Personligt

FORMELLT

Född 1945. Gift med Inger Wästberg. Två vuxna barn, David och Elias.

Anställningar:
Regeringens samordnare för Raoul Wallenberg 2012, 2011-12
Generaldirektör och chef för Svenska Institutet 2005-10
Sveriges generalkonsul i New York 1999-2004
Chefredaktör för Expressen 1993-95
Statssekreterare i finansdepartementet 1991-93
VD Dagspressen Marknadsinformation AB 1983-91
Riksdagsledamot 1976-82
VD för Aktiefrämjandet 1976-82
Utredningssekreterare SNS/Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 1972-76
Ledarskribent Expressen 1969-71
Amanuens Stockholms universitet 1967-68
Förbundssekreterare i Folkpartiets ungdomsförbund 1966
Redaktör Liberal ungdom 1965
Skolredaktör ungdomstidningen Presens (SvD) 1960-63

Styrelseuppdrag, offentliga och politiska:
Styrelseordförande i STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) 2010 ?
Styrelseordförande i Thielska Galleriet 2010-11
Styrelseledamot i Svenska Alexandriainstitutet 2005-2010
Ledamot av regeringens globaliseringsråd 2006-2009
Ledamot i nationalkommittén för världsutställningen i Shanghai 2008-2010
Ledamot i nationalkommittén för märkesåret 1809 2007-2010
Ledamot i regeringens Linnédelegation 2006-2008
Ledamot i Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet 2006-2010
Styrelseledamot Sveriges Rese- och Turistråd (Visit Sweden) 2005 – 2008
Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 1974-93; 97-99 (ordf i AU 1983)
Styrelseordförande i Sveriges Radio 1996-99
Styrelseordförande i Stockholms Stadsteater 1996-1999 (ledamot 1988-92)
Ordförande i liberala tankesmedjan Bertil Ohlin-Institutet 1996-99
Styrelseordförande i Nordiska investeringsbanken 1991-93
Svensk representant i G10 (Group of ten, IMF) deputies 1991-93
Svensk representant i WP3 (Working Party 3, OECD) 1991-93
Vice ordförande i Folkpartiets Ungdomsförbund 1968-71

Styrelseuppdrag, privata: 
Ordförande i Stiftelsen Isaak Hirschs Minne 2006- (styrelseled sed 1985)
Styrelseledamot Sverige-Amerika-stiftelsen 2009-
Styrelseledamot AB Industricentralen 2010 –
Styrelseledamot Raoul Wallenberg Academy 2013 –
Styrelsesuppleant i Fårö UtvecklingsAB 2013-
Nybyggarkommissionen 2013 -14
Styrelseledamot i Föreningen Svenskar i världen 2009-13
Styrelseledamot i Etheco A/S 2010-12
Styrelseordförande i AB Rekolid 1983-2006
Styrelseordförande Samhällsrådet AB 1984-90
Vice ordförande Stiftelsen Medieforskning och medieundersökningar 1984
Ledamot i Stockholms fondbörs styrelse 1979-83; 88-92
Ordförande i Gota Aktiefonder 85-91
Samfundet Sverige Israel 1970-77
Vice ordförande i Assyriska/syrianska flyktingfonden 1977-2000
Ordförande i Hebreiska universitetets vänner 1979-83
Styrelseledamot i Sveriges Allmänna Konstförening 1988-92

Statliga utredningar: 
Ordförande 2014 års Demokratiutredning
1975 års statliga Insynsutredning
1982 års statliga Sydafrikautredning
1984 års statliga röstvärdeskommitté
1987 års statliga värdepappersmarknadskommitté
1995 års parlamentariska beredning och radio och TV
1998 års mediekoncentrationsutredning

Utbildning: 
Fil kand i statskunskap och ekonomisk historia 1972
Påbörjade doktorandstudier i ekonomisk historia

Utmärkelser:
Svenska marknadsledargruppens guldmedalj 1981
Liberala Ungdomsförbundets Ohlin-plakett 1995
Man of the Year, The United Swedish Societies of New York, 2003
Hans Ingvar Hanssons Informationspris 2013
The US-Swedish Amity & Commerce Award 2013
Konungens medalj, 12 storleken i serafimerordens band 2013
Karl Staaff-plaketetn i guld 2013

Böcker: 
Böcker om Angola, medier, svensk ekonomi och politik
“Det tomma rummet. Om politikens vanmakt”. (1996)
“Sverige i New York” (med Inger Claesson Wästberg 2003)
“En smak av Sverige” (med Inger Claesson Wästberg 2004)

Informellt: 
Annars är jag Stockholmare. Uppfödd på Östermalm.
Har bott på Söder (Mariaberget) i mer än 40 år. Gift med Inger. Inger och jag har hållit ihop i snart 50 år.
Två barn, David (f 1974) och Elias (f 1981), som båda gått på dagis på Söder.

David är presschef på Almega.
Elias är fil kand i företagsekonomi och är Senior director for Public Affairs vid Göteborgs hamn.