Nyhetsbrev 27 APRIL 2010

Slutar på Svenska institutet – ny hemsida där

Kronan stärks och fortsätter vara svag


Har USA vänt?


Imperier kommer och går – är det USA:s tur?


Ingen vet hur många amerikanerna är


Helt annat ålderstänkande i USA


Den sista Sovjetdiktaturen


Bilden av Sverige – fem års undersökningar


Svenskstöd till leninisterna i Columbia


Presstöd till rasister


Stockholm är inte New York


Regeringen prioriterar – hellre Bamako än New York


32 skäl att byta mönster


Världsutställningar: Shanghai och Central Park


Stockholm-Broadway: Sommarnattens leende


Svenskt i New York


Tulpaner på Park Avenue


The Highline – en ny park i New York


Pulino’s  – senaste trevlighetstjärnan på New Yorks kroghimmel

Slutar på Svenska institutet – ny hemsida för SI


Den sista april går mitt förordnande ut som generaldirektör för Svenska institutet – en statlig myndighet som arbetar med offentlig diplomati och sätter Sverige på kartan i andra länder. Nu ska jag ägna mig åt mer opinionsbildning, analys och kommunikationsrådgivning – samt sju styrelseuppdrag. Detta inom ramen för företaget Wästberg Communications AB.
 
Bland det sista vi gjorde under min tid på SI var att lansera en ny grafisk profil och en ny hemsida. Den som är intresserad av vad SI sysslar med kan titta på
http://www.si.se
 
Att jag byter jobb påverkar inte utgivningen av nyhetsbrevet.
 

Kronan stärks och fortsätter vara svag


Jag har under ett år förutspått en starkare krona – något de flesta valutabedömare gjort. Sverige har klarat sig, i jämförelse med andra länder, hyggligt genom den ekonomiska krisen. I och med att krisen ebbar ut bör flykten till dollarn som mest likvida valuta minska.
 
Kronan har snabbt stärkts mot euron, vilket främst beror på de grekiska problemen. Mot dollarn fortsätter kronan att vara svag. ”Fundamenta” talar fortfarande för en starkare krona mot dollarn, men nu ser jag inga skäl för att dollarn skulle bli billigare: USA är på väg upp samtidigt som dollarns ställning som världsvaluta stärks av europroblemen.
 

Har USA vänt?


Det kommer åtskilliga rapporter om hur det vänt i USA. Konsumtionen ökar, sysselsättningen förbättras, fler hus byggs och köps.
 
Det som oroade åtskilliga, som jag nyligen talade med i USA, är att problemen för villamarknaden långt ifrån är lösta. Obamaadministrationen har vidtagit en rad åtgärder för att försvåra utmätningar och tvångsförsäljningar. Det har i sin tur lett till att en del helt slutat betala sina lån. Då kan de bo gratis under ca ett år innan banken kan tvinga ut dem. Det amerikanska systemet innebär att det inte finns personlig borgen; när man lämnar sitt hus följer inte lånet med individen. Den som tvingas bort från sitt hus kan efter ett års gratisboende sedan vara skuldfri och hyra bostad relativt billigt.
 
Att ekonomin vänt gör att bankerna kommer att vilja hyfsa sina låneportföljer och ta förluster. Därmed ökar sannolikt tvångsförsäljningarna i höst, vilket kan bromsa konjunkturutvecklingen.
 
Huvudintrycket är dock att USA är på väg. Husmarknaden och de stora offentliga underskotten kommer att bromsa utvecklingen, men den amerikanska framtidstron och optimismen kommer att göra att landet ganska snabbt återhämtar sig. Newsweeks Daniel Gross skriver bra om detta i en artikel som heter ”The Comeback Country”:
http://www.newsweek.com/id/236190

Imperier kommer och går – är det USA:s tur?


Det har varit populärt att skriva om USA:s nedgång som ett globalt skifte. Nu blir Kina världens stormakt – på samma sätt som när USA tog över efter England under Andra världskriget.

Niall Ferguson – en av världens främsta ekonomiska historiker – skriver kring detta i aprilnumret av Foreign Affairs, dock utan att dra någon klar slutsats.
http://www.informationclearinghouse.info/article24874.htm

Kina kommer naturligtvis genom sin storlek och snabba ekonomiska tillväxt att spela en allt större roll. Samtidigt hämmas landet av de restriktioner på nytänkande som diktatur medför.
 
Man ska också komma ihåg att Kinas bnp/capita är en sjundedel av den amerikanska, att Kinas totala produktion av varor och tjänster är en tredjedel av USA:s och att genomsnittskinesen bara konsumerar en fjortondel av vad genomsnittsamerikanen gör.
 
I Utrikespolitiska institutets tidskrift Internationella studier har jag skrivit en lite längre artikel på temat Kina och USA:
https://www.wastberg.se/viewtext.php?tid=275

Ingen vet hur många amerikanerna är


Just nu pågår folkräkning i USA. Enligt författningen ska amerikanerna räknas vart tionde år. Folkräkningen avgör hur många platser ett en stat får i representanthuset. Den spelar stor roll för hur pengar till vägar, sjukvård, skolor och andra aktiviteter fördelas.
 
Staten har hyrt hundratusentals yngre för att gå runt med blanketterna. Var och en ska fylla i frågor om hushållsstorlek, etnisk bakgrund och annat.
 
I USA finns inget folkbokföringsregister. Nyfödda barn behöver inte registreras i de flesta stater. Staten har inte koll på medborgarna. Folkräkningen kommer heller inte att ge besked. I bästa fall svarar 70 procent av medborgarna. Man brukar säga att ingen vet antalet amerikaner. Det slår sannolikt fel på ca 10 miljoner människor.
 
Men de flesta menar att tanken på obligatorisk folkbokföring är ett otänkbart ingrepp i den individuella friheten.
 

Helt annat ålderstänkande i USA


I USA är det långt vanligare än i Europa att människor arbetar långt upp i åldrarna. Amerikanska högsta domstolens ledamöter är oavsättliga; de bestämmer själva när de vill avgå. Tanken är att den politiska makten inte ska kunna avsätta domare den ogillar.

Nyligen valde John Paul Stevens att avgå ur Högsta domstolen i samband med sin 90-årsdag. Stevens karriär är intressant. Han utsågs av republikanen Gerald Ford 1975 och ansågs då stå till höger om mitten. Nu ses han som en vänsterkraft i domstolen. Själv förklarar han det med att han har samma uppfattningar som förut men opinionssituationen i omvärlden har förändrats. Det ligger mycket i det. Vad som för några årtionden sedan uppfattades som ”höger” är inte sällan ”vänster” idag.
http://www.nytimes.com/2010/04/11/opinion/11stevens.html

Den sista Sovjetdiktaturen


Det är ju lite övermaga att analysera ett land efter några dagar i det – men jag har följt Vitryssland i flera år innan jag nyligen var där. Svenska institutet har speciella medel för Vitryssland, i syfte att bidra till att öppna upp landet och att skapa nätverk med demokratiska krafter, fristående från regimen.

Vitryssland är den enda kvarvarande sovjetdiktaturen i världen. I motsats till i Ryssland har man inte brytt sig om att byta namn på KGB, utan deras palats, med ruggiga källarvåningar, tronar mitt i Minsk. Landets diktator, Lukasjenko, låter sig omväljas med uppåt 90 procent av rösterna. Kommunistpartiet härskar oinskränkt.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/vitrysslands-diktatur-1.939447
 
Regimen trakasserar dem som inte ställer sig i ledet. Varje form av opposition straffas: Barn kommer inte in på universitetet. Boende sägs upp. Jobbmöjligheter minskar.

Vad kan vi göra från omvärlden? Se till att så många alternativa vägar som möjligt hålls öppna. Bygga demokratiska nätverk. Stötta oppositionella. Använda kulturen som andningshål och hävstång. Rimligen kan inte denna kvarlevande kommunistenklav med kolchoser och femårsplaner leva för evigt. Då måste det finnas människor med kontakter och alternativ.
 
Jag var med och invigde en konst/foto-utställning i Minsk av Anna Viola Hallberg och Annica Karlsson Rixon. Den står konstnärligt för sig själv, och har som tema HBT-personer i Petersburg. Utställningen öppnade ett fönster som tidigare varit stängt och är ett exempel på vad som ändå går att göra.
http://www.aview.se

Bilden av Sverige – fem års undersökningar


Svenska institutet har i dagarna kommit med rapporten Sverigebilden 2010. Det är den femte i raden av mätningar (Anholt Nation Brands Index) av det svenska varumärket. Uppfattningarna om Sverige och 49 andra länder mäts i paneler i 20 länder. Det är viktigt att göra den här typen av mätningar – de är ett verktyg för hur Sverige bäst ska presentera sig utomlands, var vår styrka och svaghet finns.
 
Liksom tidigare ligger Sveriges styrka i samhällstyret: Vi uppfattas som ett fungerande land med låg korruption, strävan efter rättvisa och jämställdhet och med miljöhänsyn. Svaga är vi främst inom kulturarv och nutidskultur – vi har inget som kan tävla med Forum Romanum eller Hollywood.
 
Under de fem år Anholt Nation Brands Index funnits har konkurrensen mellan länderna ökat. Det är också tydligt att ju bredare och yngre grupp undersökningen når, ju mindre är kunskapen om Sverige.
I eliten är Sverige ofta välkänt, men vi kan inte leva på de fornstora dagarnas minnen. Det ska sägas att Sverige har en i förhållande till vår storlek och ekonomi stark ställning. Med en tydligare global närvaro skulle Sverige kunna utnyttja det och bli en av globaliseringens vinnare.
Hela undersökningen finns på
http://www.si.se/upload/Sverige%20i%20v%C3%A4rlden/rapporter/Sverigebildsrapporten%202010.pdf
 

Svenskstöd till leninisterna i Columbia


Under de borgerliga regeringarna på 1970-talet infördes u-landsbistånd via de politiska partierna efter mönster från Tyskland, där en stor del av biståndet går via stiftelser knutna till de politiska partierna. Tanken var att mångfalden i biståndet skulle stärkas och att flerpartisystem i u-länderna skulle stimuleras.
 
Stiftelser finns i anknytning till de politiska partierna, som Palmecentret och SILC (Swedish International Liberal Centre). I vänsterpartiet heter stiftelsen Vänsterns internationella forum. VIF har bl a lämnat stöd till colombianska Partido Comunista Colombiano, ett leninistiskt kommunistparti. Pengarna gick rakt in i deras valrörelse.
 
Om Sverigedemokraterna kommer in efter valet och startar en biståndsorganisation kommer de att få rätt att ge bistånd till sina systerpartier med hjälp av svenska skattepengar.
 

Presstöd till rasister


Tidningen Nationell Idag får presstöd med 2,3 miljoner svenska kronor. Den är en rasistisk och homofobisk tidning, som ges ut av Nationaldemokraterna, ett parti som är en gapigare variant av Sverigedemokraterna. Presstödsnämnden följde reglerna när den gav Nationell Idag bidrag.
 
Många har blivit upprörda – men de flesta vill ändra reglerna så att bidrag inte ska kunna gå till tidskrifter som inte står för demokratiska värderingar. Idag får också Internationalen , Marxist Leninistiska Proletären och andra vänstertidningar presstöd. De motsätter sig – förklarligt nog – en demokratiparagraf.
 
Jag var själv negativ till presstödet redan innan medielandskapet förändrats så att det numera är mycket lätt att nå ut med sina uppfattningar. Mångfalden garanteras av nätet, inte av presstödet.
 Idag får presstödet märkliga konsekvenser. En rad presstödstidningar ägs av stora och rika mediekoncerner som skaffat sig ett annonsmonopol genom att ta över alla tidningar i regionen och håva hem presstöd för de mindre.
 
En utveckling där en statlig nämnd ska granska tidningars innehåll, och därefter bestämma om stöd, strider mot andan i grundlagens censurbestämmelser.
 
Det är helt enkelt dags att avskaffa presstödet. Vi går in i en bättre konjunktur. Det ger en chans att ge de tidningar som får stöd några år på sig att anpassa sig till en subventionsfri tillvaro.
 

Stockholm är inte New York


”Hur kan du som har bott i och älskar New York delta i kampanjen mot skyskrapor i Stockholm”. Den frågan fick jag i ett engelskspråkigt radioprogram nyligen. Bra fråga. Jag svarade på den i radio och utförligare i livsstilsmagasinet Bona Vita:
https://www.wastberg.se/viewtext.php?tid=274

De flesta hus i New York är i och för sig låga, men jag har haft kontor på 45:e våning och hyrt hög upp i hus. En del av New Yorks skönhet är de höga husen. Men Stockholm är inte New York. Stockholm utmärks av sina proportioner och att vara en stad byggd på skärgårdsöar. Just nu plöjer en rad beslut, avgörande för Stockholms framtid, sig fram genom kommunala förvaltningar och beslutsorgan. Varje stad omformas successivt. Men de beslut som fattas idag kommer inte bara att gälla dagens beslutsfattare, utan präglar Stockholm för generationer framåt.
 
Idén att bygga skyskrapor vid Klara kyrka och Stadshuset, att bygga för Södermalmstorg och Katarinahissen, att skapa massiva husmurar utmed Klara sjö och Södermalm är angrepp mot Stockholms proportioner. Stockholm är en skärgårdsstad, det borde vägleda stadsplaneringen.
 
Stockholms identitet ligger i dess proportioner. Visst kan vi bygga nytt och förtäta, men kolosserna krossar staden. Och skyskrapor kommer inte att förvandla Stockholm till New York.

Regeringen prioriterar – hellre Bamako än New York


Den svenska regeringen beslöt nyligen att öppna fyra nya ambassader: Bamako (Mali), Chisinau (Moldavien), Phnom Penh (Kambodja) och Tbilisi (Georgien). Inget fel i det. Sverige behöver öka sin närvaro utomlands och t ex Mali är ett viktigt biståndsland.
 
Men de prioriteringar som innebär att man stänger Kanton, Los Angeles och New York och samtidigt öppnar i Mali och Moldavien framstår som bisarra. Jag vet att utrikesdepartementet försvarar sig med att det är olika kassor – de nya ambassaderna är biståndsfinansierade. Men en regerings uppgift är att se till helheten och prioritera.
 
I det statliga giobaliseringsrådet tog vi fram siffror som visade att Sverige satsar mindre på sin utlandsnärvaro än jämförbara länder.

32 skäl att byta mönster


En ny och innovativ publiceringsform är den nya boken 32 skäl att byta mönster, en beskrivning av där 34 författare skriver om vad som är, eller borde vara, på väg.
 
Den är licensierad enligt Creative Commons, ett gratis redskap där författare, vetenskapsmän, konstnärer och andra enkelt kan markera vilka friheter eller publiceringsförbehåll deras verk ska ha.
http://www.creativecommons.se
 
Själv skriver jag om ”Det nya privata”: Facebook har gett ordet ”vän” en ny innebörd. En vän är i bästa  fall en bekant. — Privatlivet är inne i en offentlig period. Jag tror att vi håller på att få två olika ”privat”. Ett privat som är föga privat, men i bästa fall personligt, saker man medvetet kan tänka sig att dela med alla andra. Och ett privat på riktigt.”
http://www.bookhouse.se/main/files/32_skal_att_bryta_monster-BOOKHOUSE_2010.pdf
 

Världsutställningar: Shanghai och Central Park


I veckan öppnas världsutställningen i Shanghai. Jag tillhör dem som tror att världsutställningar egentligen spelat ut sin roll – men i Shanghai sker en satsning som aldrig tidigare. Svenska institutet passar för övrigt bl a på att visa svenskt mode.
 
I en artikel om SA Andrée – som omkom när han försökte ta sig till nordpolen 1897 framgår att Andrée arbetade i den svenska paviljongen vid den epokgörande världsutställningen i Philiadelphia 1876.
http://www.newyorker.com/reporting/2010/04/19/100419fa_fact_wilkinson
 
Just den paviljongen finns nu i Central Park i New York, The Swedish Cottage ,som också är New Yorks marionetteater.
http://www.swedishcottage.org
 

Stockholm-Broadway: Sommarnattens leende


En av Stockholms Stadsteaters många sucéer just nu är Sommarnattens leende, amerikanen Stephen Sondheims omvandling till musical av Ingmar Bergmans film. Tobias Theorells uppsättning med bl a Yvonne Lombard, Dan Ekborg, Pia Johansson och Sara Jangfeldt har blivit den publikmagnet den förtjänar.
http://www.stadsteatern.stockholm.se
 
Samtidigt sätts samma pjäs upp på Walter Kerr Theatre på Broadway i New York: A Litte Night Music, med Zeta Jones i huvudrollen.
http://www.nightmusiconbroadway.com
 

Svenskt i New York


Det finns alltid många svenskar i New York. Antalet svenskar som reser till New York har, enligt Airtours statistik, ökat med 287 procent på ett år.
 
Det pågår ständigt mycket svenskt i New York. Här ett axplock av vad som är på gång.
 
– Den svenska filmfestivalen pågår – tillsammans med Svenska institutets Bergmanutställning – på Lincoln Center:
http://www.filmlinc.com/wrt/onsale/swedish.html
 
– Jag har tidigare berättat om att svenska kaffebaren Fika nu öppnat på sitt tredje ställe i New York, på Pearl Street (hörnet Broad Street). Nu har vi besökt det. Här finns en större restaurang och lunchservering.
http://www.fikanyc.com/about1.htm
 
– Fordringsägare (Creditors) av August Strindberg går på Brooklyn Academy of Music i en kritikerhyllad brittisk uppsättning.
http://www.bam.org/view.aspx?pid=1684

– Fjällräven har öppnat butik på 262 Mott Street (alldles nära populära Cafe Gitane). Ryggsäckar, skor, yxor, kläder.
http://www.fjallraven.us
 
– På designmuseet Cooper Hewitt har Ted Muehling curerat en utställning om amerikanskt glas. Ted är amerikan, men med starka svenska band och lägenhet i Stockholm.
http://www.cooperhewitt.org/EXHIBITIONS/selects/ted-muehling.asp

– På Tribeca Film Festival visas Tarik Saleh dystopi Metropia och Jonathan Lewald ljudlösa konstfilm Mormors öga.
http://www.tribecafilm.com/festival

– Svenskfödda konstnären Siri Berg är med i en grupputställning i Chelsea
http://www.thepaintingcenter.org
 
– Svenskt valborgs-håll-i-gång blir det på Hudsom Terrace den 30 april med start kl 22.
http://tinyurl.com/34y8x79
 
– Monika Marklinger deltar i The International Studio & Curatorial Program (ISCP) i Brooklyn och ställer ut på deras årliga utställning:
http://www.iscp-nyc.org/f_whatsnew.html

– Fyra Wallanderfilmer visas på Scandinavia House i maj:
http://www.scandinaviahouse.org

– Carl Bildt talar den 3 maj hos svensk-amerikanska handelskammaren:
http://www.saccny.org
 
– 14 maj öppnar design-triennalen på Cooper Hewitt. Svenska No Picnic finns med
http://www.cooperhewitt.org/EXHIBITIONS/triennial/why-design-now.asp
 
– Svenska institutets utställning Eco Chic – som handlar om ekologiskt mode – öppnar den 5 maj på Scandinavia House och som har samarbete med New Yorks ledande modeutbildning: Fashion Institue of Technology, FIT.
http://www.scandinaviahouse.org
 
– Den 15 maj börjar den stora möbelmässan ICFF i New York. Den svenska närvaron har minskat alltmer. I år är det bara tre svenskar med: Hästens, Konstfack och det lilla sundsvallsföretaget Matroshka som gör en storsatsning med sina möbler för kompaktboende.
http://www.icff.com/page/home.asp

Tulpaner på Park Avenue


Nu blommar 60.000 tulpaner på mittfältet på Park Avenue. Direkt efter kriget gav Holland tulpaner till New York som tack för hjälp under kriget. Nu betalas de av privata Park Avenue Foundation.
 
När de blommat ut kommer en lapp ut till de boende att de får ta upp lökar och spara till sig själva och man kan se newyorkare komma ut med matskedar och gräva i rabatterna.

The Highline – en ny park i New York


The Highline är en park, som när den är färdig kommer att vara 23 kvarter lång och är smal som de järnvägsspår den en gång var. The Highline var från början en stor järnväg, där tågen kom från söder in till New Yorks hamn. Den var byggd ovanpå bebyggelse och gator, så att säga en dryg trappa upp.
 
Under många år förföll och förslummades The Highline och det var tal om att riva den. Men 2001 blev det klart att den skulle bli en park. Vi kände några som var engagerade för att  få sponsoring för The Highline och hade tillfälle att se under det tidigare förfallet.
 
Nu har parken öppnats mellan Gansevoort Street och 20th Street vid Washington Avenue.
http://www.thehighline.org
 
Det har nyligen kommit en bok med bilder och essäer om The Highline:
Joel Sternfeld: Walking the High Line
http://blog.thehighline.org/2009/02/12/walking-the-high-line-with-joel-sternfeld
 
Alldeles vid The Highlines start vid Gansevoort Street ligger den thailändska restaurangen Sea. Hygglig mat till billigt pris, men inte alls så rolig som systerrestaurangen i Brooklyn.
http://www.seathainyc.com
 
Annars finns inom ett kvarter några av New Yorks trevligare krogar: Pastis, The Park och The Standard Grill.

Pulino’s  – senaste trevlighetstjärnan på New Yorks kroghimmel


Keith McNally ligger sedan flera årtionden bakom den ena krogsuccén efter den andra i New York. De flesta i fransk bistro-stil. Han började med The Odeon på West Broadway. Han har sålt den, men The Odeon är fortfarande lika trevlig.
http://www.theodeonrestaurant.com
 
Nu har han bl a Balthazar på Spring Street i Soho.
http://www.balthazarny.com
 
Pastis i the Meatpacking District – vi besöker den nästan varje gång vi är i New York.
http://www.pastisny.com
 
McNally har gehör för vilka områden som är på gång i New York och öppnade för några år sedan Schiller’s Liquor Bar hörnet av Rivington och Norfolk.
http://www.schillersny.com
 
Och nu är det naturligtvis dags för The Bowery – den gamla missbrukargatan som nu blivit ”inne”. Pulino’s Bar & pizzeria ligger i hörnet Bowery och East Houston. Liksom de övriga krogarna är det mycket tegel och kakel, fuktskadade speglar – och massor av folk.  Det är ingalunda vad vi menar med en pizzeria – även om pizzorna är förträffliga.
http://www.pulinosny.com