Nyhetsbrev 7 NOVEMBER 2010

USA-valet…

… och Sverige


Hopp för USA-ekonomin


Om att vinna nästa val


Det låga valdeltagandets effekter


Att acceptera motståndaren


Varför har sjukvårdsreformen blivit negativ för Obama?


Keynes är död i mediesamhället


Demografin och demokraterna


Tredje parti i nästa presidentval?


Jonathan Franzen om amerikanska motiv


Kiefer och religionsämnet


Sanktionerad gatukonst


Gallerier som flyttat


Catarina Åströms foton i Woodstock


Tunnelbanekarta


Underbart italienskt matkaos


Ytterligare en ekologisk krog


Svenskt i New York

USA-valet…


Detta nyhetsbrev skrivs från New York och jag har kunnat följa valspurten i USA. Kommentarerna och analyserna i svenska medier är utförliga, så mina synpunkter försöker ha en lite annan vinkel.
 
USA:s kärlekshistoria med Obama är uppenbarligen över. Han har lyckats med mycket: finansmarknadsreglering, nytt studielånesystem, hälsovårdsreformen (mer om den nedan) och hela stimulanspaketet. Men han har varit isolerad och givit ett kallt och oengagerat intryck. Jag är förvånad över hur många av dem jag träffat, också de som aldrig skulle kunna tänka sig att rösta republikanskt, som varit negativa till Obama.

Men det hinner hända mycket innan 2012.

… och Sverige


För Sverige betyder republikanernas övertag i representanthuset och i opinionen främst att USA:s möjligheter att leda en återhämtning av världsekonomin blir mer osäker och att landet sannolikt vänder sig något mer inåt. Det kommer att bli svårare att fatta beslut. Därmed kommer också penningpolitiken att spela en större roll. Den amerikanska riksbanken, Fed, vräker ut nya pengar. Det kommer att sänka dollarn ytterligare, gynna amerikansk (och missgynna svensk) export. Jag har tidigare skrivit om att den nuvarande deflationsrädslan hos Fed snabbt kan bytas i en inflationsrisk. Lite inflation skulle inte skada den amerikanska ekonomin, men inflationen är en ande som är lätt att släppa ur flaskan och svår att få in.

Intressant är ju att den nuvarande svenska regeringen har breda politiska kontakter i USA. Moderater och kristdemokrater samverkar internationellt med republikanerna och åtskilliga svenska politiker har ett stort amerikanskt kontaktnät. Folkpartiet (liksom socialdemokraterna) är med i samma internationella organisationer som demokrater. Det är positivt och ger breda kontaktytor.

Hopp för USA-ekonomin


Kanske vänder det nu i amerikansk ekonomi. Sysselsättningssiffrorna var bättre än väntat och utlåningen till företag, som fallit så drastiskt, börjar nu öka igen. New York Times ekonomiska förstakrönikör Gretchen Morgenson har intervjuat en av de bäst spående ekonomerna, Ian Sheperdson. Han talar utförligt om hur den svenska krisen 1989-93 vändes och grunden lades för en lång uppgång. Samma sak kan just nu vara det som händer i USA:
http://www.nytimes.com/2010/11/07/business/07gret.html?_r=1&ref=business

Om att vinna nästa val


Barack Obama vann valet 2008 på en idé, om än något vag, Han ville förändring, något annorlunda. Han förlorade 2010 på att väljarna inte upplevde den förändringen. Han kom att administrera i stället för att kommunicera, kändes som ännu en politisk förvaltare i Washington. Grundregeln i politiken brukar vara att man förlorar val på det man gjort eller inte gjort och vinner på vad man vill göra. Det tycks ha slagit in också i detta amerikanska val.

Möjligen kan det också vara ett memento för den sittande svenska regeringen. I regeringsförklaringen för en månad sedan förekom ordet ”ansvar” 26 gånger och ”fortsätt/fortsätta” 25 gånger. Någon signal om förändring var det inte. Det är farligt för regeringen, men också för en bredare samhällsutveckling. Om detta har jag skrivit i senaste numret av tidskriften Axess: ”Trygghet går före fall”.
http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=783

Det låga valdeltagandets effekter


USA har ett i jämförelse med de flesta europeiska länder lågt valdeltagande. Politiken griper helt enkelt inte in i människors liv på samma sätt som i t ex Sverige. I presidentvalet 2008 var dock valdeltagandet historiskt högt, 61,7 procent. Dessutom är valsystemet sådant att det är svårt att få fram exakta siffror för hela landet. George Mason University har dock ett särskilt projekt om valdeltagande, och det brukar vara den pålitligaste källan:
http://elections.gmu.edu/Turnout_2010G.html

Valdeltagandet i mellanvalen i USA är alltid lågt. I år blev det 41,5 procent. Högst i Oregon med 56,9 och lägst i Texas med 32,5 procent. New York hade 34,1. Valdeltagandet i New York speglar att det sällan är verklig strid; demokraterna vinner alltid.

Demokraterna hade i årets val svårt att mobilisera, besvikelsen över Obama är rätt utbredd. De icke-röstande är yngre, fattigare, mer outbildade och mer till vänster än de som röstar. I år hade den populistiska Tea-Party-rörelsen gett republikanerna ny energi. Den består delvis av människor som inte brukar rösta.

Att acceptera motståndaren


Mitch McConnell, den republikanske ledaren i senaten kommenterade valresultatet: ”The single most important thing we want to achieve is for President Obama to be a one-term president”.

Politiska partiers huvuduppgift är att vinna nästa val. Och mycket tyder på att republikanerna snarare inriktar sin politik på det, än att vara konstruktiva politiska partner under den kommande tvåårsperioden.

Obehagligt är så många republikaner inte uppfattar Obama som en legitim president. Det har varit så under lång tid. Cllnton ansågs av en del av sina motståndare ovärdig att inneha presidentämbetet. Åtskilliga demokrater erkände aldrig George W Bush, eftersom han valdes trots att han inte hade majoritet av rösterna. Påståendena om Obama inte är född amerikansk medborgare vill på samma sätt säga  han inte skulle vara legitim som president.

Vi har haft liknande i Sverige – med det våldsamma Palmehatet från vissa kretsar, men också med Palmes egen uppfattning att Thorbjörn Fälldin lurat sig till valsegern när han svek i kärnkraftsfrågan. Marita Ulvskog karaktäriserade den borgerliga valsegern 1976 med att ”det kändes som en statskupp”. Sådant förgiftar politiken.

Varför har sjukvårdsreformen blivit negativ för Obama?


Den sjukvårdsreform som i USA kallas ObamaCare har blivit en börda för demokraterna. Åtskilliga demokratiska kandidater i valet tog avstånd fån den. Det är en reform som vidgar möjligheterna till billig och bra sjukvård till större grupper och som försvårar för försäkringsbolagen att slänga ut dem som blir sjuka under försäkringstiden. Hur kan detta vara negativt?

Skälen är två. De flesta amerikaner- 89 procent – har en sjukförsäkring. Och av de 11 oförsäkrade procenten är majoriteten antingen inte amerikanska medborgare, eller också är de förmögna och valt att stå utanför. Av de försäkrade är 86 procent nöjda med sin försäkring. Tycker man det är bra, är man inte så benägen att gilla förändring.

Det andra skälet är att den nya sjukvårdsförsäkringen har höjt de redan höga kostnaderna. Det gör att flera företag måste skära i sjukförsäkringsförmånerna för de anställda.

Keynes är död i mediesamhället


Såväl George W Bush som Barack Obama har velat föra en klassisk keynsiansk politik – låna för att stimulera ekonomin i dåliga tider

Men valet visar att detta är ytterst svårt i ett samhälle där alla konsumenter nås av mediernas analyser. När konsumenterna förstår att USA lånar lika mycket som hela sin BNP för att stimulera ekonomin så förstår de också att på detta måste följa åtstramningar när landet ska komma i balans. Och därför sparar konsumenterna och efterfrågan sjunker.

Visst har de stora stimulanspaketen gjort att arbetslösheten inte är än större och de offentliga investeringarna i infrastruktur påverkar ekonomin positivt på både kort och lång sikt. Men när väljaren hör ”stimulanser” tolkas det som ”det är jag som får betala tillbaka”. Och de får hjälp av medierna med den tolkningen.

Eftersom de skuldtyngda amerikanerna inte vill lägga offentlig skuld ovanpå den egna röstade de bort den demokratiska majoriteten.

Ska Keynes alls fungera måste det vara som just nu i Sverige. Framtida stimulanser ska utgå från ett överskott, inte från att öka ett underskott.  Men möjligheten att spara, d v s överbeskatta, i bra tider när väljarna just återhämtat sig, är i de flesta fall liten.

Demografin och demokraterna


En del statsvetare menar att demokraterna kommer att ha en långsiktig fördel i ett USA som får allt fler spansktalande, där svarta i högre grad röstar och där åtskilliga av de långsiktiga värderingarna överensstämmer med demokraternas uppfattningar.

Jag tror det är en fåfäng förhoppning. Väljarna går allt mindre på social eller etnisk bakgrund – det gäller både USA och Sverige – och allt mer på åsikter och personer. De är långt mer flyktiga än tidigare. Ganska sunt egentligen.

Tredje parti i nästa presidentval?


I presidentvalet 2008 övervägde Michael Bloomberg att kandidera som oberoende. 2008 hade Bloomberg advokater som gick igenom vallagarna (som är ganska olika) i alla delstater för att se hur det skulle kunna gå till. Den gången drog sig Bloomberg tillbaka eftersom han ansåg att både McCain och Obama var mitten- och samförståndsinriktade och att det därför inte fanns utrymme för en oberoende mittenkandidat.

Sedan dess har Obama målats in i ett hörn där han av en stor del av väljarkåren uppfattas som långt till vänster.  Om republikanerna skulle ställa upp med Sarah Palin uppstår ett läge då en pragmatisk mittenkandidat som Bloomberg skulle kunna vara attraktiv för den växande gruppen av oberoende väljare. Åtskilliga jag träffar talar om detta som ett realistiskt alternativ. En web-site för ett tredje parti finns:
http://www.americanselect.org

Det som dock skulle kunna inträffa är att ingen av de tre kandidaterna får de 270 elektorsröster som krävs. I det läget avgör representanthuset. Vilket skulle kunna resultera i president Palin.

Jonathan Franzen om amerikanska motiv


Jonathan Franzen är svenskättlingen som är en av USA:s mest uppburna romanförfattare just nu, etta på New York Times best-seller-lista under flera månader. Hans senaste bok, Freedom, ger åtskillig insikt i den moderna (i detta fall dysfunktionella) amerikanska familjen, familjen Berglund från Minnesota:
http://www.amazon.com/Freedom-Novel-Oprahs-Book-Club/dp/0312600844/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1288971195&sr=1-1-spell

Boken innehåller mycket politik. Vid ett tillfälle säger Walter Berglund: ”People came to this country for either money or freedom. If you don’t have money you cling to your freedoms all the more angrily”.

Kanske också en förklaring till Tea-Party-rörelsen.

Kiefer och religionsämnet


Den tyske konstnären Anselm Kiefer visas just nu i ett jätteutställning på danska Louisiana.
http://www.terminal5nyc.com/event/5320
Dessutom har han en storslagen och berörande utställning som vi just såg på Gagogsian Gallery i New York – Next Year in Jerusalem.
http://www.gagosian.com/exhibitions/2010-11-06_anselm-kiefer/

Kiefer cirklar hela tiden kring de svartaste delarna av den tyska historien. Men det är också slående hur mycket som associerar till bibeln; hans konst är svår att förstå utan insikt i kristendom och judendom. Det gäller för övrigt ganska mycket av den västerländska kulturen.

Utbildningsminister Jan Björklund har fått kritik för att han i den nya läroplanen sagt att det ska finnas en tyngdpunkt på kristendomen i religionsundervisningen. De som kritiserar tycks tro att läroplanen vill ha undervisning i den kristna kulten. De kan inte ha läst den. Det här är i själva verket den första sekulariserade läroplanen och behandlar kristendomen som en kulturfenomen.
http://alvor.wordpress.com/2010/10/12/ekokammaren/

Sanktionerad gatukonst


Bland det trevliga med New York är myndigheternas vilja att upplåta offentlig mark för konst. Det pågår ofta skulpturutställningar på Park Avenue och Broadway.
 
Just nu finns sexton stora bronsskulpturer på Broadway från Columbus till 166th Str. På Park Avenue vid 67th finns Yoshitomo Naras White Ghost.

Vid 60th Str och Fitfh Avenue står Ryan Ganders stora installation  The Happy Prince.
http://www.nycgovparks.org/art

Gallerier som flyttat


Två svenskägda – därmed inte sagt att de visar just svensk konst – gallerier har flyttat. Per Skarstedts Fine Art Gallery finns numera på 20 E 79th Street
http://www.skarstedt.com/

Stellan Holm har flyttat från Chelsea till Skarstedts gamla adress:
1018 Madison Ave.
http://www.stellanholm.com

Catarina Åströms foton i Woodstock


Catarina Åström är fotograf och journalist i New York.
http://astromphoto.com
http://www.catastrom.com

Hon ställer i slutet av månaden ut bilder av stoppskyltar hos Scandinavian Grace café i Shokan utanför Woodstock i upstate New York.
http://scandinaviangrace.com/

Tunnelbanekarta


Den som har iPhone rekommenderas en liten app som är praktisk för New Yorks tunnelbana: iTransNYC. Kartor, tider, linjer för hela tunnelbanan.

Stockholmska ResiSthlm har en del att lära.

Underbart italienskt matkaos


Med all rätt har Eataly på 200 5th Avenue (hörnet 23rd) blivit populärt.

Det är en jättelik, kaotisk mathall med främst italiensk mat men också ekologisk och närodlat från New York-området.  7-8 restauranger och kaféer. Samt en finrestaurang.

Allt fräscht och gott. Jag åt grillad bläckfisk med sallad till lunch. Men allt finns för nästan alla smaker.
http://www.eataly.com

Ytterligare en ekologisk krog


Jag har tidigare skrivit om trenden med närodlat och ekologiskt i New Yorks krogvärd. Då representerat av 10 Downing i Greenwich Village och Colicchio & Sons i Chelsea.

Stjärnan i den kategorin är Jean-Georges Vongerichtens ABC-Kitchen, 35 E 18th Str.
http://www.abckitchennyc.com/
Det har fått fina recensioner:
http://www.nytimes.com/2010/06/02/dining/reviews/02rest.html?_r=1&ref=jeangeorges_vongerichten

Själva åt vi utmärkta pilgrimsmusslor och lamm.
 
Krogen ligger i det vimsiga möbel- och mattvaruhuset ABC Carpet&Home (19 gatan/Broadway) från 1897.
http://www.abchome.com

Svenskt i New York


Onsdag den 10 november uppträder Robyn på Terminal 5 i New York
http://www.terminal5nyc.com/event/5320

På Nancy Margolis i Chelsea pågår Eva Hilds fina utställning med skulptural keramik: Dark Matter.
http://nancymargolisgallery.com/?page_id=3

På onsdag och torsdag 10-11 november blir det två designseminarier med svenska deltagare: Stefan Magnusson från No Picnic och Robin Edman från SVID.
http://www.scandinaviahouse.org/events_lectures_literary_upcoming.html#nordicdesignnow

Svenska Urbanista har börjat sälja Dra-maten – shoppingvagen på hjul i kul design – via Metro/NYC. Meningen är att Metro ska ta upp flera av Urbanistas produkter, bl a en hopfällbar cykel:
http://www.urbanista.se

Lotta Jansdotter visade igår upp sin textil, sina papper, sina ljus och sin keramik igår på West Elm på Broadway – och gjorde glögg hos Martha Stewart. Hennes hemdesign finns kvar på West Elm.
http://www.jansdotter.com

Den svenske fotografen Anders Petersen, ställs ut – samtidigt med bilder av Christer Strömholm – på Marvelli Gallery i Chelsea
http://www.marvelligallery.com/
 
Den första december uppträder sångerska Lykke Li på Le Poisson Rouge, 158 Bleecker Street.
http://lepoissonrouge.com/events/view/1576
Celliste Sebastian Bäverstam spelar på Kaufman Center den 7 december.
http://www.kaufman-center.org/