Framtidstro bör finnas i politiken

Tidningen NU, 25 maj

NU hade i förra veckan en fin uppmärksamhet av min nya bok ”I tidens skugga”, som delvis är en memoar och i hög grad handlar om liberalismen. Varför heter den just så? Ja, när man kommit upp i min ålder är det rätt negativt hur tiden går. I varje fall känner jag det så.

Dessutom har jag i mer än 60 år varit mycket inriktad på att planera all min tid. Det inspirerades av Ingemar Mundebo, dåvarande vice ordförande i Folkpartiets ungdomsförbund och senare liberal finansminister. Han höll ett föredrag om personlig tidsplanering för oss som var ledande i elevrådsrörelsen. 

Till detta kommer att framtidstron har minskat. Går vi tillbaka till 1950-talet var Sverige nog det land i världen där medborgarna hade störst positiv tro på framtiden. Det berodde på att den ekonomiska tillväxten ökade – till stor del tack vare att Sverige varit utanför andra världskriget och inte hade några fabriker som bombats. Det gjorde att välfärden växte.

Tyvärr är det helt annorlunda nu. Den ekonomiska tillväxten är begränsad, brottsligheten högre och coronapandemin har skapat framtida pessimism. Dessutom skapas oro av Rysslands angrepp på Ukraina. Äldre svenskar ser dystert på sina barnbarns framtid.

Det finns en internationell undersökning som visar att högerpopulistiska partier – liksom Donald Trump – i hög grad fått stöd av väljare med låg framtidstro.

Därför är det viktigt att den regering som sitter efter valet – även om det är en regering som släppts in av högerpopulistiska Sverigedemokraterna – har medborgarnas framtidstro som en viktig målsättning. Det kräver en bra skola, högkvalitativ sjukvård, förortslyft, och långt mer positiv dominans på sociala medier.

Men framtidstron handlar också om att klassklyftorna ska minska, att alla ska tro att deras pensionstid inte innebär stark privatekonomisk försämring. Dessutom kan kulturpolitiken bidra till positiva inställningar om vad som kommer att hända. Och självfallet måste Sverige vara förberett för en ny pandemi.

Är man liksom jag 77 år har man naturligtvis ingen god personlig tro på sin framtid. Men eftersom framtidstron är väsentlig är det en sak som bör finnas i bakgrunden för politiken.

I min omnämnda bok tar jag upp rätt mycket politiskt tänkande.

OLLE WÄSTBERG