtta var sex svenskar! Förklaringen var inte att Bulkleys hade speciellasvenska kontakter. Vi har tittat i folkräkningen och den visar sig att detfanns gott om svenskar i nästan alla större hus. Skälet var att denna tidvar den sista delen av den stora utvandringen. Männen for vidare för attbygga Chicago eller för att bryta ny mark långt västerut. Kvinnorna stannadeett år eller två i Boston eller New York, var hembiträden och lade undanpengar.

Sätta ner svenska flaggan


För en tid sedan var jag på University of Utah och höll ett radiosäntföredrag om Sverige, EU och USA. I lokalen satt ett 40-tal lärare ochstudenter, med European Studies som specialinriktning. Jag ställde frågan omhur många som visste vad Sverige huvudstad hette. Fyra visste. (Å andrasidan, hur många svenskar vet att huvudstaden i Ohio heter Columbus?)

Vi ska inte tro att Sverige är så välkänt. Det gäller att gripa varjetillfälle att tala om att det finns ett land som heter Sverige.

När Carnegie Hall satte upp Verdis Maskeradbalen med det ursprungliga Liberettot – där mordet på maskeraden verkligen inträffade i Sverige och utfördes av Anckarström på Gustaf III – hade vi sett till att många åhörare fått små märken med svenska och amerikanska flaggan. Alltid en liten erinran om Sveriges existens (Dessutom kom Sverige i rubriken i New York Times recension).

Bergman&Bergman


Ingmar Bergman tillhör de mest kända svenskarna i New York. Blandintellektuella är ofta Ingmar Bergman det första de nämner när man talar omatt man kommer från Sverige. Det pågår ständigt någon Bergman-festivalnågonstans i staden. Senaste DVD-produkten i USA heter Netflix. Man betalar20 dollar i månaden och kan sedan välja fritt mellan 18.000 filmer. Närtidningen New York Observer skrev om Netflix blev rubriken: StockpilingIngmar Bergman: Culture Mavens Order DVD¹s They¹ll Never Watch².

Ingrid Bergman finns fortfarande i välbevarat minne i USA. Den 3 maj invigsen utställning om Ingrid Bergman på Scandinavia House i New York.
http://www.amscan.org/ Film betyder långt mer i USA än i Sverige. Film är ofta det gemensamma för människor med olika bakgrund och kunskaperna om film är stora.

Svenskt i New York


Det har varit mycket svenskt i New Yorkmedia på sistone: Att Kamprad ärrikare än Bill Gates, att kungen kört för fort, att Volvo kommit med sinconceptbil designad av kvinnor, att svenska semlor säljs i Sony Building,att Anne Sofie von Otter (som jag i förra nyhetsbrevet råkade gejournalist-syster Birgittas namn) sjungit på Carnegie och att Göran Perssonöppnat New York-börsen.

Åtskilliga svenska aktiviteter är också på gång, t ex:
Lars-Erik Larssons och Hjalmar Gullbergs Förklädd Gud (God in Disguise)sätts upp den 5 maj på svenska kyrkan med de fantastiska svenskaoperasångarna Peter Mattei och Camilla Tilling (som både just nu uppträderpå Metropolitan), med Björn Olsson som berättare och kyrkans kör underledning av Christina Nylund.
http://skut.svenskakyrkan.se/newyork

Jazzlegenden BB King har fått Polarpriset och kommer att hedras på detsvenska residenset.

I början av maj har vi ett investeringsseminarium om telekommunikation ochmediakonvergens med flera svenska företag.

Cardigans spelar i Hoboken, Brooklyn och på Manhattan 8-10 maj.
www.ticketweb.com

Den svenska glas- och keramikdesignern Ingegerd Råman kommer till New Yorkmed delar av den utställning som var på Millesgården i somras. Den ställs utpå Clearly First på Madison Avenue.
http://www.clearlyfirst.com

I samband med den stora möbel- och designmässan ICFF ordnar vi själva på 600Park Avenue en utställning med nydesignat glas från Skruf av MårtenClaesson, Monica Förster, Anki Gneib, Eero Koivisto och Ola Rune.

Den 13 maj diskuterar den svenska konstnären Anneè Olofsson om kön, barndomoch närhet som det gestaltas i hennes fotografier och videokonst.
http://www.whitney.org/programs/public.shtml

New Yorks bästa restauranger


Så här års publiceras på flera håll listor över de bästa restaurangerna iNew York.

James Beard Awards är restaurangvärldens Oscarsutnämningar i USA. Nu har mannominerat inför årets utmärkelser. I kategorien för bästa nykomlingar i USAtar New York hem fyra av fem nomineringar. Restaurangerna är: Cesca, Heart,Lever House och WD-50.

WD-50 utses också i Time Out Magazine till New Yorks bästa nykomling. Jagkan inte annat än hålla med. Denna restaurang på Clinton Street haröverraskande smakkombinationer och vi blev för en tid sedan bjudna på enordentlig treätters utan att känna oss övermätta.

Clinton Street på Lower East Side är f ö en av dessa New York-under. För sexår sedan var det en gata med prostitution och knarkhandel. Gatan ärfortfarande nedsliten, men har blivit en av de intressantasterestauranggatorna i staden.

Nytt elektroniskt nyhetsbrev från generalkonsulatet i New York


Det svenska generalkonsulatet i New York har gjort om nyhetsbrevet Fresh till en ren mail-version. Den som vill hänga med om generalkonsultatet och om svenska händelser i New York kan gå in på http://www.swedeninfo.com/signup.htm och registrera sig för Fresh.