Senaste publikationerna

Februari blev den brottsfriaste månaden i New York i modern tid. Brottsligheten har minskat med över 80% sedan den nya politiken infördes. Vi kan lära:
https://www.svd.se/olle-wastberg-sverige-kan-lara-av-new-yorks-brottsbekampning/om/ledare

Polarisering leder till mindre solidaritet. Också med den egna nationen. NewYork-skolor slutar med de traditionella trohetsederna på morgnarna:
http://www.corren.se/asikter/ledare/olle-wastberg-en-ny-politisk-kultur-behovs-om4555435.aspx

Donald Trump – och främst de s k Alt-Right – i USA använder Sverige som slagträd när de vill stoppa flyktinginvandring till USA. Har det förändrat Sverigebilden:
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/darfor-har-inte-trump-lyckats-rubba-den-ljusa-bilden-av-sverige/