Nyhetsbrev 29 SEPTEMBER 2003

Mordet på Anna Lindh

Hoten mot politiker


Euroomröstningen, valutainstabiliteten och de svenska klyftorna


USA-ekonomin: Glaset halvfullt eller halvtomt


Kronan kommer att fortsätta stärkas


Nobelmonument i New York


Stockholm som rockkluster


Sverigepromotion: mode, IT och turism


Mest fantastiska moderna konstmuseet


Edward Said ­ åsikter och personlighe


Bistro’s i New York


Boken Sverige i New York

Mordet på Anna Lindh


Det här nyhetsbrevet skulle ha kommit efter tvåårsdagen av den 11 septemberoch bl a analyserat hur new yorkarna inte lämnat terrordåden bakom sig utanfortfarande lever med dem.

För en svensk fick 11 september en ny innebörd med det fasansfulla mordet på Anna Lindh. I New York anordnade Svenska kyrkan en fin och mycket välbesökt minneshögtid över Anna Lindh. Svenske FN-ambassadören Pierre Schori och jag inbjöds att tala. Mitt anförande finns under ”talat och skrivet” på www.wastberg.nu.

Mordet ledde också till en våg av sverigekritiska kommentarer i medierna.Våldet på gatorna och välfärdspolitikens misslyckande stod i centrum, menockså gamla fördomar, som det felaktiga påståendet om att Sverige har högasjälvmordstal, kom tillbaka.

Hoten mot politiker


Det förefaller som den svenska säkerhetspolisen tagit mycket lätt på hotenmot Anna Lindh. Att säkerhetspolisen inte tar hot på särskilt allvar äringen nyhet: ”Du kan väl hålla ögonen öppna och göra dina vanor lite mindreregelbundna”, brukar de säga.

De som hotar går sällan till handling. De verkliga förövarna har inte gettsig tillkänna i förväg. Samtidigt har hoten mot politiker blivit mycketvanliga. De som engagerar sig för flyktingar, för Israel eller är t exhomosexuella och samtidigt är folkvalda får räkna med frekventa hot. Hotenföljs nästan aldrig upp av polisen. Jag vet kommunalpolitiker som hoppat avoch där känslan av utsatthet spelat en stor roll.

I det svenska samhället, där så många är beroende av offentliga åtgärderblir också socialarbetare och anställda på försäkringskassor ofta hotade.

Hot i sig, inte bara en abstrakt hotbild, måste leda till aktivitet frånrättsväsendet.

Euroomröstningen, valutainstabiliteten och de svenska klyftorna


Den svenska euro-omröstningen resulterade i ett rungande nej till euron. Jagtror att det är negativt för svensk ekonomi på lång sikt. Valutamarknadensprissättning är spekulativ och nyckfull och en stor valuta som euro ger ettvisst skydd. Jag skrev för några veckor sedan en artikel, Kronan ärskyddslös, om hur svensk valutapolitik fungerade om hur lite politikernaredan för tio år sedan kunde styra riksbanken:
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_6111619.asp

De kortsiktiga effekterna blir dock måttliga. Inte minst därför att svensk ekonomi är i bättre skick än såväl USA:s som Tysklands och Frankrikes. Allvarligare är att omröstningen skapat – eller kanske blottlagt ­ så stora klyftor i det svenska samhället.

För åtskilliga år sedan, 1996, skrev jag en bok som hette ”Det tomma rummet”med underrubriken Om politikens vanmakt”. Birger Thureson, numera påtidningen Nya Dagen och tidigare bl a chefredaktör för frisinnadedagstidningen Norra Västerbotten, har letat fram den efter folkomröstningenoch citerar några meningar om Sveriges fragmentarisering. ”Den gemensammavärderingsbasen eroderar”. Det är tyvärr ord som stämmer alltför väl på detSverige som framträder i folkomröstningsresultatet.

Boken Det tomma rummet går fortfarande att få tag i:
http://www.akademibokhandeln.se

Birger Thuresons krönika finns på
http://www.dagen.com/kronikor/kronikor_visa.asp?kronikorid=4&textensid=46123

USA-ekonomin: Glaset halvfullt eller halvtomt


Jag har tillhört de mer pessimistiska om USA:s ekonomi. Fortsatt minskningav sysselsättningen, minskad invandring och stora offentliga underskott påalla nivåer är dåliga tecken.

Samtidigt tycks optimismen vara på väg tillbaka. Lusten att spendera ökaroch börsmäklarna rapporterar att de får lov att dämpa sinainvesteringsvilliga klienter. Exporten ökar med försvagad dollar.

Slutsatsen är att det är rimligt att tro att den amerikanska ekonomin börjatvända uppåt.

Kronan kommer att fortsätta stärkas


Den svenska kronan stärktes efter euro-nejet. Det beror på att marknadernanu vet vad som gäller samt att problemen i USA och Frankrike/Tyskland slårigenom.

En stark svensk krona ökar svenskarnas köpkraft, men försvårar förexportindustrin, med ökad arbetslöshet som risk. USA är Sveriges störstaexportmarknad med 11,5 av vår export. Till detta kommer den stora gruppländer som formellt eller reellt knutit sin valuta till dollarn.

För USA behövs den svagare dollarn för att komma tillrätta med det storabytesbalansunderskottet. USA har stora handelsunderskott och har till detlagt Irak-krigets ekonomiska bördor samt jättelika budgetunderskott. Såsmåningom kommer den svaga dollarn att leda till ökad USA-export, ökadsysselsättning och att USA på nytt blir loket i världsekonomin. Då stärksdollarn på nytt. Men det kommer att ta åtskilliga år.

De kortsiktiga effekterna av dollarraset är starkt negativa för de storaeuropeiska ekonomierna.

Jag förutspådde i mitt nyhetsbrev i maj att dollarn skulle gå ner under 7 krungefär till nyår. Det tror jag fortfarande håller som prognos.

Nobelmonument i New York


Den 14 oktober inviger New Yorks borgmästare Michael Bloomberg och Sverigesvice statsminister Margareta Winberg ett monument över Alfred Nobel och deamerikanska nobelpristagarna. Min företrädare Dag Sebastian Ahlander tog försex år sedan initiativet till monumentet. Det står i hörnan Columbus Avenueoch 82nd Street, alldeles utanför Museum of Natural History.

Inget enskilt projekt har under mina år i New York tagit så mycket tid ochkraft, men det kommer att bli en evig påminnelse om banden mellan Sverigeoch USA. Det krävdes 24 sammanträden i olika kommunala församlingar och ettoändligt antal telefonsamtal om ekonomiskt stöd. Monumentet kostar ca 3,5miljoner kr och är helt finansierat av enskilda och företag, bl aläkemedelsföretaget Merck, med Per Löfberg som viktig tillskyndare, Skanska,det amerikanska NCR med svensken Lars Nyberg, den svenska honorärkonsuln iSan Francisco Barbro Osher samt förre amerikanske SverigeambassadörsparetKay och Lyndon Olson.

Ungefär en tredjedel av alla nobelpristagare är amerikaner och deras namnfinns inhuggna på monumentet. Dessutom finns det plats för 30-40 år till avnobelpristagare, med möjlighet till publicitetstillfälle varje år då de nyanamnen tillfogas.

Monumentet har gjorts av den svenske skulptören Sivert Lindblom.
http://www.swedeninfo.com/nobelmonument/about.html

Stockholm som rockkluster


Vi har ägnat rätt mycket energi åt att marknadsföra svensk rockmusik. Ettskäl är att exportinkomsterna från rockmusiken börjar få betydelse. Sverigeär ­ efter USA och Storbritannien ­ världens största musikexportör.

Men finns det ett svenskt musikunder? Det frågar professor PontusBraunerhjelm som tillsammans med SNS-medarbetaren Christian Helgesson gjorten studie som publicerats i Ekonomisk debatt och av SNS: Madonnan ochmusikklustret.

”Musikindustrin kan ses som exempel på en ny och snabbväxande tjänstesektordär Stockholm på förhållandevis kort tid etablerat sig som eninternationellt ledande aktör vad gäller komposition och produktion avmusik. Även om denna utveckling nyligen accelererat och accentuerats, byggerdagens framgångar på en kompetensuppbyggnad som kan spåras flera decenniertillbaka.”

Den uppbyggnaden består av ABBA:s framgångar som en tändande gnista och denkommunala musikskolans förmåga att tillvarata talanger.

Rockpromotion kommer att fortsätta i New York. Nu närmast med ett seminariumom Sverige som musiknation (följt av spelningar av svenska rockband) den 28oktober.

Sverigepromotion: mode, IT och turism


Vi har i rask följd haft tre aktiviteter på det svenska residenset på 600Park Avenue. In the Land of the Midnight Sun, en modeshow med de svenskadesignerna Johanna Hofring och Aia Jüdes.
http://www.swedeninfo.com/inthemidnightsun.htm

Ett seminarium om ²Enabling Software Development² riktat till amerikanskainvesterare med bl a de svenska företaget Jaczone och Blue Factory. Det ärdet trettonde i serien av investment seminars:
http://www.swedeninfo.com/softwaredevelopment.htm

Ytterligare seminarium tillsammans med Sveriges turistråd och som riktadesig till amerikanska turistoperatörer. Sverige behöver långt mer avturistaktiviteter. Som jag tidigare påpekat är Sverige ett av de länder somsatsar minst per capita på turistinformation.
http://www.visit-sweden.com/
http://www.swetourism.se

Mest fantastiska moderna konstmuseet


Vi har sett det mest fantastiska moderna konstmuseet hittills. Det ärDIA:Beacon, knappt två timmar norr om New York. Där, i en gammal, jättelik,och otroligt vacker fabriksbyggnad finns världens största museum för samtidakonst.

Museet har permanenta samlingar ägnade 24 konstnärer som etablerade sig på50 och ­ 60-talen, bl a Dan Flavin, Sol LeWitt, Agnes Martin, GerhardRichter, Richard Serra och Andy Wahrol.

Museet är så gott som helt privatfinansierat och med låg inträdesavgift.

Den som har en dag över i New York bör göra utflykten utmed Hudsonflodentill Beacon. Så här på hösten när löven rodnar är det dessutom extravackert.
http://www.diabeacon.org

Edward Said ­ åsikter och personlighet


Författaren och professorn vid Columbia University Edward Said dog för någradagar sedan. Jag ogillar hans ståndpunkter kring Mellanöstern och hanstidigare uppslutning bakom Yassir Arafat liksom hans motstånd motOslouppgörelsen. Men Said har också skrivit en underbar självbiografi frånsin uppväxt i Alexandria, Out of place (Utan hemvist). Han har varit hemmahos oss och hans offentliga ställningstagande kontrasterade mot hanspersonliga mildhet.

Said var en uppskattad lärare i engelsk litteratur vid Columbia University.För några år sedan blev han, redan märkt av cancer, erbjuden en professurvid Harvard. Han var smickrad och skulle få mycket mer betalt. Said gick upptill institutionschefen som omedelbart erbjöd honom samma lön ­ samt ordnadeså han fick en bra och stor tjänstebostad.

På så sätt har de stora amerikanska universiteten fonder och reserver somgör att de kan konkurrera om de bästa lärarna.

Bistro’s i New York


Franskinspirerade Bistros finns det många i New York. En av New Yorksfavoritkrogar har länge varit Balthazar (80 Spring St). Den har trevligbrunch, hög ljudnivå och är alltid fullsatt.

Ägarna till Balthazar ägde tidigare den trevliga The Odeon(145 WestBroadway), som är billigare och mer avslappad.

Samma ägare startade till millenieskiftet Pastis i Meatpacking District (9Ninth Ave). Det är en restaurang som duktiga inredningsarkitekter fått attse ut som en krog i de gamla Hallarna i Paris; fuktskadade speglar ochsprucket kakel. Maten är inte märkvärdig, men det är fullsatt med roligamänniskor.

Nu har dessa ägare öppnat ytterligare en bistro, denna gång i New Yorkshetaste område, Lower East Side. Schiller’s ligger på 131 Rivington Str(hörnet av Norfolk). Goda Bloody Marys till brunch och en stadig amerikanskmeny. Mycket folk, mest yngre från området. PÅ några veckor har Schiller’sblivit en av New Yorks mest omtalade nyheter – men inget för finsmakaren.

Om New Yorks 50-talsskyskrapor och om några av stadens rörigaste affärer harjag skrivit i livsstilstidskriften Bona Vita. Artikeln finns på
http://www.wastberg.nu

Boken Sverige i New York


Inger Claesson Wästberg och jag har tillsammans skrivit en bok: Sverige iNew York. Utgiven av Wahlström&Widstrand och vänligt uppmärksammad i svenskTV och en rad tidningar.

Den försöker ge en bild av New York, av hur kulturskillnaderna slår igenom,bl a i affärer. Vi berättar om svenska spår i New York, många säkert okändaockså för svenskar som bott länge i staden. Vi kan inte undvika att skriva

om hur terrorattackerna påverkat staden. Och vi har ett stort avsnitt om hurman kan marknadsföra Sverige (och svenska produkter) i New York.

Bokens har 123 foton av New York-fotografen Catarina Lundgren Åström ger enstark New York-känsla.

Boken bör finnas i närmaste svenska bokhandel. Den kostar 320 kr.

Nyhetsbrevets läsare kan köpa den till förmånspris direkt från förlaget. Denkostar då, inklusive moms och porto:

Sverige 224 SEK
Europa 330 SEK
Övriga världen, inkl USA 340 SEK

Skicka beställningen till marknad@wwd.se. Glöm inte att uppge fullständiga adressuppgifter eller beställ på www.wastberg.se.