Nyhetsbrev 19 JUNI 2012

Raoul Wallenberg i Moskva, Stockholm, Geneve

2013 kan USA:s ekonomi vända neråt på allvar


Sparande hos staten eller hushållen


Hyrorna upp i New York


Att nobelpriset sänks förändrar inget


Svenska högskolor blir allt mer nationella


Brottsligheten i New York, myterna krossas


Fortsatta dagspressproblem


Biståndet segrade – men överlever det?


Almedalen igen – en demokratisk scen


Ny takinstallation på Metropolitan Museum


Moderna Museet hyllas i New York Times


Sommarfestivaler från Shakespeare till hip hop


Trendigt på New Yorks krogar


Nya stjärnan på New Yorks kroghimmel


Midsommar i USA


Midsommar i New York


Nästa nyhetsbrev

Raoul Wallenberg i Moskva, Stockholm, Geneve


Raoul Wallenberg-året fortsätter med stor intensitet och i mer än 50 länder. Veckan i Moskva var symbolisk och intressant. I bästa fall kan det ryska agerandet tolkas som en öppning:
http://blogg.ud.se/blog/2012/05/31/i-raoul-wallenbergs-fotspar/

Nu fortsätter Svenska institutets Raoul Wallenbergutställning till Geneve (4 juli) och Tel Aviv (30 augusti). Den 28 juni kl 17 invigs på Stockholms Stadsmuseum den svenska versionen av utställningen ”För mig finns inget annat val”. Den 4 augusti skulle Raoul Wallenberg ha blivit 100 år och det uppmärksammas på åtskilliga platser över hela världen, i Sverige på Lidingö och i Sigtuna, där kronprinsessan Victoria är med.
http://www.rwa.se

Ett nytt minnesmärke, efterlängtat av många stockholmare, invigs utanför UD på Gustaf Adolfs Torg av statsminister Fredrik Reinfeldt och Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren den 16 augusti.
http://kulturfestivalen.stockholm.se/content.php?TID=387&SID=268

Ingrid Carlbergs och Bengt Jangfeldts stora biografier över Raoul Wallenberg har fått berättigad uppmärksamhet. En av de bästa recensionerna är denna:
http://tinyurl.com/btgh74q

2013 kan USA:s ekonomi vända neråt på allvar


Om det är något som jag tjatat om i detta nyhetsbrev är det att dollarn är ohotad som reservvaluta, att USA fortsätter att vara den största ekonomin och att ett politiskt system som dagens Kina aldrig kommer att klara den öppenhet som krävs för innovationer. Allt detta tycks beriktigas just nu när finansmarknadskrisen håller på att få historiska proportioner. Europeiska fonder köper amerikanska papper som sällan förr, dollarna är stark.

Det är dock inte för evigt. USA måste klara balansen mellan att bekämpa underskotten och att få upp konsumtion och framtidstro. Sannolikt är att 2013 kommer att innebära en ekonomisk förändring. Hur den ser ut beror delvis på utfallet i president- och kongressval.

Lite förenklat innebär ett omval av Barack Obama troligen en satsning på tillväxt och konsumtionskraft. Det kommer att göra USA till draglok i världsekonomin och minska arbetslösheten – men också sätta fart på inflationsbrasan.

Med Mitt Romney och en republikansk majoritet är det sannolikt att det sker en snabb åtstramning, att delstater kommer nära konkurs. Budgeten förbättras, men efterfrågan minskar och amerikanska företag går sämre.

En tredje utgång är att Obama omväljs, men med en ännu mer ekonomiskt konservativ republikansk kongress. Då kan vi se fram emot fortsatta låsningar.

Inget av perspektiven är särskilt muntra. 2013-14 kommer nog USA inte att bidra positivt till världsekonomin. Detta dock sagt med reservation för att den offentliga ekonomin är mindre i USA än i Europa och att amerikanerna själva kan vända på situationen utan statens hjälp.

Sparande hos staten eller hushållen


Europa är nu inne i en spiral av åtstramningar som leder till att konsumenterna måste prioritera sina lån och därför minskar sin efterfrågan, vilket leder till mindre produktion och högre arbetslöshet. Det slår in i statsbudgetarna med ännu högre underskott.

Sverige brukar gärna framhållas som exempel på lyckad återhämtning efter den katastrofala krisen i början av 90-talet. Det är viktigt att dra rätt slutsatser. Det som då hände var att fastighetsbubblan föll in i bankerna och att hushållens skuldsättning var ohållbar. Det ledde i sin tur till budgetunderskott som var större än i dagens europeiska krisländer. Dagens Nyheters Peter Wolodarski skriver bra om detta.
http://tinyurl.com/cnxfoy3

Idag har visserligen staten betryggande budgetbalans. Men hushållen är svårt belånade. Hushållens och statens lånesituation är kommunicerande kärl. De senaste åren har staten tvångsparat åt medborgarna. Om fastighetspriserna fortsätter att sjunka kommer medborgarna att tvingas strama åt vilket snabbt kan trolla bort budgetbalansen.

Hyrorna upp i New York


De dåliga tiderna märks i varje fall inte på hyrorna i New York. De har åter gått upp.

I maj var snitthyran för en tvårumslägenhet på Manhattan i ett hus med doorman 3.777 USD/månaden och i ett obevakat hus 2.959 USD/månaden.

Och då ska man veta att de flesta hyreshus i New York ligger under någon form av hyresreglering.

Här finns intressant statistik
http://tinyurl.com/bruvymk

Att nobelpriset sänks förändrar inget


Nobelstiftelsen har beslutat att sänka summan för nobelpriset från 10 miljoner kr till 8 miljoner kr. En del medier blev upphetsade över detta och trodde att prisets ”varumärke” skulle försvagas och jag fick en del mediefrågor om detta.

Jag tror inte det betyder ett dugg. Det finns redan pris med högre prissummor. Nobelprisets värde ligger i dess mer än hundraåriga historia, urvalsförfarandet och den uppbyggda prestigen. Att Nobelstiftelsen ser om sitt hus och tänker på det långsiktiga värdet är bara bra.

Att få nobelpriset innebär för aktiva forskare att deras möjligheter till anslag, välavlönade uppdrag och stora bokupplagor ökar, vilket bl a ekonomipristagaren Peter Diamond påpekade: ”One of the things that comes with the prize, besides the prestige and the money, is the opportunities to make more money.”

Däremot kan beskedet från Nobelstiftelsen ses som ytterligare ett tecken på de finansiella marknadernas problem.

Svenska högskolor blir allt mer nationella


Sverige införde förra året avgifter för universitetsstudier för studenter utanför EU. Det var ett riktigt steg. När svenska högskolor blev ensamma kvar om att vara gratis blev vi främst attraktiva för dem som inte lyckades få stipendier till andra universitet.

Antalet utomeuropeiska studenter minskade med över 80 procent. Det visar att de högskolor som hade de proportionellt flesta utländska studenterna inte var särskilt attraktiva.

Men effekten är samtidigt negativ för Sverige. Vi behöver fler icke-svenskar på svenska campus. Indiska och kinesiska studenter blir alt mer sällsynta. De nätverk som byggs under studietiden blir avgörande för den framtida internationaliseringen av svenska universitet – och det är en överlevnadsfråga för Sverige att vi hänger med i globaliseringen.

När avgiftsreformen infördes sades det att vi samtidigt skulle få stora stipendieprogram. Av detta blev ganska litet.
http://www.expressen.se/ledare/sverige-behover-fler-stipendiater/

Brottsligheten i New York, myterna krossas


Jag skrev i förra nyhetsbrevet om hur brottsligheten i New York drastiskt minskat.
https://www.wastberg.se/viewnl.php?nid=311#section6

Nu har det kommit en sifferspäckad bok i ämnet, ”The City That Became Safe: New York’s Lessons for Urban Crime and Its Control” av Franklin Zimring.
http://tinyurl.com/bmk3rp2

Zimring pekar på hur New Yorks framgång i brottsbekämpningen inneburit att över 10.000 manliga newyorkare, de flesta svarta eller latinos, som lever idag sannolikt skulle ha varit mördade om inte Rudolf Giuliani hade lagt om politiken 1990. Dödligheten för män under 25 år har halverats i New York tack vare att morden minskat.

Zimring staplar kurvor och siffror. Men det viktigaste är att han krossar myter. Antalet fängslade i New York har inte ökat, utan tvärtom minskat. Knarkvågen har inte ebbat ut, utan knarket är nästan lika utbrett som får tjugo år sedan. Inte heller har den relativa fattigdomen eller arbetslösheten minskat.

Zimring hävdar också att ”nolltoleransen” inte spelat särskilt stor roll för nedgången. Utan allt handlar om polisarbete. Giuliani ökade antalet poliser, men det viktiga var att polischeferna ställdes till ansvar. Det blev deras ansvar att se till att brottsligheten minskade. De lokala polischefer som inte klarade det byttes ut.

Fortsatta dagspressproblem


I förra nyhetsbrevet skrev jag om det katastrofala läget för amerikansk dagspress.
https://www.wastberg.se/viewnl.php?nid=311#section5

Nu har Orvestosiffrorna för Sverige kommit. De är inte muntra. Minustecken över så gott som hela linjen och med Göteborgs-Posten och Sydsvenskan på tvåsiffriga minustal.
http://www.resume.se/nyheter/media/2012/06/07/orvesto-ras-for-dagstidningar/

Orvesto mäter räckvidden, inte upplagan. Och att den totala räckvidden minskar så kraftigt visar att det inte är papperstidningen människor använder för att kolla vad som är på gång.

Biståndet segrade – men överlever det?


Att Sverige skulle ha bistånd till u-länder var ett liberalt initiativ som länge drevs trots motstånd från både moderater och socialdemokrater. Numera är biståndet som sådant accepterat, men nivå och inriktning drastiskt förändrat. Om detta skriver Birger Möller i den utmärkta lilla idétidskriften Frisinnad tidskrift:
http://tinyurl.com/ch7tx94

Almedalen igen – en demokratisk scen


Jag ska till politikerveckan i Almedalen som vanligt. Det har blivit en viktig demokratisk scen – och jag tänker då inte på själva scenen där partiledarna talar, utan på att man på gatorna träffar på regeringsledamöter, riksdagsledamöter, företagsledare, fackordföranden, journalister och lobbyister. En elit, naturligtvis, men en öppen och sommartillgänglig sådan. I år är 1476 seminarier registerade. Här finns hela programmet.
http://www.almedalsveckan.info/event/list/

Själv kan jag rekommendera Nyföretagarcentrums och CSR-Swedens seminarier på torsdag eftermiddag:
Vem tar ansvar för att underlätta starten av nya företag?
Corporate Social Responsibility – whose responsibility is it?

Nyföretagarcentrum har visat sig vara den effektivaste svenska organisationen för att få till stånd nya företag – som dessutom klarar sig. Och det för en kostnad som är bråkdelen av de stora statliga nyföretagsprojekten.
http://www.nyforetagarcentrum.com/

CSR Sweden gör en pionjärinsats för att få upp frågan om företagens sociala ansvar. I är har man dessutom lyckats få dit en av portalfigurerna i den europeiska debatten, Jan Noterdaeme.
http://www.csrsweden.se/

Ny takinstallation på Metropolitan Museum


Metropolitan Museum har även detta år en jätteinstallation på taket. Nu är det Tomas Sareaceno som släpps loss med ”Cloud City”, i en genre kallad ”fun-house formalism”. Man kan kliva in, gå runt och se New York genom prismor.
http://tinyurl.com/c5v6dfs
http://tinyurl.com/ccpez2r

När man ändå är på museet ska man inte missa utställningen om Bysans och Islam. Museet när det är som bäst:
http://tinyurl.com/c4ef4gd

Moderna Museet hyllas i New York Times


På en helsida i New York Times porträtteras Moderna Museets nye chef Daniel Birnbaum och det beskrivs hur han och hans medarbetare arbetar med museets utveckling: ”Indeed, stiffness does not seem to be in the Moderna’s future”.
http://tinyurl.com/c7npf8k

Som ett bevis på att detta är sant har Moderna just nu utställningen ”Explosion! Måleri som handling.” Det handlar om konstnärer som Jackson Pollock och Robert  Rauschenberg  som blandar performance och måleri och låter slumpen styra utformandet. När jag för första gången, i tonåren, såg Jackson Pollock och Sam Francis var det en stark upplevelse: konst kunde lämna det kontrollerade.
http://tinyurl.com/c7o3db8

Sommarfestivaler från Shakespeare till hip hop


New York på sommaren har alltför varma dagar, men också ljumma och varma kvällar. Därför blommar staden ut i festivaler och andra kvällsaktiviteter. Roof Bars öppnar.

Roof Top Films är främst en Brooklynföreteelse, som är informell och kul med udda filmer. Men också på Dag Hammarskjold Plaza inne vid FN-huset visas nattfilm:
http://rooftopfilms.com/

Här är några favoritfestivaler:

Shakespeare in the Park. Spelas på Delacorte Theater i Cdentral Park. Och fyller i år 50 år.
http://www.shakespeareinthepark.org

Summer Stage som ordnas i olika parker över hela New York med massor av musik av olikla slag.
http://www.cityparksfoundation.org/summerstage/

River to River är en kvalitetsfestival down town. Musik, balett:
http://rivertorivernyc.com/

Men det finns hur mycket musik som helst denna sommar:
http://www.musicfestivaljunkies.com/festival-guide/new-york/
 

Trendigt på New Yorks krogar


Alldeles nyöppnade restaurangen The Goodwin, Hudson Street i West Village, kombinerar nästan allt som är trendigt i New Yorks krogvärld just nu: Den har en särskild vinbar med ”bar bites”, den har på vinlistan rubriken ”Our Water Program” där de presenterar olika sorts mineralvatten, lätt asiatiskt influerat kök, mat som kallas organisk, tegel och trä på väggarna.

Det enda som fattas är en ”tasting menu” med 7-9 rätter och att kocken börjar odla egna grönsaker på den lilla gården som hör till restaurangen.

Lite trendig, men värd besök om man har vägarna förbi
http://www.thegoodwinnyc.com/

En nyöppnad restaurang som serverar egenodlat är Rosemary´s, 18 Greenwich Ave, som har en ”roof top farm”. Rätt vanlig italiensk vardagskrog – plus grönsaker från taket.
http://rosemarysnyc.com/

Nya stjärnan på New Yorks kroghimmel


Den stora stjärnan bland nykomlingarna på New Yorks k kroghimmel – vid sidan om Atera som jag skrev om i förra nyhetsbrevet – är The NoMad (Broadway/28th St), som ligger i hotellet med samma namn.
http://www.thenomadhotel.com/#/dining/dining-room
https://www.thenomadrooftop.com/

Midsommar i USA


Midsommar är av naturliga skäl svensk-amerikas höjdpunkt. Här finns alla midsommarfiranden över hela USA listade:
http://tinyurl.com/7djflap

Midsommar i New York


Det blir som vanligt midsommarfirande i Battery Park, New York. Det svenska honorärkonsulatet  och deras samarbetspartners ordnar det stora svenska midsommarfirandet.
http://tinyurl.com/bqv67o5
http://www.bpcparks.org

Den som vill festa loss efteråt har flera val:
Rockbandet The Hives har konsert, på Terminal 5 på västsidan.
http://www.songkick.com/concerts/12590853-hives-at-terminal-5

Och festfixaren Peter Noe och InternationalSwede har hyrt klubben Crimson och ordnar fest med Christer Sandelin och svenska DJ:s:
http://www.swedishmidsummerparty.com/

Nästa nyhetsbrev


Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti.

                                                                                                      T R E V L I G   S O M M A R !