27 februari 2019

Nu i New York
Den amerikanska demokratin starkare än Trump
Ekonomin kan tvärvända och kronan försvagas
Vi kan lära oss av brottsbekämpningen i New York
Amerikansk valdag på en vardag
Det amerikanska språktestet
Medelklassen flyr New York
Raoul Wallenberg-dag i hela världen
New York eller Washington?
Stadsteatern förnyar Stockholms kultur
Svensk konst i USA:s största bostadsprojekt
Instagramkrog
Svenskt i New York

Nu i New York

Är just nu i New York. Två samtalsämnen dominerar

Vädret: Det har varit mycket snö i vinter och nu en god stund med minusgrader. Men man vet aldrig. Uttrycket om New York-vädret är ”If you don’t like the weather in New York, wait for tomorrow.”

Trump: Ingen amerikansk president har varit så lite i The Oval Office. Trump twittrar och spelar golf. Men han dominerar medierna totalt och det är han säkert nöjd med. Han föredrar scenen framför skrivbordet.


Den amerikanska demokratin starkare än Trump

Donald Trump går till ständiga angrepp mot fundamentala demokratiska institutioner som domstolar och fria medier. Det har parallell i Ungern och Polen där de auktoritära regimerna skapat sig kontroll över public service-företagen och över domstolsväsendet.

Vi har anledning att vara oroliga för den europeiska demokratin. Grundlagarna är i de flesta länder svaga. Också i Sverige skulle ett valresultat kunna leda till en regering som tar över kontrollen över domstolar och medier. En riksdagsmajoritet skulle kunna avskaffa demokratin på ett och ett halvt år. Detta talar för en starkare grundlag som skulle vara svår att ändra.

Trump ställer till med eländen, men den amerikanska demokratin är inte hotad. Min tro är att det inte är osannolikt att vi får leva med Trump sex år till och att hans nya utnämningar till Högsta domstolen får långsiktiga effekter. Samtidigt går det inte att bryta den amerikanska maktdelningen.

Den amerikanska grundlagen har bara ändrats 27 gånger sedan 1787. För att grundlagen ska kunna ändras krävs att både representanthuset och senaten fattar beslut med två tredjedels majoritet och att ändringen godkänns av två tredjedelar av delstaterna med två tredjedels majoritet i deras delstatskongresser. Och några som helst möjligheter att lägga sig i vad medierna gör har inte politiken.

Därför kan vi känna oss trygga med den amerikanska demokratin.
https://www.thetimes.co.uk/edition/comment/chill-donald-trump-doesnt-mean-democracysdone-jdjcnwk0p

Ekonomin kan tvärvända och kronan försvagas

USA:s ekonomi går bra, men bara kortsiktigt. Under Trump har statsskuld och budgetunderskott slagit nya rekord. Dessutom har finansmarknaden avreglerats. Det innebär att när nästa ekonomiska nedgång kommer blir den ekonomiska krisen ännu värre än 2008.

I Sverige pekar många kurvor nedåt och hushållen är pessimistiska om framtiden. Henrik Mittelman, kunnig analytiker i Dagens Industri, skriver: ”Valutamarknaden är en termometer som avkunnar sin dom varje sekund, året runt. Kronkollapsen säger något om tillståndet i nationen.” Som jag själv skrev i december tror jag dollarn kommer att stärkas i förhållande till kronan. Det stämde och när man som turist växlar in dollar ligger kursen över 10 kr.
https://www.di.se/analys/sveriges-ekonomi-ar-ett-luftslott-det-ar-allvar-nu/

Vi ser nu i Sverige hur bostadsmarknaden faller, konsumtionen minskar och småföretagens konkurser ökar. Det är oroväckande tecken. Dessutom är de svenska hushållen hårt skuldtyngda. År 2017 uppgick skulderna till cirka 4 000 miljarder kronor, vilket motsvarade cirka 90 procent av BNP och drygt 185 procent av de disponibla inkomsterna.  Sjunker realvärdena på villor och bostadsrätter måste bankerna kräva säkerheter eller extra amorteringar. Då hamnar vi i en nedåtgående spiral.
Vi måste förbereda oss – som stat och som, individer – för en kommande drastisk nedgång i ekonomin.
https://wastberg.se/2019/02/vi-maste-ha-beredskap/

Vi kan lära oss av brottsbekämpningen i New York

Vi har mycket att lära av New York när det gäller brottsbekämpningen. Sedan man lade om polisarbetet för 30 år sedan har brottsligheten gått ner med drygt 80 procent. En viktig del av det som sker i New York är att man har en offentlig veckostatistik. Här är den senaste veckans:
https://www1.nyc.gov/assets/nypd/downloads/pdf/crime_statistics/cs-en-us-city.pdf

Förra året minskade alla brottskategorier, utom den som gäller T-banan. Det har att göra med att den nuvarande borgmästaren Bill de Blasio tagit bort åtal för ”livskvalitetsbrott”, bl a att planka in på tunnelbanan. När polisen tidigare tog plankare och visiterade dem visade det sig att en av sju var efterlysta eller hade obetalda böter och en av tolv hade skjutvapen i fickan. Skrivit om detta:
https://www.svd.se/teorin-om-brottslighet-som-haller-i-verkligheten

Väsentligt är att New Yorks polisverksamhet är inriktad på att förhindra brott. För att det ska vara möjligt är polisen mycket lokal. Det förutsätts att en polis ska arbeta länge i samma distrikt för att både bli känd bland invånarna och själv känna till vad som händer och vilka som kan tänkas vara inblandade i ett brott. Att kunna språk som är vanliga i området är en viktig merit när poliser rekryteras. I Sverige är polisen helt centraliserad. Skrivit om detta:
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/qn9bgO/polisbristen-tvingar-fram-allt-fler-vaktare

Amerikansk valdag på en vardag

USA går till val varje år. Man väljer allt från presidenten till sheriffen. Men valdagen är på en vardag, tidig tisdag i november.

Skälet till det är att ”The Founding Fathers” ju var jordbrukare, så därför skulle valdagen ligga mellan sådd och skörd. De var djupt kristna och började helgen på fredagskvällen; den fortsatte till söndagskvällen. Eftersom det kunde ta ett dygn med häst-och-vagn till vallokalen hamnade valdagen mitt i veckan.

Att valdagen är på en arbetsdag påverkar politiken. Många med vanliga jobb får löneavdrag eller måste jobba extra om de går och röstar på dagtid. Därför är köerna mycket långa till vallokalerna efter arbetstidens slut. De är oftast utomhus och i november kan det vara kallt och regnigt. Det är ett av skälen till att valdeltagandet är lågt och att det krävs entusiasm för att man ska gå och rösta.

Att ändra grundlagen är nästan omöjligt i USA. Nu har dock Demokraterna krävt att valdagen ska bli en helgdag. Det går att genomföra med beslut i kongressen. Men Republikanerna motsätter sig och deras gruppledare McConnel kallar förslaget för ”a power grab”. Det har säkert att göra med att republikanerna brukar vinna på lågt valdeltagande.
http://www.washingtonpost.com/politics/mcconnell-says-bill-that-would-make-election-day-a-federal-holiday-is-a-power-grab-by-democrats/2019/01/30/57421dd6-24bd-11e9-ad53-824486280311_story.html

Det amerikanska språktestet

Sverige ska nu införa test i samhällskunskap och svenska språket för dem som vill bli svenska medborgare. Det handlar just om medborgarskapet, inte om rätt att få asyl eller ha permanent uppehållstillstånd. USA har alltid haft test och kan ses som en förebild, eftersom medborgarskapet är välkomnande. Här kan man läsa om det amerikanska systemet:
https://www.uscis.gov/us-citizenship/naturalization-test

I förra nyhetsbrevet skrev jag om detta, men lade tyvärr ut fel länk för amerikanska språktest. Här är den rätta. Jag skulle tro att de flesta som läser det här nyhetsbrevet skulle klara språktestet.
https://www.uscis.gov/citizenship/learners/study-test/study-materials-english-test
https://civicsquestions.com/writing/

Medelklassen flyr New York

New Yorks medelklass minskar för närvarande. 100 invånare per dag lämnar staden. Orsaken är naturligtvis de höga boendekostnaderna. Men också att de ekonomiska klyftorna ökar. ”The American Dream” innebär att människor genom hårt arbete ska kunna nå framgång. Klassresorna i USA blir dock allt färre.

Medelklassen minskar i hela USA, vilket bidrar till den starka polariseringen i politiken.
https://nypost.com/2018/12/22/the-exodus-of-new-york-citys-endangered-middle-class/

Raoul Wallenberg-dag i hela världen

Raoul Wallenberg är starkt uppmärksammad i USA. Bara i New York City finns åtta platser uppkallade efter honom. 33 av delstaterna har en Raoul Wallenberg-dag.

Samma sak gäller många andra länder. På flera ställen delas Raoul Wallenberg-pris ut till individer som står upp för tolerans. Här står det om Raoul Wallenbergdagen Vancouver, Kanada:
http://swedishpress.com/article/2019-wallenberg-sugihara-civil-courage-award

I Sverige är Raoul Wallenbergdagen – en dag för medmänsklighet och civilkurage – den 27 augusti. Fler kommuner och skolor borde manifestera den dagen.

New York eller Washington?

New York och Washington DC är två mycket olika städer. Jag föredrar på de flesta sätt New York.

Skillnaden mellan New York och Washington har beskrivits som att ”New York is tough, but not mean. Washington is mean, but not tough”.  Newyorkarna gillar att tala om hur buffliga de är, men i själva verket är vänligheten stor. Washington domineras av en politiskt kultur som är ytligt vänlig, men där det alltid finns en risk för en kniv i ryggen.

När USA grundades fick man efter en tid i maktdelningens anda två huvudstäder: en för politik och en för ekonomi. Där Washington andas politik, andas New York pengar. 

Washington är helt präglat av politiken. Till och med Style Section i Washington Post handlar ofta om politik. Vill man studera politik, politiska sakfrågor, opinionsbildning är Washington den verkliga platsen med möjlighet till stimulerande möten. Men det har funnits få restauranger av verklig klass, få privata konstgallerier.

Nu finns dock tecken på att Washington blivit coolare. Man har fått flera bra krogar och tillväxten av IT-industrin har blandat upp befolkningen. Den gamla frasen: ”The only industry in town is politics” gäller inte längre.
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/magazine/washington-is-now-a-cool-city-thats-terrible-news-for-american-democracy/2018/05/04/380682da-3f40-11e8-974f-aacd97698cef_story.html

Stadsteatern förnyar Stockholms kultur

Stockholm har flest teaterplatser per invånare av alla europeiska länder. Det finns ett hundratal scener.

Det intressanta som just nu händer är att Kulturhuset på Sergels torg renoveras och att Stadsteatern, där jag för många år sedan var styrelseordförande, fått lov att stänga sina tre scener. Det har teatern hanterat på ett bra sätt genom att nu ha pjäser på 15 olika ställen i Stockholm. Därmed ökar man sin kontaktyta på ett fint sätt. Sex av de scener som används ligger i förorterna.

Själva har vi nyligen sett två av Stadsteaterns nya föreställningar – båda utmärkta – nämligen ”Jungfruleken” på teater Giliotin vid St Eriksplan och ”Män kan inte våldtas” på Södra teatern.
http://kulturhusetstadsteatern.se
https://www.dn.se/kultur-noje/ursakta-roran-vi-skapar-teater/

Svensk konst i USA:s största bostadsprojekt

Hudson Yards är det största bostadsprojektet i USA. Man bygger höga hus och anlägger en park på Manhattans västsida, avgränsat av 10e och 11e avenyerna och mellan 30e och 34de gatan. En tunnelbanestation invigdes för fyra år sedan och man bygger främst exklusiva bostäder, men också hotell och kontor. Ett antal krogar är på gång. Över 5000 människor kommer att bo i området. Inflyttning sker nu, men byggandet fortsätter tio år till.https://www.hudsonyardsnewyork.com/about/our-location/

Massor av avancerad konst av kända konstnärer som t ex Frank Stella och Joel Shapiro kommer att finnas i entréer och på torget. Den 13 mars invigs en av de största byggnaderna, 35 Hudson Yards, som innehåller både bostäder och kontor. Till lobbyn har svenskfödda Helena Hernmarck gjort en stor konstnärlig gobeläng. https://newyorkyimby.com/2019/01/related-and-oxford-unveil-commissioned-art-installations-at-hudson-yards.html

Instagramkrog

Restaurangen Panna II i East Village har en meny inriktad på fisk, skaldjur och kyckling. Den är rätt billig och liten. Maten går an men tillhör inte höjdpunkterna i New York.

Ändå är det en av de mest populära krogarna i stan. Populär för studenter att ha födelsedagsfester på. Inte en chans att äta där om man inte reserverat bord och även om man gjort det kan man få stå i kö.

Skälet är nog den saftiga och färgglada inredningen, vilket gör att Panna II är en av de restauranger som oftast hamnar på Instagram.
http://www.pannatwo.com

Svenskt i New York

Det händer massor med svensk anknytning i New York i mars. Här ett urval. 
Den som löpande vill uppdatera sig om svenska aktiviteter i New York kan följa det svenska generalkonsulatet på Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin. Sök på
http://www.swedennewyork.com!

Den 8 mars uppträder Robyn på Madison Square Garden
https://www.msg.com/calendar/madison-square-garden-march-2019-robyn
Anneè Olofsson deltar den 9 mars i en panel om nordisk konst samtidig som Armory Show. På Scandinavian House där man nu har en utställning med nordiska konstnärer.

Svenska barnfilmen Gordon & Paddy visas på New York International Children’s Film Festival 3/3, 9/3
https://nyicff.org/films/gordon-paddy/

Författaren och filosofen Martin Hägglund talar på Scandinavia House om sin nya bok den 5 mars.
http://www.scandinaviahouse.org/events/life-secular-faith-spiritual-freedom/

Anne Sofie von Otter uppträder på Lincoln Center den 12 mars
http://www.lincolncenter.org/great-performers/show/philharmonia-baroque-orchestra
s
Den 9 mars är det världspremiär på ”HILMA – an Opera about Hidden Art”, musik av Benjamin Staern, regi och libretto av Mira Bartov. Den handlar om Hilma af Klint och har premiär på Moderna museet i Stockholm. Sedan kommer den att spelas på Guggenheim i New York där Hilma af Klint ställs ut till den 23 april.
https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/aktiviteter/opera-hilma-af-klint/
Jazzartisten Tomas Janzon spelar på Glen Rock Inn, i New Jersey i närheten av New York 21 mars
http://glenrockinn.com/entertainment/
Nordic Preserves Fish and Wildlife är en butik I Essex Market. Grundades av Annika Sundvik. Där kan man kan köpa svensk mat.
http://www.essexstreetmarket.com/meet-the-merchants-gallery/d0sxozhi9riest2aywi8fl8y1sdf29

Svenska kortfilmen Juck visas på Athena Film Festival 1 mars
https://athenafilmfestival.com/film/juck/

Emilia Amper, världsmästare i nyckelharpa 2010, uppträder på jazzklubben Nublu 27 mars
http://www.nublu.net

Den klassiske pianisten Per Tengstrand spelar på Scandinavia House 28 mars
http://www.scandinaviahouse.org/events/music-on-park-ave-beethoven-concerto-5/

7-10 mars hålls världens största konstmässa – The Armory Show – i New York. Samtidigt presenterar New Art Dealers massor av konstnärer och gallerier – däribland en del svenska – på många NewYork-gallerier:
https://www.newartdealers.org/fairs/2019/new-york-gallery-open

José González uppträder på Apollo Theater 21-22 mars
https://www.apollotheater.org/event/jose-gonzalez-the-string-theory/

Konserter med Uppsala kammarorkester i New York 30-31 mars
http://www.uak.se/

Siri Berg, en legendarisk svensk konstnär som bott större delen av sitt liv – hon är 98 år gammal – i New York. 5 mars öppnar hon en ny utställning på House of Sweden i Washington.
https://www.houseofsweden.com/en/house-of-sweden/

Två av Strindbergs pjäser – Fröken Julie och Dödsdansen – spelas fram till den 10 mars på Classic Stage Company, 136 E 13th St. Fick fina recensioner i New York Times:
https://www.nytimes.com/2019/02/10/theater/the-dance-of-death-mies-julie-strindberg-reviews.html