28 MAJ 2019

EU-valet, polariseringen och den ryska desinformationen
Trump den som har störst chans 2020
God konjunktur varar aldrig för evigt
EU-valet och Liberalerna
Viktigt att öppna upp de politiska partierna
New Yorks borgmästare presidentkandidat
Skandalerna kring riksdagsledamöters boendebidrag
Nyanlända nyföretagare bidrar till skatteintäkter
Viktig utställning om Auschwitz
Riktigt dyrt kulturparty
Vigas i New York
“New York för foodisar”
Svenskt i New York

EU-valet, polariseringen och den ryska desinformationen

Det finns tusentals exempel på hur ryska källor under EU-valet spritt desinformation och försökt skapa interna motsättningar och misstro mot beslutfattare i europiska länder.  EU-kommissionen har en särskild grupp som arbetar med ryska informationsangrepp.

New York Times skrev utförligt om den ryska propagandan i EU-valet:
https://www.nytimes.com/2019/05/12/world/europe/russian-propaganda-influence-campaign-european-elections-far-right.html

Metoden är inte sällan att ryska källor som Sputnik och RT återger en påhittad nyhet som därefter refereras i andra medier och sedan sprids. Branden i Notre-Dame utnyttjades av högerextrema grupper för konspirationsteorier. På den amerikanska alt-right-siten Infowars hävdade lögnaktigt att de anställda på Notre-Dame sagt att branden var ett muslimskt terrordåd, vilket sedan spriddes på nätet av ryska källor. Man påstod också att en global hemlig elitgrupp låg bakom branden.

Några rubriker som cirkulerat på nätet under EU-valet är: ”Svenska feministregeringen beordrar polisen att inte utreda våldtäkter”. ”Svensk stad tillåter muslimska böneutrop, men förbjuder kyrklig klockringning.”

Sverige tycks dock inte ha varit ett huvudmål för den ryska propagandan i EU-valet. I Baltikum försökte man få väljare att stanna hemma. Det ryska källor använde sociala medier i Tyskland till var att sprida positiva saker såväl om det högerextremistiska partiet AfD, Alternativ för Tyskland, och de vänsterradikala Antifa-grupperna. Det syftade till att öka motsättningarna inom Tyskland.

Det är bra att den svenska regeringen nu beslutat att återupprätta en självständig myndighet för Psykologiskt försvar. Vi behöver en sådan. 

Trump den som har störst chans 2020

Trots alla skandaler ligger Donald Trump märkligt nog rätt väl till i opinionsundersökningarna; bättre än på länge.
https://www.westernjournal.com/dick-morris-trump-hits-time-high-polls/

Uppslutningen bland republikanerna är större än tidigare. Dock är det några få stater som är avgörande: Virginia, Pennsylvania, Michigan och Maine. Det är också stater där Trump ständigt dyker upp.

Demokraternas interna kamp om vem av de 23 politiker som hittills deklarerat att de ställer upp är vad som kommer att avgöra 2020 år val.
https://nypost.com/2019/05/01/left-or-right-trump-haters-need-to-admit-that-he-may-well-win-again/

God konjunktur varar aldrig för evigt

John Maynard Keynes var en av världens främsta ekonomiska teoretiker. Hans grundläggande idé är att en regering genom stimulanser –lån och öka statsutgifter – kan stimulera ekonomin. Trump visar att Keynes har rätt. Genom rekordstora lån, ofinansierade skattesänkningar och ökade statsutgifter har ekonomin fått hög fart. Första kvartalets ekonomiska tillväxt i USA var 3,2%, sensationellt hög. Arbetslösheten i USA är den lägsta på flera decennier.

Den andra delen av Keynes teori var att stater ska ha överskott i goda tider så att man har medel att spendera när konjunkturen viker. Det tillämpas inte av Trump. Därmed kommer USA att vara utsatt om världsekonomin svänger.

Goda konjunkturer varar aldrig för evigt. De som trott så har haft fel. Ansedda Wall Street Journal skrev i ledare för drygt tio år sedan att USA då skulle ha besegrat konjunkturcykeln och att de goda tiderna skulle vara för evigt. Tidigare amerikanske riksbankschefen Alan Greenspan menade samtidigt att digitaliseringen skapat en ny ekonomi som gjorde att det inte skulle bli nya kriser. Strax efteråt kom 2008 års allvarliga finanskris.

Jag menar att riskerna för en stark ekonomisk nedgång är stora: Trumps handelskrig, Brexit, USA:s ökade statsskuld, de svenska hushållens stora skulder, den svenska räntepolitiken. Även om ekonomin just nu är god är det berättigat att vara orolig.

EU-valet och Liberalerna

EU-valet i Sverige fick inga sensationella resultat. Bortsett från klimatfrågan och brottsbekämpningen handlade valrörelsen i Sverige mycket lite om sakfrågor. Det gör att många av väljarna röstade ”inrikespolitiskt”.

När det gäller mitt gamla parti – numera Liberalerna, där jag var med i styrelsen i 30 år – innebär ovissheten om vilken partiledare som kommer att finnas om en månad och att partiledarvalet kommer att avspegla inställningen till SD och till Januariöverenskommelsen en stor osäkerhet kring var partiet står. En hel del väljare som tycker ”borgerligheten” är viktigare än liberalismen har redan insett att de inte hör hemma hos Liberalerna. Det är dock intressant att C+L tillsammans fick lika många procent nu som i valet 2018. Det tyder på måttligt genomslag för kritiken mot Januariöverenskommelsen. L låg under 4 procent i 17 av de 21 länen. Det var bara i storstäderna man klarade sig. Det speglar hur partiet klippt banden till det traditionella frisinnet.

Centern och Liberalerna är båda med i EU:s liberala partigrupp ALDE, som ökade ordentligt i valet och nu är tredje största EU-parti.

Viktigt att öppna upp de politiska partierna

De politiska partierna har blivit allt mindre och allt mer slutna. Statsvetaren Ann-Kristin Kölln visade i en forskningsredovisning åt Demokratiutredningen att de politiska partierna blivit en spillra av vad de varit. Under 4 procent av alla röstberättigade svenskar är idag partimedlemmar. Det kan jämföras med 20 procent i slutet av 80-talet (under kollektivanslutningens tid) och närmare 7 procent för 25 år sedan. En tredjedel av medlemmarna anser sig utan möjlighet till påverkan i sitt parti. Partierna fungerar inte längre som en väg för inflytande mellan valen.

De politiska partierna har blivit elitistiska och därmed blivit sårbara för revolten från den populistiska antietablissemangsrörelsen. 

Förut talade man om partier som breda med stort utrymme under taket. Dåligt med det idag. Därför är det inte så dumt om det startas organisationer som leder olika grupper in i politiska partier. Daniel Suhonens ”Reformisterna” kan ses som en förebild. De öppnar upp Socialdemokraterna för intern debatt och för sympatisörer som dragit sig för att aktivera sig inom partiet.
https://www.svd.se/suhonens-initiativ-ar-en-demokratisk-forebild

New Yorks borgmästare presidentkandidat
Nyligen proklamerade Bill de Blasio, borgmästare i New York, att han som den 23 i ordningen kandiderar som demokraternas presidentkandidat. De Blasio, som jag träffat några enstaka gånger, är en av Demokraternas vänsterpolitiker. Han blev omvald för en andra period hösten 2017. Samtidigt är han starkt kontroversiell och har varit föga framgångsrik som borgmästare.

Han gör en poäng av att han kommer från New York och alltså haft mycket med Trump att göra. Men just att komma från New York kommer i detta presidentval vara en ren nackdel. De Blasios kandidatur kan ses som en illustration till Demokraternas stora interna splittring, något som gynnar Trump.
https://nypost.com/2019/05/16/de-blasio-unites-america-against-his-presidential-bid/

Skandalerna kring riksdagsledamöters boendebidrag

Ett antal riksdagsledamöter har formellt bott på udda ställen i sin valkrets, men i realiteten med sin familj i Stockholm och tagit ut stora bidrag. Flera av dem har tvingats avgå när det blivit känt.

Skandalerna har ökat politikerföraktet, men illustrerar också att ledamöter är sämre lokalt förankrade än tidigare. Sverige är tämligen unikt i att inte kräva att valda ska bo i sin valkrets. Det bidrar till klyftan mellan väljare och valda. Om riksdagsledamöter i högre grad var närvarande i sin valkrets skulle väljarna ha lättare att identifiera sig med dem. Det är ingen slump att uttrycket ”förtroendevald” som beteckning på politiker tycks ha försvunnit.

Det är naturligt att ledamöter vill bo med sin familj. Att ha riksdagsledamöter som nonchalerar sina barn är ingen höjdare. Skulle vi införa regeln att man måste bo bland sina väljare vore det rimligt att kräva långt mindre närvaro i Stockholm.

Det finns anledning att i en ny grundlagsutredning se över ledamöternas möjlighet att leva med familjen bland de egna väljarna. Dessutom bör riksdagsledamöternas ställning och självständighet stärkas. Skrivitom detta:    
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/e8qr5R/era-dubbla-boenden-goder-politikerforaktet

Nyanlända nyföretagare bidrar till skatteintäkter
I stora invandrarländer som USA, Kanada och Australien spelar egenföretagandet en huvudroll för nyanländas integration. Så borde det vara också i Sverige. Den som driver ett eget företag blir ju tvungen att kunna lagar och regler, ta sig fram på svenska och får bredare kontakter.

Nästan alla utlandsfödda som startar företag har varit i kontakt med ideella NyföretagarCentrum, fått råd och stöd. 5 700 personer födda utomlands fick rådgivning av NyföretagarCentrum under 2018.
https://www.nyforetagarcentrum.com/

De företag som NyföretagarCentrum åstadkommit under två år har lett till 14 miljarder i intäkter för stat och kommun. Utlandsfödda står för 3 miljarder och nyanlände som startar eget bidrar med 250 miljoner i skatteintäkter. Absurt att inte staten gör en storsatsning på NyföretagarCentrum, som bidrar till så stora skatteintäkter.

Kanada är ett av de länder som tagit emot flest invandrare. I Kanada äger 4,8 av dem som är födda i landet ett företag och 5,3 procent av utlandsfödda har företag.
https://fores.se/canada-can-can-we-publikation/

Liknande gäller USA.  “Immigrants are about twice as likely as natives to start new businesses,” säger Arnobio Morelix, en analytiker på Kauffman Foundation, som arbetar för entreprenörsskap
https://www.kauffman.org/

Vi vet – tack vare nationalekonomen Henrik Anderssons studie åt SNS – att nyanlända som hamnar i kommuner där det finns landsmän som driver företag själva blir benägna att starta eget och att de i hög grad anställer personer med samma bakgrund. Allt detta talar för att Sverige måste satsa hårdare på nyföretagande och att de nyanlända som startar eget får permanent uppehållstillstånd; annars går det bl a inte att öppna bankkonto.

Viktig utställning om Auschwitz

Ett viktigt museum som många tillfälliga besökare i New York missar är Jewish Heritage Museum nere i Battery Park. Det är delvis ett museum om Förintelsen. För två veckor sedan öppnade en utställning, som pågår till januari, om ”Auschwitz. Not long ago. Not far away.”

I Auschwitz mördades en miljon judar och tiotusentals romer och homosexuella. Det är en stor utställning med mer än 700 objekt och 400 fotografier. I dessa dagar då förnekelse av Förintelsen då och då dyker upp är utställningen viktig.

Som utställningens ansvarige Luis Ferreiro sa vid invigningen: “Auschwitz didn’t start with the gas chambers. It started with hateful words and small acts.”
https://mjhnyc.org/discover-the-exhibition/about-the-exhibition/
https://www.nytimes.com/2019/05/08/arts/design/auschwitz-exhibition-review-holocaust.html

Riktigt dyrt kulturparty

Den som är i New York 4 juni kan gå på middag på Museum of Modern Art, MoMA. För en enskild kostar det minst 5000 dollar. Det säger rätt mycket om hur amerikansk kultur finansieras, nämligen genom privata bidrag.

Det innebär att institutionerna får ägna mycket kraft åt sin finansiering, men att de å andra sidan är helt politiskt oberoende. I dessa Trump-dagar extra värdefullt.
https://event-tickets.moma.org/?id=pitg19&_ga=2.96099035.697980568.1557287806-1059770560.1541440719

Vigas i New York

Får då och då frågor om det går för svenskar att bli vigda i New York. Den som vill vigas i kyrka kan göra det i Svenska kyrkan i New York.
https://www.svenskakyrkan.se/newyork/Vigsel

Borgerlig vigsel – t ex i Central Park – genomförs av musikern Eva Engman. På hennes site står det också om de formella förberedelserna:
https://evaengman.vpweb.com

“New York för foodisar”
Martin Gelin, Dagens Nyheters New York-korrespondent har bott många år i Brooklyn och är – vid sidan om politik och journalistik – specialist på amerikanska krogar. Nu har han kommit med boken “New York för foodisar”.

Nästan alla newyorkare har utländska rötter. Därför skriver Martin Gelin: ”De bästa restaurangerna sneglar alltid, med djup kärlek och en gnutta vemod, tillbaka på ett annat land eller en annan plats som någon lämnat bakom sig.” Man kan i New York äta mat från hela världen.  Boken utgår från den kulinariska nationella bakgrunden på krogarna, men har också t ex genomgång av ostronbarer. Det är en bred bok som recenserar över 200 restauranger och barer i New Yorks olika stadsdelar.
https://www.adlibris.com/se/bok/new-york-for-foodisar-9789127153288

Svenskt i New York
New York är världens mest kosmopolitiska stad, ett skyltfönster där det som slår igenom speglas nästan överallt. Det är en ordentlig merit att ha kunnat uppträda eller bli visad här. Så det är inte konstigt att det ständigt dyker upp svenska tilldragelser i staden. Skriver om detta i SvD:
https://www.svd.se/skyltfonstret-dar-framgangar-speglas-nastan-overallt

T ex har Johan Wahlström vernissage på Georges Berges Gallery den 13 juni
https://www.bergesgallery.com/johanwahlstrom

Den 7 juni är det biopremiär för The Raft (Flotten) av Marcus Lindeen på Metrograph, Ludlow Street.
http://metrograph.com/film/film/2120/the-raft

Det svenska generalkonsulatet ordnar det stora midsommarfirandet i Battery Park i New York. Redan den 15 juni arrangerar en svensk-amerikansk organisation ”Sweden Day” på Manhem Club vid kusten i The Bronx.
http://swedendayny.com

I hela USA blir det svenska midsommarfestivaler.
http://www.nordstjernan.com/local_news/