Nyhetsbrev 26 AUGUSTI 2001

”Sweden is in denial”
Kronan på nytt
Tunnelbanesäkerhet Stockholm-Berlin-New York
Skräpiga Sverige
Patent på programvara
Nya regler hinder på arbetsmarknaden
Opinionsbildningens villkor
Laura Bush på oskrivet besök
30-årig legend i köket
Sommarupplevelser
Mer om Frankutställningen
Ny tjänst på konsulatet

”Sweden is in denial”


Att spå om konjunkturen är ingen exakt vetenskap. De basfakta olika regeringar, institut och banker har är ungefär desamma. Sedan tar man fasta på olika saker och har olika traditioner i hur man på olika arbetsplatser gör bedömningar. Därför är idag Svenskt Näringsliv, som ser fallet hos verkstadsindustrin, mer pessimistiskt än AMS, som ser en viss fortsatt stabilitet i sysselsättningen.

Kanske är det därför jag sällar mig till de pessimistiska. USA-perspektivet ger inte mycket hopp. De två argument som finns för en vändning i USA är dels att privatpersoner fortfarande är likvida och måste återvända till börsen, dels att IT givit bestående produktionsvinster. Men privatpersonerna kan vänta och produktivitetsvinsterna var störst i just själva IT-verksamheten, som ju minskar. Jag har svårt att se att det skulle komma någon vändning i år.

”Sweden is in denial”, sa en av USA:s främsta experter på den svenska börsen till mig i början av sommaren. De svenska fonderna och spararna klamrar sig fast vid hoppet och tror fortfarande på dem som för ett år sedan talade om evig tillväxt.
I Sverige faller tillväxten, minskar nyföretagandet, ökar konkurserna, ökar varslen. Samtidigt ökar bankernas utlåning, inköpsprisindex går ner och konsumtionsprognoserna justeras ner. Visst finns det några positiva tecken, men de blir allt färre.

Kronan på nytt


Nu går prognoserna om kronkursen vitt isär. Och det går att finna argument åt båda håll. Jag tror på fortsatt volativitet kring 10-kronorsstrecket och lite senare en förstärkning, främst mot dollarn. Min analys av kronkursen har hela tiden handlat om utflödet av kronor, främst p g a de stora institutionernas vilja att ha ca 20 procent dollarpapper. Min analys är att de flesta nu har gjort sina portföljjusteringar samt att riksgälden kommer att vänta med dollaramorteringar av statsskulden tills kronan stärkts. Därför kommer kronan sannolikt att förstärkas under hösten.

Tunnelbanesäkerhet Stockholm-Berlin-New York


Thomas Nordegren, Berlinkorrespondent sedan fyra år för Sveriges Radio, sammanfattade i somras vad han kommer att sakna från Berlin. Bland det han skulle sakna var tryggheten på gator och torg.

– Tänk på hur det är att åka tunnelbana i Stockholm en fredagskväll ñ sa han som jämförelse med den lugna Berlin-tunnelbanan.

Samma reflektion kan jag göra från New York. När jag kommer hem till Sverige berättar människor om väskryckningar av äldre och ungdomar som blir rånade på mobiltelefoner etc.

I New York är klottret nästan helt borta från tunnelbanan. I Stockholm sa SL:s säkerhetsansvarige i augusti att det är ”värre än någonsin”. Klottret kostar 100 miljoner kr per år. Varje natt upptäcks ca 20 klottrare. Få av dem grips.

I New York känns det långt mer tryggt. New York är USA:s säkraste storstad. Det händer nästan aldrig att någon kommer upp till generalkonsulatet och blivit rånad. Jag åker ostört tunnelbana sent på kvällarna.

Något har gått snett i Stockholms tunnelbana.

Skräpiga Sverige


För mig som kommer hem till Sverige efter att ha varit borta en stund är skräpigheten bland det mest påtagliga. Inte bara klottret och att det är skräpigt på gatorna i Stockholm, utan främst den organiserade skräpigheten i form av sopåtervinningen. Vid vår station i Stockholm skärgård utbryter också denna sommar kaos. Det töms inte och folk ställer först kassar med tidningar och flaskor bredvid återvinningslådorna. Därefter blir allt en soptipp och påsarna regnar sönder. Sopbolagen har anställt pensionerade poliser, sopos, för att genom att leta i soporna hitta dem som är skyldiga till att ha ställt illegalt skräp på sopstationerna.

Samtidigt håller ordentliga människor på att ägna tid åt att i dricksvatten diska saftdunkar och mjölpaket för att därefter ta bilen till sopåtervinningsstationen.

Marian Radetzki och andra har visat att sophanteringssystemet inte är samhällsekonomiskt lönsamt. Chalmers har i en studie i somras visat att det ”kanske” är bra för miljön. Systemet kostar många, många miljarder varje år. Det är svårt att tro att inte den insatsen skulle göra större miljö-nytta på annat håll.

Patent på programvara


Jag har blivit intervjuad om bl a synen på fri programvara contra patenterad. Min uppfattning är att det är jättebra med fria program och system (som Linux). Men patent är sannolikt en förutsättning för forskning och nysatsningar, liksom inom läkemdelsindustrin. Mer om detta:
http://www.gnuheter.com/article.php?sid=825

Nya regler hinder på arbetsmarknaden


Det tycks som förlängt arbetsgivareinträde är på väg i Sverige. Något förslag har ännu inte lagts så det är öppet för debatt. Tanken är att arbetsgivaren ska betala en ännu större del av de anställdas sjukfrånvaro, sjukkassan en mindre. Detta sägs vara ett sätt att bekämpa den högre sjukfrånvaron; arbetsgivaren får ett intresse av att skapa arbetsmiljöer med låg sjukfrånvaro.

Den tydliga risken är att arbetsgivarna kommer att anstränga sig för att inte anställa personer som förmodas få mycket frånvaro, t ex ensamstående föräldrar eller kroniskt sjuka. När reglerna införs i ett vikande konjunktur- och sysselsättningsförlopp kommer troligen effekterna att bli hårda för grupper som redan har det svårt på arbetsmarknaden.
Det är uppenbart att de amerikanska reglerna – eller bristen på dem ñ vad gäller anställningstrygghet sänker trösklarna för marginalgrupper. Otryggheten är inte bra, men att stapla arbetsgivareinträdet ovanpå anställningsskyddet kommer att slå hårt.

Opinionsbildningens villkor


På Stockholm Water Seminar i augusti höll jag ett anförande om opinionsbildningens villkor i det nya mediesamhället och om ”idéförsäljning”. ”For the person who wants to evangelize – spread the good new about an idea, let’s say water security – it’s important to find the right person and symbol, the legitimate messenger and the appropriate form. To reach political decision-makers, you have to reach them through their constituents.”

Laura Bush på oskrivet besök


Laura Bush gjorde ett enda studiebesök under presidentparets officiella besök i Sverige i juni, till Ågrenska Stiftelsen utanför Göteborg. Vad jag har kunnat hitta har det inte stått någonstans i svensk press.

Det visar hur mycket som drunknade i publiciteten kring bråken vid EU-toppmötet. Men också att Sverige har en av världens främsta verksamheter för barn och ungdomar med funktionshinder, samt deras familjer och andra i deras omgivning.

30-årig legend i köket


Marcus Samuelsson, 30-årig svensk kock på restaurang Aquavit i New York hyllades nyligen i New York Times: ”A grand old man in restaurant terms. ”He is a fully matured artist with a distincitive style”.

Marcus är inte ensam. Rader av svenska kockar har framgångar i USA. Den svenska maten är en del av den svenska framgången: Design, popmusik, mode och mat skapar tillsammams bilden av en ny livsstil.

Sommarupplevelser


Sommaren ger lite större möjligheter till goda upplevelser än vanligt. Här två egna tips.
Theodor Kallifatides bok ”Ett nytt land utanför mitt fönster” är lysande eftertänksam och humoristisk. Han skriver om erövringen av språket, om minnets otillförlitlighet och tillitens nödvändighet. Formellt är det en bok om främlingskapet och utanförståendet men på många sätt en bok om livet självt.

Restaurangen Oaxen på den gamla kalkbruksön i inloppet till Södertälje bjöd på mat som tillhörde det bästa vi någonsin ätit, väl i klass med tvåstjärniga restauranger i Paris och de bästa i New York.Billigt var det inte, men landslagskocken Magnus Eks mat och Agneta Greens vinlista var värda mycket.
Oaxen kommer man till med bilfärja från Mörkö eller med båt. De stänger för säsongen i början av september.

Mer om Frankutställningen


Den utställning vi hade på det svenska residenset i New York kring Josef Franks möbler fortsätter att ge eko. Wallpaper – världens kanske främsta livsstilsmagasin – hade två sidor i sitt augustinummer.
Interior Design en sida, dock utan bilder och Modern Bride också ett bildreportage.

Ny tjänst på konsulatet


Vi söker en kvalificerad medarbetare till Generalkonsulatet i New York. Personen ska vara kunnig om svenskt och amerikanskt samhälls- och kulturliv, ha kunskaper i information och PR samt översättarkapacitet. Grönt kort eller amerikanskt medborgarskap krävs. Ett riktigt roligt jobb!