Formellt

Född 1945. Gift med Inger Wästberg. Två vuxna barn, David och Elias. Fem barnbarn.

Wästberg Communications AB

Anställningar:

Regeringens samordnare för Raoul Wallenberg 2012, 2011-13
Generaldirektör och chef för Svenska Institutet 2005-10
Sveriges generalkonsul i New York 1999-2004
Chefredaktör för Expressen 1993-95
Statssekreterare i finansdepartementet 1991-93.
VD Dagspressen Marknadsinformation AB 1983-91                                                                       Riksdagsledamot 1976-82
VD för Aktiefrämjandet 1976-82
Utredningssekreterare SNS/Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 1972-76
Ledarskribent Expressen 1969-71.                                                                                                             Talskrivare hos folkpartiledaren Sven Wedén sommaren 1968
Amanuens Stockholms universitet 1967-68
Förbundssekreterare i Folkpartiets ungdomsförbund 1966
Redaktör Liberal ungdom 1965
Skolredaktör ungdomstidningen Presens (SvD) 1960-63

Styrelseuppdrag, offentliga och politiska:                                            

Styrelseordförande i STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) 2010-16
Styrelseordförande i Thielska Galleriet 2010-11
Styrelseledamot i Svenska Alexandriainstitutet 2005-2010
Ledamot av regeringens globaliseringsråd 2006-2009
Ledamot i nationalkommittén för världsutställningen i Shanghai 2008-2010
Ledamot i nationalkommittén för märkesåret 1809   2007-2010
Ledamot i regeringens Linnédelegation 2006-2008
Ledamot i Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet 2006-2010
Styrelseledamot Sveriges Rese- och Turistråd (Visit Sweden) 2005 – 2008
Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 1974-93; 97-99 (ordf i AU 1982-83)
Krigsplacerad informationschef på Styrelsen för psykologiskt försvar 1982-2008
Styrelseordförande i Sveriges Radio 1996-99
Styrelseordförande i Stockholms Stadsteater 1998-1999 (ledamot 1988-92)
Ordförande Liberala tankesmedjan Bertil Ohlin-Institutet 1996-99 (ledamot från 1995)
Styrelseordförande i Nordiska investeringsbanken 1992-93
Svensk representant i G10 (Group of ten, IMF) deputies 1991-93                                                           Suppleant i styrelsen för Europeiska investeringsbanken (EBRD) 1991-93                                                   Svensk representant i WP3 (Working Party 3, OECD) 1991-93                                                                   Ledamot i styrelsen för regeringskansliets förvaltningskontor 1991-93.                                                 Suppleant i styrelsen för Internationella valutafonden 1991-93
Vice ordförande i Folkpartiets Ungdomsförbund 1968-71

Styrelseuppdrag, privata: 

Ordförande i Stiftelsen Isaak Hirschs Minne 2006- (styrelseled sed 1985)
Styrelseledamot Sverige-Amerika-stiftelsen 2009-
Styrelseledamot AB Industricentralen 2010 –
Styrelseledamot Raoul Wallenberg Academy 2013 –
Ordföranden i juryn för Raoul Wallenberg-priset 2013-2019
Ledamot i juryn för Europarådets Raoul Wallenbergpris 2012-16
Styrelsesuppleant i Fårö UtvecklingsAB 2013-16
Ledamot i Nybyggarkommissionen 2013 -14                                                                                   Styrelseledamot informationsföretaget Springtime. 2009-2012
Styrelseledamot i Föreningen Svenskar i världen 2009-13
Styrelseledamot i Etheco A/S 2010-12
Styrelseordförande i AB Rekolid 1983-2006                                                                                Styrelseordförande reklambyrån Aronson&Co    1990-91                                                                                Styrelseledamot Svensk-Taiwanesiska vänskapsföreningen 1998-99
Styrelseordförande Samhällsrådet AB 1984-90
Vice ordförande Stiftelsen Medieforskning och medieundersökningar 1984
Ledamot i Stockholms fondbörs styrelse 1979-83; 1988-92
Styrelseledamot i Sveriges Allmänna Konstförening 1988-92                                                         Styrelseledamot Bostadsrättsföreningen Bössan 11  1986-92
Styrelseledamot i Youth for Understanding 1986-88
Styrelseförande i Gota Aktiefonder 1985-90                                                                                   Styrelseledamot i Liberala Nyhetsbyrån (LNB) 1981-83
Styrelseledamot i Samfundet Sverige Israel 1970-77                                                                      Styrelseledamot Immigrantinstitutet  1977-78                                                                            Styrelseordförande i Hebreiska Universitetets vänner 1978-84
Vice ordförande i Assyriska/syrianska flyktingfonden 1977-2000
Ordförande i Hebreiska universitetets vänner 1979-83                                                                    Styrelseledamot Sveriges ungdomsorganisationers landsråd  1961-6                                                                                 Vice ordförande i Sveriges Elevers Centralorganisation (SECO) 1963

Statliga utredningar:
1975 års statliga Insynsutredning
1977Socialstyrelsens Barnomsorgsdelegation
1982 års statliga Sydafrikautredning
1984 års statliga röstvärdeskommitté
1987 års statliga värdepappersmarknadskommitté
1995 års parlamentariska beredning och radio och TV
1998 års mediekoncentrationsutredning
Ordförande 2014 års Demokratiutredning
2017 års Public Service-kommitté

Utbildning:
Fil kand i statskunskap och ekonomisk historia 1972
Påbörjade doktorandstudier i ekonomisk historia

Utmärkelser:
Svenska marknadsledargruppens guldmedalj 1981                                                                                Riksdagens Minnesplakett 1982
Torgny Segerstedt-priset, 1985
Liberala Ungdomsförbundets Ohlin-plakett 1995.                                                                                      Månadens Stockholmare mars 2005
Man of the Year, The United Swedish Societies of New York, 2003
Hans Ingvar Hanssons Informationspris 2013
The US-Swedish Amity & Commerce Award 2013
Konungens medalj, 12 storleken i serafimerordens band 2013
Karl Staaff-plaketetn i guld 2013
Hedersmedlem i American Club of Sweden 2015
”Distinguished Humanitarian”. Marquis Who is Who. 2017

Skrifter:
”Tillträde förbjudet” (med Thomas Hammarberg 1967)
Angola” (1970).                                                                                                                                                  Israels u-hjälp.  1973
”Profit,vinst överskott-näringsliv och samhälle i skolans böcker” (med Kurt Samuelsson,Jan-Olof Seveborg 1975)
”Företagens sociala ansvar” (SNS 1977)
”Ska Sverige utbilda terrorister” (med Ingvar Hedlund 1980).                                                            Företagsmoral eller samhällsmoral. 1986
”Från furstemoral till företagsetik” (SAF 1988).                                                                                                   90-talstrender. 1989
”Det tomma rummet. Om politikens vanmakt” (1996)
”Sverige i New York” (med Inger Claesson Wästberg 2003)
”En smak av Sverige” (med Inger Claesson Wästberg 2004s)
”Folkstyret i rädslans tid” (med Daniel Lindvall 2017).
”Demokratins dilemma” (med Stigbjörn Ljunggren, Jan Scherman 2018)