Avslutning i Stiftelsen Isaak Hirschs Minne

 Hirschnytt

Nummer 2, 2023

Den unika gemenskapen – er styrka

Gemenskapen mellan hyresgästerna i Stiftelsen är mycket mer märkbar än den är i vanliga fastigheter. Ni har en mängd gemensamma aktiviteter – men inte bara det: Ni känner varandra – och utgör därmed ett stöd, ett skyddsnät för varandra. 

Detta säger Olle Wästberg, som efter nästan fyra decennier i styrelsen för Stiftelsen Isaak Hirschs Minne, tackar för sig och sammanfattar sina tankar och erfarenheter. Vi möts på Stiftelsens kontor på Igeldammsgatan en måndag i mars. Olle kommer direkt från Norrmalmstorg. Varje måndag sedan den 24 februari 2022 hålls demonstrationer på Norrmalmstorg mot den ryska invasionen av Ukraina. Olle är med – varje gång.

Olle Wästberg valdes in i Stiftelsens styrelse redan 1984, och efterträdde då sin mor, Greta Wästberg. Innan dess hade Olle några gånger varit på besök i Stiftelsen, tillsammans med sin morbror, Ernst Hirsch, och fick då tillfälle att bekanta sig med hyresgäster och personal. Nu när han fyllt 78 tycker han att det är rätt tid att lämna över ordförandeklubban i SIHM till Ingrid, som från 1 april är ny ordförande. Bredvid bordet där vi sitter, hänger en oljemålning föreställande Oscar Hirsch. 

– Oscar var ju Isaaks kusin och ledde det första arbetsutskottet i Stiftelsen. Sedan dess har det utskottet alltid letts av en Hirsch, konstaterar Olle.

Hur känns det att lämna? Du har ju varit med länge i Stiftelsen?

Det känns bra, utan tvekan. Mycket har förändrats genom åren, men det viktigaste består: Vi fortsätter att hyra ut bostäder till dem som inte kan ordna ett boende på annat sätt, precis som Isaak Hirsch avsåg. Stiftelsen har på senare år blivit mer utåtriktad, både gentemot samhället men framförallt mot hyresgästerna. Det är ju många som har datorer eller mobiltelefon nu, och hemsidans nya utformning gör den lika lättillgänglig för alla. Även arbetet med Hirschnytt och närvaron på sociala medier – allt detta är mycket positivt för Stiftelsen som helhet, menar Olle.

Genom åren har det alltid varit givande att träffa stiftelsens hyresgäster i olika sammanhang, t ex vid föredrag, luciafirande och hundraårsjubileum – men också under promenader ute på stan. 

– Det är alltid trevligt att bli igenkänd, ler Olle. Han ser också att det mellan hyresgästerna finns en påtaglig gemenskap. 

– Den är mycket mer märkbar än i fastigheter i allmänhet. Det unika med SIHM, förutom att kunna erbjuda lägenheter, är ju att man erbjuder gemensamma aktiviteter, som gymnastik, gemensamma promenader, föredrag och mycket annat. Detta leder till att man lär känna varandra, får en samhörighet. Det är en styrka, något mycket fint och värdefullt.

Avgående ordförande, Olle Wästberg

På kavajslaget bär Olle Wästberg symbolen för Raoul Wallenbergs livsgärning – en gyllene portfölj. Olle har alltid varit djupt engagerad i sådant som vi kanske tar mer eller mindre för givna: yttrandefrihet och demokrati. Han gick tidigt med i dåvarande Folkpartiet, har varit riksdagsman, blev chefredaktör för Expressen 1993, var under några år Sveriges generalkonsul i New York, lett Demokratiutredningen och mycket annat. År 2007 efterträdde han Ingemar Mundebo som styrelseordförande i Stiftelsen. Fast Olle nu lämnar uppdraget som ordförande, fortsätter han med andra uppgifter, som Sverige-Amerika Stiftelsen och Raoul Wallenberg Academy – och blir han kallad att tala om demokrati i något sammanhang, tvekar han inte. Arbetstakten kommer dock att bli lugnare framöver och familjen kommer ha möjlighet att tillbringa mer tid på sommarstället på Fårö.

Ända sedan ungdomen har Olle varit en flitig skribent, debattör och författare. För ett par år sedan gav han ut boken ”Den hotade demokratin” och är aktuell igen – nu med självbiografin ”I tidens skugga”.

Det är kyligt ute, men idag, i vårdagjämningens solsken, glimmar Raoul Wallenbergs emblem till – en påminnelse till oss alla om att kampen för fred och frihet ständigt är aktuell. n

Varmt tack från Stiftelsen för dina insatser!