Nyhetsbrev 22 DECEMBER 1998

Regeringen utser Olle Wästberg till ny generalkonsul i New York

Regeringen har på sammanträde idag den 22 december utsett mig till svensk generalkonsul i New York.

Det innebär att Inger och jag i vår flyttar till New York på ett antal år. Chansen är lika oväntad som fantastisk. Att visa, främja och företräda Sverige i ”världens huvudstad” är en viktig uppgift.

När Anna Lindh ringde en söndagsmorgon för två veckor sedan blev jag mycket förvånad: Jag har jobb och varken regeringen eller någon annan har förpliktelser mot mig. Idén och initiativet kommer från regeringen. Jag hade aldrig tänkt tanken att bli generalkonsul. Samtidigt var det ett riktigt roligt erbjudande. Det passar bra med min bakgrund både i marknadsföring och i samhällsarbete.

Inger och jag firade i våras vår 30-åriga gemenskap med att låna en lägenhet i New York några veckor och vi har båda länge talat om att vi skulle vilja bo några år i New York år. Inger slutar med detta som generaldirektör för Handikappombudsmannen den sista april och jag avvecklar de sju styrelseuppdrag samt övriga åtaganden jag har.

Att vara generalkonsul i New York (och hela östra USA) innebär att representera och främja Sverige i hela dess bredd: Kultur, turism, näringsliv. Dessutom att vara ytterst ansvarig för konsulära frågor (lyckligtvis finns duktiga medarbetare) och vara chef för en liten myndighet med ca 20 anställda.

Tyngdpunkten ligger på kontakter och på att skapa uppmärksamhet kring Sverige. Min företrädare Dag Ahlander – f ö skolkamrat från Östra real i Stockholm – har varit mycket aktiv och framgångsrik.

Mina eventuella meriter för New York kan framgå av följande formella meritförteckning.

”Olle Wästberg: Styrelseordförande i Sveriges radio. Styrelseordförande i Stockholms Stadsteater. Ordförande i Bertil Ohlin-Institutet. Publicist. Tidigare statssekreterare i finansdepartementet.

53 år. Gift med Inger Claesson-Wästberg, generaldirektör för Handikappombudsmannen. Två barn, David och Elias.
Fil kand i ekonomisk historia. Påbörjade doktorandstudier.

Ledamot av statliga utredningar om bl a konsumentfrågor, Sydafrika, börsregler, massmedier. För närvarande ledamot av mediekoncentrationskommittén. Har utrett informationskrigföring.

Svensk representant i G10 (Group of ten, IMF) deputies 1991-93. Svensk representant i WP3 (Working Party 3, OECD) 1991-93. Delegat vid IMF 1993. Suppleant styrelsen för EBRD. Styrelseordförande i Nordiska investeringsbanken 1991-93.

Wästberg har arbetat med marknadsföring som VD för Aktiefrämjandet och för Dagspressen marknadsinformation AB. Han var chefredaktör för Expressen 1993-95. Han har suttit i Stockholms fondbörs styrelse samt varit ordförande i Gota Aktiefonder.

Svenska marknadsledargruppens guldmedalj 1981. Torgny Segerstedt Priset 1984.

Wästberg är styrelseordförande i Stiftelsen Bertil Ohlin-institutet. Han är styrelseledamot i Assyriska/syrianska flyktingfonden, i Stiftelsen Isaak Hirschs Minne och i Bokförlaget Rekolid AB.

Lång bakgrund i folkpartiet – från vice ordförande i ungdomsförbundet till riksdagsledamot 1976-82 och statssekreterare i finansdepartementet under den borgerliga regeringen. Ledamot av folkpartiets styrelse.

Medarbetar i flera tidningar och tidskrifter. Fasta krönikor i Arbetet-Nyheterna, Nu och Liberala Nyhetsbyrån. Böcker om Angola, medier, svensk ekonomi och politik. Senast 1997: ”Det tomma rummet. Om politikens vanmakt” samt skådespelet ”Ryktet” (1998).

Styrelseordförande i Sveriges radio sedan 1996. Styrelseordförande i Stockholms stadsteater sedan 1998.
Presentationer i Who’s Who in the World, Vem är det, Nationalencyklopedin.”

Nyhetsbrevet Nyhetsbrevet fortsätter som tidigare under våren och har nu ca 1300 mottagare. Sedan – kanske mer sporadiskt – som kommentar från en annan utsiktspunkt.

Jag ber att få önska

EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!