Finns inga liberala motiv att luckra upp LAS

Tidningen NU 14 maj 2020

Den mest uppmärksammade socialdemokratiska eftergiften i Januariavtalet var att man ska ändra på Lagen om anställningsskydd (LAS) och en utredning har tillsatts. Om regeringen föreslår att LAS kraftigt ska urholkas kommer Vänsterpartiet, med stöd av LO, att rikta misstroendevotum mot Löfven och det är inte osannolikt att M+KD+SD stödjer det, eftersom de är angelägna om att få bort regeringen.

I sak ska man komma ihåg att det var salig Folkpartiet som motionerade mot ”obefogade uppsägningar” redan 1957 och pressade igenom LAS 1974. Jag satt själv i partistyrelsen då. Den som drev förslaget var Cecilia Nettelbrandt som tillhörde ledningen för TCO, var vice ordförande i Folkpartiet. Hon var dessutom den första kvinnliga vice talmannen. Också Sven Gustavson, vice ordförande i både Folkpartiet och TCO, hävdade anställningstryggheten.

Första steget var de s k Åhmanlagarna som främst skulle hindra att äldre kunde sparkas innan de gick i pension. Men lagarna vidgades så att de skulle gälla alla anställda. LO var på den tiden mot att dessa lagar skulle införas, eftersom LO ville att facket skulle stötta uppsagda medlemmar. LAS har därigenom stärkt de anställda som valt att inte vara med i facket.  Lagen innebär att det måste finnas ”saklig grund” för avskedande. Det ska inte gå att avskeda någon för att den anställde är kritisk eller att cheferna av något skäl ogillar hen. 

När jag bodde i USA märkte jag hur de anställda lätt får sparken, vilket leder till stark hierarki, slutenhet och en lydnadskultur på företagen. Det finns knappast någon möjlighet för den som jobbar på amerikanska företag att komma med synpunkter på hur företaget fungerar. Det minskar utveckling och modernisering av näringslivet.

2001 infördes en undantagsregel för småföretag, med färre än 10 anställda. Det är bra eftersom det underlättar nyföretagande och ökar flexibiliteten. Lagändringen innebar att företagen kan undanta två personer från turordningslistan och säga upp anställda som har längre anställningstid. Både Folkpartiet som Miljöpartiet stödde detta. Nu vill såväl Centerpartiet som Svenskt Näringsliv i stort sett upphäva LAS. Några liberala motiv för uppluckring av LAS, som drevs igenom av Folkpartiet, finns enligt min mening absolut inte. 

OLLE WÄSTBERG