Nyhetsbrev 29 SEPTEMBER 2007

Amerikansk ekonomi går dåligt ­ och kommer tillbaka
Utlänningarna tar över New York
Presidentnomineringarna avgörs tidigt
Raoul Wallenberg ­ kvarter från Lubljanka
Allt fler lobbyister i Sverige
Att bli medborgare borde vara en högtid
Dirigentstjärna New York ­ Stockholm t o r
Långsamma svenskar och stiltje i riksdagen
Det svenska paradiset
Kedja med kvalitetskrogar i New York
Dessertrestauranger ­ det senaste
Teaterupplevelse
Mustig höstgryta

Amerikansk ekonomi går dåligt ­ och kommer tillbaka


Nu tycks amerikansk ekonomi gå in i en långt bistrare period. Också medeffekter för dollarns värde. Om detta har jag skrivit gång på gång i dettanyhetsbrev med varningar för dels att de stora obalanserna i amerikanskekonomi (sparandeunderskottet och underskottet i bytesbalansen) någon gångmåste slå ut i en omvärdering av dollarn, dels för att de storahushållslånen så småningom kommer att slå i taket och leda till problem.

Dollarkursen är sättet att reglera bytesbalansunderskottet. Importen blirdyrare och exporten billigare för USA. Så småningom leder detta till bättrebalans. Men dollarn måste sannolikt ner en bit till innan effekterna syns.

Jag tror inte att de dåliga lånen (subprimelånen) betyder särskilt mycketför det amerikanska kreditväsendet. Vad som i stället händer är investerareblir lite mindre riskbenägna och att kreditinstituten blir mindre villigaatt låna ut pengar på icke-realiserad värdestegring i bostäder. Då kan intehushållen längre låna till konsumtion.

Ekonomin drivs i grunden av efterfrågan, konsumtionen. När den nu faller ivärldens största ekonomi dämpar det världskonjunkturen. USA är ett land medrätt grovmaskigt skyddsnät. Det gör att en nedgång går snabbt ­ människortvingas anpassa sig snabbt: Flytta till ny bostad, flytta efter jobben, tajobb med lägre lön om det nuvarande försvinner. Detta gör att ekonomer oftaunderskattar snabbheten i förändringen i amerikansk ekonomi.

Andra sidan av detta är att anpassningen går snabbt och att människor ochpengar rör sig ganska snabbt till de branscher som växer. Och att ekonominockså återhämtar sig snabbt. Jag tror inte den nedgång som nu kommer blirmångårig.

Kring den amerikanska ekonomins flexibilitet har jag några reflektioner ilivsstilsmagasinet Bona Vita:
https://www.wastberg.se/talatochskrivet.php

Utlänningarna tar över New York


Bostadspriserna stagnerar i USA. På en del orter faller de. Dock inte i NewYork City. Förklaringen är dollarfallet. New York har ställning somfinanscentrum, konstcentrum, mediecentrum mm. Många vill bo där eller haövernattningsbostad på Manhattan. Med den billiga dollarn blir detta numöjligt för främst européer.

Allt fler bostäder i New York ägs av människor som inte har sin hemvist istaden.

Presidentnomineringarna avgörs tidigt


För den, som jag själv, är presidentvalsnörd är det intressanta tider. Påden demokratiska sidan kan man konstatera att väljare och partiaktiva integår efter intresse: Hillary Clinton har svårt att attrahera kvinnor, BarakObama får dåligt stöd från svarta väljare och aktivister. Och John Edwardssom profilerat sig som vänsterkandidat med stöd från fackföreningarna fårvarken stöd från vänstern eller facket. Amerikansk politik är inte lätt attha prognoser om.

Schemat för de amerikanska primärvalen, verkar nu vara klart, främst för detdemokratiska partiet. De olika delstaterna har tävlat om att ligga först,eftersom presidentkandidaterna lätt ger sig in i en tävlan om bindandelöften till just de första delstaternas invånare. Nu tycks det dock sompartiorganisationerna satt ner foten och fastställt en ordning:

5 januari 2008 New Hampshire. 14 Januari Iowa. 15 januari Michigan. 19januari Nevada. 29 januari Florida, South Carolina. 1 februari Maine. Sedankommer ”Super Tuesday” den 5 februari med : Alabama, Alaska, Arizona,Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Georgia, Idaho,Illinois, Minnesota, Missouri, New Jersey, New Mexico , New York, NorthDakota, Oklahoma, Tennessee, Utah.

Den 5 februari på kvällen vet vi med all sannolikhet vilka de tvåpresidentkandidaterna blir. Och att det blir den längsta och dyrastevalkampanjen i USA:s historia.

Primärvalslistan finns på http://www.nass.org/. Nass uttyds NationalAssociation of Secretaries of State, vilket alltså är organsationen förutrikesministrarna i de olika delstaterna. USA är ett statsförbund ochutrikesministerns roll ­ som varierar mellan delstater ­ är både att hållakontakt med andra länder och med andra delstater. I Europa ser vi ofta USAsom en helhet. Men mer helhet är det inte än att man ofta betraktar andradelstater som ”utland”.

För övrigt rekommenderar New York Times kolumnist Roger Cohen: A stop infunky Stockholm is in order for Hillary Clinton, John Edwards and BarackObama. Han hyllar i en krönika Sweden¹s new Nordic model och menar attdemokraterna borde ta lärdom för att kunna vinna presidentvalet.
http://tinyurl.com/ypgv2m

Raoul Wallenberg ­ kvarter från Lubljanka


På Sacharovmuseet i Moskva står just nu den utställning om Raoul Wallenberg(”One Man Can Make a Difference”) som producerats av Judiska Museet iStockholm. Det finns en särskild dramatik i en Wallenbergutställning iMoskva, några kvarter från Raoul Wallenberg ­ bara kvarter frånLubljankafängelset, där Wallenberg hölls fången och kanske mördades.

Utställningen har av Svenska institutet sänts till en rad länder, där manunder det långa förtrycket inte fått tala om Wallenberg: Serbien, Rumänien,Ukraina, Polen, Ungern och nu Ryssland. Utställningen är en del i en svensksatsning för att stärka demokrati, tolerans och mångfald. Därför ordnarSvenska institutet också seminarier för lärare i hur man undervisar kringFörintelsen och mot främlingsfientlighet och för tolerans.

Andrej Sacharov var ju en av de stora i motståndet mot Sovjetförtrycket.Efter att ha varit hyllad har hans minne i det nya ryska klimatet blivitlångt mer kontroversiellt. Nationalistiska grupper har angripit museet ochdet har mist det mesta av sitt ekonomiska stöd. En dyster utveckling.
http://www.swedenabroad.com/News____28792.aspx?slaveid=64491

Allt fler lobbyister i Sverige


I USA och EU måste lobbyister registrera sig och i debatten krävsmotsvarande regler i Sverige.

I Sverige har vi under de senaste tio åren fått en svärm av lobbyister,konsulter som ägnar sig åt ”public affairs” på PR-byråer. Det beror på attföretag har upptäckt hur beroende de är av politiska beslut, men också påatt företag och politik håller på att bli två världar. Jag har träffat pååtskilliga företagsledare som har dimmiga begrepp om skillnaden mellanregeringsbeslut och riksdagsbeslut, om vad landstingen egentligen gör ellervad som beslutas av tjänstemän i regeringskansliet och av politiker. Därförhar det uppstått en grupp konsulter som helt enkelt behövs för att vägledaföretaget.

Förebilden är ofta amerikansk där lobbyism sedan länge är etablerat ochockså omgivet av offentlighetslagstiftning. I våras släpptes t ex rapportenom vilka lobbyister som spenderade mest pengar på att påverka politiskabeslut i delstaten New York. Av de tio största ­ som använde mellan en ochtvå miljoner dollar ­ var tre sjukhusorganisationer och fyra fackföreningar.I Sverige har vi en tendens att glömma att de främsta lobbyisterna faktisktär facket.

Att bli medborgare borde vara en högtid


För den som bott några år i USA är det inte svårt att bli amerikanskmedborgare, även om det är en del byråkrati med blanketterna. Tvärtomuppmuntrar USA dem som bosatt sig i landet att verkligen också bliramerikaner på riktigt, d v s medborgare.

För att bli medborgare måste man, liksom i Sverige, ha ”god vandel”, d v sinte ha begått brått. I USA krävs också att man kan visa att man behärskarspråket, landets samhällssystem och historia. Kraven är inte så höga, mengör att de flesta pluggar hårt på demokratins innebörd och det engelskaspråkets grunder.

När sedan själva medborgarskapscermonin sker är det en högtidsdag. De nyamedborgarna samlas, får höra ett välkomnande tal, musiker spelarnationalsången. Hans Bergström har i Dagens Nyheter skildrat hur det gicktill när han blev amerikansk medborgare. Den domare som ledde cermonin sa bla att USA begär inte att ni ska anamma någon ny kultur. Det landet kräver äratt ni lovar följa konstitutionen och ’the rule of law'”.

Vi har en del att lära av att ge medborgarskapet status och högtid.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=688711

Dirigentstjärna New York ­ Stockholm t o r


Under sju år har den newyorkfödde Alan Gilbert varit chefsdirigent förKungliga filharmonikerna. Det har varit en lysande tid och nu återvänder den40-årige Alan Gilbert till New York för att om knappt två år bli chef förThe New York Philharmonic Orchestra. Han blir den förste infödde newyorkaresom får den ärorika posten.

För Sverige är det fantastiskt att denna världsorkester får en chefsdirigentväl införstådd med den svenska musikskatten, Alfvén, Stendal, Sandström ochandra.

Ännu en säsong är det möjligt att följa Alan Gilbert hosStockholmsfilharmonikerna
http://www.konserthuset.se

Långsamma svenskar och stiltje i riksdagen


Richard Wiseman är ”Professor of the Public Understanding of Psychology atthe University of Hertfordshire in the United Kingdom”. Där undersöker hanudda ting, t ex hur fort människor går i olika länder.

Den som varit irriterad över att människor i Sverige går långsamt får rätt.Mätningar visar att människor i Singapore går fortast ­ 18 meter på 10,55sekunder. Stockholmare kommer på plats 17 med 12,75 sekunder.
http://www.quirkology.com/

Vilket erinrar mig om den svenska riksdagens ”kommunikationsutredning” islutet av 1970-talet, inför att riksdagen skulle flytta från Sergels Torgtillbaka till Helgeandsholmen. För att kunna planera hur långt ettledamotsrum skulle ligga från plenisalen, d v s hur lång tid det skulle taför ledamoten att komma till voteringen, mätte man medelhastigheten försvenska riksdagsledamöter. Den visade sig vara ca 1 meter per sekund ­vilket på sjön brukar betecknas ”nästan stiltje”.

Det svenska paradiset


Familjen Poma, hon från Kalifornien, han från Italien har slagit sig nerutanför Stockholm med sina två barn. De kom till Svertige genom jobb, menvill stanna för alltid.

”We are not Swedish, so why are we here?” Mr. Poma asked. ”Because, for us,this is as close to paradise as you can get.”

Inte dålig Sverige-PR i en vanlig artikel i New York Times:http://tinyurl.com/2jnvd6

Kedja med kvalitetskrogar i New York


Stjärnkock Laurent Tourondel har nu byggt upp en rad olika kvalitets krogari New York. Alla under namnet BLT, men med helt olika inriktning ochinredning. Nyöppnad är BLT Market, vid Central Park South. Den bygger på envarierad meny med säsongens råvaror.

I övrigt finns BLT Steak, BLT Prime, BLT Burger. Den senare i West Villageoch med fantastiska hamburgare.

Egen favorit är BLT Fish på W 17:e gatan. Roligast är nedervåningen med ettotroligt ostronutbud.
http://bltrestaurants.com/

Dessertrestauranger ­ det senaste


Det senaste i New Yorks restaurangvärld är dessertkrogar. Efter GI-mat,rökförbud och transfettsförbud kanske folk vill släppa loss?

En dessertkrig är inte nödvändigtvis något man går till på eftermiddageneller efter annan mat. Tanken är att mani ska kunna äta en gorgonzolasufflemed inbakad glass ­ eller liknande – som rätt.

Senast har en av New Yorks kändaste kockar Pichet Ong öppnat P*ong på 150 W10th Street i West Village.

Andra dessertrestauranger som är värda ett besök om man är i trakten ärWilliam J. Greenberg Jr. Desserts, 2156 Broadway och ChikaLicious DessertBar, 203 E 10th St.

Teaterupplevelse


Vi går rätt mycket på teater i Stockholm. Ofta tycker jag att recensenternaträffar rätt. Ibland inte. För mig var Stockholms Stadsteaters uppsättningav Juloriatoriet (en dramatisering av Göran Tunströms roman i regi avChristian Tomner) en stor teaterupplevelse. Tidningarna var ganska ljumma.Det är en pjäs, i Tunströms anda, om kärlek, sorg och saknad. Med musik ochbriljant skådespeleri.http://www.stadsteatern.stockholm.se/

Mustig höstgryta


Nu när hösten griper tag förändras lusten till mat. Mustiga grytor kännsinbjudande. Här ett recept från min hemsida på en höstlammgryta med curry.Samt en äppelchutney som passar bra till.
https://www.wastberg.se/viewrecipe.php?rid=224
https://www.wastberg.se/viewrecipe.php?rid=223

Det går f ö fortfarande att köpa kokboken En smak av Sverige av IngerClaesson Wästberg, David Johansson, Catarina Lundgren Åström och OlleWästberg.http://www.smakavsverige.se