Nyhetsbrev 22 AUGUSTI 2010

USA:s ekonomi – siffror eller framtidstro?

Kina långt från ekonomisk dominans


”Short-termism” större fara än konjunkturnedgång


Moskéstriden i New York


Sacharovmuseet: Oroande om rysk yttrandefrihet


Fler våldtäkter i Sverige än i USA


Maffia också i svensk facklig aktion


Varför Israel-bojkott är en dålig idé


Ordförande i Thielska Galleriet


Etheco och företagens sociala ansvar


Area öppnar butik i New York


Körsbärsträdgården i det nya Ryssland


Small people


Jan-Erik Löwenadler


Gotland i New York Times


Roof Top Bars i värmen


Ny lista på New Yorks bästa krogar


Svenskt i New York

USA:s ekonomi – siffror eller framtidstro?


Amerikansk ekonomi oroar. Fler än tidigare talar om en double-dip – en ny ekonomisk nedgång. Den kommer inte att kunna mötas med ett nytt stort stimulanspaket – USA har redan lånat mer än som är långsiktigt hållbart. Delstaterna har ofta lagfästa krav på budgetbalans och drar ner, många människor börjar få slut på försäkringspengar.
 
Jag har faktiskt aldrig tidigare mött så mycket pessimism när jag talar med människor i USA som nu.
 
En del av det som redovisas är har två sidor. Att t ex konsumtionen inte får fart beror på ett nödvändigt högre sparande hos hushållen. Det grundlägger en bättre ekonomi.
 
Långsiktigt viktigare är att amerikanerna i allmänhet är mindre beroende av den offentliga ekonomin än människor i Europa. Här protesterar t ex grekerna dag efter dag mot försämringar i pensioner och offentlig välfärd – saker som i långt mindre utsträckning är offentligt finansierade i USA.
 
Än viktigare är att amerikanerna tycks inympade med den idé som brukar kallas ”den amerikanska drömmen”. Janerik Larsson skriver insiktsfullt om detta: ”Här finns faktorer som man lätt glömmer bort när man läser om dystra medelålders medelklassamerikaner. USA är ett demografiskt sett ungt samhälle och den stora – i huvudsak illegala – invandringen kommer att innebära att många hårt arbetande människor kommer att sträva efter att uppnå sin amerikanska dröm. När detta märks i BNP-siffror vet jag inte, men min tro är att det kommer.”
http://www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/goodbye-american-dream_114286.html

Kina långt från ekonomisk dominans


En av sommarens viktigaste nyheter är att Kina justerat ner sina tillväxttal och dessutom tycks vilja låta sin valuta öka i värde. Valutan gör utländska produkter något billigare i Kina, men de lägre tillväxttalen innebär att den kinesiska efterfrågan sjunker. Det har redan märkts på råvarumarknaden.
 
Men en kinesisk ekonomisk tillväxt som justeras ner några procent är fortfarande mycket hög. Även om Kina inte kommer att vara motorn i världsekonomin under de närmaste åren är det likafullt en ekonomiskt mycket betydelsefull nation.
 
Newsweek har haft två intressanta artiklar om detta nyligen.
http://www.newsweek.com/2010/06/20/beyond-a-boom.html
http://www.newsweek.com/2010/06/20/the-post-china-world.html

”Short-termism” större fara än konjunkturnedgång


Stabilitet och förutsägbarhet i ett samhälle är en direkt ekonomisk fördel. Diktaturer och korrumperade länder, liksom länder med mycket stora sociala klyftor, blir naturligen instabila och oförutsägbara.
 
Det leder i sin tur till att investerare blir kortsiktiga, vill ha snabb och hög avkastning. Långsiktiga och riskabla projekt får ingen finansiering. För att satsa på sådana affärer krävs framtidstro.
 
Columbiaprofessorn och nobelpristagaren Edmund Phelps skrev nyligen om detta: ”Short-termism has become rampant. Executives avoid farsighted projects, no matter how promising, out of a concern that lower short-term profits will cause share prices to drop. Mutual fund managers threaten to dump shares of companies that miss quarterly earnings targets.”
 
Det är nog en större fara än konjunkturnedgången.
http://www.nytimes.com/2010/08/07/opinion/07phelps.html?ref=opinion

Moskéstriden i New York


Det är politisk strid om en muslimsk församling ska få bygga kulturcentrum och moské tre kvarter från Ground Zero. Manhattanborna är positiva, men opinionen i USA som helhet är emot.  Den amerikanska högern – med Sarah Palin i spetsen – exploaterar frågan.
 
Den muslimska organisation som står bakom projektet är moderat och brobyggande och hade medlemmar som också dog 9 september.
 
New Yorks Landmark kommission röstade enhälligt för att moskén ska få byggas och New York Times skrev, under rubriken ” A Monument to Tolerance” bra om saken.
http://www.nytimes.com/2010/08/04/opinion/04wed1.html?hp

Borgmästare Michael Bloomberg har engagerat sig hårt för och sett bygget som en test för toleransen i USA: ”Our doors are open to everyone – everyone with a dream and a willingness to work hard and play by the rules. New York City was built by immigrants, and it is sustained by immigrants – by people from more than a hundred different countries speaking more than two hundred different languages and professing every faith. And whether your parents were born here, or you came yesterday, you are a New Yorker. We may not always agree with every one of our neighbors.  That’s life and it’s part of living in such a diverse and dense city. But we also recognize that part of being a New Yorker is living with your neighbors in mutual respect and tolerance. It was exactly that spirit of openness and acceptance that was attacked on 9/11.”
http://tinyurl.com/27a8yc2
 
Andrew Sullvian på The Atlantic väljer i sammanhanget att citera vad president George W Bush sa direkt efter den 9 september: ”America counts millions of Muslims amongst our citizens, and Muslims make an incredibly valuable contribution to our country. Muslims are doctors, lawyers, law professors, members of the military, entrepreneurs, shopkeepers, moms and dads. And they need to be treated with respect. In our anger and emotion, our fellow Americans must treat each other with respect. Women who cover their heads in this country must feel comfortable going outside their homes. Moms who wear cover must be not intimidated in America. That’s not the America I know. That’s not the America I value,”
http://andrewsullivan.theatlantic.com/the_daily_dish/2010/08/george-w-bush-on-the-toleration-of-islam.html  

Sacharovmuseet: Oroande om rysk yttrandefrihet


Sacharovmuseet i Moskva har ägnat sig åt att främja yttrandefrihet och mångfald. Jag var där för några år sedan när Svenska institutets och Judiska museets utställning om Raoul Wallenberg visades.
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/si/pressrelease/view/raoul-wallenberg-i-moskva-164786
http://www.judiska-museet.a.se/utstallningar/_gfx/ladda_ned/WRkat.pdf

Den efterträdde ”Förbjuden konst”, en utställning som visade vad som censureras inom ryskt konstliv: 14 verk av kända konstnärer som förbjudits på offentliga utställningar eftersom det fanns referenser till religion, militär eller sovjetiska symboler.
 
Nu har museichefen Yuri Samodurov blivit dömd till böter för att han ordnade utställningen. Det är en oroande signal om brist på frihet i dagens Ryssland.
http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/domen-mot-utstallare-kan-paverka-konstlivet_5004613.svd
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/ryssar-falls-for-forbjuden-konst_4984305.svd
http://www.nytimes.com/2010/07/20/opinion/20iht-edrussia.html?ref=global

Andrej Sacharov var en ledande sovjetisk kärnfysiker som blev människorättskämpe, förföljdes och förvisades.  Han fick Nobels fredspris 1975 och dog 1989. Under slutet av 80-talet och början av 90-talet betraktades han som en föregångsperson och hjälte. I dagens Ryssland låter det tyvärr annorlunda.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Andrej_Sacharov
http://walburgasblogg.blogspot.com/2010/03/sacharov-utstallning-i-riksdagen.html  

Fler våldtäkter i Sverige än i USA


Bara Lesotho har fler våldtäkter än Sverige i den internationella brottstatistiken från FN-organet UNDOC, United Nations Office on Drugs and Crime.  Sverige har ungefär dubbelt så många våldtäkter per 100.000 invånare som land nummer tre på listan, USA. Och antalet våldtäkter har ökat ytterligare i sommar.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7581764.ab

Det är en trist statistik. Alla inser att siffror kring anmälningar av våldtäkt är problematiska med olika definitioner och anmälningsbenägenhet. Men att den svenska våldtäktsstatistiken går åt helt fel håll erkänns av nästan alla.
 
I New York – där stigmatiseringen kring våldtäkter är jämförbar med den i Sverige och där definitionen var oförändrad under många år – har antalet ökat något under det senaste året, men minskat med 73 procent sedan den nya brottsbekämpningspolitiken infördes för 15 år sedan och ligger på en historiskt mycket låg nivå. 1990 våldtogs 3.126 kvinnor, förra året 1.200. I Sverige var 2009 siffran 5.937. Det är tyvärr talande.
http://www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/crime_statistics/cscity.pdf
 
Här en intressant artikel om New York-polisens arbete i ett av stadens mest problemfyllda områden:
http://www.nytimes.com/2010/07/12/nyregion/12frisk.html?hpw
 

Maffia också i svensk facklig aktion


I USA har länge funnits fackföreningar i samarbete med maffian och vars verksamhet legat nära kriminell beskyddarverksamhet.  Det har vi varit förskonade från i Sverige.

De svenska syndikalisterna ägnar sig dock numera åt utpressning och blockad mot företag som inte dansar efter deras pipa. Flera företag har gett upp och betalat pengar till syndikalisterna, pengar som till stor del gått till själva organisationen, inte till dem syndikalisterna uppger sig slåss för.

Berns i Stockholm har inte velat ge sig. Berns hade ett bemanningsföretag som städade, men anställde i stället personal för arbetsuppgifterna, något som facket brukar gilla. Några av dem som arbetade på bemanningsföretaget var syndikalister. Syndikatet krävde då ersättning – inte från bemanningsföretaget, utan av Berns. Berns har kollektivavtal och Hotell- och restaurangfacket ställer upp bakom Berns.

De metoder syndikalisterna använder innebär att anställda och kunder trakasseras.
http://www.berns.se/extra/news/?id=1361&module_instance=3&lang=se
http://www.berns.se/extra/news/?id=1401&module_instance=3&lang=se
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/syndikalisterna-agnar-sig-at-utpressning_5044511.svd
 
Berns hade vunnit ekonomiskt på att betala syndikalisterna de 1,5 miljoner kronor de kräver. Men Berns står upp för rättssamhället, vilket de har heder av. Vanliga medborgare kan visa sin inställning genom, att besöka Berns, t ex den utmärkta asiatiska restaurangen.
http://www.berns.se/restauranger/asiatiska

Varför Israel-bojkott är en dålig idé


Jacob Weisberg, liberal amerikan, krönikör i Newsweek och tidigare chefredaktör för Slate skriver om akademiska och kulturella bojkotter mot Israel. Många vill påverka den israeliska politiken, inte minst bosättningspolitiken. Weisberg för ett nyanserat resonemang och landar i slutsatsen: ” Boycotters are not trying to send the specific message, ”We object to your settlement policy in the West Bank.” What they’re saying is, ”We consider your country so intrinsically reprehensible that we are going to treat all of your citizens as pariahs.” Like the older Arab economic boycott of Israel, which dates back to the 1940s, the cultural boycott is a weapon designed not to bring peace but to undermine the country.”
http://www.newsweek.com/2010/07/24/don-t-boycott-israel.html

Själv var jag en gång mycket aktiv – både som opinionsbildare och lagstiftare – för bojkott mot apartheidregimens Sydafrika. Det finns ingen jämförelse. För det första är Israel en demokratisk nation med rösträtt för alla sina medborgare. För det andra fanns det starka inhemska rörelser som ville ha en bojkott mot Sydafrika och kunde använda sig av den. För det tredje omfattade sydafrikabojkotten aldrig akademiskt och kulturellt samarbete. Just öppna intellektuella kontakter sågs som ett sätt att skapa förändring.

Ordförande i Thielska Galleriet


Regeringen utsåg mig under sommaren till styrelseordförande i Thielska Galleriet. Det är en pärla bland Stockholms museer och visar bankiren Ernest Thiels villa på Djurgården och hans samling av sekelskifteskonst, främst de s k konstnärsförbundarna.

Staten tog över huset och konstsamlingarna 1924 när Thiel kom på obestånd. Där finns en av de största samlingarna av verk av Edvard Munch, Anders Zorn, Gustaf Fjaestad, Karl Nordström, Nils Kreuger, Richard Berg, Eugene Jansson, Ernst Josephson, Carl Fredrik Hill, August Strindberg, Gustav Vigeland, Auguste Rodin, Bruna Liljefors.
http://www.thielska-galleriet.se/

Etheco och företagens sociala ansvar


Jag har gått in som partner och styrelseledamot i det lilla norska företaget Etheco A/S. Det är ett rådgivningsföretag som arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility).
http://www.etheco.no/

För övrigt skrev jag en gång åt SNS en av de första svenska skrifterna om Företagens sociala ansvar, en idé som, liksom så mycket annat, hämtades från USA.

CSR håller efter många år på att bli helt etablerat som begrepp. Det har till och med etablerats en ISO-standard för CSR (ISO 26000).
http://www.sis.se/pdf/SR_juni2010_Final.pdf

Area öppnar butik i New York


Anki Spets driver sedan många år hemtextilföretaget Area i New York. Hennes lakan med mönster som associerar till svensk designtradition är underbara.

Hittills har hon bara sålt via butikskedjor, men nu öppnar hon också en egen butik och showroom på 58 East 11th Street (inte så långt från Union Square).
http://www.areahome.com/
 

Körsbärsträdgården i det nya Ryssland


Riktigt bra pjäser kan sättas upp igen och igen med nya vinklar, omplaceras i ny tid och nytt sammanhang, men ändå behålla sin karaktär och identitet.

Michael Almereyda gjorde för en del år sedan Hamlet i Wall Street-miljö med Polonius som börshaj. Det fungerade. Och regissören Jasenko Selimovic, som efter valet med all sannolikhet bli riksdagsledamot(fp) satte för en del år sedan upp Hamlet i en miljö som associerade till de jugoslaviska krigen.

Nu har Mats Ek på Dramaten regisserad Tjechov Körsbärsträdgården och förlagt den till åren efter Sovjetunionens fall en period av roffarkapitalism. Det är en poetisk och underbar föreställning. Men ändå Körsbärsträdgården.
http://www.dramaten.se/dramaten/Forestallningar/Korsbarstradgarden/
 

Small people


Det svenska reggaebandet Svenska Akademien sjunger: ”Småfolket drar alla strån medan finfolket smiter ifrån”. Småfolket är ett utryck som finns i svensk retorisk tradition. ”Småfolkets väl” kunde partier ha på affischerna fram till 1950-talet. ”Den lille mannen” var något som många kunde identifiera sig med.

I amerikansk kultur ser det annorlunda ut. Om svensken kan identifiera sig med ”vanligt folk”, vill amerikanen se sig som stark och oberoende, inte som ”small people”. Retoriken och självbilden skiljer sig. Något som Carl-Henric Svanberg fick uppleva när han kom ut från Obama i början av sommaren.

I dagarna kom boken Globish som handlar om hur engelskan blivit ett världsspråk, men hur denna internationella engelska skiljer sig från vad som talas i England och USA:
http://tinyurl.com/35o3ck3

Jan-Erik Löwenadler


Den svenske konsthandlaren och konstsamlaren Jan-Erik Löwenadler avled nyligen. Få vet hur viktig han var för konstlivet i New York i mitten av 1980-talet. Han var då den kändaste svensken i amerikanska konstsammanhang. Om detta har jag skrivit några rader i svensk-amerikanska handelskammarens nättidning:
http://sacc-usa.org/currents/business/he-was-one-of-swedens-most-successful-art-dealers/

Gotland i New York Times


New York Times hade nyligen en stor artikel om Gotland, ”A Swedish Island for Respite or Revelry”. En koncentration på hotellen i Djupvik och Fabriken Furillen.
http://djupvikhotel.com/
http://furillen.nu

Själva sommarbor vi på Fårö. Närheten till Furillen gör att det alltid finns ett resmål med intressant miljö och bra mat.

Artikeln var bra SverigePR:
http://travel.nytimes.com/2010/07/25/travel/25Next.html?pagewanted=2&hpw
 

Roof Top Bars i värmen


Det är fortfarande varmt i New York – efter en även efter NYC-förhållanden ovanligt varm sommar.  Därför vill jag rekommendera New York Times artikel om stadens takrestauranger – där det åtminstone fläktar något.
http://www.nytimes.com/2010/07/23/dining/23bruni.html?_r=1&hpw
 
Alldeles nyöppnad och omskriven är The Roof Top Bar på nya Park Avenue Gansevoort Hotel, Park Avenue South/29th Str.
http://gansevoortpark.com/rooftop-loft/index.cfm
http://blog.zagat.com/preview-the-rooftop-bar-at-gansevoort-park-avenue

Ny lista på New Yorks bästa krogar


Manhattan Magazine kom nyligen med sitt årliga specialnummer med bedömningar av stadens restauranger.
http://media.modernluxury.com/digital.php?e=MANH

Enligt tidningen är New Yorks ”most exciting restaurants” just nu: Aldea, Minotta Tawern, Corton, ABC Kitchen, La Grenouille, Locanda Verde, WD-50, Recette och Momofuku Ssam Bar. Recette (328 W. 12th St) är nog den stora överraskningen. De fem främste scenerna – om man vill titta och bli sedd – är Monkey Bar, Kenmare, Pulino’s, La Esquina, The Lion.

Svenskt i New York


– Svenska företaget Kunskapsskolan har fått tillstånd att öppna sin första charter-school på södra Manhattan. Kunskapsskolan är ett av Sveriges största  skolföretag och driver 33 skolor i Sverige.
http://www.kunskapsskolan.com/sitescontact/usa.4.52155b18128a87c7cfd80009919.html

– Den svenska kortfilmen  Never like the first time! (Aldrig som första gången) Jonas Odell visas vid kortfilmsfestivalen på IFC Center (Sixth Avenue/West 3rd Street) 29 september:
http://www.ifccenter.com/films/nine-nation-animation/

– Jan Troells film Maria Larssons eviga ögonblick (with English subtitles) visas på svenska kyrkans cinomatek den 2 september.
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=155153&ptid=0

– Svenska Hyper Island – ett uppmärksammat utbildningsföretag som arbetar med digitala medier och grafisk design – har öppnat på 74 Orchard Street.
http://www.hyperisland.se/