Nyhetsbrev 18 SEPTEMBER 2002 2 2

Nu vill nästan alla bo kvar i New York
Mörka moln över ekonomin
Anti-krigsopinion och antisemitism
Sverige är inte Mississippi
Telefondemokrati eller telefonterror?
Sexblockering
Visumkrångligt
Svenska cyklar i USA
Författare som rockstars
Konstfack i New York
Konst-Queens
Oktoberrush
Musikexport
Svensk filmvecka i New York
Publicitet

Nu vill nästan alla bo kvar i New York


En undersökning nyligen visade att närmare 70 procent av new Yorkarna vill bo kvar i sin stad. Det är en hög siffra i ett land där folk flyttar långt mer än i Europa. Siffran har inte märkbart minskat efter
terrorattackerna. Däremot är det en väldig positiv skillnad mot motsvarande undersökningar för tio år sedan. Den som bor i New York hör dock en viss oro: Vad kommer att hända om/när det blir krig mot Irak? Kommer inte terrorister att hämnas? Den oron ligger i bakgrunden, men tycks inte ha påverkat den positiva attityden till staden New York.

Mörka moln över ekonomin


De dåliga nyheterna kring den amerikanska ekonomin är långt fler än de goda. Dagens rapporter handlar om minskade inköp av varaktiga konsumtionsvaror, lägre framtidsförväntningar hos konsumenterna och försämrat inköpsprisindex. Den ekonomiska vändningen är mycket långsam, om den alls är på gång.

Den offentliga ekonomin ser riktigt dyster ut. Samtliga delstater går med underskott och den federala budgeten har på två år vänt från överskott till rekordunderskott. Stora skattesänkningar, börsfallet (som ger mindre reaskatter) och ökade militärutgifter kommer att göra det svårt för USA att finansiera sin offentliga verksamhet. Enorma handelsunderskott gör att USA måste låna en miljard dollar om dagen.

Det var inte så besvärligt när börsen var stark och förtroendet för USA orubbat. Med risken för krig, nya terrorattacker och revisionsskandalerna är den amerikanska finansmarkmarknaden inte lika intressant. Det lutar åt höjda räntor och svagare dollar. Amerikanerna börjar också känna av att det drastiska börsfallet gör att deras sparande för barnens universitetsstudier och för den egna pensionen har minskat i värde med minst en tredjedel.

I veckan är det Halloween i USA. Då ska man klä ut sig i hemska dräkter. Bin-Laden-masken ligger bra till. Men frågan är om inte många anser att den ruskigaste synen är en börsmäklare i mörk kostym.

Anti-krigsopinion och antisemitism


Även om undersökningar visar att det finns en betydande minoritet i USA som är skeptiska till argumenten för krig mot Irak är det ingen opinion som fått fäste eller manifesterar sig på något tungt sätt. Det bevisas bäst av att av de demokratiska senatorer som står till omval den 5 november röstade alla utom en för att ge presidenten mycket fria händer att starta krig. På gator och torg har det börjat dyka upp ett och annat protestplakat. De demonstrationer jag har sett har dominerats av övervintrade vietnamaktivister som längtade efter en ny fråga att engagera sig i. Ett obehagligt inslag är att protesterna mot krigsplanerna så ofta haft anti-israeliska och t o m antisemitiska inslag.

Vid den hittills största anti-krigsdemonstrationen i New York, i slutet av september, figurerade enligt tidningarna det gamla antisemitiska falsariet Sions vises protokoll. På flera universitet har grupper av studenter börjat kräva att universiteten, som har miljardfonder, ska sälja aktier i företag som har
affärer med Israel.

För var och en som känner till nazisternas bojkotter mot judiska affärer och arabstaternas bojkottlistor under 60- och 70-talen har bojkottkraven en obehaglig association. Inga krav har heller ställts på att aktier i företag från diktaturer ska säljas. Detta fick Harvarduniversitetets rektor Lawrence H. Summers (som jag f ö lärde känna i början av 1990-talet då vi båda satt i den internationella samarbetsgruppen G12 Deputies) att hålla ett utomordentligt tal, där han bla sa: ©?I have always throughout my life been put off by those who heard the sound of breaking glass, in every insult or slight, and conjured up images of Hitler©?s Kristallnacht at any disagreement with Israel. Such views have always seemed to me alarmist if not slightly hysterical. But I have to say that while they still seem to me unwarranted, they seem rather less alarmist in the world of today than they did a year ago.©?

Hela talet finns på http://www.president.harvard.edu/speeches/2002/morningprayers.html

Sverige är inte Mississippi


När nu uppgifterna ur förra årets folkräkning börjar bearbetas visar den att allt fler amerikaner lever under fattigdomsgränsen och att klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste ökat. En mindre andel amerikaner befinner sig i den medelklass som burit det amerikanska samhället. Ekonomiprofessorn Paul Krugman skrev i förra veckan en intressant artikel om de allt rikare rika. De flesta är nog beredda att acceptera att en grupp medborgare blir väldigt rika bara befolkningen i sin helhet får det allt bättre.

Krugman visar hur medellönen i USA på trettio år bara ökat med 10 procent (i fasta priser) trots att ekonomin haft exempellös tillväxt. Samtidigt har lönerna för cheferna för de hundra största företagen ökat mer än 1000 gånger. Medellönen för en amerikansk löntagare motsvarar drygt 28.000 svenska kronor. Men det är svårt att jämföra länder. Krugman tar upp påståendet att Sveriges BNP/capita ligger på samma nivå som Mississippis, en av de fattigaste amerikanska staterna.

Han tillbakavisar relevansen i påståendet med att säga att medellivslängden i Sverige är tre år längre än i USA, att barnadödligheten är en tredjedel av den i Mississippi, att funktionell analfabetism är långt mindre vanlig i Sverige än i USA. Dessutom har svenskarna kortare arbetstid
och betydligt längre semester än amerikanerna. De tio fattigaste procenten i Sverige har 60 procent högre inkomst än de som tillhör de tio fattigaste procenten i USA.

Hela artikeln finns på:
http://www.nytimes.com/2002/10/20/magazine/20INEQUALITY.html

Telefondemokrati eller telefonterror?


Xpedite är ett företag jag har skrivit om förut i det här nyhetsbrevet. Det är USA:s främsta företag för politiska telefonkampanjer. Ny teknik gör att en politiker kan läsa ett telefonmeddelande ochsedan fixar datorn att 140.000 nummer rings åt gången. Miljoner människor kan nås på en kväll.Blir inte folk galna när det blir uppringda av inspelade meddelanden från ledande politiker? Tja, det tror i alla fall inte de politiska kampanjerna som lägger ner miljoner på systemet.

Och det tror inte senator John McCain som blev utsatt för tuffa telefonkampanjer från Bushsidan i det republikanska primärvalet för två år sedan. Tillräckligt många påverkas för att det ska vara värt att använda systemet. Xpedite är fullbokat inför de amerikanska valen i november och svenska kampanjmakare har varit över i USA och tittat på tekniken.

Sexblockering


Medier i USA är långt mer sexfixerade än de europeiska. Det är ingen slump att Sex and the city och Temptation Island är TV-serier från USA. Samtidigt förekommer det ständigt försök att blockera sexuellt anstötligt material för barn. För några år sedan introducerades v-chipset för TV, som innebar att rutan skulle slockna om vissa saker visades. Der blev aldrig en succé, förmodligen för att den enda i familjen som kunde installera v-chipset var barnet.

En särskild lag har förbjudit biblioteken att ha datorer som inte har filter mot ©?material harmful for minors©?. Dock beslöt nyligen en federal domstol att lagen stred mot grundlagens yttrandefrihetsparagraf och upphävde därför lagen.

På marknaden går det dock bättre. Från http://www.moviemask.com kan man ladda ner ett program som tar bort sex och svordomar från DVD. Fast då måste man se filmerna på PC. CleanFlicks är en videobutik i Utah, som erbjuder filmer helt befriade från sex och svordomar. I CleanFlicks version av Titanic uppträder exempelvis aldrig Leonardo DiCaprio och Kate Winslett utan kläder. Steve Martin svär aldrig o s v. Affärerna går lysande, men rättighetsinnehavarna är på krigsstigen.

Visumkrångligt


Det har blivit besvärligare att få visum till USA. För svenskar på turistbesök är det visumfritt, men den som ska vara i USA länge, arbeta eller studera måste ha visum. Efter terrorattackerna har de amerikanska myndigheterna blivit ännu mer byråkratiska, saker tar längre tid, missuppfattningarna
blir flera.

Man tar det säkra för det osäkra, föga förvånande. Det har hämmat utbytet mellan USA och omvärlden och inte minst de amerikanska universiteten är bekymrade. Den som bryter mot visumreglerna behandlas tämligen omilt:

Häkte och ibland fotboja i väntan på att planet ska gå tillbaka.

Ett gott råd är att den som ska söka visum till USA bör vara ute i mycket god tid.

Svenska cyklar i USA


Kronans cykel håller, liksom Skeppshult, på att lasera sig i USA. Kronan tog kontakt och vi kunde hjälpa till så det blev en artikel i New York Times. Kronan har nämligen något som är svårmotståndligt för journalister – A

Story: Några unga killar började köpa upp begagna armécyklar från Försvarets överskottslager. De rustade upp dem och sålde. Det gick så bra att de nu tillverkar nya kopior av armécyklarna i Sverige. Företagets 33-årige grundare Jonas Wahlbäck cyklar själv omkring i New York. Och nu har innehotellet Soho Grand skaffat ett antal Kronan-cyklar som de lånar ut till sina gäster.

http://www.kronan.com

Författare som rockstars


Dave Eggers reser just nu runt och uppträder på sunkiga klubbar i USA. Ungdomar betalar 25 dollar för att lyssna på honom och han drar stor publik. Men Dave Eggers är ingen rockstjärna, han är författare. Han läser ur sin bok A heartbreaking Work of Staggering Genius. (Finns på svenska i MånPocket: Ett hjärtslitande verk av förbluffande genialitet.)

Det är en 450 sidor tjock rolig och rörande roman. Liksom svenskättlingen Jonathan Franzen©?s The Corrections och den 25-årige Jonathan Safran Foer©?s Everything Is Illuminated, säljer Eggers bok i miljonupplagor till en i huvudsak ung publik. Kanske har en ny generation författare träffat tidens ton.

Konst-Queens


Få svenskar som kommer på besök till New York tar sig utanför Manhattan. Det är synd. De flesta new yorkare bor ju i de andra stadsdelarna. Den konstintresserade gör t ex klokt i att besöka gallerierna i Williamsburg i Brooklyn.

Brooklyn Hights är ett exklusivt bostadsområde med fantastisk utsikt över Manhattans skyline. Just nu är Queens mest omskrivet. Det beror på att Museum of Modern Art, MoMA, ska bygga om och tillfälligt flyttat till en gammal fabrik i Queens.

http://www.moma.org

Sedan tidigare finns två MoMA-anläggningar i Queens: Socrates Scupture Park vid East River
(http://www.socratessculpturepark.org) och PS1, MoMA:s experimentmuseum (http://www.ps1.org).

Det går också att skaffa en karta, The Art Loop, med konsttips i hela Queens. Den finns på MoMA eller på http://www.queenscouncilarts.org. Som så ofta innebär förändringar av ett område att det
växer upp trevliga restauranger. Bland de bättre i närheten av museet är Hemsin, en stor turkisk restaurang, rumänska Harmony och Cornel©?s Garden som har östeuropeisk mat. Museets egna anställda har valt den gammaldags italienska restaurangen Dazies som sin favoritplats.

På helgerna går en buss från 53 gatan, där MoMA:s designaffär fortfarande ligger, ut till Queens. Bussen går regelbundet en slinga förbi MoMA/Queens, PS1 och Socrates Sculpture Park.

http://www.queensartlink.org

Fler New York-tips finns här.

Konstfack i New York


Åtta unga designers från Konstfack i Stockholm har ställt ut på residenset, 600 Park Avenue. Konstfack har hu gjort om ett av rummen till en signal om vad senaste svensk design är. Bodil Karlsson har utformat den uppmärksammade, skulpturala gardinen.

Det blev en rolig utställning. Marie Lindström hade gjort en rustning i silikon och pärlor. Jenny Edlund en fantastisk silverskål. Gunilla Lundberg smycken i silver och textil. Fredrik Mattsson en möbel att slänga sig i. Albin Karlsson en rolig klocka för offentlig miljö. Joanna Nilsson ett bildspel och Casper Asmussen en modell av en enmanshelikopter, skulle passa i en Bondfilm, men teknisk korrekt.

Just att det var unga designers från Sverige, som fått så mycket designuppmärksamhet i New York de senaste åren, lockade. Vi fick dit de främsta designjournalisterna i staden, ledande museipersoner och designers. New York Times uppmärksammade idag Gunilla Lundbergs vävda
silversmycken.

©?I find it exciting to use a traditional, technique to create something completely unexpected©?, säger Gunilla i artikeln.

Oktoberrush


Oktober är den mest intensiva av månader för den som marknadsför Sverige i New York. Själva har vi sedan förra nyhetsbrevet kom bl a haft en rolig modebrunch kring den unga svenska modeskaparen Ylva Liljefors, (http://www.ylvaliljefors.com) en stor aktivitet kring Orrefors konstglas
(museiutställning, utställning hos oss på residenset och ett seminarium).

Dessutom har vi ställt ut Märta Måås-Fjetterström-mattor. Kring allt detta har byggts olika aktiviteter och publicitet. Raoul Wallenberg hedrades nyligen med att en byst överlämnades till New York City. Det ska stå i stadshuset. Wallenberg torde vara den störste svensken i USA, en av de tre personer som under USA:s historia blivit hedersmedborgare.

Vi har också haft ett investors-seminar om datasäkerhetsföretag samt lanserat den amerikanska tidskriften Rythm©?s speciella Sverigenummer:

http://www.gorhythm.com

Musikexport


Swedish Invasion! Det är det lite kaxiga namn vi gett åt musikseminariet den 29 oktober på Tribeca Grand i New York. Tillsammans med den amerikanska tidningen Billboard och Export MusicSweden genomför vi ett seminarium riktat till musikindustrin. Det följer upp Showcase Sweden i våras där tio svenska rockband spelade på CBGB i New York och som ledde till skivkontrakt och stor uppmärksamhet. I panelerna på Tribeca Grand sitter bl a representanter för Rolling Stone och MTV.

Viktigaste frågeställning: Hur länge kan den svenska musikframgången pågå?

www.swedeninfo.com/musicseminar

Lagom till musikseminariet har tidskriften Rolling Stone gjort ett stort Sverige-reportage. (Rolling Stone sitter också i en av panelerna på seminariet.) Swedish Hot Nights heter artikeln.

Svensk filmvecka i New York


Den viktigaste svenska kulturaktiviteten i New York under den närmaste tiden blir filmveckan ”The New Faces of Swedish Cinema” på Walter Reade Theatre i Lincoln Center 1-7 november. Sju spelfilmer och 11 kortfilmer av unga svenska regissörer kommer att visas. Visningarna är för allmänheten. Vi låter dessutom flera av regissörerna möta amerikanska medier och en speciell pressvisning av Lukas Modyssons uppmärksammade Lilya4ever ordnas.

Läs mer på
http://www.filmlinc.com/wrt/programs/11-2002/swedish/swedish.htm

Publicitet


Sverige har fått mycket publicitet i New York på sistone. New York Times hyllade nyligen svensk mat. 16 krogar i Stockholm och Göteborg finns listade. Dessutom ett reportage från Östermalmshallen. Allt med rubrik Northern Lights: The New Flavors of Sweden. Artikeln förmedlar den moderna svenska maten, långt från de köttbullar så många i USA associerar med svensk mat:

http://www.nytimes.com/2002/10/16/dining/16SWED.html

New York Post hade för några dagar sedan ett entusiastiskt mittuppslag om Stockholm som resmål. ©?The Swedish Capital will steal your heart, not your wallet.©?
©?Swedes can©?t live without their coffee and you©?ll find a good café on every block©?.

Så ska det låta!
http://specialsections.nypost.com/news/nypost/travel/20021022/p50_51.asp