Nyhetsbrev 20 AUGUSTI 2007

USA styr fortfarande ekonomin
USA:s dåliga lån ­ och andras
Övergivna platser
Vem blir nästa amerikanska president?
Bojkott mot Israels akademiker?
Sverige ­ 19 procent fler våldtäkter, New York 11 procent färre
Sweden – the Super Brand
Pressetik förr och nu
Förnämliga bibliotek i Queens
Sverige ­ en jeansexportör
Vänlighet i NYC, bufflighet i Stockholm
Ny krog i New York
Lysande barndomsskildring

USA styr fortfarande ekonomin


Den amerikanska ekonomin har bromsat in. Och för en gångs skull utan att dettycks påverka den europeiska tillväxten. Många har argumenterat för att vinu har en ny struktur i världsekonomin som gör att USA inte betyder likamycket som förr. Europa går bra och Kina och Indien skapar ett nyttefterfrågetryck. Så har det låtit.

Men titta på siffrorna. Så här fördelar den svenska exporten för januari-maj2007 i procent:Tyskland 10,9Norge 8,9USA 8,1Storbritannien 7,3 Danmark 7,2 Finland 6,3 Nederländerna 5,2

Kina kommer först på 14:e plats med 1,9 procent av den svenska exporten ochIndien på 19:e med 0,9

Kina och Indien växer så de knakar, men för svensk ekonomi betyder de ännuinte så mycket. Dessutom är efterfrågan i Kina och Indien helt beroende påatt de kan producera varor och tjänster åt USA och Europa.

USA låg för några år sedan på första plats som handelspartner för Sverige.Nedgången beror nästan helt på valutan.

USA har betydande ekonomiska obalanser. Främst handelsbalansen, men ocksådåliga investeringar i infrastruktur, obalanser på arbetsmarknaden ochöverbelåning hos hushållen. USA:s ekonomi är unikt flexibel och har alltidkommit igen. Men det kommer att märkas på världsekonomin; någon ”ny” ekonomihar vi inte.

USA:s dåliga lån ­ och andras


Sommaren har karaktäriserats av skakiga finansmarknader. Orsaken är denamerikanska subprimemarknaden, d v s dåliga lån på fastighetsmarknaden. Deflesta tycks vara överens om att det amerikanska finansväsendet klararkrisen och att den knappast kommer att få betydelse för t ex Sverige.

Det är sant ­ men bara om man begränsar perspektivet. För nu händer tvåsaker. Det första är att fondförvaltare över hela världen börjar titta påinnehållet i de produkter de har i sina portföljer. Det är oftasvårgenomskådligt. Med bra historia och en etablerad förvaltare har detframstått som säkert att köpa olika instrument och vilka underliggandevärden som funnits har varit svårt också för professionella förvaltare attanalysera. Nu känns det inte lika säkert. Och det kan i sin tur leda tillatt man hittar stora svagheter i vanliga hedgefonder, d v s också i detstora pensionskapitalet.

Det andra är att kreditinstituten i USA ­ och också Sverige – höjer kravenpå säkerhet. Det behöver inte påverka fastighetspriserna, men gör attmöjligheterna att ta topplån som kan användas för annan konsumtion minskar.Det blir också svårare för t ex rikskapitalbolagen att låna för utköp. Ochdå saktar ekonomin in ytterligare.

Övergivna platser


En riktigt intressant ­ och lättläst ­ bok har jag läst i sommar: Övergivnaplatser av Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia i Göteborg. VadJörnmark gör är att leta upp miljöer som lämnats åt sitt öde: En fabrik, ettbostadsområde, ett motell, en folkpark, ett huvudkontor, ensemesteranläggning.

Av detta har han gjort en vackert fotograferad modern ekonomisk historia.Många av de övergivna platserna är bara några decennier gamla.Globaliseringen slog hårt mot branscher och företag som inte snabbt klaradeatt anpassa sig. I många fall har det rört sig om offentligaplaneringsmisslyckanden.
http://www.bokus.com/b/9789185507146.html?pt=search_result

Vem blir nästa amerikanska president?


Jag får lite då och då frågan om vem jag tror blir nästa amerikanskapresident. Det är i en bemärkelse en svensk fråga: Vi är vana vid fastapartistrukturer och politiker som sitter i åratal. Det amerikanska systemetskapar förutsättningar för överraskningar.

Den som 1988 hade förutspått att Bill Clinton fyra år senare skulle väljastill president – och därefter bli den förste demokrat sedan Franklin DRoosevelt som skulle bli omvald ­ skulle ansetts som mindre insiktsfull iamerikansk politik. Clinton gjorde bort sig på det demokratiskapartikonventet och ansågs uträknad. Men det kom att bli annorlunda.

Det finns alltså goda skäl att inte lämna några prognoser om hur ”det går” iprimärvalen i början på nästa år och i presidentvalet den 5 november 2008.

Om detta har jag skrivit, bl a i tidskriften Liberal debatt:
https://www.wastberg.se/talatochskrivet.php

Primärvalen kommer den här gången ovanligt tätt och ovanligt tidigt. Detkommer att gynna kandidater med pengar och organisation. Schemat förprimärvalen ändras hela tiden. Här kan man följa upplägget:http://www.nass.org/

Bojkott mot Israels akademiker?


I förra nyhetsbrevet skrev jag om kraven bland akademiker i Storbritannienpå en akademisk bojkott av Israel:
https://www.wastberg.se/viewnl.php?nid=222%23section11

Sedan dess har framkommit att en israelisk forskare av en kontakt påKarolinska institutet ombetts att inte komma till KI ­ just eftersom han ärisrael. Då ska man veta att på universitet i Israel studerar tusentalsaraber (även från Västbanken/Gaza) och kan göra det under friareförhållanden än på de flesta universitet i arabstater.

En av världens främste mellanösternkännare, Thomas L Friedman, skriver ombojkottkraven i New York Times:
http://www.spme.net/cgi-bin/articles.cgi?ID=2480

Sverige ­ 19 procent fler våldtäkter, New York 11 procent färre


Sommarens tidningsrubriker om våldtäkter kan ibland ha varit spekulativa.Men de beskriver en verklighet. Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldesförsta halvåret i år 2.333 våldtäkter, vilket är en ökning med 19 procentsedan i fjol.
http://bra.se

Varje gång jag i nyhetsbrevet jämför brottsutvecklingen i Sverige med den iNew York får jag ilskna genmälen. Men fakta talar ett tydligt språk. I NewYork anmäldes under årets sju första (att jämföra med sex månader iSverige) månader 831 våldtäkter, en minskning med 11,7 procent. Minskningensedan den nya brottsförebyggande politiken började tillämpas 1993 är 58,6procent.
http://www.nyc.gov/html/nypd/pdf/chfdept/cscity.pdf

Något, lite, kanske vi skulle ha att lära?

Sweden – the Super Brand


Svensk-amerikanska handelskammarens tidskrift Currents görs av en av debredaste svensk-amerikanska journalisterna, Hans Sandberg. Senaste numrethar han ägnat åt ”The Brand Sweden”. Med hjälp av världens främstevarumärkesguru på nationsområdet, Simon Anholt, konstaterar tidskriften att”Sweden itself has become something of a global superbrand”.http://www.sacc-usa.org/cms/page1284.cfm

I en positiv Sverigebild ingår också Business Weeks huvudartikel nyligen omSveriges Medical Valley och de svenska fördelarna inom medicinsk forskning.
http://tinyurl.com/2kcdw7

Pressetik förr och nu


Under sommarens renoveringsarbete på Gotland faller det ut en gammal tidningsom legat som isolering. Det är Gotlands Folkblad från den 14 september1948. Över nästan hela förstasidan är rubriken: Självmordsdrama i Visby.

I texten på första sidan står det bl a: ”25-åriga fru Berit Bengtsson ochtvå av hennes fyra barn, 4-årige sonen Gilbert och dottern Elsie 10 månader,hittades vid 18.30-tiden flytande i vattnet vid Snäckgärdsviken. — Allttyder på att det är ett självmordsdrama som utspelats.— Polisen hadeendast att meddela maken, skräddare Stig Bengtsson, den sorgligahändelsen.—Fru Bengtsson har tidigare varit nervsjuk och detta i föreningmed slitningar i äktenskapet har varit motivet till den förtvivladehandlingen.”

Detta är en text som idag aldrig skulle kunnat publiceras i något svensktmedium. Pressombudsmannen och Pressens opinionsnämnd skulle omedelbart fälladen, men ingen tidning skulle komma på idén att skriva på detta sätt.Pressetiken har på många områden blivit bättre.

Förnämliga bibliotek i Queens


Man kan ibland tro att bibliotek och fria boklån skulle vara en skandinaviskföreteelse. Så är det naturligtvis inte. Stadsdelen Queens i New York harungefär 2,2 miljoner invånare, Där finns 63 bibliotek. Queens brukar iblandkallas USA:s mest etniskt blandade område ­ och biblioteken har böcker påöver 70 språk, samtidigt som man satsar på engelskundervisning förnyinvandrade.

Inte minst arbetar biblioteksväsendet i Queens med aktiv marknadsföring. Manhar demografer anställda för att ta reda på hur marknaden ser ut ochhemsidan finns på tio språk.

Biblioteket får stöd från stiftelser och enskilda. Över 3000 enskilda gavbidrag. De kommunala bidragen är viktigast, och skars ner efter 11september. Nu satsar dock New York på biblioteken igen och bidragen harhöjts.
http://www.nytimes.com/2007/08/17/opinion/17fri4.html?_r=1&oref=slogin
http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/bidrag/pdf/2006/Queenspl.pdf

Sverige ­ en jeansexportör


Acne Jeans blev årets herrmodeföretag hos tidningen King. Johan Lindebergskapade en gång Diesel Jeans. Nu slårt Cheap Monday igenom. Att Sverigeblivit en jeansexportör är intressant.

Mattias Lind, som för några år sedan startade jeansmärket Julian Red, är enannan framgångsrik ung svensk.
http://www.julianredjeans.com/

I våras fick han ett genomslag i New York Times Style Magazine och utsågstill en av ”7 Magnificent”. I New York finns han b la på ”Seven” på MercerStreet i SoHo.

Vänlighet i NYC, bufflighet i Stockholm


En av många fördomar som man ofta möter om amerikaner är att de skulle varaburdusa och oartiga. När jag själv kom tillbaka från USA upplevde jagmotsatsen. I Sverige fick man dörrar i ansiktet, folk trängdes i köer ochknuffades på gatan. Det är naturligtvis ­ som alla försök att beskrivanationer ­ en orättvis förenkling. Men New York upplevdes som en vänligareoch mjukare stad än Stockholm.

Nu skriver Dagens Nyheters Georg Cederskog ungefär samma sak i en reflektionefter fyra år i USA: Bufflighet, total brist på artighet. Sådant görfaktiskt livet lite besvärligare att leva.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=674014

Lysande barndomsskildring


Åsa Linderborg, som främst framträtt som historiker och polemiker påAftonbladets kultursida, kom i våras med en bok, en barndomsskildring somtillhör de bästa jag läst på mycket länge: Mig äger ingen.

Den handlar om en uppväxt i Västerås med en älskande med otillräcklig,alkoholiserad far. Den är skriven med kärlek och betydande mod. En storläsupplevelse ­ jag rekommenderar den till alla jag träffar:
http://www.bokus.com/b/9789173892261.html?pt=search_result

Ny krog i New York


Vart man ska gå i New Yorks krogvärld ändrar sig snabbt. I det nyainneområde som skapas av gamla fylle- och knarkgatan Bowery har en nyrestaurang öppnats: Mercat. Med katalansk mat med nytt snitt.

Ligger på 45 Bond Street (mellan Lafayette och Bowery)
http://nymag.com/listings/restaurant/mercat/