Det går att lära av Centerpartiet

KRÖNIKA I TIDNINGEN NU 14 FEBRUARI 2019

De politiska partierna i hela Europa – är en spillra av vad de varit. I Sverige har på knappt 20 år partierna mer än halverats i medlemstal. Partierna fungerar inte längre som en väg för medborgarinflytande mellan valen.Det är något som öppnat dörren för de populistiska rörelserna.

En viktig orsak är att partimedlemmar numera inte anser sig ha inflytande på sitt parti. Ann-Kristin Kölln, nu professor på Aarhus Universitet, redovisade en undersökning till Demokratiutredningen. Den visade att en tredjedel av medlemmarna ansåg sig var utan möjlighet att påverka i sitt parti. Forskningsresultatet visar att partiledarval spelar en stor roll i bedömningen av om det är någon idé att vara med i ett parti. Mer än 60 procent av de intervjuande tycker att alla medlemmar borde få rösta om partiledare, jämfört med bara 23 procent som tyckerdet var ett dåligt förslag.

Med tanke på vad som är på gång i Liberalerna är det klokt av valberedningens Olle Schmidt att förespråka en öppen process. Bl a föreslår han att länsförbund som vill ska kunna göra som Östergötland, när Jan Björklund utmanades av Birgitta Ohlsson, nämligen ordna ”primärval” bland alla medlemmar.

Det går att lära sig av Centerpartiet. Att Annie Lööf har en oomtvistad ställning i sitt parti beror i hög grad på att hon valdes i en mycket öppen konkurrens med två andra kandidater. De reste runt på möten i hela landet.

I centerns fall handlade det knappast om den politiska inriktningen utan om personligheten. Hur det kommer att gå till i det liberala skeendet är svårt att säga. Risk finns att det inte kommer att gälla så mycket person som hur partiet ska ställa sig till januariöverenskommelsen och alliansen.

Det är sannolikt att de som vill Liberalerna illa kommer att använda de närmaste månaderna som tillhygge. Aftonbladets ledarsida skrev om ”Liberalernas SD-falang” – en lögnaktig verklighetsbeskrivning.

”Att vara liberal är att vara kluven” är ett citat av Gunnar Helén, partiledare på 70-talet. Men Helén syftade inte på ett splittrat parti, utan på hur viktigt det är att som liberal att alltid överväga sina politiska motståndares argument, att väga för- och nackdelar mot varandra för att sedan komma fram till intellektuellt ärliga och noga begrundade slutsatser.

Rimligen gäller det också en intern process.

OLLE WÄSTBERG