Nyhetsbrev 28 APRIL 2013

USA-ekonomin: Två steg framåt och ett tillbaka

Dollarns styrka


Amerikanska partier blir svenska – och tvärtom


Bristen på sparande en svensk frihetsfråga


Rasism och USA


Vår i New York


New York visar att låg brottslighet leder till tillit


Demokratin kräver fungerande ekonomi


Infiltrerade USA svenskt kulturliv?


1 maj kommer också från USA


Början till slutet för tryckta morgontidningar?


Sverige först att erkänna USA


Svensk New York-blogg


Koreanskt på 39:e våningen


Svenska Colonie i Brooklyn

USA-ekonomin: Två steg framåt och ett tillbaka


Den som finns i New York – som jag just nu – ser ytligt inte mycket av de amerikanska ekonomiska problemen. Hyrorna och huspriserna är på väg upp. Delar av Brooklyn har lika höga hyror som Manhattan.

Statistiken ger en mer blandad bild. Det är två steg framåt och ett steg tillbaka. Nu senast blev det ett tillbaka: Sämre tillväxtprognos p g a beslutet om ekonomiska åtstramningar samt negativ inverkan från Europa. Främst är det sysselsättningssiffrorna som är besvärande. Bara 63 procent av amerikanerna tillhör arbetskraften. Det är ungefär samma siffra som i Sverige, men för USA historiskt dålig.

Slutsatsen är att amerikanska riksbanken (FED) kommer att fortsätta stimulera ekonomin ytterligare en tid. USA fortsätter att vara ljuspunkten i världsekonomin.

Dollarns styrka


Professor Hans T:son Söderström påpekar att jag tog i för mycket i förra nyhetsbrevet när jag skrev att dollarn är rekordstark mot Euron. Under fler perioder har dollarn varit starkare. Vi är överens om att det mest sannolika är att dollarn kommer att stärkas.

Amerikanska partier blir svenska – och tvärtom


USA har inte partier i svensk bemärkelse. Partiorganisationerna är inte särskilt aktiva mellan valen och har inte medlemmar som styr politiken. I stället byggs kampanjer upp och valorganisationerna är ofta starka – för att försvinna efter valet.

Som jag tidigare skrivit försöker Barack Obama bygga en permanent kampanj med organisationen Organizing for America. Det är ett sätt att hålla kvar gräsrotsrörelsen från valet, lite grann som att starta ett politiskt parti av europeiskt snitt.
tinyurl.com/c6b52ya

I Sverige går utvecklingen åt motsatt håll: På tjugo år har 300.000 medlemmar försvunnit från de politiska partierna, en nedgång med 56 procent. Det innebär att själva idén att partierna ska styras av sina medlemmar försvagas och att partiledningar och partitjänstemän får mer makt.
tinyurl.com/cs73yaz

Det amerikanska och det svenska partisystemet närmar sig varandra.

Bristen på sparande en svensk frihetsfråga


En av mina mindre lyckade råd var till finansminister Anne Wibble. Hon stack in huvudet i mitt rum alldeles innan hon skulle iväg och tala i samband med att regeringen tillsatte en sparandeutredning. ”Säg att vår politik syftar till att alla ska kunna ha en årslön på banken”, sa jag.

Det missförstods som att Anne Wibble moraliserade om att alla borde kunna skaffa sig en årslön på banken, när det handlade om sparstimulanser.

I själva verket är bristen på ekonomisk buffert en allvarlig frihetsfråga i Sverige. Det har nyligen kommit två böcker som belyser detta. I boken ”Fattiga och rika, sanningen om svenskarnas privatekonomi”, kartlägger Peter Söderman svenska folkets inkomster, förmögenheter, sparvanor och utgifter. Han visar att svenskarnas inkomster hör till de mest jämnt fördelade i världen. Men när det gäller förmögenhet är det tvärtom. Förmögenhetsklyftorna i Sverige tillhör de högsta i världen.

Det är en viktig bok med ett helt nytt statistiskt material.
adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9170922217

Philip Lerulf har skrivit boken ”Balansakten. Medelklassen som lever ur hand i mun.” Den visar, ofta i reportageform, hur bristen på ekonomiska buffertar skapar otrygghet och brist på livsalternativ
adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175669153

Ett skäl till det låga svenska hushållssparandet är vårt förtroende för välfärdssystemen. Vi känner kanske att vi inte behöver spara för dåliga tider eller pension. Det kommer att bli ett dystert uppvaknande.

Idag är det billigt at låna och inte särskilt lönsamt att spara. Det är hög tid att vi gynnar sparandet. Det enklaste vore att sänka kapitalskatten – och därmed avdraget för räntor. Att det skulle ske inför ett val är tyvärr föga sannolikt.

Rasism och USA


Karin Henriksson är Svenska Dagbladets korrespondent i Washington och nog den flitigaste journalist jag träffat. Efter 25 år i USA har hon en unik kunskap och ett fantastiskt nätverk. Mitt ibland alla dagliga rapporter har hon hunnit med ytterligare en bok, om rasfrågan i USA, ”En droppe svart blod”:
adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9173434639

150 år efter slaveriet, 50 år efter Martin Luther King och trots en svart president lever fortfarande rasfrågan. Men samtidigt på ett relativt öppet sätt. Amerikaner fyller i ”ras” i folkräkningarna. Man talar om svarta väljare och latinoväljare. Och de vita är i minoritet i dagens USA.

Karin Henrikssons bok är läsvärd också för sina svenska paralleller – hur mycket tydligare, öppnare och mer medvetet man tar itu med rasismen i USA.

Vår i New York


April är en av New Yorks bästa månader. I år blommar allt på en gång: Magnolia, hägg, körsbär. Jag har aldrig sett den biodynamiska marknaden på Union Square med så stor som i år.

På Park Avenue planteras som vanligt tulpaner. Det började med att den holländska regeringen tackade New York för stöd under kriget genom att under många år skänka tulpanlökar. När tulpanerna blommat ut får lökarna plockas upp av dem som bor kring gatan. Man kan se hur människor kommer ut med skedar och gräver i rabatterna i mitten av avenyn.

I mittremsan på Park Avenue visas dessutom under ytterligare en dryg månad Alexandre Arrecheas tio jättelika skulpturer. Det är den privata stiftelsen för Park Avenue som sätter upp skulpturerna.
fundforparkavenue.org

På The Highline visas en tillfällig skulpturutställning. Denna typ av utställningar höjer konstlivet på ett sätt som vi borde ta efter. Också New Yorks stad sätter upp tillfällig konst lite överallt i staden:
nycgovparks.org/art/year2013
 

New York visar att låg brottslighet leder till tillit


New York har förändrats, blivit tryggare, rikare och trevligare genom den framgångsrika brottsbekämpningen. Om detta har jag skrivit många gånger, t ex här:
wastberg.se/viewtext.php?tid=323

I New York Post ges en vardagsbild av vad den nya tryggheten betyder. Ingen skulle för trettio år sedan låtit sitt barn sitta i knäet på okända Disney-figurer på Times Square. Man skulle aldrig vågat sig till Times Square med barn och gick ogärna dit själv. Nu finns en helt annan tillit:
tinyurl.com/dyam6rw

Den fristående tankesmedjan Tryggare Sverige tillhör de få som systematiskt försöker sprida kunskap om den framgångsrika brottsbekämpningen i New York. De tog för några dagar sedan en stor grupp svenska beslutsfattare på studiebesök hit.

Efter ett tidigare besök publicerade de den korrekta rapporten om vad som är grunden för framgången i New York: Att cheferna både tar ansvar och ställs till ansvar om brottsligheten ökar.
tinyurl.com/br45lzp

Demokratin kräver fungerande ekonomi


Per Wirtén har skrivit en viktig bok om Herbert Tingsten, Dagens Nyheters chefredaktör och dominerande intellektuell i svensk debatt under främst 1940- och 50-talen. Tingstens stora insats var att aldrig ursäkta tyranniet (det fascistiska och kommunistiska) och att konsekvent försvara demokrati och rationalitet. Han var en tidig kritiker av McCarthyism, apartheid och kolonialism.

Wirtén ger i boken ”Herbert Tingstens sista dagar: Berättelsen om ett liv.” en personlig bild av Tingsten, en bild som fördjupar.
adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9100131954

Det är också viktigt att visa hur Tingsten insåg att demokratin också har en materiell sida. I en berömd ledare drog han slutsatsen av mellankrigstidens ekonomiska kris: ”Vi må vara högermän, liberaler eller socialister: det kaos som för några årtionden sedan kallades ekonomisk frihet tål vi inte. Människor får inte leva i nöd och arbetslöshet i en demokratisk stat”. Det är tänkvärt också idag när klyftorna växer i Europa. Liberala nyhetsbyråns chef Svend Dahl utvecklar den tanken:
vk.se/845406/svend-dahl-farligt-nar-varlden-hotar-att-bli-ode

Infiltrerade USA svenskt kulturliv?


I samband med boken om Tingsten och en dokumentär i radion har en diskussion uppstått om hur CIA på 50-talet via Tingsten, Vilhelm Moberg och andra skulle ha infiltrerat svenskt kulturliv genom att stötta konferenser och tidskriftsutgivning, bjuda på resor etc.  Vad är det vi gör idag – i t ex Sverige? Ungefär samma sak, fast vi kallar det ”Public Diplomacy” och skryter om det. Jag var ju generaldirektör för Svenska institutet fram till för några år sedan. Vi hade bl a till uppgift att sprida ”svenska värderingar” (typ öppenhet, tolerans, jämställdhet och annat vi tycker är speciellt svenskt).

Det gjorde vi genom omfattande stipendieprogram för att ta ungdomar från andra länder till Sverige, genom besöksprogram för yngre opinionsbildare från Mellanöstern, genom att subventionera översättning av svensk litteratur, genom att hålla kontakt med och inbjuda journalister och mycket annat.

Ungefär samma sak som USA gjorde och gör idag. Liksom massor av andra länder. Inflitration? Knappast.

1 maj kommer också från USA


Snart är det 1 maj, arbetarrörelsens högtidsdag. Vad många inte vet är att också 1 maj är en import från USA.

Förstamaj-firandet har sitt ursprung i Chicago, där det 1886 anordnades en demonstration för åtta timmars arbetsdag. I slutet av mötet slängdes en bomb mot polisen och polisen öppnade eld. För att hedra ”Chicago-martyrerna” beslöt Andra Internationalen 1888 att börja årliga demonstrationer 1 maj.

Början till slutet för tryckta morgontidningar?


Svenska Dagbladet genomgår stora förändringar. Liksom Dagens Nyheter satsar tidningen hårt på söndagarna. Och kulturmaterialet i SvD på söndagarna har hittills imponerat.

Förändringarna sker mot en dyster bakgrund. Annonsörerna och ungdomarna sviker den prenumererade morgonpressen. Det som sker liknar utvecklingen i USA: Tunnare tidningar på vardagarna. Så småningom läggs vardagstidningen ner och finns bara på webben, medan pappret lever kvar på helgerna.

Sydsvenskans avgående chefredaktör Daniel Sandström sa i en avskedsintervju, att han trodde att Sydsvenskan också om tio år är regionens ledande tidning. Men inte i pappersform, annat än på söndgarna. Det är den amerikanska bilden.

I en pessimistisk krönika i Journalisten beskriver kulturjournalisten Andreas Ekström hur Sydsvenskan om tio år kan vara helt nedmonterad. Tyvärr är det något som kan gälla också andra tidningar.
journalisten.se/kronika/sydsvenskan-nedmonterad-om-tio-ar

Sverige först att erkänna USA


Sverige var det första neutrala land som erkände det nya USA, 1777.  Gustav III uttalade då framsynt att ”detta kan bli Amerikas århundrade”.  Några år senare, 1783, var Sverige det första av de länder som inte deltagit i frihetskriget som slöt ett handels- och vänskapsavtal.

Ett antal svenskar med amerikansk anknytning och amerikaner i Sverige har beslutat att årligen fira detta traktat och att dela ut en ”Amity & Commerce Award”, som jag vänligen blev den förste mottagaren av.
facebook.com/sweamfo/posts/564419516924802

Svensk New York-blogg


Det finns gott om svenskar som bloggar och skriver om New York. En av de trevligare och mest personligt hållna är Anna Ström Åhléns ”New York – My Bite of the Big Apple”.
newyorkmybite.blogspot.se

Koreanskt på 39:e våningen


Den senaste krogvågen handlar om det koreanska köket, som lyft från snabbmat till lyxkrogar. I Stockholm har vi nyöppnade asiatiska Farang, på Tulegatan.
farang.se

En fin matupplevelse i Koreatown i New York får man på den nya krogen Gaonnuri, som ligger på Broadway/32nd Street – på 39:e våningen med fantastisk utsikt över New York. Bra service och intressant mat.
gaonnurinyc.com

Svenska Colonie i Brooklyn


Nu har vi äntligen kommit iväg till restaurangen Colonie i Brooklyn, 127 Atlantic Avenue. Svenska Emelie Kihlström är en av ägarna till Colonie och till systerrestaurangen Gran Electrica på Front Street i Dumbo.

Colonie var en trevlig upplevelse med mycket vällagad vardagsmat.
Colonienyc.com

Svenskt i New York


Det lilla svenska honorärkonsultatet i New York gör storverk. Och de är en bra informationskälla om man vill veta vad det är för svenskt på gång i staden:
bit.ly/163ETS1
facebook.com/swedennewyork   
twitter.com/swedennewyork
 
Peter Jöback spelar huvudrollen i The Phantom of the Opera från och med den 29 april:
tinyurl.com/cg6ze3a

Hanna Wildes och Imri Sandströms bok ”In the Act – A Sprawling Space for Performance” lanseras den 1 maj:
tinyurl.com/d3hllqa

Tribeca-galleriet R20th Century har länge varit duktiga på äldre svensk design. Nu visar de Greta Magnusson Grossmans designmöbler, 2 maj-22 juni: tinyurl.com/cguajg8

Konstnären Erik Berglin ställer ut på Mulherin & Pollard på Chrystie Str från den 8 maj:
bit.ly/125ei09

Svenska bandet Azure Blue medverkar på NYC Popfest 10 maj – den 2 juni: 
bit.ly/15PTIb6

Boken Fashion Manifesto, av Sofia Hedstrom, med foto av Anna Schori, lanseras 8 maj:
bit.ly/Z6LDY5
 
Ytterligare en vecka visar The Red Bull Theatre Strindbergs Dödsdansen:
bit.ly/YcIVoE

De svenska designföretagen Nud-collection, Freemover, Wästberg (inte släkt, men gör snygga lampor) ställer ut på möbelmässan ICFF 18-21 maj: icff.com/exhibitor/wästberg