Nyhetsbrev 19 DECEMBER 2002

Fastighetskris nästa?
Är Keynes död?
The Dollar Rules
Latinos avgör
New York säkrast i USA ­ hur kommer det sig?
Ålder och åldersdiskriminering
Böcker om David Tengelin
Sponsoringskulturen ger frihet
Bokhandel i New York
Farligt med spriten
Mindre dalahäst i sverigebilden
Ny tidskrift om Sverige
Teater i Stockholm och New York
Julevangelium enligt Tom Friedman
God jul!

Fastighetskris nästa?


Ekonomin i USA har hållits uppe av konsumtion på lån. De amerikanskahushållen är långt mer lånebenägna än de europeiska. Under flera år harfastighetspriserna stigit och värdeökningen har belånats till allt lägreräntor.

Nu ser vi hur de kommersiella fastigheterna sjunker i värde samt hurpriserna på bostäder stagnerat. Det är ett allvarligt tecken för ekonomin.Historiskt har fall i fastighetspriserna haft större inverkan påkonsumtionsvanorna än börsras. De första rapporterna tyder på attamerikanerna stramar åt inför jul och om konsumtionen faller rasartillväxten ­ som dock fortfarande ligger långt högre i USA än i Europa.

Är Keynes död?


Den 10 december har vi på det svenska residenset i New York en traditionellnobelmiddag med tidigare amerikanska nobelpristagare. Den här gången kom 28nobelpristagare. Vi hade bett förra årets ekonomipristagare Joseph Stiglitzatt tala över ämnet ²Is Keynes dead?², d v s om det är möjligt att föra enkontracyklisk ekonomisk politik. Stiglitz svarade i stort sett nej på fråganom keynsianismen är död.. Åtminstone för USA är det möjligt att regleraefterfrågan och hans tal formade sig till en kritik avBush-administrationens ekonomiska politik, som ju riktar skattesänkningarnatill dem som har minst benägenhet att använda pengarna till konsumtion,nämligen de som tjänar mest.

Till detta kan man möjligtvis lägga att möjligheterna att föra en keynsianskpolitik är betydligt mindre i länder med stort utlandsberoende och storoffentlig sektor. Då hotar hela tiden räntor och möjligheten att utnyttjaskillnader i olika länders ekonomi att slå tillbaka.

The Dollar Rules


När jag var hemma i Sverige nyligen gick det att se de första tecknen påkampanjer; hittills mest i form av Nej-märken på en del rockuppslag. Oftasägs det att EMU-området är Sveriges viktigaste handelspartner. Det är docken tveksam sanning: USA är Sverige största exportland.

Dollarområdet är dessutom långt större än bara USA. De industrialiseradeländerna i Sydostasien är knutna till dollarn. De latinamerikanska länderna,Mexico och Canada följer dollarn. Dollarområdet är därmed Sveriges isärklass största marknad.

Detta är dock på intet sätt ett argument mot ett svenskt EMU-inträde.

Latinos avgör


De spansktalande väljarna blir allt viktigare. De utgör den störstaminoritetsgruppen och är dessutom rörliga. Ekonomi och social ställning fårdem ofta at rösta på demokraterna. Värderingar kring familj, aborter ochliknande att stödja republikanerna. I presidentvalet tog George W Bush 35procent av de spansktalande väljarna och i senaste guvenörsvalet tycks flerarepublikanska kandidater nått majoritet bland latinos.

Detta har betydelse också för utrikespolitiken. Framväxten av starkaväljarblock (spansktalande och asiater) utan historiska band till Europaökar risken för en klyfta mellan USA och Europa.

New York säkrast i USA ­ hur kommer det sig?


Brottsligheten vänder något uppåt i USA. Utom i New York, trots sämreekonomi. New York är USA:s säkraste storstad och en av världens säkrastestorstäder. Antalet mord har gått ner mer än 70 procent på tio år; 12procent under senaste året. Bilstölder, rån, inbrott ­ allt minskar. Denedskärningar som nu kommer inom New Yorks kommunala ekonomi blir testet påom det är den nya formen av polisarbete som givit effekt eller om enbartyttre omständigheter dragit ner brottsligheten. Min tro är attbrottsligheten i New York kommer att fortsätta vara låg.

Kärnan i New Yorks brottsbekämpning heter Compstat. Det är kombinationen avbra och snabb statistik och ansvarsutkrävande. Varje vecka samlas allalokala polischefer. Om någon form av brottslighet ökat inom ett distrikt fårchefen stå till svars. Behöver hon tillfälligt mer resurser får hon det; menhon vet att om hon trots detta inte får ner brottsligheten sitter hon löst.

Ålder och åldersdiskriminering


Strom Thurmond avgick nyligen från den amerikanska senaten, lagom till sin100-årsdag och efterlämnande ett urkonservativt arv. Den amerikanskakongressen har en genomsnittsålder som ser ut ungefär som den svenskariksdagens, drygt 55 år. Skillnaden är spridningen. I amerikansk politik ochi amerikanskt affärsliv förekommer det gott om 60-70-påringar. Presidentendrar sig inte för att utnämna nya chefer som är över 70. Inte hellerväljarna tycks tveka. Frank Lautenberg, 78, blev nyinvald i senaten för enmånad sedan.

Den svenska hårda pensionsåldern har sina fördelar. Men det är sympatisktmed det amerikanska sättet att se till individen mer än till födelseåret.

Böcker om David Tengelin


David Tengelin vad den ende svensk som blev dödad i terrorattackerna den 11september 2001. På flera sätt har hans liv och öde beskrivits, inte minst avhans många vänner i USA. Nu finns två böcker där också David finns med

”There Are No Words” .Den kan beställas direkthär.

Den andra boken heter ”Sounds of Silence” och kan beställas antingen här eller här.

Sponsoringskulturen ger frihet


Organisationen Kultur och Näringsliv redovisade nyligen att den totalasponsoringen från företag till svenska museer och kulturinstitutioner förraåret var 26 miljoner kr. Även om en del stödannonsering och annat intekommer med är det en häpnadsväckande låg siffra.

Vi var för några dagar sedan på säsongsstart för New York City Ballet. Baraden kvällen drog man in motsvarande tio miljoner svenska kronor i gåvor.Visst, men det är avdragsgillt på skatten? Ja, men det finns något mer: Föramerikaner anses det som en del i att vara en god samhällsmedborgare att getill goda ändamål, sociala och kulturella. Ju mer pengar man har desto merbör man ge. Det skapar paradoxalt nog friare kulturinstitutioner. De harflera källor att vända sig till: stat och kommun, stiftelser ochprivatpersoner.

Bokhandel i New York


Vid årsskiftet läggs Madison Avenue Bookshop, en av New Yorks trevligastesmåbokhandlar, ner. Men New York fortsätter att ha några av världens bästabokhandlar. Barnes&Noble på Union Square och Borders på Park Avenue (57:egatan) är mina personliga favoriter. För äldre och annars utgångna böcker ärStrand på Broadway/12:e gatan den bästa. Dramabokhandeln på 250 W 40 är enav världens främsta. Rizzoli på 57:e gatan är en traditionell bokhandel medinriktning på konst och arkitektur.

De stora amerikanska bokhandlarna fungerar annorlunda än de svenska. De harofta bekväma stolar där man kan sitta och läsa. Man kan ta med sig bokeneller en tidskrift till ett café i bokhandeln och fortsätta läsandet. Ellerlägga en minneslapp och fortsätta nästa dag.

Även om det finns skolbibliotek på de flesta grundskolor och välutrustadebibliotek i alla stadsdelar slog stadens ekonomiska kris 1975 hårt motbiblioteken och de har ännu inte återhämtat sig. Bl a är få bibliotek öppnapå kvällarna.

Men det har Barnes&Noble! Bokhandeln, som har filialer över hela staden, harofta öppet till 21 och håller öppet på helgerna. Det medför att åtskilligaskolbarn föredrar Barnes&Noble framför skolbiblioteket. Man kan se ungar somligger på golvet i bokhandeln och antecknar ur en bok.

Bokhandlarna tänker så här: Om folk kommer hit och tycker det är trevligtatt vara här kommer de också att köpa böcker. Barnen vänjer sig vid att gåtill oss och ofta köper de i varje fall en tidning.

Farligt med spriten


Nye biträdande socialminister Morgan Johansson funderar på att införavarningstexter på spritflaskor. Inget fel på det. Sådana texter har funnitslänge i USA. Skälet till det är mindre att folk ska få veta att man inte mårbra av att sätta i sig massor av sprit, vilket nog är en ganska spriddkunskap bland konsumenterna. I USA spelar texten en roll för ansvarsfrågan.I och med att producenten talar om hur farligt det är övergår ansvaret påkonsumenten som får svårare att stämma tillverkaren när det gått snett.

Jag har f ö en flaska av det utmärkta, kumminkryddade Vodka Kiev frånUkraina. Där står det: ²Drinking alcoholic beverages is unhealty. Servedchilled.²

Mindre dalahäst i sverigebilden


I somras intervjuades jag i Svenska Dagbladet och sa någonting i stil med²att det måste bli mindre av dalahäst och knätofs i Sverigebilden². Sedandröjde det någon månad och så ringer man från Falu kommun och länsstyrelsen.Jag trodde ju att de skulle vara sura ­ men tvärtom. Därför blev jaginbjuden att tala på en stor konferens om upplevelseindustrin.

Det är ju inget fel på dalahästar. Men de signalerar inte det modernaSverige ­ världens mest uppkopplade land, med restauranger som kan tävla meddem i Paris och Rom, med nytt mode och hårdsäljande rockmusik. Också förDalarna står det en stor dalahäst i vägen för framgång i de nya, mjukaexportsektorerna.

Ny tidskrift om Sverige


Ulf Mårtensson som ger ut den svensk-amerikanska tidningen Nordstjernan hargjort ett lyft och börjat ge ut Nordic Reach, ett modernt magasin omSkandinavien och främst Sverige. Det säljs i svenska bokhandlar och iBarnes&Noble-kedjan i USA.

http://www.nordicreach.com

Och det skriver jag inte bara därför att tidskriften var vänlig att skrivaen hyllande krönika om vad Inger och jag försökt åstadkomma i New York desenaste tre åren (vi har blivit så påverkade av amerikanska vanor att vitillåter oss att skryta):

”Thanks to Wästbergs’ efforts, Sweden has never received more attention fromchoice New York media, in a city whose population exceeds that of Swedenitself. And Swedes have never enjoyed better representation or service.”

Hela artikeln finns på http://www.wastberg.nu, under ”In English”.

Teater i Stockholm och New York


Under några dagar i Stockholm hann jag med lite teater. StockholmsStadsteater (som jag efter många år i styrelsen känner speciellt för) ärinne i en god period. Jag såg Pizzeria Gazzolini, en totalt utflipprad showav Lars Göran Persson. Rock, Frank Zappa, politisk satir, glesbygd, nostalgi­ allt i ett. Dessutom såg jag en av säsongen viktigaste pjäser, BirgittaEnglins uppsättning av Medea utspelar sig i en Stockholmsförort och rollernahar skiftats. Jason är den förfördelade när Medea väljer en svensk man ochfår vårdnaden. Euripides 2400 år gamla texten håller också i dagenssammanhang! (I New York spelas samtidigt en kritikerprisad ny Medea.)

Den musical som är svårast att få biljetter till i New York är Hairspray,som utspelar sig i Baltimore 1962, i ett USA där segregeringen fortfarandeär stark. Den är en förstklassig amerikansk musical med vad det innebär avfart och musik. Men också tänkvärd och värd att stå i kö för.

Julevangelium enligt Tom Friedman


Thomas Friedman min favorit bland New York Times skribenter. Ett utdrag uren av hans krönikor för en dryg månad sedan får tjäna som julens text.Friedman skriver efter ett besök i Berlin där han letade efter spår av denmur som för bara tretton år sedan delade den fria världen och denförtryckta:
”The war against the religious totalitarians can’t be fought with just armies or walls. It must be fought with police, intelligence sharing, development aid, peace diplomacy, and military operations. To win this war the open societies must each play to their strength ‹ America’s hard power and Europe’s soft power. —

With a nod to J.F.K., my motto today is simple: ”Ich bin ein New Yorker.” We are all New Yorkers now. Wherever you live, if you believe in the open society, if you cherish a world of freedom, you are now in World War III ‹ a war against the new totalitarians, who strike at our businesses, discos, airports and theaters in an attempt to get us to shut ourselves in and our societies down. Either we fight this war together, or we lose it together. To those who forgot what it takes to defend the open society, let them come to Berlin ‹ let them walk the winding path where the Wall once stood and recall the collective effort that brought it down. ”

E N G O D J U L O C H E T T G O T T N Y T T Å R