Nyhetsbrev 25 JUNI 2003

Symbolisk midsommar: Sverige, Athen, New York
Den ständiga påminnelsen
Nationaldag och midsommarafton
Oansvarig finanspolitik
Investmentseminarier
Brottsligheten minskar ytterligare i USA:s säkraste storstad
Saving Private Lynch för dollar
Utrikesminister var det
Sanningen och medierna: Västeråskaparen, Jenin, plundringen i Bagdad
Glöm inte Iraks kristna minoritet!
Gengångare i Brooklyn
Spam och snusk
Film i sommarnatten
Central Park i sommar
Brännvinsfursten
Amerikansk uppmuntran

Symbolisk midsommar: Sverige, Athen, New York


De flesta svenska medier valde att skildra den regniga midsommaren iSverige, midsommarfirandet i Athen och det i New York. Athen? Ja, eftersomregeringens ledning och en rad tjänstemän tvingades vara i Athen på EU:stoppmöte. Sverige är en del i ett Europa som inte alltid kan ta hänsyn tillvarje lands tradition.

I New York samlade det svenska generalkonsulatet nära 3000 människor för attdansa kring stången i Battery Park på Manhattans sydspets. Färre än förraåret, men ändå många eftersom vädret var dåligt. Midsommarstången står medfrihetsgudinnan och Elias Island i bakgrunden. Det var vad så många svenskarmötte när de en gång kom till USA. Battery Park ligger bara ett kvarter frånGround Zero. Ingen kunde undvika att tänka på den skugga som inte längreföll över parken.

Den ständiga påminnelsen


Det går inte att förstå USA idag, utan att inse att amerikaner, främst newyorkare, hela tiden får påminnelser om terrordåden. Ett litet exempel: Jagvar nyligen på en helt vanlig visning på ett av New Yorks viktigaste museer,Lower East Side Tenement Museum på 97 Orchard Street. Man har bevarat etthyreshus, tenement, från slutet av 1800-talet och visar hur eländigtinvandrarna hade det. Museet har också ett solidaritetsbudskap: Kom ihåg attmånga nya invandrare idag lever nästan lika illa!

Den tysk-judiska familjen Gumpert bodde på 1870-talet i en av lägenheterna.1874 gick mannen till arbetet och återvände aldrig. Kanske övergav hanfamiljen, kanske mördades han. Ingen vet. Senare under visningen frågadenågon hur det gått för familjen. Jo, barnbarnsbarnen levde bra liv. Men ettav dem dog i World Trade Center. Det kom tårar i ögonen på flera i gruppen:Den första generationen i USA fick uppleva hur pappan gick till arbetet föratt inte återvända. Tre ge

nerationer senare upprepas det.Museet borde upptäckas av fler tillfälliga besökare:
http://www.tenement.org/

Nationaldag och midsommarafton


Här och var i den svenska pressen framfördes i dagarna att midsommaraftonborde bli svensk nationaldag, en inte onaturlig idé med tanke påmidsommarens ställning hos de flesta svenskar.

Få tycks dock veta varför vi har nationaldag: Den 6 juni 1523 kröntes GustavVasa. Han var visserligen en obehaglig despot (läs gärna Hans-Olof Larssonsutmärkta och omvärderande biografi, Gustav Vasa ­ landsfader eller tyrann,som kom förra året), men kröningen markerade Sveriges nationellasjälvständighet. Den 6 juni 1809 störtades enväldet och Sverige fick en nyförfattning; ingen demokrati men konstitutionalism. Den 6 juni 1974 beslötriksdagen om vår nuvarande författning, som formaliserade den drygt 50 årgamla demokratin i Sverige. Nationell självständighet, konstitutionalism ochdemokrati är inga dåliga skäl för 6 juni.

Oansvarig finanspolitik


Peter G Peterson är inte vem som helst. Han är f d handelsminister under Nixon, har haft mängder med uppdrag av olika republikanska administrationer och är en mycket ansedd affärsman. Han har varit republikan i hela sitt vuxna liv. Därför väckte det sensation när han i en artikel nyligen i New York Times menade att Bush-administrationens finanspolitik nått ²en ny nivå av finanspolitisk oansvarighet². Den nuvarande politiken kommer obönhörligt att leda till stora ofinansierade underskott, ökad statsskuld, svagare dollar och att bördorna skjuts till nästa generation.
http://www.nytimes.com/2003/06/08/magazine/08WWLN.html?ex=1056600000&e n=08bdcb01b1684b75&ei=5070

Investmentseminarier


Generalkonsulatet i New York genomförde nyligen det tolfte i raden av investment-seminarier på det svenska residenset på 600 Park Avenue. Det handlade om Proteomics and Drug Discovery. Seminarierna sammanför svenska företag med amerikanskt riskkapital, amerikanska fonder och investerare. Främst har seminarierna varit inriktade på IT, säkerhet och biotech. Den som vill veta mer kan läsa en artikel i det kommande numret av UD:s tidskrift Briefing. Artikeln finns också under Talat och skrivit på hemsidan: http://www.wastberg.nu/

Brottsligheten minskar ytterligare i USA:s säkraste storstad


Jag skrev i nyhetsbrevet för ett år sedan att det nu, med ökandearbetslöshet och sämre ekonomi, kommer att visa sig om New Yorks lågabrottslighet beror på innovativt polisarbete eller på yttre faktorer. Detvisar sig nu att brottsligheten fortsätter att minska. För tio år sedan hadeNew York 2000 mord per år, nu är siffran 229. På alla områden minskarbrottsligheten, totalt med tio procent under senaste året.

New Yorks borgmästare Michael Bloomberg har fortsatt företrädaren RudolphGiulianis politik, men också infört mer selektiva inslag i polisarbetet:Operation Impact där man kraftigt ökat polisnärvaron i de områden därbrottsligheten varit allra störst (vilket lett till att antalet mordhalverats i just dessa områden). Operation Spotlight där man inrättaten specialdomstol för den lilla grupp som står för den största andelen brottoch sedan följt just den extra noga.

Kärnan i systemet är Compstat, där man vecka för vecka och distrikt fördistrikt presenterar (offentlig) statistik över brottsligheten. Polischefeni ett distrikt där någon typ av brott ökar får frågan varför. Om hans/hennessvar är att resurserna är för små, får han normalt mer resurser. Om det inteleder till resultat byter man chef.

På vårt kontor får vi t ex varje månad från den lokala polisen uppgifter omhur många brott av olika slag som begåtts i området i jämförelse med åretinnan. Det sätter press på polisarbetet.

I Svenska Dagbladet skrev den ansedda journalisten KarinThunberg för några veckor sedan: ²I 30 år har jag bott i Stockholm. I 30 århar jag inte en enda mörk kväll eller natt kunnat röra mig fritt i stan.²

Det behöver faktiskt inte vara så.

Saving Private Lynch för dollar


Jessica Lynch hämtades i en dramatisk räddningsoperation under kriget frånett irakiskt sjukhus. Sedan dess ha hon varit på sjukhus i USA.

Räddningsaktionen, som den utspelade sig i TV, hade drag av Hollywood. Nutävlar medieföretagen om att få göra historien om Jessica Lynch (”SavingPrivate Lynch”). Den tävlan har sitt intresse i debatten om effekterna avmediekoncentrationen.

Mediejätten Viacom, som äger CBS News, har erbjudit Lynchs familj etttotalförslag där man ska göra flera nyhetsinslag vid olika tider på dygnet,en tvåtimmar dokumentär för TV, söndagsprogram och radio – allt inom CBS.Dessutom skulle likaledes Viacom-ägda MTV göra ett ungdomsinriktat långtreportage samt en stor konsert i Jessica Lynchs hemstad. Jessica och hennesvänner skulle framträda en särskilt MTV-show. Till sist skulle det storabokförlaget Simon&Schuster (ägt av Viacom) göra en bok om henne. Hon skullefå tiotals miljoner dollar i betalning.

Det intressanta är hur Viacom här öppet spelat på sitt mediekonglomerat.Sannolikt kommer vi att få se mer av sådant.

Fördelen är att de konkurrerande företag som börjar frukta att de inte fårgöra nyhetsaffären med Jessica Lynch nu börjar undersöka vad som verkligenhände och om räddningen var mest teater.

Utrikesminister var det


Eftersom jag flera gånger skrivit i nyhetsbrevet om hur New York Timesrättar a l l a fel, även uppenbara felskrivningar och felstavningar, är detbäst att jag rättar mig själv: Colin Powell, som jag nämnde i förraNyhetsbrevet, är utrikesminister, ingenting annat.

Sanningen och medierna: Västeråskaparen, Jenin, plundringen i Bagdad


Sanningen kommer alltid fram i medierna. Men ibland kommer den första felaktigheten att dominera människors bild.

Tre exempel:

o Den enskilda händelse som gav mest Sverige-publicitet i utlandet förraåret var den påstådde flygkaparen i Västerås. Det hela var närmast en ankaoch mannen fördes aldrig till domstol. Eftersom själva gripandet fick såstor publicitet fick jag mängder av frågor här i USA om varför Sverige intebrydde sig om terrorister. Att mannen aldrig ens blev åtalad för flygkapningkom inte fram.

o Hur många tror inte fortfarande att Israel gjorde sig skyldig till enmassaker i den palestinska staden Jenin för ett år sedan? Medierna ochnyhetsbyråerna (bl a TT i Sverige) gick ut med uppgifter om 500 dödadecivila. När sedan Human Rights Watch och FN:s rapport kom visade det sig att27 israel och 52 palestinier dödats. Hälften av palestinierna var civila.Striderna var allvarliga och det är förfärligt när människor dödas, mennågon massaker var det inte.

o Nu har sanningen kommit om museistölderna i Bagdad efter amerikanernasintåg. Rapporterna i medierna handlade om ett förskingrat kulturarv, om170.000 stulna föremål och omfattande förestörelse. Det visar sig nu attenbart en handfull föremål saknas. Amerikanerna borde naturligtvis haskyddat museet, men någon omfattande plundring skedde inte.

Alla tre exemplen visar hur det första intrycket sätter sig och nästan äromöjligt att utplåna.

Glöm inte Iraks kristna minoritet!


Irak är ju ett land med många folkgrupper. Medierna talar om de olikamuslimska grupperingar och om kurderna. När man diskuterar Iraks framtid ären av linjerna ett federalt Irak, med betydande självständighet för de olikadelarna. Risken är då att minoritetsgrupperna kommer i kläm.

I norra Irak finns assyriska kristna. Assyrier/syrianer är en av de större,och mest framgångsrika, invandrargrupperna i Sverige. Många har släktingar igränslandet mellan Turkiet och Irak. (1900-talets första folkmord drabbade1915 assyrierna i främst Turkiet och ledde till en flyktingström). Det måstebli en viktig uppgift för den amerikanska ockupationsmakten i Irak attgarantera den kristna assyriska minoritetens ställning, oavsett hur dekonstitutionella lösningarna blir.

Gengångare i Brooklyn


Ingmar Bergmans föreställning, enligt hans egen utsago den sista han gör påDramaten, av Ibsens Gengångare (Ghosts) gick för några veckor sedan påBrooklyn Academy of Music, USA:s främsta gästspelsteater och en av våraviktigaste samarbetspartners. Under drygt fyra år i New York har vi tagitsju svenska teaterföreställningar till New York.

Föreställningen ”demands to bee seen² skrev New York Times främsteteaterkritiker Ben Brantley i en stor recension. Alla stora medier skrev omGengångare. 10.000 biljetter såldes ut på några timmar och utanförteatern gick svart-försäljare och sålde biljetter dyrt. I Brooklyn fören svensk pjäs!

Spam och snusk


Som vanligt får jag nyhetsbrev i retur med besked som- Content filter has detected a sensitive e-mail- Your message contained profanity- sensitive content violates Halliburton’s inappropriateemail content policy.- has violated the Global Sexual Discrimination Policy

Det är bra med spam-filter, men de flesta är rätt obegåvade. Den här gångenvar det de två svenska orden titt (titt och tätt) och slut som upprördefiltren.

Film i sommarnatten


För den som vill göra något ovanligt i New York i sommar: Varje fredagskväll under sommaren visas film på ett tak i östra Williamburg, Brooklyn. Man sitter i den varma New Yorknatten och ser film med Manhattans skyline skymtande i bakgrunden. http://www.rooftopfilms.com/

Central Park i sommar


Central Park, New Yorks lunga, fyller i år 150 år. Frederick Law Olmstedoch Calvert Vaux skapade av träsk och slum en park som är två gånger så storsom hertigdömet Monaco och som har nästan 30 mil vägar och stigar. 170filmer har spelats in i Parken.

För femton år sedan var parken en otrygg och skräpig plats. Nu är den enpärla med varierande terräng, trädgårdar, krocketplaner, lekplatser ochidrottsanläggningar. 1980 bildades Central Park Conservatory som är enprivat organisation som tagit på sig att sköta om större delen av parken.Den lever på medlemsavgifter, privata bidrag (bl a från fastighetsägare runtom parken) och frivilliga insatser. Idag är parken trygg, även om jag självundviker att gå där när det är mörkt.

Med vår vän Adrian Benepe som chef för New Yorks parker har man öppnat uppCentral Park för mängder av nya aktiviteter. Bl a ska Christos i februari2005 svepa in parken i orange tyger.

Nytt för i år i restaurangväg är den tämligen enkla, men trevliga, nya SheepMeadow Cafe. Enklast tar man sig dit från Central Park West och 69:e gatan.

Under ett halvår kommer parken att fira jubileum. Höjdpunkten blir heladygnet den 19 juli med bl a världsmästerskap i bågskytte, cykeltävling ochkonsert med Andrea Bocelli.

Som vanligt bjuder parken under sommaren på opera, musik och teater.
http://www.summerstage.org/ Och klassiska Shakespeare in the Park:
http://www.newyorkclassical.org/current.php

Brännvinsfursten


Jag skrev i ett tidigare nyhetsbrev om Absolut Vodkas segertåg i USA.Absolut är en av Sveriges störa exportprodukter. Samtidigt försöker man ridapå Absolut Renats skapare LO Smith. Läsare har påpekar att jag skrev alltförnedlåtande om Smith (1836-1913). Han var en stor socialreformator ochvälgörare, grundare av bl a Sockerbolaget och Postsparbanken. TorgnyLindgren har skrivit en underbar roman om honom: Brännvinsfursten.

Amerikansk uppmuntran


Amerikanerna är bra på att berömma, ge utmärkelser och göra proklamationer.Med start från dagis hålls ”graduations” med priser och utmärkelser. Manutser the Employee of the Week. Varje företagsutbildning avslutas med attalla får något pris och man försöker hitta något unikt för varje person. Närjag gick på utbildning i Newspaper Marketing i Houston för drygt femton årsedan fick jag pris för att ha gjort den längsta resanŠ

Det här är bra, inte minst i skolorna. Många får en uppmuntran som bär demför lång tid.

New Yorks borgmästare utfärdar för nästan varje dag under året enproklamation som ger just den dagen ett speciellt namn. Det är en storplakett med mycket text och stort sigill. Den 22 juni var t ex WilliamsburgBridge Day för att hedra bron som fyllde hundra år. Dagen innan utfärdadesen annan proklamation.

The United Swedish Societies of New York, samlingsorganet för detraditonella svensk-amerikanska organisationerna, hade vänligheten att utsemig mig till Man of the Year på sin Sweden Day den 21 juni. Med anledning avdet utfärdade New Yorks borgmästare en proklamation som avslutades med:

”Today New York City honors all people of Swedish Heritage on Sweden Day. Weare grateful to Consul General Olle Wastberg for his dedication in bringingthe culture of his homeland to our city. — Now therefore I, Michael RBloomberg, Mayor of the City of New York, — do hereby proclaim Saturday,June 21, 2003 in the City of New York as Sweden Day.”