Nyhetsbrev 16 DECEMBER 2001

New York – tre månader efter terrorattacken
Det vackra och det grymma
David Tengelin
Börsen upp, ekonomin ner
EMU och Europas förenta stater
Kan pengar köpa ett val?
Dåligt för tidningarna
Ingen lag mot mediekoncentration; lika bra det.
Ett bra nobelpris
Julklappsböcker
Rent-a-priest
Politikerna kommer, men inte affärsfolket
Informationsaktiviteter
Konsulärt

New York – tre månader efter terrorattacken


Mer än tre månader har gått sedan terroristattacken mot New York. Oron finns naturligtvis kvar. Varje offentligt anförande börjar med en hänvisning till terrorattacken. Samtidigt kan man märka hur den börjar bäddas in i andra uttryck. Allt oftare används uttryck som ”the incident”, i stället för mördade talar man om offer.

Det går att leva med ett terrorhot. I ETA-dådens Madrid, i IRA-terrorns Belfast och London, i Tel Aviv och Jerusalem har människor i årtionden levt med långt värre hot än i New York.

Vita Huset gick ut med en ny varning för terroristattacker i början av december. Man hade fått indikationer på att en ny attack förbereddes. Varningen blev en tvåspaltare på sid 6 i New York Times B-sektion…

Det vackra och det grymma


För några månader sedan lyssnade jag på Roy Jenkins (den gamle labour-finansministern som bröt sig ur och startade ett socialdemokratiskt parti som sedan gick ihop med liberalerna och som senare blev EU-ordförande). Jenkins har skrivit en stor biografi om Churchill.

Jenkins sa i förbigående att hösten 1939 var den vackraste i Storbritannien under hela 1900-talet. Det fanns en nästan skrämmande kontrast mellan naturens och klimatets skönhet och det annalkande kriget. Lite likadant känns det i New York. Vi kan fortfarande gå utan ytterkläder och hösten är den näst vackraste på 100 år. Men nere på södra Manhattan brinner det fortfarande efter tre månader.

David Tengelin


En svensk, den 25-årige David Tengelin, dödades vid terrorattacken. Han arbetade på våning 100. Jag var med och hedrade honom och offren från 82 länder, vid en ceremoni som leddes av borgmästare Giuliani för några dagar sedan. Tankarna går inför julhelgen till Davids föräldrar och syskon.

Patrik Tengelin har gjort en ömsint och hedrande website om sin bror David:
http://members.fortunecity.com/starsnmoon/tragedy/wtc/davidtengelin.html

Börsen upp, ekonomin ner


Den amerikanska ekonomin vände i mars. Terrorattacken påverkade inte riktningen, men ökade hastigheten och djupet i fallet. Det är dock något som inte stämmer med ekonomin just nu. Börsen går ganska bra, men arbetslösheten ökar och konsumtionen minskar. Jag har talat med en hel del ledande ekonomer. Bilden är inte entydig, men den dominerande uppfattningen bland dem jag talat med är att det inte kommer någon vändning under nästa år och att börsen kommer att falla under våren.

Den amerikanska ekonomin är i grunden stark, men den privata konsumtionen står för en tredjedel av BNP. Och konsumenternas framtidsförväntningar är låga. Konsumtionen är den osäkraste variabeln. Det är helt enkelt en kvalificerad gissning att säga något om hur några hundra miljoner konsumenter reagerar. Bilförsäljningen har gått upp, men främst beroende på att bilföretagen lånar ut nästan hela köpesumman räntefritt. Annan konsumtion har gått ner. Dessutom har vinsterna på börsen minskat vilket dels minskar hushållens inkomster, dels gör att det går sämre för försäkringsbolagen som kommer att tvingas höja premierna för kunderna.

JP Morgan Chase spår en global ekonomisk tillväxt på en procent nästa år, vilket skulle vara den lägsta på 20 år. Slår det in innebär det svåra tider med minskade investeringar och minskad handel.

Räntesänkningarna har hittills inte givit mycket effekt. Den amerikanska riksbanken, Fed, bestämmer ju lika lite som den svenska riksbanken över marknadsräntorna. Men psykologiskt har räntesänkningarna haft stor betydelse. Men när människor känner sig osäkra om framtiden låter de bli att låna och investera vad Fed än gör.

För den som tycker detta låter dystert kan jag hänvisa till vad nobelpristagaren i ekonomi James Tobin sa på en middag vi hade på nobeldagen för att högtidlighålla nobelprisets 100-årsjubileum. Han menade att ekonomer kan tillhandahålla verktygen för bättre bedömningar än tidigare, men nya förutsättningar kräver nya verktyg och dem får man inte förrän i efterhand.

EMU och Europas förenta stater


George Soros sa nyligen i Dagens Nyheter att Euron antingen kommer att kollapsa eller leda till Europas förenta stater. Soros hedgefonder spelade en viktig roll för att fälla en rad europeiska valutor hösten 1992, så han borde veta.

En gemensam valuta borde rimligen vara slutpunkten på en lång process som startar i en successivt uppbyggd gemensam europeisk ekonomisk politik. Den underliggande avsikten med Euro-beslutet var för flera europeiska länder att den vägen tvinga fram mer av federalism. Jag har ingenting emot det, tvärtom. Men metoden kommer att bli kostsam.

Första gången euron utsätts för destabiliserande hot, måste EU-regeringarna agera finanspolitiskt. Om man inte vill göra det genom att drastiskt öka EU:s gemensamma budget, vilket skulle göra byråkratin svåruthärdlig, måste man snabbt införa gemensamma ekonomiska beslutsmekanismer.

Förmodligen har Soros rätt.

Kan pengar köpa ett val?


I förra nyhetsbrevet skrev jag att New Yorks kommande borgmässtare, med egna pengar, lagt ut ca 700 kr per röst, vilket var rekord. Nu visar det sig ha varit närmare 1000 kr.

Utan pengarna hade inte Mike Bloomberg blivit vald. Han var för okänd när han startade. Men han vann ändå inte p g a pengarna. Om inte demokraternas valkampanj varit så dålig, om inte Bloombergs motkandidat gjort bort sig och om inte den hjältedyrkade Rudi Giuliani hade stött Bloomberg hade nog inga pengar i världen hjälpt.

Dåligt för tidningarna


Credit Suisse First Bosten hade nyligen sin årliga mediekonferens i New York. Förra året trodde tidningsdirektörerna att annonsmarknaden skulle svänga uppåt hösten 2001. Nu var pessimismen långt större. I stället för att vända har annonsinvesteringarna fallit med totalt 30 procent. New York Times, Gannett, Knight Ridder har olika program för att skära ner kostnader, minska eller frysa löner etc.

De flesta tidningsföretag är multimedieföretag med TV och radio. Men också här minskar annonseringen. Hela reklammarknaden faller.

11 september innebar en ökning av både upplagor och tittarsiffror. Men samtidigt tog man i TV helt bort annonserna och tidningsannonseringen minskade kraftigt. Därför innebar terrorattacken en ekonomisk förlust för medierna.
Återigen tror man att det kommer en ekonomisk vändning i slutet av nästa år…

Ingen lag mot mediekoncentration; lika bra det.


Regeringen har nu skrinlagt planera på en grundlagsförändring för att komma åt koncentration på mediemarknaden. Det gör den rätt i. Inte för att mediekoncentrationen bör nonchaleras. Tvärtom innebär Bonniers och Sveriges Television/Sveriges radios stora dominans ett betydande problem. Få arbetsgivare riskerar alltid att leda till konformism.
Jag satt med i mediekoncentrationskommittén som lade fram sitt betänkande 1999. Vi vände och vred på varenda tänkbar paragraf för att se hur man skulle kunna åstadkomma en lag som kom åt koncentrationen, inte försvagade tryckfriheten och etableringsfriheten. Åtminstone jag kom fram till att det inte gick. Och då var tryckfriheten viktigare. Jag gick in i utredningen i tron att det skulle kunna gå att utforma en bra lag och kom ut några år senare med övertygelsen om att skadan skulle vara värre än nyttan.

Ett bra nobelpris


V S Naipaul fick ju årets nobelpris i litteratur. Han har varit aktuell länge, så priset är knappast en kommentar till terrorattacken mot USA. Men åtminstone en av hans böcker ger ett perspektiv: Bland de rättrogna/Among the Believers. Naipaul reser runt till fundamentalistiska grupper i Asien: Pakistan, Malaysien, Indonesien. Den muslimska väckelsen härbärgerar en rad unga personer han tidigare träffat och som då var moderna, västerländskt orienterade människor. Nu talar de om de hundratusentals som måste dö för att mänskligheten ska renas. Skrämmande, men också intressant. Och naturligtvis välskrivet.

Julklappsböcker


En av nackdelarna med jobbet som generalkonsul är att man har vanlig kontorsarbetstid och ovanpå det sex av sju kvällar upptagna. Men två utmärkta böcker har jag hunnit läsa.

P O Enquist: Lewis resa. En bok om frikyrkorörelsen och det moderna Sveriges framväxt, men också om människors prägling och känsla av en uppgift.

Jonathan Franzen: The Corrections. En stor och rolig roman om ofullgångna familjerelationer.
Båda rekommenderas.

Rent-a-priest


E-handeln är inte död. I USA finns t ex www.rentapriest.com där man kan hyra sig en katolsk präst som kanske inte är lika rigid som hemmaförsamlingens.

Politikerna kommer, men inte affärsfolket


Amerikanerna tycks förvänta sig att deras vänner hör av sig den här hösten. Jag har hört om flera företagare som är förvånade att det varit tyst från Sverige. Vi upplever också själva att det är svårt att få svenska företag till arrangemang och mässor.

Politikerna har dock varit angelägna om att markerna solidaritet och upprätthålla kontakter. Göran Persson, Anna Lindh, Mona Sahlin, Ulrica Messing, Carl Bildt och Gudrun Schyman tillhör dem som i olika egenskaper varit här i höst.
Göran Persson hade ett mycket lyckat besök där han, efter att ha träffat president Bush i Washington kom till New York och bl a mötte Kofi Annan och Rudi Giuliani. Inger och jag hade på det svenska residenset en lunch med några av topparna i amerikanskt affärsliv. Göran Persson fick i New York ta emot The Heros Award från den amerikanska Raoul Wallenberg Foundation, för sitt arbete för upplysning om Förintelsen och mot främlingsfientlighet.

Statsministern höll ett mycket bra tal, som många av åhörarna hört av sig om efteråt. Och New Yorkare är inte lätta att imponera på.

Informationsaktiviteter


Inger Claesson Wästberg arbetade under vårens designaktiviteter upp kontakter med New York Times som gjort att vi nu kunnat bidra till artiklar kommit in om Ingegerd Råmans Orreforsglas, Asplunds mattor och Ikeas julgranar.
Ulrica Hydman Vallien ställer just nu ut i den nyöppnade svenskrelaterade butiken Clearly First. Bertil Vallien fick tidigare i höstas det mycket prestigefyllda priset Visionaries Award av American Craft Museum (och jag hade glädjen av att få presentera honom vid prisutdelningen).

En utställning om Strindberg som fotograf går just nu på Scandinavian House. Inger och jag har haft evenemang i samband med Internet World-mässan och för de svenska konstnärerna Maria Friberg och Monica Dennis Larsson, som visar konstvideo på Museum of Modern Arts filial PS1. Fler duktiga svenska konstnärer har just nu utställningar i New York: Mats Pehrson, Peter Hansson, Cecilia Ömalm.

Konsulärt


Jag skrev förra gången om att USA blivit mycket tuffare med visumkontrollen. För någon vecka sedan fick vi ett nytt bevis på det. En mycket etablerad svensk kom till New York. Han har varit i USA många gånger de senaste åren. Den här gången togs han avsides och utsattes för flera timmars förhör. Skälet var att han för 23 år sedan, som student, dragit över sitt visum. Man har nu lagt in alla gamla uppgifter i tullens datorer.

En följd av terrorattacken är att många svenskar vars barn har dubbelt medborgarskap nu blivit angelägna om att barnen ska ha svenskt pass.
Tillströmningen har ökat kraftigt.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!