Vikten att Sverige går med i NATO

”Alliansfrihet och neutralitet” har betonats i alla utrikesdeklarationer också när utrikesministern var folkpartist. Det var en historisk markering. Sverige, Norge och Danmark valde neutralitet i de två världskrigen. Men i andra världskriget ockuperades Norge och Danmark av Nazi-Tyskland.

Sverige fortsatte dock att vara neutralt mellan den västliga alliansen och Hitlers Tyskland. Det var trots allt moraliskt eftersom det hindrade att tusentals svenskar blev dödade, att de svenska judarna inte hamnade i koncentrationsläger om Sverige blivit ockuperat. Märkligt nog ställde ca 200 svenskar upp i Hitlers armé. En av dem var Gustaf Ekström som senare var en av grundarna till Sverigedemokraterna.

Efter andra världskriget, 1949, stiftades NATO när Sovjet blivit aggressivt i Östeuropa. Det var de länder som kämpat mot Nazi-Tyskland som bildade NATO. Och Norge och Danmark anslöt självklart. Sverige var fördjupat i att vi inte varit i krig sedan början av 1800-talet och varit neutrala i världskrigen. Därför gick vi inte med, vilket moraliskt sett knappast kan motiveras.

I mitten på 1960-talet krävde FPU att Sverige skulle skaffa atomvapen. Något som också Dagens Nyheter under Tingsten stod för och som Olof Palme var öppen för. Själv var jag emot att fler länder skulle skaffa kärnvapen och fick, när jag kommit med i FPU-ledningen, igenom att FPU ändrade sig. I stället blev vi NATO-anhängare. Det släppte FPU under Per Gahrton, som ju ville att FPU skulle bli en del av den unga vänstern. Långt senare, när Karin Karlsbro blev FPU-ordförande, blev ungdomsförbundet på nytt anhängare av svenskt NATO-medlemskap.

I Rysslands krig mot Ukraina är Sverige inte neutralt och vi hjälper Ukraina med vapen. Därför är det tydligt att Sverige hör hemma i NATO. Vi ska vara medvetna om att det handlar om att samarbeta med andra demokratier. Donald Trump, extrem nationalist, har antytt att han tänker se till att USA lämnar NATO eftersom USA enligt Trump  – som kallat Putin ”genial” – inte tycker att USA ska engagera sig för andra länder.

Skulle Trump bli ny president i USA 2024 kan vi inte räkna med militärt stöd av USA vilket betonar vikten att Sverige går med i NATO och samarbetar i säkerhetsfrågor med de flesta stora demokratier i världen.

OLLE WÄSTBERG