Nyhetsbrev 16 JANUARI 2005

Thailand och 11 september
Försvaret, katastrofen och framtiden
Dollarn och världsekonomin
Kollade inte källor ­ fick sparken
Sverige borde stödja assyrierna i Turkiet
70 procents minskad brottslighet i New York
Hoten mot synagogorna en trist påminnelse
Svensk designer uppmärksammad i Time
Konst Skanstull ­ New York
Ask & Virtanen
Fotoreportage om USA
Snart slut på krog-rökning
Choklad i Stockholm
– Vad saknar du mest från New York?
Marrakech
Ny kokbok

Thailand och 11 september


Nyhetsbrevet kommer ju normalt en gång i månaden, men har haft ett ovanligtlångt uppehåll. Det är mycket som känts oväsentligt i samband med tragedin iThailand. Så många människor har drabbats så ofattbart hårt.

En annan katastrof, med nära 3.000 människor dödade, såg jag på nära hållden 11 september 2001 i New York. En väsentlig skillnad var att 9/11 var ettmedvetet massmord från Al-Qaidas sida. Vem vreden skulle vändas mot varsjälvklart.

Vi letade som mest på generalkonsulatet efter 12 saknade svenskar. En svenskvisade sig ha blivit dödad, den unge och uppskattade David Tengelin.

Genom borgmästaren Rudolph Giulianis omedelbara närvaro och ledning fick NewYorkarna en hjälte som i sin tur lyfte fram insatserna från brandmän, polisoch frivilliga. Enskilda newyorkare ställde upp och deras hjälp togs omhand. Därför kom de första veckornas medierapportering att i hög gradpräglas av allt positivt som gjordes. När så småningom utvärderingen komvisade det sig att mycket litet fungerat i praktiken. Sättet att agera ochrapportera är möjligen en kulturskillnad.

Försvaret, katastrofen och framtiden


I samband med katastrofen i Sydostasien kom en del kritik mot att försvaretinte sattes in. Det skulle nog inte varit alldeles lätt. Att sända svensktrupp till andra länder är knappast självklart och går inte ens under devärsta omständigheter snabbt.

Värre är att försvaret, med i allt väsentligt partipolitisk enighet, harskurits ner så att möjligheterna att försvara svenskt territorium är små.Försvarsmakten har år efter år förhalat effektiviseringar och fokusering.Det ledde till slut till 2004 års beslut.

Nedrustning går fort; upprustning tar lång tid. Att stärka försvaret innebäratt köpa eller utveckla nya system och att utbilda människor. Det är enprocess på minst tio år. Och världen kan förändras snabbt, också i vårt egetnärområde.

1925 års förödande försvarsbeslut, som ödelade en stor del av det svenskaförsvaret, skedde i ett läge då få kunde ana att Hitler skulle ta maktenåtta år senare och utlösa världskriget fjorton år senare. 10 år ­ vem visste1979 att kommunistimperiet skulle falla 1989? Och vem vet idag hur världenser ut 2015?

Att inte betala försäkringspremier är sällan framsynt.

Dollarn och världsekonomin


I mitt nyhetsbrev för exakt ett år sedan förutspådde jag att dollarn skulleligga under 7 kr inom ett år. Så skedde. Nu ser vi den vanligajanuariförsvagningen av den svenska kronan. De stora pensionsfonderna harfått in kapital och placerar utomlands. Det är dock bara något tillfälligt.

USA:s ekonomiska balansproblem är så grundläggande att det måste påverkadollarkursen. Var den bottnar är svårt att säga. Sannolikt sker ingengenomklappning ­ det skulle innebära att Kina och Japan slutade att placerasina överskott huvudsakligen i dollar. Men sannolikt kommer dollarn attfortsätta neråt ytterligare minst tio procent.

Dollarpriset dämpar svensk och europeisk ekonomisk tillväxt. Det avgörandeför vad som kommer att hända med världsekonomin är om det låga amerikanskahushållssparandet kombineras med ytterligare stigande räntor i USA. Då kanvi se en dämpning av fastighetspriser och privat konsumtion i USA som fårstarka negativa effekter för hela världsekonomin.

Ekonomernas uppfattning om 2005 är ganska splittrad, med en övervikt föroptimisterna. Optimister har ju lika rätt som pessimister men har roligareunder tiden. Ändå väljer jag att sälla mig till pessimisterna.

Kollade inte källor ­ fick sparken


Tidigare har jag i nyhetsbrevet skrivit om hur amerikanska medier är långtmer noggranna än svenska med att kolla källor och inte minst med att rättafel.

Nu har ett nytt exempel kommit. Det stora TV-bolaget CBS hade i ett av sinanyhetsprogram, 60 Minutes, i september en historia om hur George Bush smititfrån värnplikten. Den kom mitt under valrörelsen och ifrågasattes snabbt.CBS höll i tolv dagar fast vid sin version, innan de fick konstatera att dehade fel och be om ursäkt.

Men CBS gjorde en sak till: De tillsatte en grupp utomstående som skullegranska hur den felaktiga rapporteringen kommit till. Gruppen kom i dagarnamed sin rapport. Den visade att redaktionen för TV-programmet i sin iver attvara först med nyheten åsidosatte vanlig källkritik och valde att bortsefrån tänkbara invändningar. Programmets huvudperson, Dan Rather, valde redani höstas att lämna sitt jobb. Nu fick ytterligare fyra journalister, varavtre chefer, ta sitt ansvar och fick sparken. Just att de som inte klarar atthålla uppe den journalistiska standarden får gå är naturligtvis denviktigaste signalen.
http://www.cbsnews.com/stories/2005/01/10/national/main665727.shtml
http://www.nytimes.com/2005/01/11/business/media/11cbs.html

Sverige borde stödja assyrierna i Turkiet


Sverige tillhör de länder som menar att Turkiet i princip är välkommet i EU.Kraven för medlemskap i EU är hårda: Länder som ska vara medlemmar måsteunder en längre tid ha visat att de är demokratiska, ha föreningsfrihet ochfri opinionsbildning. Dödsstraff eller tortyr får inte förekomma. Turkiethar en bit dit, även om man arbetar intensivt både på att förändra lagar ochpraktik.

Turkiet har viktiga kristna minoriteter. Assyrier/Syrianer var tidigare enstor grupp. Under 1970- och 80-talen utvandrade en stor gruppen efterförföljelser. Åtskilliga kom till Sverige och svenskar med assyrisk bakgrundär numera ca 40 000.

Jag var under nästan 20 år vice ordförande i Assyriska flyktingfonden, somarbetade för att stötta flyktingar och deras familjer. Den behövs intelängre; gruppen som helhet har varit mycket framgångsrik. Det finnsassyriska filmregissörer (Josef Fare), åtskilliga som har doktorerat, enriksdagsledamot (Yilmaz Kerimo) och ett statsråd (skolminister IbrahimBaylan) och ett allsvenskt fotbollslag, Assyriska.

I Turkiet har assyrier och syrianer fortfarande inte fulla rättigheter. Manhar inte formell rätt att bedriva undervisning på arameiska eller syrianska.Man får inte ha syrisk-ortodox prästutbildning. Turkiet skulle också behövaöppenhet kring folkmorden riktade mot främst armenier och assyrier 1915. Motdetta protesterar de assyriska och syrianska organisationerna med rätta.

Sverige borde ha ett ansvar att driva assyriernas rättigheter i Turkiet.Inte minst därför att olika svenska regeringar i syfte att stoppaflyktinginvandringen, förnekade att assyrierna var förföljda. I en delofficiella dokument förnekades till och med att de var en folkgrupp.

70 procents minskad brottslighet i New York


Bland det mest fantastiska med New York är att den är en av världenssäkraste storstäder. På tio år har antalet mord, inbrott och bilstölderminskat med ca 70 procent. Mer om detta skriver jag om i en krönika iPolistidningen
http://www.polistidningen.org/start/article.cfm?Art_ID=719

Hoten mot synagogorna en trist påminnelse


En dyster upplevelse för den som kommer till Stockholm från New York är attse de stora betonghindren utanför synagogan på Wahrendorffsgatan och utanförden Israelska ambassaden.

Skyddet behövs säkert, men är en trist påminnelse om att de antisemitiskahoten är långt större i Europa än i USA ­ där man utanför synagogorna oftapå sin höjd ser en enstaka vakt.

Svensk designer uppmärksammad i Time


I ett av Time Magazines decembernummer ­ med temat ³The most amazinginventions of 2004² blir den svenska formgivaren Monica Försteruppmärksammad.

Hon har gjort ett uppblåsbart sammanträdesrum ­ 2 x 5 meter långt och somväger 15 kilo. Det ser ut som ett moln och kan skapa ett privat utrymme pånågra minuter. Det har bl a ställts ut på den stora möbel- och designmässanI New York.

Monica Förster har stor bredd med olika former av design. I våras ställdehon ut glas på det svenska residenset i New York.

Konst Skanstull ­ New York


Skanstulls södra tunnelbaneuppgång har försetts med videokonst. I dennyrenoverade biljetthallen visas på fyra stora TV-skärmar fem korta verk avLars Arrhenius, Stefan Otto, Astrid Göransson, Petra Lindholm och JonasDahlberg. Lars Arrhenius The Steet Petra Lindholm ³Idag stiger solen 5prick² visades på olika gallerier i New York i höstas.

Ask & Virtanen


New York är en tillfällig boning för många. Två de mest profilerade svenskakorrespondenterna i New York återvänder nu till Sverige. EkoredaktionensAnders Ask blev för många den svenska rösten under 11 september. FrederikVirtanen från Aftonbladet har lyckats bättre än de flesta med att förmedlaNew Yorks puls i ett förnyande sätt att vara utrikeskorrespondent. Och såkallade George Bush honom för ²the star².

Fotoreportage om USA


Thomas Nilsson, mångårig nyhetsfotograf, fast förankrad i New York, harkommit med en reportagebok: Uppdrag USA. Thomas Nilsson kom till USA förExpressen och arbetar nu för Verdens Gang. Boken ger inte bara bilden av enmångsidig fotograf och reporter utan tar också ett personligt grepp på USA:smångfald.
http://www.akademibokhandeln.se/db/caweb/cc_start.abg?ckundtyp=privat

Snart slut på krog-rökning


För den som flyttat från New York är det nästan chockartat att gå in på endel Stockholmskrogar. Man får passera en bar där människor sitter och röker.Man får finna sig i att vara omgiven av rökare vid grannborden.

Erfarenheterna av New York ­ och andra städer där rökning är förbjuden påmatställen ­ är positiv. Bra att Sverige tar efter; knappt månader är kvartill rökfri mat.

Choklad i Stockholm


Att äta choklad har snabbt gått från att sätta i sig en Marabou helnöt tillen konst av samma slag som vinprovning, ja det ordnas faktisktchokladprovningar lite då och då i Stockholm.

Hälsokostcafeet Morot på Tyska Brinken har nu blivit en specialaffär förbelgisk choklad. Något säger det om samhällsklimatet.

Andra fina chokladplatser i Stockholm:

Androuet på Sibyllegatan 19 är inte bara en av de finaste ostbutikerna, utanockså en förnämlig chokladbutik.

På Chokladfabriken på Renstiernas gata 12 kan man både köpa praliner ochdricka varm choklad av olika slag.

Det kan man också på lilla Les Chocolates på Storgatan 25. Fantastiskmättad, varm choklad.

– Vad saknar du mest från New York?


Det frågar vänner och bekanta när vi nu återvänt till Sverige efter mer änfem år i ”Världens huvudstad”

Mitt svar brukar bli: Walking the streets of New York. Att bara gå pågatorna. Se dessa totalt olika människor som lever i hygglig frid ochtolerans inför varandra. Att gå på New Yorks gator impregnerar snabbt medenergi och kraft. Det är en stad där allt finns och allt händer.

Om detta har jag skrivit i livsstilstidningen Bona Vita. Artikeln kan läsasunder Talat & skrivet på
http://www.wastberg.nu

Marrakech


Vi har varit några dagar i Marrakech, en märklig blandning av medeltid ochdet senaste. Trånga gränder och stor fattigdom lever vid sidan av de mestexklusiva små palats. Vi besökte en god vän, designjournalist från New Yorksom nu bevakar hela Europa med Marrakech som utgångspunkt; kanske är det ensignal vart stilidealen är på väg just nu.

Ett av de bästa måltider vi någonsin ätit ­ för den som har vägarna förbi ­var Casa Lalla. Richard Neat, tvåstjärnig kock från London, har tillsammansmed sin fru Sophie slagit sig ner i ett hud med inbyggd trädgård, riad, iMarrackech. De har öppet för ca 12 gäster varje kväll. Det inte finns någonmeny. Richard serverar vad han har lust med den dagen.

Ny kokbok


Strax innan jul kom den kokbok som Inger Claesson Wästberg, kocken DavidJohansson, fotografen Catarina Lundgren Åström och jag själv skrivit: Ensmak av Sverige. Den handlar om kulturskillnader och mat som inslag imarknadsföring. Men den har främst 69 recept och fantastiska bilder. Går attköpa i svensk bokhandel eller på
http://www.smakavsverige.se