Kameror självklara för New York-bor

Dagens Handel – 30 oktober 2003

I Sverige debatteras övervakningskameror flitigt. Integritetsskydd ställs mot personligt säkerhet och kampen mot brottsligheten. Men i New York är kameraövervakning en icke-fråga, skriver Olle Wästberg i sin krönika.

Det finns för närvarande 2 379 övervakningskameror på gator och offentligaplatser på Manhattan i New York. Det finns en aktionsgrupp mot den ökadeövervakningen och de publicerar listor och kartor över var kamerorna sitter.

När jag går in på webbplatsen för att skriva den här artikeln finner jag attjag är omgiven av kameror. I nästan varenda gathörn de närmaste kvarterensitter det kameror som håller koll på trafiken. Jag har aldrig tänkt på dem,ingen har talat om dem och jag har aldrig märkt dem.

Det är nog ganska typiskt. Förekomsten av övervakningskameror är enicke-fråga. Man vet att bilen kan bli fotograferad om man kör mot rött.Polisen kan gå tillbaka till filmer vid trafikolyckor.

Men under snart fem år i USA med rätt intensivt umgänge med new yorkare harjag aldrig hört ett samtal om övervakningskameror.

De är helt enkelt något ganska självklart, aktionsgruppen till trots. De 2379 utomhuskamerorna är bara toppen på isberget. Butiker och varuhus harofta kameror. Efter 11 september med den allmänt strre rädsla som en tidspred sig skaffade människor kameror som skulle filma deras ytterdörr ellerträdgård.

Varför är kamerorna en icke-fråga i detta USA med sin starka känsla förindividen och den personliga integriteten? Av två skäl, tror jag:Det ena är att man upplever det som frivilligt att handla på ett varuhuseller gå in i en butik. Det är så att säga ett kontrakt mellan kunden ochbutiken. Vill man inte ställa upp på det kan man gå någon annanstans. Ochdet finns gott om alternativ.

Det andra, och viktigare, är att kamerorna upplevs mindre som övervakning,utan som dokumentation i efterhand. Tryggheten på gator och torg, liksom denpraktiska övervakningen av butiker sköts av vakter.

New York, som är något mindre än hela Sverige, har ungefär sex gånger såmånga poliser som Sverige. Man ser många uniformerade poliser på stan. Ochalla vet att det finns många civilklädda. När katastrofläge proklameras harnumera New York-poliserna ett avtal som säger att de ska dra på siguniformen och ge sig ut. Det hände vid det stora strömavbrottet i augusti iår. Då fanns efter bara någon timme 36 000 poliser på gatorna.

New York har i dag lägre brottslighet än vad staden ­ då långt mindre ­ hadepå 1930-talet. New York är USAs säkraste storstad. Antalet synliga poliserhar spelat en huvudroll för att förvandla New York.

I ett land, med stora klasskillnader och små skattekilar, är det naturligtför varuhus och butiker att ha vakter, som både kan hålla upp dörrar och ettvakande öga på vad som sker.

Olle Wästberg
Generalkonsul i New York