Nyhetsbrev 22 MARS 1999 3 3

Sluta jobbet utan lotto-vinst
DAB-radio och radions framtid
Nytt PUL-misslyckande
Dyr sortering
Ointresserade ungdomsväljare avgör
Cyberterrorism
Personvalet knäcker partiorganisationerna?
Synd med ny UR-chef
Skatteverket ?!

Sluta jobbet utan lotto-vinst


De preliminära siffrorna från juni tyder på att arbetslösheten sjunker igen i USA – under de 4,2 procenten idag. Detta trots att antalet fabriksjobb minskat. USA går mycket snabbt in i tjänste- och informationssamhället.

Ett särskilt positivt tecken är att the ”quit rate”, d v s folk som säger upp sig utan att ha något annat jobb, ökade med drygt 14 procent i juni. Det visar på en arbetsmarknad där arbetstagarna är så starka att de kan hoppa av när de är missnöjda och vara ganska så säkra på att få ett annat jobb snabbt. Det är naturligtvis en del av mänsklig värdighet att kunna göra så.
Den amerikanska ekonomin fortsätter att vara stark. Till en del beror det på produktivitetsökningar, vilket i sin tur beror på att det finns mycket att ta av. Produktiviteten är låg, inte minst i den traditionella tjänstesektorn. Men med mer datorisering och nya arbetsmetoder kan var och en göra mer och välståndet ökar.

DAB-radio och radions framtid


Kritiken mot SR:s stora projekt att digitalisera radio tycks växa, åtminstone på kultursidorna. Digitaliseringen – DAB-radion – blir på sikt mycket billigare men under den tid radion måste sända både på det gamla (analoga) sättet och det nya är det dyrare. Sveriges Television har i högre grad än radion lyckats få regeringens öra när det gäller att kompenseras för merkostnaden. Därför måste radion spara på annat.

Att framtidens radio är digital tror jag nästan alla är överens om. Därför håller nästan alla världens radiobolag på att digitalisera sig. Däremot har det tagit längre tid än de flesta trodde att få fram billiga mottagare. Det gör kostnaderna stora.
Med digital radio får vi större valfrihet, bätte ljudkvalitet och långt större chanser att direktsända olika evenemang – föredrag, konserter, debatter etc.

Den risk som finns för radion är att teknikälskarna gör den för lik TV. I den digitala radion finns en liten bildruta som kan tala om vem som talar, visa tablån eller trafikinformation. Det kan bli farligt likt TV. Och då ligger den tanke som alltid haft förespråkare på kulturdepartementet nära: Slå på nytt ihop SvT och SR!

Skulle man göra det är det radion som kommer att dra det kortaste strået. TV kommer alltid att få mest uppmärksamhet, mest resurser. Spåren från Norge som har ett gemensamt radio/TV-bolag förskräcker.
Ljudradion är ett unikt medium. Det gäller att bevara det.

Nytt PUL-misslyckande


Det här nyhetsbrevet kom till för ett knappt år sedan, delvis för att sprida information om den inskränkning i yttrandefriheten på nätet som den nya personuppgiftslagen medför. Nu har regeringskansliet kommit med en promemoria om personuppgiftslagen. Syftet är gott, nämligen att förhindra att PUL inskränker yttrandefriheten.
En av ändringarna är att ringa brott mot lagen inte ska medföra bestraffning. Det låter vackert, men vad är det som sägs?

Jo, att personuppgifter på nätet fortfarande är brottsliga, men att åklagaren kan välja att låta bli att åtala. Förslaget grundar sig på Datainspektionens skrivning att ”harmlösa” uppgifter ska kunna publiceras utan åtal. Det är en grundläggande missuppfattning av yttrandefriheten. Den handlar nämligen om att skydda spridningen av uppgifter som inte är harmlösa – de behöver inget skydd – utan som är kontroversiella.

Det finns bara en lösning: Yttrandefriheten på nätet bör regleras i grundlag – inte i en särskild personuppgiftslag. PUL bör avskaffas!

Dyr sortering


Det är hushållen som betalar källsorteringen , rapporterade riksdagens revisorer nyligen. Och då har de bara räknat med den särskilda förpackningsavgiften. Till detta kommer att hushållen får skaffa speciella behållare, måste åka bil eller på annat sätt transportera soporna till återvinningsstationer. Jag gjorde en liten kalkyl över detta i ett tidigare nyhetsbrev(nr 6) och kom fram till att hushållens arbete motsvarar 50.000 årsarbeten vilket i sin tur motsvarar en lönekostnad på 18 miljarder kr.

Lägg till detta att kommunerna i åtminstone i ett antal fall säljer avfallet till andra delar av landet dit det fraktas med lastbil. Inte alldeles miljövänligt.

Återvinning av sopor är tilltalande och blir därför föga kritiserat. Det rör sig i själva verket om ett jättelikt samhällsexperiment som vi varken utvärderat vad gäller miljöeffekter eller samhällsekonomi. Det vore dags att göra det nu.

Ointresserade ungdomsväljare avgör


EU-valet visade att ungdomsväljarna röstade ännu mindre än andra grupper. Tendensen är likartat i USA. Med ett undantag (1992) har andelen ungdomsväljare minskat i samtliga presidentval sedan 1972.

Samtidigt är ofta ungdomsväljarna centrala för framgång. Bortsett från Reagans första val (1980) har vinnande presidentkandidat också haft flest väljare i åldern 18-24 år

Personvalet knäcker partiorganisationerna?


Av de få som röstade i EU-valet personröstade fler än någonsin. Och alla tycks vara överens om att partiernas val av profilpersoner spelade en avgörande roll.

Därmed förstärks en trend och det kommer att få avgörande betydelse för svensk politiks framtid. I nästa val kommer det nog inte att vara en fördel att ha slitit länge i politiken.

Det leder till ytterligare problem för partiorganisationerna. Varje gång ett parti plockar någon utifrån till en ledande post är det demoraliserande för de trogna partiarbetarna. Värre lär det bli.

Själv tror jag utvecklingen mot personifiering och ”karaktärsfrågor” är naturlig. Politikens detaljer förändras så fort att det blir viktigare att man röstar på en person vars värderingar och personlighet man litar på än på ett detaljerat program.
Slutsatsen borde bli att bygga partiorganisationerna kring personerna. Skapa tillfälliga organisationer kring en kandidat eller en fråfga. Acceptera att människor ställer upp för en kandidat utan att vara aktiva i övrigt i partiet, eller ens ställa upp på störfre delen av programmet. Det skulle bidra till att vitalisera demokratin. Och kan göras utan lagändringar eller riksdagsbeslut.

Cyberterrorism


Jag lyssnade nyligen på ett föredrag om ”Terrorists in Cyberspace” av Jamie S Gorelick. Hon sitter i ”The President’s Commission off Critical Infrastructure Protection”. Ämnet har jag ju förut skrivit om i detta nyhetsbrev.

Det intressanta är vilken vikt USA tycks fästa vid försvaret mot informationsterrorism. Det borde fler göra. Stater som inte har konventionella massförstörelse vapen kan kombinera t ex en giftattack i tunnelbanan med att slå ut räddningstjänstens och tunnelbanans datorer (i Stockholm behövs inte ens en främmande attack för att åstadkomma det sista).

FBI:s avdelning för att bekämpa hackers och ”cybercrime” har f ö blivit hackad två gånger på några månader, enligt Jamie Gorelick.

Synd med ny UR-chef


Utbildningsradion (UR) får en kompenent ny chef när Christina Björk blir VD. Det är synd. Utbildningsradion borde inte ha en ny chef utan läggas ner.

Utbildningsradion gör två saker. För det första mer allmänna bildande radio- och TV-program. De är ofta utmärkta, men public serviceföretagen har just till uppgift att göra den typen av program. Att utbildningsradion finns kan bli en ursäkt för SvT och SR att inte göra tillräckligt för folkbildningen. För det andra gör utbildningsradio rena utbildningsprogram.
UR är praktiken ett stort läromedelföretag som, med licenspengar i botten konkurrerar med andra läromedelsföretag. Det snedvrider konkurrens och utveckling och är principiellt fel.

Lars Enqqvist lade för ett år sedan fram ett förslag som innebar att Utbildningsradion skulle avskaffas. Det genomfördes tyvärr inte.

Skatteverket ?!


Vi har just haft ett val. Resultaten redovisades snabbt och effektivt via Riksskatteverket. Det tycker vi är naturligt.
Men, tänk efter! Skatteverket!
Jag frågade för en tid sedan via riksdagens upplysningstjänst vem som räknade röster i olika länder. Det varierade: Parlamentariska organ, särskilda valkommissioner, domstolar, lokala myndigheter etc. Det går att läsa mer om detta på http://www.aceproject

Ett enda land i världen låter skattemyndigheten räknar rösterna.

Vad säger det om Sverige?