Demokratiutredningen

Den behandlar främst hur människor ska kunna ha inflytande mellan valen. Sverige tillhör de mycket få demokratier där man inte röstar mer än vart fjärde år – eftersom vi inte har lokala val mellan de nationella. Därför behövs nya former för medborgarinflytande mellan valen.

I en tid av växande polarisering och då många människor tycks känna sig utanför är det viktigt att vårt system ger alla möjligheter till inflytande och att vi lyssnar på alla.

Utredningen består dels av en volym forskarrapporter, dels av en volym med förslag.

Regeringen kommer innan valet att lägga en proposition med utgångspunkt från utredningens förslag.

Läs gärna mer här:
https://www.facebook.com/demokratiutredningen

Här finns utredningsbetänkandet i sin helhet:
file:///.file/id=6571367.30315061

Och här de forskningsrapporter vi beställt:
file:///.file/id=6571367.31165559