Nyhetsbrev 17 MARS 2002

Efter ett halvår
Kronan kommer att stärkas
Ny mediekoncentration
Fred efter 41 år?
Sopsorteringen bort
Så försvann börsmonopolet
James Tobin och tobinskatten
Ingen koll på amerikaner
Hermansson och diktaturen
Polisfällor
Casual Fridays
A Beautiful Mind
Svensk rock i New York
Krogtips i New York
110 amerikanska pressklipp

Efter ett halvår


Halvårsdagen av terrordådet mot World Trade Center högtidlighölls i New York genom att två väldiga blå ljuspelare tändes mot himlen. Det är en värdig och gripande påminnelse om de två hus som nu är borta för alltid tillsammans med nästan 3000 människor som verkade i dem.

Samtidigt avtäcktes skulpturen The Sphere, av Fritz Koenig. Den hade stått på den öppna platsen på World Trade Plaza och symboliserade den öppna världshandeln. Den hittades i bråten, skadad, splittrad och förändrad och just så står den nu i Battery Park, som en symbol både för det som hänt och för den nödvändiga öppenheten.

Samtidigt som minneshögtiderna kom ny statistik som visar att staden New York hämtat sig förvånansvärt snabbt. Huspriser och hyror är tillbaka på sin nivå före den 11 september. Museerna har besökssiffror som i en del fall är högre än innan attacken. Amerikanerna drar sig för att flyga utomlands och turister från andra delar av USA strömmar in till New York och kompenserar för fallet i den utländska turismen. Broadway går åter för fulla hus. Beläggningen på hotellen ligger bara fem procent under förra årets.

Men återhämtningen är skör. Drygt 60 procent av alla i New York hade åtminstone indirekt kontakt med någon som blev mördad. Bara för några dagar sedan hittades kvarlevorna av flera människor i ruinerna. Minnet av den 11 september bäddas in men försvinner inte. Och ett nytt terrorangrepp skulle få förödande verkningar på tilltron och ekonomin.

Kronan kommer att stärkas


Jag har flera gånger under de senaste två åren skrivit om kronans värde i förhållande till dollarn. Jag har gjort prognosen att kronan skulle försvagas. Tyvärr har förutsägelserna varit ganska korrekta. Analysen har utgått från att kronans värde inte längre bestäms av hur stora fonder och valutaplacerare bedömer Sverige som nation, utan av de flöden som går mellan USA och Sverige.

Länge vandrade pengar ut från AP-fonder, premiepensionsfonder och andra fonder som fick friare placeringsregler. Det flödet kommer att fortsätta, men de stora portföljjusteringarna har nu genomförts. Under en tid framöver kommer dock sannolikt utlänningar att sälja svenska aktier, medan svenska företag köper i utlandet.

Det finns emellertid två viktiga faktorer som gör dollarn mindre attraktiv:

– De växande amerikanska budgetunderskotten. De framtvingar antingen ränteökningar eller leder till inflation.

– Enronskandalen som kommer att föra med sig skärpta redovisningsregler och därmed en risk att dolda skulder kommer fram i amerikanska företag. Det minskar den amerikanska börsens kortsiktiga attraktivitet.

Därför tror jag på en fortsatt stärkt krona, kanske under 10 kr per dollar inom ett halvår.

Ny mediekoncentration


I slutet av februari beslöt den amerikanska mediemyndigheten att ta bort det 25 år gamla gamla förbudet för medieföretag att samtidigt äga kabelföretag och lokala radio- och TV-stationer.

I USA har mediefusionerna gått snabbt. TimeWarner köptes av AOL, Viacom äger numera CBS, Disney har köpt ABC. (För en tid sedan toppade ABC-News med Askungen 2. Nog får ägandet effekter…)

Teknologin driver fram sammanslagningarna. Företagen vill förpacka innehållet på olika sätt och distribuera det genom olika kanaler. Ett exempel är en film, som först går upp på bio, sedan säljs på video och dvd, sänds i TV och leder till artiklar i tidningar. Nu kommer video-on-demand där man med ny teknologi kan beställa film direkt till sin TV. Videomarknaden bara i USA är 170 miljarder kronor stor. Den vill medieföretagen få direkt kontroll över.
Ett annat exempel är bredskärmsTV med hög upplösning. Där innebär möjligheterna att agera i lokala kabelnät att den kan introduceras brett. Genom att kombinera lokala kabelnät med etersända nyhetskanaler kan medieföretagen starta 24-timmars nyhetsTV på ställen där det förut inte varit ekonomiskt möjligt.

Domstolsbeslutet öppnar för en ny våg av sammanslagningar mellan medieföretag. Mediekoncentrationen kommer att öka. Det har störst betydelse lokalt, där är inte internet ett fungerande alternativ.

I Sverige har redan public serviceföretagen de flesta av dessa möjligheter.

Fred efter 41 år?


En, om än osäker, fred har slutits mellan den angolanska regeringen i Luanda och det som finns kvar av UNITA-gerillan efter att deras ledare Jonas Sawimbi dödats. I början av 1961 bröt befrielsekriget mot den portugisiska kolonialmakten ut i norra Angola. Det följdes efter frigörelsen av ett inbördeskrig.

Inger och jag följde 1968 FNLA-gerillan in i den dåvarande portugisiska kolonin Angola. Vi gick med in till de områden som FNLA-gerillan behärskade. Min första bok handlade om Angola. FNLA-gerillan har sedan många år upphört. Savimbis Unita var förankrad i östra Angola och slogs alltid mer mot den kommunistiska MPLA-rörelsen än mot portugiserna. Savimbi, som jag träffat två gånger, var nationalist, stambaserad och föga ideologisk. Han var en bildad fil dr i statskunskap från Schweiz men i politiken en hänsynslös opportunist. På 60-talet var han västorienterad, på 70-talet maoist och sedan i partner med det vita Sydafrika och USA.

Angola hade en potential. En av världens rikaste länder vad gäller naturresurser. Men tjugo års krig mot portugiserna och tjugo års inbördeskrig har gjort landet fattigt, med en medellivslängd på drygt 40 år och en av världens högsta barandödligheter.

Nu kommer förhoppningsvis freden, men i en världsekonomi där naturresurser betyder allt mindre.

Sopsorteringen bort


Om sophantering ur svenskt perspektiv har jag skrivit i flera tidigare nyhetsbrev (se t ex 26 augusti, www.wastberg.nu.) Det går inte att räkna hem samhällsekonomiska eller ens miljömässiga vinster av sopsepareringen (bortsett från tidningspapper).

Här i New York har den nye borgmästaren Michael Bloomberg beslutat lägga ner sopsorteringen för allt utom papper. Orsaken är att den kostar mycket och att man i praktiken bara återvinner en mindre del av det sorterade.
I beslutet ingår också att pantsystemet på flaskor försvinner. Det kan dock visa sig vara ett misstag. New Yorks allt fler hemlösa plockar flaskor som försörjning och har på så sätt hållit gatorna rena.

Så försvann börsmonopolet


För någon vecka sedan hade vi ett möte med vårt IT-nätverk där svenska OM, som är tungt representerat i New York, berättade sitt system för datoriserad börshandel. OM äger ju numera Stockholms fondbörs och gav ett uppmärksammat bud på Londonbörsen.

Jag tyckte personligen det var roligt att kunna göra något med OM. För drygt tio år sedan var jag ledamot i såväl Stockholms fondbörs styrelse som i statliga värdepappersmarknadskommittén. Jag reserverade mig för att man skulle avskaffa det statliga börsmonopolet. Det var en uppfattning som knappt togs på allvar.

Bara några månader senare föll monopolet. Det som hade hänt var att OM hade fått fart på optionshandeln – och om man fick handla i optioner utanför börsen varför skulle man inte få handla i de underliggande aktierna?

Dessutom hotade Jan Stenbeck att öppna en egen börs via satellit. Det kanske inte var realistiskt, men skrämde beslutsfattarna. Till sist hade tekniken slagit igenom så att börsmäklarna direkt kunde koppla upp sig till mäklare i andra länder.

Tekniken slog politiken.

James Tobin och tobinskatten


Ekonomen och nobelpristagaren James Tobin dog för några dagar sedan. Vi hade honom hemma på en middag för universitetsfolk här i New York den 10.12 (parallell med nobelmiddagen). Jag bad honom hålla en miniföreläsning och slutade min presentation med att säga:

– Marx sa att han inte var marxist. Är ni, professor Tobin anhängare av Tobinskatten?

Det var han inte.
(Tobinskatten är en skatt på alla finansiella transaktioner.)

Ingen koll på amerikaner


I USA är det svårt att få en officiell fotolegitimation. Bara en minoritet har varit utomlands och har pass. Efter terrorattackerna har det uppstått en diskussion om man ska införa ett personnummersystem och foto-id. Motståndet är dock stort. Den konservative skribenten William Safire, som är en viktig röst för rättsäkerhet, skrev i New York Times: ”A national ID card would be the ticket to the loss of much of your personal freedom”. För svenskar, vana sedan Axel Oxenstierna vid att alla finns registrerade i offentliga register och skattelängder är detta en besynnerlig uppfattning, men för många amerikaner är det en del av friheten att myndigheterna inte ska kunna hålla reda på medborgarna.

I det nya förslaget för att minska risken för valfusk ska det krävas att de röstande legitimerar sig – med t ex elräkning, bankutdrag eller ett brev från någon myndighet…

Hermansson och diktaturen


Vänsterpartiet vill enligt Aftonbladet använda CH Hermansson (partiledare 1965-75) i valrörelsen. Hermansson brukar hyllas på v-kongresserna som äldre statsman. När Hermansson var ganska ny partiledare skrev jag en essä som grundade sig på vad han skrivit om diktaturerna i öst. Jag satt i Arbetarrörlsens arkiv och läste allt han skrivit. Det var inte så upplyftande.

Hermansson gick med i det svenska kommunistpartiet när det just stött den tyska ockupationen av Norge (det var under Molotov-Ribbentroppakten). Han sa vid Stalins död att ” Stalin är och förblir den svenska arbetarklassens främsta lärare.” Just det har Hermansson senare tagit avstånd från, men inte den mängd av andra uttalanden han gjort eller deltagit i. T. ex ”Utan Sovjetunionens hjältemodiga befrielsekamp och utan dess ekonomiska, politiska och moraliska stöd hade folkdemokratierna i Europa inte kunnat upprättas” eller gratulationen till broderpartiet i Ungern när sovjetiska tanks 1956 krossat friheten: ”Segern över världsreaktionens anslag mot folket i Ungern är en seger för hela den fredsälskande mänskligheten”.

Polisfällor


I USA är ”Sting Operations” tillåtna, d v s att polisen lockar i fällor. New York-polisen sänder t ex ut svarta kvinnor med små barn som försöker få taxi att plocka upp dem. Om taxin i stället bromsar för en vit kostymman en bit längre bort har taxichauffören diskriminerat och mister tillståndet.

Två svenskar har senaste åren åkt fast för att de på nätet stämt träff med minderåriga på nätet och åkt till USA. De har mötts av en kriminalkommissarie. I New York finns nu en särskild avdelning av poliser som följer chatgrupper och försöker förebygga övergrepp

Casual Fridays


Amerikanska företag är centralstyrda och älskar att ha nedrivna regler om olika frågor. Så också om hur man får vara klädd på jobbet. En undersökning nyligen visade att 26 % av alla företag tillåter fritidsklädsel jämt. 26 % tillåter aldrig shorts på jobbet. 47 % tillåter friare klädsel på fredagar och 32 procent har ingen särskild policy.

Nu har utvecklingen vänt. Allt färre tillåter ledig klädsel. Av dem som börjat tillåta lättare klädsel anser 45 % att det lett till större frånvaro och slapphet i arbetet. När ekonomin kärvar klär sig folk snyggare. Den nya administrationen i Vita Huset har gått före och förbjuder de anställda att någonsin ha jeans på jobbet.

I New York är det lättare. Bara man är svartklädd är det korrekt.

A Beautiful Mind


Filmen A Beautiful Mind har just haft premiär i Sverige. Russel Crowe spelar nobelpristagaren John Nash, sjuk i schizofreni. Filmen är underbar och tänkvärd. Dessutom har den en kort roande sekvens som visar hur Hollywood uppfattar en svensk nobelfest med kungligheter, Vi har haft John Nash hemma tillsammans med andra nobelpristagare, en stillsam äldre herre.

Svensk rock i New York


2001 års pris för utomordentliga insatser för svensk musikexport gick till Roxette, d v s Marie Fredriksson och Per Gessle (Vi hade för snart två år sedan ett releaseparty i New York för Roxette.)

”Svensk musikindustri fortsätter att visa framfötterna och bidrar väsentligt till att Sverige syns och hörs. ” Så sa handelsminister Leif Pagrotsky när han delade ut priset.

Numera exporterar Sverige i kronor mer populärmusik än t ex timmer eller kullager. Nyligen genomförde vi tillsammans med Export Music Sweden ”Showcase Sweden” i New York där 10 rockband visade upp sig på legendariska CBGB på Bowery. Packat två kvällar i rad. Många unga newyork-svenskar i publiken, men också de viktigaste journalisterna, skivbolagen och upphovsrättsorganisationerna var där. Det ledde dessutom till att ett av skivbolagen i New York ordnade en extraspelning för tre av banden på amerikanska Mercury Lounge på East Houston Street.

De fick förhandsnotiser i New York Times, Village Voice och Time Out samt en större artikel i New York Post.
http://archives.nypost.com/nypost/ (sök: Nordic Track)

De svenska rockbanden fortsätter till en ”rockmässa” i Austin, Texas där de ska visa upp sig tillsammans med 800 band från hela världen. Genom ”Showcase Sweden” i New York fick de chansen att bygga upp skivbolags- och journalistkontakter redan innan de kom till Austin.

Läs mer på
http://www.aftonbladet.se/vss/noje/story/0,2789,138641,00.html

Krogtips i New York


Det finns ca 37.000 restauranger i New York. Varje smak kan tillfredställas. Här två som vi nyligen varit på och som man kanske inte hittar till så lätt.

Po (31 Cornelia Str), en liten, liten italiensk restaurang i Village, med trevlig stämning och god mat.
Elias Corner (hörnet av 31st Strett och 24th Avenue i Queens), en grekisk fiskkrog mitt i det grekiska Astoria-området. Utan matsedel men med fantastisk, fräsch mat.

110 amerikanska pressklipp


En av våra huvuduppgifter är att försöka få amerikanska medier att uppmärksamma Sverige. En del av det som står om Sverige är rena nyhetshändelser – EU-toppmötet i Göteborg eller Barneviks pensioner. Annat har vi kunnat påverka. När vi räknade efter vad som blivit under 2001 var det drygt 110 klipp som direkt berodde på egna insatser. Det är nog mer än något annat land lyckats åstadkomma.

Mycket handlar om design. Nu senast har tidningen House Beautiful (700.000 ex) startat en serie på tre gånger tio sidor under rubriken ”Swedish Style Rules”.