Nyhetsbrev 25 SEPTEMBER 2012

Raoul Wallenbergaktiviteter över hela världen

Regeringen drömmer om den ekonomiska tillväxten


USA-ekonomin vänder tydligt uppåt


Obama leder – men ökad polarisering


Bra med en riktig försvarsdebatt


Alexandria och alexandriakvartetten


Skatteutjämningssystemets miljarder ett demokratiskt problem


En gång sågs katoliker som muslimerna idag


Trots allt – Central Park om natten är numera ganska säker


Svenska högskolor har blivit minde internationella


Det New York som försvinner


New Yorks gator är en ständigt pågående konstutställning


Bästa brunchen i New York


Krognytt från New York


Svenskt i New York

Raoul Wallenbergaktiviteter över hela världen


Raoul Wallenbergåret fortsätter.
http://www.raoulwallenberg2012.se

Närmast blir det bokmässan med tretton planerade inslag kring Raoul Wallenberg.
http://www.regeringen.se/sb/d/16445/a/200041

Den internationella utställningen invigdes i slutet av augusti i Tel Aviv.
http://blogg.ud.se/blog/2012/09/03/var-och-en-har-ett-ansvar/

Nu går den vidare till Berlin, där det blir ett omfattande program kring Raoul Wallenberg och hans gärning.
http://tinyurl.com/9m2x96l

FN har just hållit en minnesdag:
http://tinyurl.com/cawuyd3

Nyligen var det ett Raoul Wallenberg-arrangemang i Tessaloniki, Grekland och Tirana, Albanien. Själv ska jag till Riga på ett av de många Raoul Wallenbergseminarierna. Det hålls samtidigt som det är ett seminarium i Petersburg.

Inför en seminarieserie i Linköping har Östgöta Corren en utmärkt ledare av Christian Dahlgren:
http://christiandahlgren.wordpress.com/2012/09/18/minnenas-ar/

 

Regeringen drömmer om den ekonomiska tillväxten


Jag tillhör den dominerande grupp av ekonomiska bedömare som tror att finansdepartementet i år är alltför optimistiskt. Resten av 2012 och sannolikt också 2013 kommer att präglas av Europas skuldkris.

Det innebär att alla våra stora exportmarknader (utom Norge) kommer att ha ekonomiska problem. Vilket gör att de kommer att köpa färre svenska produkter. Till det kommer nedgången i Kina, med minskad försäljning av svenska verkstadsprodukter. Eftersom exportandelen av den svenska BNP är ca 50 procent kommer det att slå hårt.

Inte minst överskattar finansdepartementet den privata konsumtionen. Förutsättningen för att den privata konsumtionen ska öka är, enligt finansplanen, ”minskad osäkerhet, en lång period av hög sparkvot och successivt ljusare utsikter på arbetsmarknaden”.  Vad som sker efter 2014 är svårt att spå, men att osäkerheten skulle bli så mycket mindre under det närmaste året är osannolikt.

Regeringen gör rätt som lånar till investeringar och försöker stimulera ekonomin. Men en BNP-tillväxt 2013 på 2,7 procent vore nästan som att vinna på lotteri.

USA-ekonomin vänder uppåt


Efter att ha hackat ordentligt ser det nu bättre ut för den amerikanska ekonomin. Sysselsättningen hinner inte  med och det går långsamt. Detaljhandeln ökar snabbare än prognoserna.

Amerikanerna tycks ha tröttnat på krisen. De måste byta bil eller tvättmaskin och är beredda att börja använde de pengar som de flesta hushåll ändå har.

Viktigast är att bostadspriserna nu stigit under fem månader och ligger tio procent högre än förra året. Samtidigt är hushållens skuldsättning lägre än på de senaste åtta åren. Antalet osålda hus ligger nu på normalnivå.

USA-ekonomin har börjat dra igen och kapital flödar in i landet. Det stora hotet är ”the fiscal cliff”, alltså den offentliga skuldkrisen. USA måste minska budgetunderskottet med en kombination av tillväxt, skatter och utgiftsnedskärningar. Och risken är att kongressen klarar av det lika dåligt som förra gången den försökte.

Obama leder – men ökad polarisering


Just nu går det bra för Barack Obama i presidentvalet. Men det är jämt och mycket kan hända fram till valdagen. Dessutom har de båda kampanjer olika strategier för de sista veckorna innan valet.

Mitt Romneys kampanj kommer att lägga en bombmatta med TV-annonsering i de avgörande delstaterna.

Obamakampanjen satsar på en uppsökande gräsrotsaktivitet för att få väljarna till valurnorna. Tusentals valarbetare ringer och knackar dörr. I förra valet hade de kunskap om den potentielle väljaren på tio punkter (kön, äktenskap, boendeform, inkomst etc), numera flera hundra. Det leder till ”Micro Targeting”, en valkampanj där budskapet ställs in på varje individ. Om detta skriver Martin Gehlin (Läs f ö övrigt hans bok Den amerkanska högern!):
http://debatt.svt.se/2012/09/09/medierna-missar-presidentvalets-hemliga-slagfalt/

Om Obama vinner men förlorar kongressen kan USA mycket väl hamna i ett dödläge. Båda de politiska partierna har blivit starkt polariserade och inom republikanerna kommer en fyraårig kamp för att bli presidentkandidat att bryta ut. I den kampen är det inget plus att vara kompromissvillig. Om detta har jag skrivit i liberal lokalpress:
http://www.vk.se/702202/olle-wastberg-klyftorna-vidgas-mellan-demokraterrepublikaner?mobil
 

Bra med en riktig försvarsdebatt


I förra nyhetsbrevet skrev jag om den ödesdigra svenska nedrustningen:
https://www.wastberg.se/viewnl.php?nid=313#section5

Flera kommentarer till detta lilla inlägg har handlat om att Ryssland inte innebär något reellt hot. Så är det idag och sannolikt de närmaste åren. Men det är inte svårt att skissa scenarier där läget snabbt förändras. Vi har ju dessutom numera en utfästelse att hjälpa de baltiska staterna.

Att vänta på ett annat politiskt läge innan vi åter skaffar oss ett försvar värt namnet är som att börja leta försäkringsbolag när huset börjat brinna.

Lyckligtvis tycks det nu komma igång en seriös debatt om vårt behov av militärt (vi behöver också annat) försvar:
http://www.dn.se/debatt/rysk-upprustning-skarper-hotet-mot-vart-naromrade

I ett underlag till regeringens försvarsberedning har tre statliga myndigheter pekat på att hoten mot Sverige ökar.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-hotbilder-i-hemlig-rapport_7504282.svd

Alexandria och alexandriakvartetten


Alexandriakvartetten av Lawrence Durrell var en stark läsupplevelse när jag läste den för första gången i sena tonår. Både med sitt mångdimensionella grepp, där varje bok ser ungefär samma handling från en annan människas perspektiv och för skildringen av själva staden, Alexandria.

I Alexandraikvartetten framstår staden som ett mångkulturellt gytter med ”fem raser, fem språk och ett dussin religioner”. Egyptier, greker, judar, fransmän lever sida vid sida.

På senare år har jag kommit en del till Alexandria; jag var under många år styrelseledamot i Svenska institutet i Alexandria. Jag har med egna ögon kunnat se hur denna stad – en gång mötesplatsen mellan hellenistisk, kristen, islamsk och judisk kultur – förvandlats. Minoriteterna har fått det allt svårare. Judarna har flytt. Kopterna har utsatts för förföljelse. Få européer bor kvar i staden. Från den lyckliga kosmopolitiska staden har Alexandra blivit alltmer av en religiös landsortsstad – om än med ett stort och vackert bibliotek. Förhoppningsvis är utvecklingen inte talande för den arabiska våren.
http://www.svd.se/kultur/understrecket/fran-alexandria-med-karlek-och-anarki_7489736.svd

Skatteutjämningssystemets miljarder ett demokratiskt problem


Regeringen ska lägga förslag till ett nytt skatteutjämningssystem för kommunerna.  Skatteutjämningskommittéen lämnade sitt förslag i april 2011. Men regeringen dröjer med förslaget.

Det kan jag förstå. Å ena sidan behövs ett utjämningssystem för att  den kommunala servicen inte ska bli alltför olika i olika delar av landet. Å andra sidan kan skatteutjämningssystemet bli ett sätt för slösaktiga eller ineffektiva kommuner att slippa ta sitt ansvar. Anders Morin och Stefan Fölster skriver insiktsfullt om detta:
http://www.di.se/artiklar/2012/9/18/debatt-belona-inte-troga-kommuner/

Till det kommer att skatteutjämningssystemet, som omfattar miljarder kronor, är så pass obegripligt att det inte går att tränga in i  för vanliga väljare. Själva formeln se ut som något en galen matematiker hittat på. När jag – som ändå har en viss grundläggande samhällskunskap – var ny statssekreterare i finanspartementet fick jag en hel dags föredragningar om det förslag till skatteutjämning som låg då. Jag begrep faktiskt mycket lite. Men minns t ex att kommuner som inte satsat på energibesparingar hade hög energiförbrukning och därför fick kompensation för klimatet. Energiförbrukningen var det som användes som mått på geografisk nackdel.

En gång sågs katoliker som muslimerna idag


En av mina favoriter i den amerikanska politiska historien är Al Smith, den irländske fiskeriarbetaren som blev guvernör i New York. Han kandiderade, som den förste katoliken, till president 1928. Men det var för tidigt för en katolik.

Al Smith möttes av fördomar av ett slag som liknar de som idag möter många muslimer. Katolicismen  ansågs som en auktoritär rörelse som strävade efter världsherravälde. Smith hade tagit initiativet till Lincoln Tunnel och hans motståndare spridde flygblad med påståendet att den byggdes för att smuggla in påven till New York för att han skulle ta över USA.

Det skulle dröja till 1960 och John Kennedy innan en katolik på nytt skulle kunna kandidera. Idag är det ingen fråga – båda vice-presidentkandidaterna är katoliker.

Doug Sanders gör en intressant jämförelse mellan hur katoliker sågs långt in på 50-talet och hur muslimer uppfattas idag:
http://www.nytimes.com/2012/09/18/opinion/catholics-then-muslims-now.html?_r=1

Trots allt – Central Park om natten är numera ganska säker


Nyligen blev en äldre kvinna våldtagen på natten i Central Park. Det ledde till stora rubriker i New York-tidningarna.

Just rubrikerna är ett bevis på att New York blivit en säker stad. Förra året skedde 18 rån i parken. Antalet rån 1981, mitt under New Yorks kris, var 731.

Även om inte antalet brott minskar lika snabbt som tidigare är New Yorks förvandling från en brottstyngd stad till USA:s säkraste storstad fantastisk. Mer än 10.000 människor skulle varit döda om inte Rudi Giuliani slagit in på en ny brottsbekämpande politik 1994

Siffrorna talar sitt tydliga språk:
http://www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/crime_statistics/cscity.pdf

Central Park är en symbol för detta. Visst ska man vara försiktig I storstadsparker på nätterna – vare sig det är Humelgården eller Central Park. Men idag finns det hundägare ute med hunden och  joggare vid midnatt i parken:
http://tinyurl.com/8cendxv
http://tinyurl.com/bso4pmj

Svenska högskolor har blivit minde internationella


Regeringen dubblar antalet stipendier till utomeuropeiska studenter. Det gör den rätt i. Sedan systemet med avgifter för utomeuropeiska studenter infördes för ett drygt år sedan har antalet sådana studenter minskar med 85 procent, på en del mindre högskolor med mer än 90 procent.

Det visar att Sverige tidigare drog till sig studenter därför att vi var gratis, inte för att högskolornas kvalitet gjorde utbildningen attraktiv. Så avgiftsbeslutet var rätt.

Men effekten är att svenska campus blivit långt mindre internationella. Färre nätverk bildas och Sverige förlorar i den globala konkurrensen.

Dock handlar det fortfarande dels om rätt lite pengar, dels om att stipendierna utgår till biståndsländerna. Sverige borde ha ett omfattande stipendieprogram för att locka hit studenter inom svenska bristyrken eller med speciella kvalifikationer. Och dessutom underlätta för dem att jobba på lov och direkt efter studierna. Ett område där vi borde ta efter USA.
http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/199313

Det New York som försvinner


En bloggare som kallar sig  Jeremiah Moss skriver bloggen Vanishing New York, som han kallare ”A bitterly nostalgic look at a city in the progress of going extinct.”

Den är just nostalgisk men följer fenomen, butiker och inte minst restauranger som stängs. Nu senast nedläggningen av klassiska University Restaurant vid University Place.
http://vanishingnewyork.blogspot.se/

New Yorks gator är en ständigt pågående konstutställning


Just nu kan man se skulpturer av Niki de Saint Phalle på Park Avenue mellan 52nd och 60th Street.
http://tinyurl.com/cltws56
Samtidigt visar en ung konstgrupp med det ironiska namnet Bruce High Quality Foundation en kommentar till tjuren i brons på Wall Street, nämligen en stor råtta i brons. Vid Lever House, Park Avenue/53rd.

På rader av ställen i New York finns tillfällig konst. Det är New Yorks parker som driver projektet och här hittar man de 16 ”utställningarna” på Manhattan just nu:
http://www.nycgovparks.org/art

Bästa brunchen i New York


Det som kallas brunch i New York är allt från en fullskalig måltid till enklare äggrätter. Dock gärna med Bloody Mary. Siten Eater har listat de 15 bästa brunchställena:
http://ny.eater.com/archives/2012/09/brunch_5.php

Listan inkluderar inte de som oftast sätts högst,  Peacock Alley i Waldorf Astoria som finställe och  Clinton Street Bakery som mer vardagligt, utan toppas av innekrogen The Nomad och Reynard i Brooklyn.

Krognytt från New York


Power Breakfast är ett begrepp för frukosten på  Regency Hotel, Park Avenue 61st. Där träffar man på ”alla”, från borgmästare Bloomberg och den aktivisten  Al Sharpton till Tisch-familjen (som äger hotellet). Nu stängs hotellet för renovering i minst ett år och högdjuren blir hemlösa.

Plaza Food Hall har dfunnits en tid, även om vi nyligen upptäckt den. En trappa ner på Plaza, Fitfh Avenue/59th. Exklusiva matbutiker och små restauranger:
http://tinyurl.com/d26wquo

Le Fooding Brooklyn Fling – en franskimporterad matfestival – har just gått av stapeln. Två svenska stjärnkockar var med: Magnus Nilsson från Fäviken och Fredrik Berselius som driver Frej i Williamsburg – fantastisk krog.

En av mina favoritrestauranger är  WD-50 på Clinton Street, Nu har ägaren Wylie Dufrense introducerat en helt ny meny. Lika nyskapande som den gamla.
http://tinyurl.com/buspcn4

Något helt annat är det lilla hålet i väggen på Amsterdam Avenue/73rd: Salumeria Rosi Parmacotto. Kallskuret, ost och bra italienska viner.
http://www.salumeriarosi.com/
Nu har de öppnat en ny, lite elegantare, restaurang på Upper East Side: 903 Madison Avenue/72nd.

Svenskt i New York


Amerika är för många svenskar drömmarnas land. Så var det för tonåringen Klas Bergman när han växte upp i Stockholm. Det var en dröm han kunde uppfylla. Först som utbytesstudent och sedan som mångårig korrespondent för Dagens Nyheter. Han blev kvar i Washington och skriver bloggen ”Från Amerika”. Nu har han kommit med en bok – Drömmarnas land – med nedslag i USA, ett USA där det på grund av växande klyftor och minskad social rörlighet blir allt svårare att uppfylla The American Dream.
http://klasbergman.com

Den som gillar New York ska inte missa Pontus Höök. Hans fotoblogg ger insikter och känsla:
http://pontushook.blogspot.se/2012/09/a-manhattan-street-corner.html

Den 12 oktober går Simon och ekarna, regisserad av Lisa Ohlin, upp på de amerikanska biograferna.
http://www.imdb.com/title/tt1375669/