Lämnar Thielska Galleriet

Stockholm 2011-04-12

Kulturministern
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Jag begär härmed om entledigande från posten som ordförande i Stiftelsen Thielska Galleriet.

Thielska galleriet behöver förnyas, moderniseras, väckas ur sin slummer. Fler måste upptäcka det och ekonomin saneras. Med detta förnyelsearbete har Stiftelsen Thielska Galleriets styrelse arbetat under det dryga halvår jag har varit ordförande.

Ulf Linde var intendent på Thielska 1977-97 Hans hustru Nina Öhman har varit intendent de senaste 14 åren. När Nina Öhman går i pension i november är en epok slut. Det innebär också att Öhman/Linde måste lämna den tjänstebostad där de bott i 34 år. Det utrymmet bör användas för att öka museets publika yta. Styrelsen har sagt upp bostaden till den 30 november.

Linde/Öhman har inte velat flytta och processen har tagit tid. Till sist har Öhman/Linde motvilligt accepterat en av de tre alternativa bostäder de erbjudits genom styrelsens förmedling. Denna bostad, i Ulvsunda Slottspark, blir dock inte färdig förrän sommaren 2012, vilket skulle innebära att Öhman/Linde bor kvar ytterligare ett drygt halvår. Det är olyckligt, men bostaden har erbjudits genom styrelsen och ingenting har förändrats sedan erbjudandet gjordes. Styrelsens majoritet har ändå dragit tillbaka erbjudandet och hänvisar Linde/Öhman till att under detta halvår ordna tillfälligt boende, något jag inte kan stödja. Till detta har man lagt beslut som liknar trakasserier. Jag tror inte Thielska Galleriet gynnas av ett sådant förfarande.

Jag har velat pröva varje möjlighet att nå en uppgörelse med nuvarande intendent. Styrelsemajoriteten står dock beredd att använda alla lagens medel för att genomföra en evakuering. Jag arbetar hellre med samtal än kavallerichocker.

Dessa försök att visa öppenhet för alternativa vägar har mött opposition från större delen av Stiftelsens styrelse. Det har lett till en förtroendeklyfta som inte går att överbrygga. Styrelsens majoritet och jag har olika synsätt, inte om målet för Thiehlska Galleriet, utan om hur brutalt man kan gå fram. Vi kan inte längre bedriva ett konstruktivt samarbete. Därför bör någon som är mer i samklang med styrelsens majoritet få leda arbetet med förnyelsen av Thielska Galleriet.

Olle Wästberg