Nyhetsbrev 26 OKTOBER 2003

Marknaden, börsen och dollarkursen
Svårt att lyckas med ockupation
Digitala medier hotar demokraterna
Alla amerikanska tidningar är små
Utbrända hus
Nobelmonumentet i New York invigt
Rockpublicitet och musikseminarium
Maraton, från nisch- till massmarknad
Marcus Samuelsson, mest uppmärksammade svensken
Nytänkande om New York i svensk tidskrift
Dumbo: Senaste New York-förnyelse
Boken Sverige i New York

Marknaden, börsen och dollarkursen


Börsen har aldrig fel, sägs det. Utom ofta. Börsen har i sin prissättningförutsagt elva av de senaste fem uppgångarna, brukar ekonomiprofessorn PaulKrugman skriva.

Just nu pågår en hackig börsuppgång, både i Sverige och USA. Den amerikanskaekonomin, tillväxtsifforna, pekar uppåt. September bjöd på en liten uppgångi sysselsättningen.

Så långt är allt väl. Men uppgången har sin grund i en lånebaseradkonsumtion. Ränteutvecklingen blir därför avgörande för hur det kommer attgå. I Sverige har tioårsräntan gått upp en procent på ett knappt halvår. Dettyder på att förväntningarna är att räntorna går upp.

Det verkar sannolikt. USA har det största budgetunderskottet i landetshistoria (enligt prognoserna ungefär fem procent av BNP nästa år). Dessutomgår nästan alla delstater och stora städer med underskott. Det innebär ettgigantiskt lånebehov.

Hittills har USA-lånen till stor del täcks av att asiatiska länder, bl aKina, använt sina betalningsöverskott till att köpa amerikanskaobligationer. Men nu pressas Kina och andra länder i regionen att stärkasina valutor mot dollarn. Då blir efterfrågan på dollarpapper mindre.

Dessutom tycks nu alla politiska strateger i USA vara överens om att nästapresidentval avgörs bland ekonomiskt pressade, vita medelklassfamiljer iMidwest. Därför är alla demokratiska presidentkandidater (utom Lieberman)för att införa handelshinder och Bush vill försvåra för t ex Kina att säljavaror till USA. Det kommer att försvaga dollarn, och förbättra USA:s export,men innebär ett tryck uppåt på räntorna.

Hur det går med dollarkursen är, liksom alla spådomar om valutakurser,osäkert. Men jag menade i nyhetsbrevet i maj att den svenska kronan kommeratt stärkas och gå ner under sju kr till nyår. Det verkar fortfarande inteosannolikt.

”Växelkurserna ska avspegla ekonomiska fundamenta”. Så skrev världensledande industriländer i sin slutkommuniké från Dubai-mötet för en månadsedan. Synd att ingen berättat det för valutamarknaden.

Svårt att lyckas med ockupation


USA:s ockupation i Irak har inte utvecklats som planerat och otålighetenöver att irakierna inte visar sig nöjda med läget ökar i USA. Det kan tänkasdröja innan situationen stabiliseras, men det är alltid bra med historisktperspektiv.

I januari 1946 hade amerikanska tidskriften Life ett stort reportage fråndet ockuperade Tyskland: ²Americans are losing the Victory in Europe².Reportern citerar amerikanska soldater som mest känner sig möta fientlighetoch tyskar som är bittra på att amerikanerna inte fått lugn och ordning ochlyckats stoppa laglöshet och plundringS

Digitala medier hotar demokraterna


Tio demokratiska presidentkandidater tävlar nu om att försöka bli nomineradetill George W Bushs motståndare i valet i november 2004.

Själva nomineringskampen hotar att förstöra för den som väl blir vald. MedanBush i lugn och ro kan bygga upp sin valmaskin, och redan samlat på signärmare 100 miljoner dollar för att bedriva valkampanj, använderdemokraterna sina pengar på att slå ut varandra.

Dessutom blir det demokraterna själva som ger Bush-kampanjen de bästaargumenten inför striden om ett år. Allt som nu sägs i debatter och mötenspelas in. När George Bush Sr slog ut republikanen Michael Dukakis var ettav huvudnumren att Dukakis som guvenör släppt ut våldtäktsdömde WillieHorton ur fängelse och att Horton därefter begått flera grova brott. Denhistorien hade Al Gore, Dukakis motståndare i striden om att bli nomineradgrävt fram.

När alla medieframträdanden numera lagras sökbart och digitalt blirdemokraternas interna kritik en guldgruva för republikanerna.

Alla amerikanska tidningar är små


Amerikanska dagstidningar har förvånansvärt små upplagor. Största tidning ärUSA Today med 2,32 miljoner i upplaga. På andra plats ligger The Wall StreetJournal med 1,8 miljoner på tredje New York Times med 1,2. En mycketinflytelserik tidning som Washington Post har bara 800.000 ex. USA har 285miljoner invånare.

Amerikanerna konsumerar tämligen lite politisk- eller samhällsinformation.Varken på kabelTV eller vanlig TV kommer något nyhetsprogram med bland detio största. Ett program som Larry King Live når mindre än en miljonhushåll.

De låga tidningsupplagorna säger dock ingenting om tidningarnas inflytande.

I ett land med stora inkomst- och utbildningsklyftor är tidningarna starktopinionsbildande bland den viktiga gruppen som röstar, konsumerar och fattarpolitiska beslut. Av de tio största tidningarna finns fyra i New York.

Utbrända hus


En klassisk New Yorkbild är de utbrända husen i Bronx och Harlem. Baraskalen återstod.

Antalet bränder i new York har gått ner drastiskt. Från drygt 150.000bränder 1976 till drygt 50.000 år 2002. I Bronx är nedgången från 35.000till 10.000.

Som så ofta var skälet till eländet offentliga regleringar: Hyresregleringoch massiva bombningar brukar vara de mest effektiva sätten att förstörastäder.

Hyresregleringarna i New York gjorde att det blev olönsamt att reparera hus.När husen blivit tillräckligt nedgångna hände det att ägarna satte eld pådem för att få ut försäkringen. Det hände också att de boende satte eld påslumkåkarna för att de skulle få nödbostäder av staden.

Nu lägger har staden lagt ner sin särskilda avdelning för undersökningar avmordbränder i South Bronx. Problemet har upphört.

Nobelmonumentet i New York invigt


Nu står det äntligen på plats: Monumentet över Alfred Nobel och deamerikanska nobelpristagarna i hörnet av 81st Street och Columbus Avenue.Närmare en tredjedel av alla som fått nobelpriset är amerikaner och derasnamn finns nu ingraverade i monumentet ­ med plats för många årtionden tillav nya amerikanska pristagare.

Fyra miljoner svenska kronor har monumentet kostat, allt bidrag från företagoch enskilda. Den svenske skulptören Sivert Lindblom har utformat det. Densom vill läsa mer eller se bilder från invigningen kan gå tillhttp://www.nobelmonument.com

Maraton, från nisch- till massmarknad


Den 2 november är det dags igen för New York City Marthon, med tillhörandetrafikkaos. 1970 sprang 55 människor Maraton i New York. I år blir det över30.000. Det säger både något om löpningens utveckling och om New Yorks.

Rockpublicitet och musikseminarium


Svensk rock fortsätter att slå i New York. Nu senast fick det unga svenskabandet The Sounds, som lanserades på det Showcase Sweden somgeneralkonsulatet och Export Musik Sweden hade i våras, sju helsidor i NewYork Times Magazine. Songs in Ikea Life heter artikeln:http://www.nytimes.com/pages/magazine/index.html?8dpc

Och den 28 oktober har generalkonsulatet och ExMS sitt tredjemusikseminarium, riktat till amerikansk musikindustri och amerikanskamedier:http://www.swedeninfo.com/musicseminar

Marcus Samuelsson, mest uppmärksammade svensken


Den svenske kocken Marcus Samuelsson är otvivelaktigt årets svensk i NewYork. De senaste veckorna, när Marcus¹ bok från restaurang Aquavit kommit,har han varit i alla de stora medierna.

Marcus är en förnyande kock, och tillsammans med hans personlighet ochPR-sinne har det givit ett fantastiskt genomslag.

Om några veckor öppnas Marcus¹ och Håkan Swahns nya restaurang Riingo på 205E 45th (i Hotel Alex) i New York. Det är en japansk krog och så här svararMarcus Samuelsson i New York Times på frågan om japansk och svensk mat ärlika:

– Aesthically, for sure. You have clean lines, minimalist. Also, the way weeat fish.

Det är många steg från Köttbullssverige och en del i vad som gör Sverigeattraktivt idag.
http://www.thealexhotel.com/dining.asp

Nytänkande om New York i svensk tidskrift


Tidskriften Area, som sysslar med arkitektur och landskapsplanering ochpubliceras av föreningen Sveriges arkitekter – gjorde i våras ett utmärktoch intressant nummer om New York efter 11 september. Den utnyttjardiskussionen om vad som ska byggas på Ground Zero till att ge nya perspektivpå New Yorks geografi.

Area kostar 90 kr och kan beställas viakansli@arkitekt.se

Dumbo: Senaste New York-förnyelsen


New York förändras ibland blixtsnabbt. De senaste 10-15 åren bara till detbättre. Det nya område som rest sig ur ruinerna är Dumbo ­ Down UnderManhattan Bridge i Brooklyn.

Det är en stadsdel av fabriker och lagerlokaler som nu håller på att blilite små-hippt och fyllt av konstnärsateljéer. När man öppnar ateljéerna förallmänheten några gånger per år kan man gå runt hos hundratals konstnärer.

Ett och annat galleri har öppnat. Restauranger, caféer och barer börjar växaupp; trevligast är Superfine på 126 Front Str (hörnet av Pearl Str).

Dumbo är intressant som fenomen. Man tar tunnelbanan till York Street. Sedanär det bara att gå runt.

Boken Sverige i New York


Inger Claesson Wästberg och jag har tillsammans skrivit en bok: Sverige iNew York. Utgiven av Wahlström & Widstrand.

Den vill ge en bild av New York, av kulturskillnaderna, om svenska spår iNew York. Och vi har ett stort avsnitt om hur man kan marknadsföra Sverige(och svenska produkter) i New York.

Boken har 123 foton av New York-fotografen Catarina Lundgren Åström och geren stark New York-känsla.

Boken bör finnas i närmaste svenska bokhandel. Den kostar 320 kr.Nyhetsbrevets läsare kan köpa den till förmånspris direkt från förlaget.Den kostar då, inklusive moms och porto:

Sverige 224 SEK
Europa 330 SEK
Övriga världen, inkl USA 340 SEK

Skicka beställningen till marknad@wwd.se. Glöm inte att uppge fullständigaadressuppgifter.